beillik tn ige 13b

1. (rég, ritk) ’〈vmely mélyedésben〉 pontosan illeszkedve helyezkedik el v. elhelyezhető vmi’ ❖ A’ puskatöltéshez mellőzhetlenül szükséges puskavessző tökéletes egyenes, az ágyazaton vágott fekvésbe jól beillő, ’s erős szivós fábol készült légyen (1829 Pák Dienes 8346003, 19) | középen a közös tengelynél egymás rovátkaiba [!] beillő [szárnypár] (1872 Jókai Mór CD18).

2. ’〈vmely korhoz v. (szellemi) környezethez, körülményhez〉 tulajdonságai v. viselkedése révén (jól) illik, ill. ott alkalmas, megfelelő (helyen van)’ ❖ Be-illettél volna fényesb Palotába, Nem kérges Uradnak fösvény hajlékába (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 183) | módod, formád, udvariasságod beillenék akármelyik udvarhoz (1847 Kuthy Lajos 8261006, 257) | Olyan jól beillett ez az oláhoknál szokásos gyors harangszó a szomoru halotti énekbe (1902 Nagy Sándor 8327002, 84) | Egy csomó meghasonlott, sehova be nem illő, a társadalmat hibáztató ember (1956 Németh László² 9485043, 428).

2a. (gyakr. felt módban, az is nyomatékosító elemmel) beillik vminek ’tulajdonsága(i) révén vmely más méretű, minőségű, rangú stb. dologhoz v. személyhez hasonlít, felér vele’ ❖ Csudának illet-bé egész épülete (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 74) | Beillett macskamuzsikának a mit Vilma a boldogtalan zongorán mivelt (1859 Matkovics Pál 8299001, 68) | finom, csupa csipke ruhájában, orgonavirágos, flórenci kalapjában, grófkisasszonynak is beillik (1906–1907 Mikszáth Kálmán 8312014, 126) | Amit most mondtál, dicséretnek is beillik (1972 Vigilia 2057034, 343) | kastélynak beillő lakóháza (1978 Bodor Ádám 1020034, 110).

3. beillik vmibe ’összhangban van, összeegyeztethető vmivel’ ❖ mennyire éghajlatunkhoz való és gazdálkodásunkba mennyire beillő iparág a selyemtenyésztés (1846 Hetilap CD61) | a régi sziklavárak, a magas hegyormokra fektetett sasfészkek nem illettek többé be a tudománynyá fejlődött ujabb hadtan keretébe, elhagyták azért azokat lassankint őseink is […] s határvédő várakat künn a hegyszorosokban emeltek (1869 Orbán Balázs 8340013, 174) | Kisebb terjedelemben fogunk adni a mi ideológiánkba beillő szépirodalmat is (1935 Techert Margit 2134001, 2) | Az udvari emberről és a magyar preromantikáról szóló esszék […] a szellemi jelenségek tipológiájának megalkotására tesznek kísérletet, és ezzel jól beillenek a szellemtörténet általános tendenciájába (1973 Poszler György 1124001, 105).

J: beleillik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

beillik tárgyatlan ige 13b
1. (rég, ritk)
〈vmely mélyedésben〉 pontosan illeszkedve helyezkedik el v. elhelyezhető vmi
A’ puskatöltéshez mellőzhetlenül szükséges puskavessző tökéletes egyenes, az ágyazaton vágott fekvésbe jól beillő, ’s erős szivós fábol készült légyen
(1829 Pák Dienes)
középen a közös tengelynél egymás rovátkaiba [!] beillő [szárnypár]
(1872 Jókai Mór)
2.
〈vmely korhoz v. (szellemi) környezethez, körülményhez〉 tulajdonságai v. viselkedése révén (jól) illik, ill. ott alkalmas, megfelelő (helyen van)
Be-illettél volna fényesb Palotába, Nem kérges Uradnak fösvény hajlékába
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
módod, formád, udvariasságod beillenék akármelyik udvarhoz
(1847 Kuthy Lajos)
Olyan jól beillett ez az oláhoknál szokásos gyors harangszó a szomoru halotti énekbe
(1902 Nagy Sándor)
Egy csomó meghasonlott, sehova be nem illő, a társadalmat hibáztató ember
(1956 Németh László²)
2a. (gyakr. felt módban, az is nyomatékosító elemmel) beillik vminek
tulajdonsága(i) révén vmely más méretű, minőségű, rangú stb. dologhoz v. személyhez hasonlít, felér vele
Csudának illet-bé egész épülete
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Beillett macskamuzsikának a mit Vilma a boldogtalan zongorán mivelt
(1859 Matkovics Pál)
finom, csupa csipke ruhájában, orgonavirágos, flórenci kalapjában, grófkisasszonynak is beillik
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Amit most mondtál, dicséretnek is beillik
(1972 Vigilia)
kastélynak beillő lakóháza
(1978 Bodor Ádám)
3. beillik vmibe
összhangban van, összeegyeztethető vmivel
mennyire éghajlatunkhoz való és gazdálkodásunkba mennyire beillő iparág a selyemtenyésztés
(1846 Hetilap)
a régi sziklavárak, a magas hegyormokra fektetett sasfészkek nem illettek többé be a tudománynyá fejlődött ujabb hadtan keretébe, elhagyták azért azokat lassankint őseink is […] s határvédő várakat künn a hegyszorosokban emeltek
(1869 Orbán Balázs)
Kisebb terjedelemben fogunk adni a mi ideológiánkba beillő szépirodalmat is
(1935 Techert Margit)
Az udvari emberről és a magyar preromantikáról szóló esszék […] a szellemi jelenségek tipológiájának megalkotására tesznek kísérletet, és ezzel jól beillenek a szellemtörténet általános tendenciájába
(1973 Poszler György)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások