belalkat fn 3A (rég)

1. ’〈épületnél, építménynél:〉 belső felépítés, belső szerkezet, es. térelrendezés’ ❖ [A középkori templomok] már kül s belalkatjok, s elrendezésök által, […] hatalmasan vevék igénybe az ember érzékeit s elméjét (1845 Pesti Divatlap C5837, 1209) | a falak belalkatából azonban lehet látni, hogy ez erőd négyemeletes volt (1869 Orbán Balázs CD22) | nemcsak méreteinket segité elő e hegyomlás, hanem egyszersmind a gátony [= erődítés] belalkatát is előnkbe állitá (1871 Orbán Balázs 8340018, 103) | A túlvilág három országának belalkata is mind háromszor három részre oszlik (1883 Szász Károly² C3835, 44).

2. ’〈természeti alakulatnál, természetes eredetű képződménynél:〉 belső rétegek lemeztektonikai szerkezete, ill. az alkotóelemek által meghatározott anyagok összetétele’ ❖ gazdag és változékony e havasok belalkata is. A háttéri nagyobb csúcsok fő alkatrésze az eocengyüleg (conglomerat) (1873 Orbán Balázs 8340020, 37) | a jelenség [ti. a gyűrődés] a hegység bel-alkatában is szembetünő (1893 PallasLex. CD02).

2a. ’〈ásványoknál:〉 az anyag fizikai és kémiai tulajdonságát hordozó anyagszerkezet’ ❖ Kétféle belalkatot különböztetünk meg [az ásványoknál] (1847 Peregriny Elek C3464, 418) | a tanuló az egyes ásványoknál nem csak a külső ismejegyekkel, hanem azok belalkatával is – az ásványok alkatrészeivel – megismerkedik (1865 Tanodai Lapok 8666001, 264).

2b. ’〈növénynél:〉 szövetek felépítése, belső összetétele’ ❖ a répa belalkatáról, annak eltartásáról, a czukor természetéről s a kivonási módokról fogunk szólani (1846 Hetilap CD61) | a növénytanban a belalkat vizsgálata tulnyomólag lépett fel, számos tekintély értekezett a keményitőről (1860 Vasárnapi Újság CD56) | tárgyaltassék röviden a levélzöld mibenléte, és annak mikénti fejlődése, a levelek belalkata, hatása és működése (1865 Tanodai Lapok 8666001, 265).

belalkat főnév 3A (rég)
1.
〈épületnél, építménynél:〉 belső felépítés, belső szerkezet, es. térelrendezés
[A középkori templomok] már kül s belalkatjok, s elrendezésök által, […] hatalmasan vevék igénybe az ember érzékeit s elméjét
(1845 Pesti Divatlap)
a falak belalkatából azonban lehet látni, hogy ez erőd négyemeletes volt
(1869 Orbán Balázs)
nemcsak méreteinket segité elő e hegyomlás, hanem egyszersmind a gátony [= erődítés] belalkatát is előnkbe állitá
(1871 Orbán Balázs)
A túlvilág három országának belalkata is mind háromszor három részre oszlik
(1883 Szász Károly²)
2.
〈természeti alakulatnál, természetes eredetű képződménynél:〉 belső rétegek lemeztektonikai szerkezete, ill. az alkotóelemek által meghatározott anyagok összetétele
gazdag és változékony e havasok belalkata is. A háttéri nagyobb csúcsok fő alkatrésze az eocengyüleg (conglomerat)
(1873 Orbán Balázs)
a jelenség [ti. a gyűrődés] a hegység bel-alkatában is szembetünő
(1893 PallasLex.)
2a.
〈ásványoknál:〉 az anyag fizikai és kémiai tulajdonságát hordozó anyagszerkezet
Kétféle belalkatot különböztetünk meg [az ásványoknál]
(1847 Peregriny Elek)
a tanuló az egyes ásványoknál nem csak a külső ismejegyekkel, hanem azok belalkatával is – az ásványok alkatrészeivel – megismerkedik
(1865 Tanodai Lapok)
2b.
〈növénynél:〉 szövetek felépítése, belső összetétele
a répa belalkatáról, annak eltartásáról, a czukor természetéről s a kivonási módokról fogunk szólani
(1846 Hetilap)
a növénytanban a belalkat vizsgálata tulnyomólag lépett fel, számos tekintély értekezett a keményitőről
(1860 Vasárnapi Újság)
tárgyaltassék röviden a levélzöld mibenléte, és annak mikénti fejlődése, a levelek belalkata, hatása és működése
(1865 Tanodai Lapok)

Beállítások