beleelegyedik tn ige 12b (kissé rég)

1. (átv is) ’vmibe keveredve elvegyül benne’ ❖ De lám sok huntzfuttság elegyedett bele [ti. szavaiba] (1780 e. Protestáns iskoladrámák 7467001, 247) | a’ mik [ti. a szennyeződések a vízbe] belé elegyedtek volt (1791 Mátyus István C3071, 96) | ez a viszony … annyira beléelegyedett a mindennapi létbe, hogy Suzanne már szinte észre sem vette (1893 Tóth Béla¹ ford.–Bourget C4266, 16) | nagy pénzügyi műveletekbe gyakran beleelegyedik a szélhámosságnak egy-egy árnyalata (1938 Schöpflin Aladár CD10).

1a. ’〈személy〉 több más személy közé keveredik, vmely társaságban, közösségben elvegyül’ ❖ Hiheti, hogy itt létem óta nem láttam a világlapot s nem is volt vágyam reá, mert amióta beléelegyedtem a szántó és kapáló nép közé, azóta látom a K. Papp Miklós-féle rendszernek feneketlen silányságát (1872 Herman Ottó CD10) | [A festőművész] beleelegyedett a kofasorba [a piacon] (1898 Petelei István C3493, 119) | a Klastrom-réten, lerohanóban, beleelegyedtem egy futball-csapatba (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

2. ’vmely folyamatba, tevékenységbe bekapcsolódik, részt kezd venni benne’ ❖ néha még a’ meg-élemedett Gazda Emberek-is belé elegyednek [a korhelykedésbe] (1773 Szilágyi Sámuel² C4022, a4) | belé elegyedel valami játékba (1790 Mátyási József 7221014, 86) | 1635. Belé elegyednek a’ Frantziák a’ 30. eſztendeig tartott háborúba (1794 Decsy Sámuel 7442003, 49) | én szolgabíró vagyok, akinek kötelességem a verekedést megakadályozni, nem pedig magamnak is beleelegyedni (1879 Jókai Mór CD18) | [a hírlapíró] fontoskodott, lármázott, beleelegyedett az utcai botrányokba, akárcsak a tűzoltásba (1927 Krúdy Gyula CD54).

2a. (vál) ’más személy v. közösség dolgába, tevékenységébe illetéktelenül kapcsolódik be, részt kezd venni benne; beleavatkozik’ ❖ a’ más bajábann felettébb belé-elegyedni igenn nagy alkalmatlanság (1781 Kovásznai Tóth Sándor ford.–Cicero C2774, 88) | Lerázták ugyan több izben a krimmi tatárok az adóztató igát, de a muszka mindannyiszor beleelegyedett ügyökbe, s erőhatalommal kényszerité őket a török szultán iránti engedelmességre (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A magyar politikának azonban szerintem semmi esetre sem szabad azt a hibát elkövetnie, hogy bármi módon beleelegyedjék a délszláv népek belső vitáiba és harcaiba (1942 Bajcsy-Zsilinszky Endre CD58).

2b. ’〈vitába, beszélgetésbe〉 beleszól, részt kezd venni benne; beleavatkozik’ ❖ Ne szolj, ne elegyedjél belé (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 177) | nekem úgy látszott, hogy tovább foly már kettejek közt a beszéd, mint illett, s beléelegyedtem (1812 Kazinczy Ferenc 7163010, 215) | beleelegyedik a’ társalgásba (1843 Mentor C3079, 36) | a tanár is beleelegyedett a beszélgetésbe (1905 Gárdonyi Géza C1833, 16) | Fábián maga sem tudta hogyan, beléelegyedett a vitába (1914 Harsányi Kálmán 9225002, 71) | nyájasan beleelegyedett a társalgásba (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418002, 94).

Vö. CzF. beléelegyėdik; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

beleelegyedik tárgyatlan ige 12b (kissé rég)
1. (átv is)
vmibe keveredve elvegyül benne
De lám sok huntzfuttság elegyedett bele [ti. szavaiba]
(1780 e. Protestáns iskoladrámák)
a’ mik [ti. a szennyeződések a vízbe] belé elegyedtek volt
(1791 Mátyus István)
ez a viszony … annyira beléelegyedett a mindennapi létbe, hogy Suzanne már szinte észre sem vette
(1893 Tóth Béla¹ ford.Bourget)
nagy pénzügyi műveletekbe gyakran beleelegyedik a szélhámosságnak egy-egy árnyalata
(1938 Schöpflin Aladár)
1a.
〈személy〉 több más személy közé keveredik, vmely társaságban, közösségben elvegyül
Hiheti, hogy itt létem óta nem láttam a világlapot s nem is volt vágyam reá, mert amióta beléelegyedtem a szántó és kapáló nép közé, azóta látom a K. Papp Miklós-féle rendszernek feneketlen silányságát
(1872 Herman Ottó)
[A festőművész] beleelegyedett a kofasorba [a piacon]
(1898 Petelei István)
a Klastrom-réten, lerohanóban, beleelegyedtem egy futball-csapatba
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
2.
vmely folyamatba, tevékenységbe bekapcsolódik, részt kezd venni benne
néha még a’ meg-élemedett Gazda Emberek-is belé elegyednek [a korhelykedésbe]
(1773 Szilágyi Sámuel²)
belé elegyedel valami játékba
(1790 Mátyási József)
1635. Belé elegyednek a’ Frantziák a’ 30. eſztendeig tartott háborúba
(1794 Decsy Sámuel)
én szolgabíró vagyok, akinek kötelességem a verekedést megakadályozni, nem pedig magamnak is beleelegyedni
(1879 Jókai Mór)
[a hírlapíró] fontoskodott, lármázott, beleelegyedett az utcai botrányokba, akárcsak a tűzoltásba
(1927 Krúdy Gyula)
2a. (vál)
más személy v. közösség dolgába, tevékenységébe illetéktelenül kapcsolódik be, részt kezd venni benne; beleavatkozik
a’ más bajábann felettébb belé-elegyedni igenn nagy alkalmatlanság
(1781 Kovásznai Tóth Sándor ford.Cicero)
Lerázták ugyan több izben a krimmi tatárok az adóztató igát, de a muszka mindannyiszor beleelegyedett ügyökbe, s erőhatalommal kényszerité őket a török szultán iránti engedelmességre
(1854 Vasárnapi Újság)
A magyar politikának azonban szerintem semmi esetre sem szabad azt a hibát elkövetnie, hogy bármi módon beleelegyedjék a délszláv népek belső vitáiba és harcaiba
(1942 Bajcsy-Zsilinszky Endre)
2b.
〈vitába, beszélgetésbe〉 beleszól, részt kezd venni benne; beleavatkozik
Ne szolj, ne elegyedjél belé
(1794 Gyarmathi Sámuel)
nekem úgy látszott, hogy tovább foly már kettejek közt a beszéd, mint illett, s beléelegyedtem
(1812 Kazinczy Ferenc)
beleelegyedik a’ társalgásba
(1843 Mentor)
a tanár is beleelegyedett a beszélgetésbe
(1905 Gárdonyi Géza)
Fábián maga sem tudta hogyan, beléelegyedett a vitába
(1914 Harsányi Kálmán)
nyájasan beleelegyedett a társalgásba
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
Vö. CzF. beléelegyėdik; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások