belő ige 9c2

1. ts (tárgy n. is) ’〈lövedéket〉 úgy lő, hogy az (vmin keresztül) vhova, vmely (elkerített) helyre v. vminek a belsejébe jut’ ❖ edgy Magyar által az ablakon bé-ltt nyillal meg-sebhedik (1792 Mándy István ford.–Anonymus C3023, 115) | gyors nyilát a sárkán oldalába … belőtte (1866 Balkányi Szabó Lajos C0750, 281) | [a vasajtón] láthatók voltak a horpadások, miket a kívülről belőtt bomba szétszakadt darabjai okoztak rajta (1886 Jókai Mór CD18) | egy szovjet tank belőtt a ház egyik ablakán (1958 Méray Tibor 9434005, 331) | Tóth, valószínűleg figyelmeztetésképpen, fejmagasság fölött belőtt az ajtóba (1994 Magyar Hírlap CD09) | valaki egy petárdát lőtt be egy ház erkélyére (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Ipar) ’〈szöget, kapcsot〉 arra alkalmas eszközzel beleüt, belelő vmibe’ ❖ [a szigetelés cseréje] sem javasolható, hiszen a belőtt kapcsok sora másodjára perforálná a fát (1997 Lakáskultúra CD39).

1b. ’lövedékkel eltalálva megrongál v. lerombol vmit’ ❖ [Az új várparancsnok] a’ 400 lépésnyire bé lövött kaput a’ Királyi Templomba fggesztette fel, állandó emlékezetl (1798 Vályi András C4337, 105) | Bástya romokban; fal, torony belőve (1861 Thaly Kálmán C4128, 164) | Az ezred főhadiszállását – egy présházban, a szőlőhegyen, éppen, amikor tanácskozott a törzskar – belőtték az oroszok (1965 Fekete Gyula 9141002, 103) | a belőtt ablakú, jéghideg szobából lemegyünk a pincébe (1994 Szántó Piroska 1166002, 42).

1c. ’úgy lő le vkit, hogy az vhova beessen; belelő’ ❖ belőtték őket az uszályokról a Dunába (1963 Rónay György 9573001, 261) | [hogy Koszovóban] tömegsírokba lőjenek be ezreket – ezt nem szabad eltűrni! (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (Sp) ’〈labdát v. korongot〉 az ellenfél kapujába juttat, ill. így 〈gólt〉 szerez’ ❖ Ördögh elcsipi a labdát és közelről belövi (1950 Népsport júl. 17. C5350, 26) | vállra kapják Boross Gyurit, aki a győztes gólt belőtte (1963 Mándy Iván 9420001, 169) | Orsó zseniálisan visszakanyarított korongját Ladányi lőtte be (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. (Sp) ’〈büntetőrúgást v. -dobást, ill. gólhelyzetet〉 góllal fejez be’ ❖ A megismételt büntetőt Szanyó elismerésre méltó lelkierővel (ismét) belőtte (1995 Magyar Hírlap CD09) | A hetest be kell lőni, csakúgy, mint a ziccereket (1998 Magyar Hírlap CD09).

2b. (Sp) ’〈támadó játékos labdát〉 szélről a pálya belsejébe, az ellenfél kapujának előterébe(n tartózkodó játékostársának) továbbít; bead’ ❖ Tamási a kapu torkából vágta fölé Nagy Sándor balról mintaszerűen belőtt labdáját (1994 Magyar Hírlap CD09) | Illés másodszor is vezetéshez juttatta a bajnokcsapatot: Erős lőtte be neki a győri büntetőterületre a labdát (1999 Magyar Hírlap CD09).

2c. (Sp) ’〈szabad- v. szögletrúgást〉 ilyen módon végez el’ ❖ Víg balról belőtt szabadrúgását Nyikos 7 méterről fejelte a ferencvárosi kapuba (1995 Magyar Hírlap CD09) | Vayer lőtte be a szögletet, Csató S. magasan felugorva, 8 méterről kapura fejelt (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (rég) ’〈folyadékot〉 vminek a belsejébe, kül. emberi szervezetbe befecskendez, belövell’ ❖ [A beöntéshez használt eszközzel] helyessen -is ltt, ki-dllyedt tárgyába, Melly után bé-tették megint az ágyába (1796 Gvadányi József C1923, 222) | Székfü Virágot … Fözd-meg … ’s gyenge melegen löd-bé az Alfelén (1801 Enyedi Ó János C1581, 14).

3a. (szleng) ’〈(intravénás) kábítószert〉 bead vkinek’ ❖ József megkérdezi a sátor végében kuporgó fiatal férfitól, hogy ő lőtte-e be Eszternek a heroint (1971 Déry Tibor 9107017, 209) | [a szervezet] olyan erősen tiltakozik a méreg ellen, hogy hetekig csak hánytam, amikor belőttem az adagomat (1997 Magyar Hírlap CD09).

3b. belövi magát (szleng) ’kábítószert befecskendezve v. más módon a szervezetébe juttat(va bódult állapotba kerül)’ ❖ Az embereknek elegük lett abból, hogy „belőtt” szomszédjuk féktelenül száguldozzon autójával, vagy fegyverét előrántva vaktában lövöldözzön az utcán (1994 Magyar Hírlap CD09) | [András] utoljára akkora adaggal lőtte be magát, hogy nemcsak az álmaiban, hanem a valóságban is szinte eljutott a mennyországba (1998 Magyar Hírlap CD09) | a szociálisan elmaradott lakókörnyezetben gyakori, hogy általános iskolás korú fiatalok ha nem is kemény drogokkal, de kábítószerpótló szerekkel, ragasztókkal, gyógyszerekkel „belőve” érkeznek a tanórákra (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ts (Kat is) ’〈(kézi) lőfegyvert〉 próbalövésekkel pontos célzásra alkalmassá tesz’ ❖ Belőni, einschiessen; a vadász gyakorlata a jól lövésben; a fegyver jól van belőve, ha a légy [= célgömb] és a rézs [ti. a lőrés] kellő arányban állanak egymáshoz (1860 Bérczy Károly C1039, 38) | Ajánlom [!] jól dolgozott belövött revolvereket (1879 Ágai Adolf C0544, 14) | Az öt hónapos felkészítés végén tegnap vizsgáztak a páncéltörő rakéták kezelői és lőtték be az ezer méterig hatékony Metiszeket (1998 Magyar Hírlap CD09).

4a. (Kat) ’〈vmely leendő célpontot〉 annak távolságát, hely(zet)ét próbalövésekkel meghatározva bemér’ ❖ [Eger várát] a hegyekről, melyek körötte kiesen emelkednek, minden oldalról belátni, belőni lehetett (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A széles mélyülő füzes miatt nem tudták a perspektívát kiszámítani s a terepet belőni, vagy hosszú, vagy rövid volt minden lövésük (1915 Móricz Zsigmond CD10) | A dandár erejének egy része már jó előre belőtte a Linkó partja mentét, majd azonnal Csorna keleti széle felé tört (1972 Szita Szabolcs CD52).

4b. (Kat) ’〈lőfegyvert, ill. tüzérség(i egység)et〉 vmely kiszemelt célpontra – próbalövésekkel meghatározva annak pontos távolságát, hely(zet)ét – beirányoz, beállít’ ❖ Az orosz tüzérség valószínűleg be volt lőve a folyón túlról arra a bokros árokra (1916 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Az előnyomuló zászlóaljakat pontosan belőtt ütegek zárótüze fogadta (1934 Zalka Máté 2051024, 70) | Ha nagyon gyorsan akartak tüzelni, az ágyúkat belőtték, vagyis előre kimérték és megjelölték, hogy az első, második, harmadik stb. lövésnél az ellenség meghatározott irányú mozgása esetén hogyan, milyen szögben kell állnia az ágyúnak (1995 Kelenik József CD17).

5. ts (biz) ’〈vminek a mennyiségét, értékét stb.〉(előre) többé-kevésbé pontosan megállapítja, megbecsüli’ ❖ ugyanazt a nyolc-tíz embert látom és hallom műsort vezetni a Tv–1, Tv–2, Nap-tv hírműsoraiban […]. Így a hang és a kép alapján nem tudom belőni az időt (1994 Magyar Hírlap CD09) | Legfeljebb két mandátum eltéréssel, pontosan belőtte a választási eredményeket a Századvég Politikai Elemzések Központja (1998 Magyar Hírlap CD09).

5a. (biz) ’vmely minőség, színvonal stb. elérésére beállít, beirányoz vkit, vmit’ ❖ az esztétikai, tehát normatív vizsgálatra „belőtt” lektor nem tudott mit kezdeni az olyanfajta jelenséggel, hogy mondjuk: musz-anyag [ti. amit muszáj kiadni] (1956 Irodalmi Újság szept. 29. C5231, 2) | lektűrös-szórakoztató avagy egyszerűen csak ponyvaelvárásokra vagyunk belőve (1986 Hegyi Béla 2001012, 67) | a közepesre belőtt [tömegcikk] (1996 Magyar Hírlap CD09).

6. tn (rég, Isk, biz) ’elégtelenre felel’ ❖ belőni: elégtelenre felelni (1898 Dobos Károly C1419, 31) | tíz sor volt feladva Vergiliusból s öt órán egymásután szólították ki: mind az ötször belőtt belőle (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 39).

7. ts (biz) ’〈frizurát〉 beigazít’ ❖ szombaton este belövöm a sérómat (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

belő ige 9c2
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈lövedéket〉 úgy lő, hogy az (vmin keresztül) vhova, vmely (elkerített) helyre v. vminek a belsejébe jut
edgy Magyar által az ablakon bé-ltt nyillal meg-sebhedik
(1792 Mándy István ford.Anonymus)
gyors nyilát a sárkán oldalába … belőtte
(1866 Balkányi Szabó Lajos)
[a vasajtón] láthatók voltak a horpadások, miket a kívülről belőtt bomba szétszakadt darabjai okoztak rajta
(1886 Jókai Mór)
egy szovjet tank belőtt a ház egyik ablakán
(1958 Méray Tibor)
Tóth, valószínűleg figyelmeztetésképpen, fejmagasság fölött belőtt az ajtóba
(1994 Magyar Hírlap)
valaki egy petárdát lőtt be egy ház erkélyére
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (Ipar)
〈szöget, kapcsot〉 arra alkalmas eszközzel beleüt, belelő vmibe
[a szigetelés cseréje] sem javasolható, hiszen a belőtt kapcsok sora másodjára perforálná a fát
(1997 Lakáskultúra)
1b.
lövedékkel eltalálva megrongál v. lerombol vmit
[Az új várparancsnok] a’ 400 lépésnyire bé lövött kaput a’ Királyi Templomba fggesztette fel, állandó emlékezetl
(1798 Vályi András)
Bástya romokban; fal, torony belőve
(1861 Thaly Kálmán)
Az ezred főhadiszállását – egy présházban, a szőlőhegyen, éppen, amikor tanácskozott a törzskar – belőtték az oroszok
(1965 Fekete Gyula)
a belőtt ablakú, jéghideg szobából lemegyünk a pincébe
(1994 Szántó Piroska)
1c.
úgy lő le vkit, hogy az vhova beessen; belelő
belőtték őket az uszályokról a Dunába
(1963 Rónay György)
[hogy Koszovóban] tömegsírokba lőjenek be ezreket – ezt nem szabad eltűrni!
(1999 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (Sp)
〈labdát v. korongot〉 az ellenfél kapujába juttat, ill. így 〈gólt〉 szerez
Ördögh elcsipi a labdát és közelről belövi
(1950 Népsport júl. 17.)
vállra kapják Boross Gyurit, aki a győztes gólt belőtte
(1963 Mándy Iván)
Orsó zseniálisan visszakanyarított korongját Ladányi lőtte be
(1997 Magyar Hírlap)
2a. (Sp)
〈büntetőrúgást v. -dobást, ill. gólhelyzetet〉 góllal fejez be
A megismételt büntetőt Szanyó elismerésre méltó lelkierővel (ismét) belőtte
(1995 Magyar Hírlap)
A hetest be kell lőni, csakúgy, mint a ziccereket
(1998 Magyar Hírlap)
2b. (Sp)
〈támadó játékos labdát〉 szélről a pálya belsejébe, az ellenfél kapujának előterébe(n tartózkodó játékostársának) továbbít; bead
Tamási a kapu torkából vágta fölé Nagy Sándor balról mintaszerűen belőtt labdáját
(1994 Magyar Hírlap)
Illés másodszor is vezetéshez juttatta a bajnokcsapatot: Erős lőtte be neki a győri büntetőterületre a labdát
(1999 Magyar Hírlap)
2c. (Sp)
〈szabad- v. szögletrúgást〉 ilyen módon végez el
Víg balról belőtt szabadrúgását Nyikos 7 méterről fejelte a ferencvárosi kapuba
(1995 Magyar Hírlap)
Vayer lőtte be a szögletet, Csató S. magasan felugorva, 8 méterről kapura fejelt
(1997 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (rég)
〈folyadékot〉 vminek a belsejébe, kül. emberi szervezetbe befecskendez, belövell
[A beöntéshez használt eszközzel] helyessen -is ltt, ki-dllyedt tárgyába, Melly után bé-tették megint az ágyába
(1796 Gvadányi József)
Székfü Virágot … Fözd-meg … ’s gyenge melegen löd-bé az Alfelén
(1801 Enyedi Ó János)
3a. (szleng)
(intravénás) kábítószert〉 bead vkinek
József megkérdezi a sátor végében kuporgó fiatal férfitól, hogy ő lőtte-e be Eszternek a heroint
(1971 Déry Tibor)
[a szervezet] olyan erősen tiltakozik a méreg ellen, hogy hetekig csak hánytam, amikor belőttem az adagomat
(1997 Magyar Hírlap)
3b. belövi magát (szleng)
kábítószert befecskendezve v. más módon a szervezetébe juttat(va bódult állapotba kerül)
Az embereknek elegük lett abból, hogy „belőtt” szomszédjuk féktelenül száguldozzon autójával, vagy fegyverét előrántva vaktában lövöldözzön az utcán
(1994 Magyar Hírlap)
[András] utoljára akkora adaggal lőtte be magát, hogy nemcsak az álmaiban, hanem a valóságban is szinte eljutott a mennyországba
(1998 Magyar Hírlap)
a szociálisan elmaradott lakókörnyezetben gyakori, hogy általános iskolás korú fiatalok ha nem is kemény drogokkal, de kábítószerpótló szerekkel, ragasztókkal, gyógyszerekkel „belőve” érkeznek a tanórákra
(2000 Magyar Hírlap)
4. tárgyas (Kat is)
(kézi) lőfegyvert〉 próbalövésekkel pontos célzásra alkalmassá tesz
Belőni, einschiessen; a vadász gyakorlata a jól lövésben; a fegyver jól van belőve, ha a légy [= célgömb] és a rézs [ti. a lőrés] kellő arányban állanak egymáshoz
(1860 Bérczy Károly)
Ajánlom [!] jól dolgozott belövött revolvereket
(1879 Ágai Adolf)
Az öt hónapos felkészítés végén tegnap vizsgáztak a páncéltörő rakéták kezelői és lőtték be az ezer méterig hatékony Metiszeket
(1998 Magyar Hírlap)
4a. (Kat)
〈vmely leendő célpontot〉 annak távolságát, hely(zet)ét próbalövésekkel meghatározva bemér
[Eger várát] a hegyekről, melyek körötte kiesen emelkednek, minden oldalról belátni, belőni lehetett
(1860 Vasárnapi Újság)
A széles mélyülő füzes miatt nem tudták a perspektívát kiszámítani s a terepet belőni, vagy hosszú, vagy rövid volt minden lövésük
(1915 Móricz Zsigmond)
A dandár erejének egy része már jó előre belőtte a Linkó partja mentét, majd azonnal Csorna keleti széle felé tört
(1972 Szita Szabolcs)
4b. (Kat)
〈lőfegyvert, ill. tüzérség(i egység)et〉 vmely kiszemelt célpontra – próbalövésekkel meghatározva annak pontos távolságát, hely(zet)ét – beirányoz, beállít
Az orosz tüzérség valószínűleg be volt lőve a folyón túlról arra a bokros árokra
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
Az előnyomuló zászlóaljakat pontosan belőtt ütegek zárótüze fogadta
(1934 Zalka Máté)
Ha nagyon gyorsan akartak tüzelni, az ágyúkat belőtték, vagyis előre kimérték és megjelölték, hogy az első, második, harmadik stb.s a többi lövésnél az ellenség meghatározott irányú mozgása esetén hogyan, milyen szögben kell állnia az ágyúnak
(1995 Kelenik József)
5. tárgyas (biz)
〈vminek a mennyiségét, értékét stb.〉 (előre) többé-kevésbé pontosan megállapítja, megbecsüli
ugyanazt a nyolc-tíz embert látom és hallom műsort vezetni a Tv–1, Tv–2, Nap-tv hírműsoraiban […]. Így a hang és a kép alapján nem tudom belőni az időt
(1994 Magyar Hírlap)
Legfeljebb két mandátum eltéréssel, pontosan belőtte a választási eredményeket a Századvég Politikai Elemzések Központja
(1998 Magyar Hírlap)
5a. (biz)
vmely minőség, színvonal stb. elérésére beállít, beirányoz vkit, vmit
az esztétikai, tehát normatív vizsgálatra „belőtt” lektor nem tudott mit kezdeni az olyanfajta jelenséggel, hogy mondjuk: musz-anyag [ti. amit muszáj kiadni]
(1956 Irodalmi Újság szept. 29.)
lektűrös-szórakoztató avagy egyszerűen csak ponyvaelvárásokra vagyunk belőve
(1986 Hegyi Béla)
a közepesre belőtt [tömegcikk]
(1996 Magyar Hírlap)
6. tárgyatlan (rég, Isk, biz)
elégtelenre felel
belőni: elégtelenre felelni
(1898 Dobos Károly)
tíz sor volt feladva Vergiliusból s öt órán egymásután szólították ki: mind az ötször belőtt belőle
(1920 Móricz Zsigmond)
7. tárgyas (biz)
〈frizurát〉 beigazít
szombaton este belövöm a sérómat
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások