belemerül tn ige 1c

1. ’〈folyadékba, folyadékot tartalmazó edénybe v. puha anyagba〉 súlyánál fogva vmennyire, rendsz. mélyen, ill. teljesen belenyomódik, belesüllyed’ ❖ Oh kedves Donitskám! én mindíg kerültem A’ Stix’ vize’ partyát, belé sem merültem (1801 k. Gvadányi József C1937, 40) | [az asszony cipőcskéi] bokáig merültek bele [a sárba] (1899 Abonyi Árpád C0482, 82) | [A kiscsikó] apró lökésekkel úszott, ki-kidobva magát a vízből, néha meg annyira belemerült, hogy alig látszott az orra hegye (1953 Németh László² ford.–Solohov 9485062, 59) | [A nő] sóhajtva belemerül a párálló kádba (1985 Petri György 9530087, 282).

2. (irod) ’〈sötétségben, ködben, ill. tömegben〉 láthatatlanná válik, eltűnik vmi v. vki’ ❖ Széles az éj köröskörül, Tárnokvölgye belémerül (1853 Arany János CD01) | a Gácsi hatalmas kupola is belémerül az esti ködbe (1889 Justh Zsigmond 8213009, 357) | [a regény] végén ismét menekül Mulan, a japánok elől, belemerül a menekülők tömegébe (1941 Schöpflin Aladár 2041021, 568).

3. (vál) ’〈szem, tekintet〉 figyelmesen, elmélyülve néz vhova’ ❖ eleven szemei gyakran belemerülének az oldaltükör világába (1841 Nemzeti almanach C0399, 285) | letérdeltél a Madonna előtt, és a te szép, nagy szemeid belemerültek a Madonna nagy szemeibe, és mind a ketten némán néztétek egymást (1912 Gozsdu Elek 8159008, 78) | [A férfi] szürke szeme őszintén belemerült az asszony sötét tekintetébe (1969 Abody Béla ford.–Fitzgerald 9001003, 7).

3a. ’vmely tárgyat, témát alaposan tanulmányoz, elmélyülten foglalkozik vele; belemélyed’ ❖ [Klára] minél mélyebben merült belé [olvasmányába], annál nagyobb vonzóerőt gyakorolt az reá (1858 Szendrey Júlia 8440012, 57) | Véghelyi Viktor mindinkább belemerül komor gondolataiba (1900 Vértesi Arnold 8520007, 76) | belemerülni valami idegen költő versébe, s penzumszerűleg, diákos lelkiismeretességgel adni azt vissza magyarúl (1937 Schöpflin Aladár 9590003, 191) | anélkül, hogy az ember teljesen belemerülne a kérdés részleteibe (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 700).

3b. ’szellemi tevékenységet nagy figyelemmel, elmélyülve végez; belemélyed’ ❖ Ha  mély elmélkedéseiben belé merl (1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.–Flögel C1296, 112) | belemerültem egy pompás Tízián szemléletébe, mely velem átellenben függött a falon (1872 Toldy István 8482007, 3) | megindult egyedül is sétáira, s néha úgy belemerült a szebbnél-szebb helyek csodálásába, hogy nagyon is messze eltévelyedett (1887 Vachott Sándorné 8500002, 136) | [Vlagyimir Iljics] mintha teljesen elfelejtkezett volna a világról, annyira belemerült […] a játékba [a kiskutyával] (1956 Gergely Viola ford.–Drapkina 2025097, 688) | annyira bele tudok merülni az írásba, hogy sokszor észre se veszem, már reggel van (1989 Fel a kezekkel! 1024023, 383).

3c. ’〈vmely szellemi tevékenységbe〉 alapos, részletekre kiterjedő munkával belekezd; belemélyed’ ❖ Minthogy már moſt belé merűltünk a’ tőzek’ mentegetésében; tehát még ezt a’ haſznát is mondhatjuk, hogy a’ tőzek és tőzek hamu jó trágyának is (1796 Vizsgálódó Magyar Gazda 7494004, 398) | én itten a’ feredk’ széjessen kiterjedő orvosi hasznainak, és velek élés módjának leírásába belé nem merlök (1800 Nyulas Ferenc C3341, 140) | belemerülhetünk immár tárgyunk tüzetesebb vizsgálatába (1941 Illyés Gyula 9274079, 44) | Nem feladatom, hogy a pszichoanalízis magyarázatába belemerüljek (1983 Szalay Károly 1144012, 163).

4. ’〈vmely (elítélhető) tevékenységnek〉 teljesen átadja magát’ ❖ sokan bele merülvén a rendetlenebb evésbe és ivásba, utálják már a józanságot, nem viselhetik a bőjtölést (1778–1781 Révai Miklós 7283022, 46) | nem illik olyan nagyon belemerülni a dicsekedésbe (1858 Jókai Mór CD18) | [a szegény fiúból lett pap] valami nagy hiányérzettől, kielégületlenségtől hajtva merül bele a hivatásával ellenkező dorbézolásokba, féktelenségekbe (1965 Diószegi András CD53) | még mielőtt a tizenötök [ti. az Európai Unió 15 tagállama] végképp belemerülnének a pénzügyi csatározásokba (1998 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈nemkívánatos érzelembe, állapotba, tulajdonságba〉 olyan mélyen kerül vki, hogy nehéz v. lehetetlen kilábalnia belőle; belemélyed’ ❖ [azok a fejedelmek tarthatók legjobbaknak], a’ kik belé nem merlnek a’ kényes kevélységben (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 62) | [a kalandor] bele van merülve minden bűnbe (1879 Jókai Mór CD18) | Az öreg Ferdinánd belemerült bánatába (1900 Széchy Károly CD55) | Néha mégis belemerülök a mérhetetlen önsajnálatba, eljátszva magamnak, hogy csalódott vagyok (1999 Magyar Nemzet jún. 29. C6108, 10).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

belemerül tárgyatlan ige 1c
1.
〈folyadékba, folyadékot tartalmazó edénybe v. puha anyagba〉 súlyánál fogva vmennyire, rendsz. mélyen, ill. teljesen belenyomódik, belesüllyed
Oh kedves Donitskám! én mindíg kerültem A’ Stix’ vize’ partyát, belé sem merültem
(1801 k. Gvadányi József)
[az asszony cipőcskéi] bokáig merültek bele [a sárba]
(1899 Abonyi Árpád)
[A kiscsikó] apró lökésekkel úszott, ki-kidobva magát a vízből, néha meg annyira belemerült, hogy alig látszott az orra hegye
(1953 Németh László² ford.Solohov)
[A nő] sóhajtva belemerül a párálló kádba
(1985 Petri György)
2. (irod)
〈sötétségben, ködben, ill. tömegben〉 láthatatlanná válik, eltűnik vmi v. vki
Széles az éj köröskörül, Tárnokvölgye belémerül
(1853 Arany János)
a Gácsi hatalmas kupola is belémerül az esti ködbe
(1889 Justh Zsigmond)
[a regény] végén ismét menekül Mulan, a japánok elől, belemerül a menekülők tömegébe
(1941 Schöpflin Aladár)
3. (vál)
〈szem, tekintet〉 figyelmesen, elmélyülve néz vhova
eleven szemei gyakran belemerülének az oldaltükör világába
(1841 Nemzeti almanach)
letérdeltél a Madonna előtt, és a te szép, nagy szemeid belemerültek a Madonna nagy szemeibe, és mind a ketten némán néztétek egymást
(1912 Gozsdu Elek)
[A férfi] szürke szeme őszintén belemerült az asszony sötét tekintetébe
(1969 Abody Béla ford.Fitzgerald)
3a.
vmely tárgyat, témát alaposan tanulmányoz, elmélyülten foglalkozik vele; belemélyed
[Klára] minél mélyebben merült belé [olvasmányába], annál nagyobb vonzóerőt gyakorolt az reá
(1858 Szendrey Júlia)
Véghelyi Viktor mindinkább belemerül komor gondolataiba
(1900 Vértesi Arnold)
belemerülni valami idegen költő versébe, s penzumszerűleg, diákos lelkiismeretességgel adni azt vissza magyarúl
(1937 Schöpflin Aladár)
anélkül, hogy az ember teljesen belemerülne a kérdés részleteibe
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
3b.
szellemi tevékenységet nagy figyelemmel, elmélyülve végez; belemélyed
Ha  mély elmélkedéseiben belé merl
(1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.Flögel)
belemerültem egy pompás Tízián szemléletébe, mely velem átellenben függött a falon
(1872 Toldy István)
megindult egyedül is sétáira, s néha úgy belemerült a szebbnél-szebb helyek csodálásába, hogy nagyon is messze eltévelyedett
(1887 Vachott Sándorné)
[Vlagyimir Iljics] mintha teljesen elfelejtkezett volna a világról, annyira belemerült […] a játékba [a kiskutyával]
(1956 Gergely Viola ford.Drapkina)
annyira bele tudok merülni az írásba, hogy sokszor észre se veszem, már reggel van
(1989 Fel a kezekkel!)
3c.
〈vmely szellemi tevékenységbe〉 alapos, részletekre kiterjedő munkával belekezd; belemélyed
Minthogy már moſt belé merűltünk a’ tőzek’ mentegetésében; tehát még ezt a’ haſznát is mondhatjuk, hogy a’ tőzek és tőzek hamu jó trágyának is
(1796 Vizsgálódó Magyar Gazda)
én itten a’ feredk’ széjessen kiterjedő orvosi hasznainak, és velek élés módjának leírásába belé nem merlök
(1800 Nyulas Ferenc)
belemerülhetünk immár tárgyunk tüzetesebb vizsgálatába
(1941 Illyés Gyula)
Nem feladatom, hogy a pszichoanalízis magyarázatába belemerüljek
(1983 Szalay Károly)
4.
〈vmely (elítélhető) tevékenységnek〉 teljesen átadja magát
sokan bele merülvén a rendetlenebb evésbe és ivásba, utálják már a józanságot, nem viselhetik a bőjtölést
(1778–1781 Révai Miklós)
nem illik olyan nagyon belemerülni a dicsekedésbe
(1858 Jókai Mór)
[a szegény fiúból lett pap] valami nagy hiányérzettől, kielégületlenségtől hajtva merül bele a hivatásával ellenkező dorbézolásokba, féktelenségekbe
(1965 Diószegi András)
még mielőtt a tizenötök [ti. az Európai Unió 15 tagállama] végképp belemerülnének a pénzügyi csatározásokba
(1998 Magyar Hírlap)
4a.
〈nemkívánatos érzelembe, állapotba, tulajdonságba〉 olyan mélyen kerül vki, hogy nehéz v. lehetetlen kilábalnia belőle; belemélyed
[azok a fejedelmek tarthatók legjobbaknak], a’ kik belé nem merlnek a’ kényes kevélységben
(1780 Patay Sámuel ford.)
[a kalandor] bele van merülve minden bűnbe
(1879 Jókai Mór)
Az öreg Ferdinánd belemerült bánatába
(1900 Széchy Károly)
Néha mégis belemerülök a mérhetetlen önsajnálatba, eljátszva magamnak, hogy csalódott vagyok
(1999 Magyar Nemzet jún. 29.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások