beleolvad tn ige 1a1

1. ’〈vmely szilárd, könnyen olvadó anyag〉 megolvadva beleszivárog vmibe, ill. felolvadva elvegyül vmiben’ ❖ a’ só belé olvadván a’ húsba (1787 Mátyus István C3069, 35) | a’ czúkor belé olvad a’ rumba (1834 Pesti szakácskönyv C3483, 732) | Még csak a zárda előtti tó […] volt megtekintendő zöldes vizével, a mint a partján levő hó bele olvadt (1878 Vértesi Károly C4516, 160) | a mártásba keverem a reszelt sajtot, jól átforgatom, hogy a sajt beleolvadjon (1990 Frank Júlia CD19).

2. ’〈vminek, vkinek a körvonala, színe, hangja stb.〉 egybeolvad vmivel, és abba belevész’ ❖ Üdvezellek, lelkem szép kis ága, Üdvezellek, édes magzatom! Sírásodnak bánatos zajába Beleolvad örvendő dalom (1848 Petőfi Sándor C3502, 435) | hol völgyek és folyók találkoznak egymással, hol a hegyek belé olvadnak a síkságba (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A következő pillanatban lassan belesülyed, beleolvad az ember a hid alatt sötétlő árnyékba (1910 Délmagyarország 2103001, 15) | [A papagáj] jól érezte magát a lombok között a magasban, tollainak élénkzöld színe tökéletesen beleolvadt a levelek érett zöld nyári színébe (1985 Grendel Lajos 1060003, 332).

3. ’vmi másnak, nagyobb egységnek a részévé válva önállóságát elveszti (és megszűnik) vmi’ ❖ Minden beleolvadt a „Dalok könyvé”-be, a gyöngédség, a düh, a legyőzés, a lázadás, a fenséges ugy, mint a torz (1866 Szana Tamás 8421002, 146) | Erdély magyar művészete beleolvad a nagymagyar művészetbe (1940 Gerevich Tibor CD22) | [a régi gyűjteményekbe] a saját gyűjtésű népdalok mellett Kodály, Molnár Antal, Lajtha László és a fiatalabb munkatársak gyűjtései is beleolvadtak (1976 Lampert Vera CD30) | a német márka 1999-ben beleolvadhat a közös európai valutába (1996 Figyelő CD2601).

3a. ’〈nép(csoport)〉 fokozatosan elvesztve saját jellegét vmely más nép(csoport) részévé válik, asszimilálódik’ ❖ ama két kis nemzetség […] Magógba mint egy bele olvadt (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2121, 56) | Maroknyi nép! nagy célt vágyol kivinni? […] Pháraó nagy nemzetébe Olvadj bele s velünk naggyá lehetsz (1863 Madách Imre 8284013, 710) | a jászok és a kúnok beleolvadtak a magyarságba (1937 Zsirai Miklós 9805003, 92) | Ábrahámot kihívta Isten régi lakóhelyéről azzal a céllal, hogy Kánaán földjén lakjék […]. A kitűzött célhoz azonban nem tartozott hozzá, hogy Ábrahám utódai összekeveredjenek, és beleolvadjanak Kánaán népességébe (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3b. ’〈intézmény, szervezet stb.〉 önállóságát feladva szervezetileg más intézménybe, szervezetbe stb. tagolódik be’ ❖ Egyszer [a lapok közül] a’ Radicallap és Reform belegyuródott a’ Népelembe, … Később a’ Charivari beleolvadt a’ Martiusba (1848 Életképek C0107, 573) | Az olaszországi szocialista pártnak értelmesebb csoportja el fog válni az Avanti bolsevistáitól és belé fog olvadni a demokrata csoportba (1919 Világ ford. 2115001, 2) | [a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetembe] nemrég beleolvadt Államigazgatási Főiskola (2000 Figyelő CD2601).

3c. ’〈vmely (kisebb) település, tartomány stb.〉 másik(, nagyobb) közigazgatási egység részévé válik’ ❖ oda kellett volna-e hatnunk, hogy [vmely község] a megyétől el ne szakadjon, […] inkább a megyével egybeforrva, abba beléolvadva, emelkedjék a polgári élet nyomatékára? (1843 Kossuth Lajos CD32) | Perecse [község]. […] Beleolvadt Nagy-Mihályba (1890 Csánki Dezső CD33) | a XVIII. század folyamán egymást érik a rendeletek az ilyen szétszórt, magános szállások összevonására, faluvá szervezésére, még a románság legnyugatibb szállásföldjén, Bihar, Arad és a beléolvadt Zaránd megyében is (1940 Viski Károly CD22) | [Galilea] végül beleolvadt Júdea róm. tartományba (1989 HaagLex. ford. CD1208).

4. (vál) ’〈vmely állapotnak, helyzetnek v. (figyelmével) vkinek〉(teljesen) átadja magát vki’ ❖ Lassankint hozzászoktam ahoz, hogy Pongrác külömb ember a többinél, magam is beleolvadtam a közbámulatba (1894 Rákosi Viktor C3603, 21) | beleolvadok a csöndes gondolattalan vegetálásba (1903 Ady Endre CD0801) | még mindig Jézust hívta s áhitatosan olvadt bele a halál és égi szerelem önkívületébe… (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 77) | [Julika] valósággal beleolvad a betegekbe. Minden problémájukat magáévá teszi, velük izgul vagy szorong (1957 Benedek István 9041013, 449) | Letérdelsz egy szigorú szózatra és beleolvadsz a figyelembe, mely mindenünnen az ünnepély egyetlen csukott ajtajára irányúl (1972 Pilinszky János 9531134, 61).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beleolvad tárgyatlan ige 1a1
1.
〈vmely szilárd, könnyen olvadó anyag〉 megolvadva beleszivárog vmibe, ill. felolvadva elvegyül vmiben
a’ só belé olvadván a’ húsba
(1787 Mátyus István)
a’ czúkor belé olvad a’ rumba
(1834 Pesti szakácskönyv)
Még csak a zárda előtti tó […] volt megtekintendő zöldes vizével, a mint a partján levő hó bele olvadt
(1878 Vértesi Károly)
a mártásba keverem a reszelt sajtot, jól átforgatom, hogy a sajt beleolvadjon
(1990 Frank Júlia)
2.
〈vminek, vkinek a körvonala, színe, hangja stb.〉 egybeolvad vmivel, és abba belevész
Üdvezellek, lelkem szép kis ága, Üdvezellek, édes magzatom! Sírásodnak bánatos zajába Beleolvad örvendő dalom
(1848 Petőfi Sándor)
hol völgyek és folyók találkoznak egymással, hol a hegyek belé olvadnak a síkságba
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A következő pillanatban lassan belesülyed, beleolvad az ember a hid alatt sötétlő árnyékba
(1910 Délmagyarország)
[A papagáj] jól érezte magát a lombok között a magasban, tollainak élénkzöld színe tökéletesen beleolvadt a levelek érett zöld nyári színébe
(1985 Grendel Lajos)
3.
vmi másnak, nagyobb egységnek a részévé válva önállóságát elveszti (és megszűnik) vmi
Minden beleolvadt a „Dalok könyvé”-be, a gyöngédség, a düh, a legyőzés, a lázadás, a fenséges ugy, mint a torz
(1866 Szana Tamás)
Erdély magyar művészete beleolvad a nagymagyar művészetbe
(1940 Gerevich Tibor)
[a régi gyűjteményekbe] a saját gyűjtésű népdalok mellett Kodály, Molnár Antal, Lajtha László és a fiatalabb munkatársak gyűjtései is beleolvadtak
(1976 Lampert Vera)
a német márka 1999-ben beleolvadhat a közös európai valutába
(1996 Figyelő)
3a.
〈nép(csoport) fokozatosan elvesztve saját jellegét vmely más nép(csoport) részévé válik, asszimilálódik
ama két kis nemzetség […] Magógba mint egy bele olvadt
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Maroknyi nép! nagy célt vágyol kivinni? […] Pháraó nagy nemzetébe Olvadj bele s velünk naggyá lehetsz
(1863 Madách Imre)
a jászok és a kúnok beleolvadtak a magyarságba
(1937 Zsirai Miklós)
Ábrahámot kihívta Isten régi lakóhelyéről azzal a céllal, hogy Kánaán földjén lakjék […]. A kitűzött célhoz azonban nem tartozott hozzá, hogy Ábrahám utódai összekeveredjenek, és beleolvadjanak Kánaán népességébe
(1995 Jubileumi kommentár)
3b.
〈intézmény, szervezet stb.〉 önállóságát feladva szervezetileg más intézménybe, szervezetbe stb. tagolódik be
Egyszer [a lapok közül] a’ Radicallap és Reform belegyuródott a’ Népelembe, … Később a’ Charivari beleolvadt a’ Martiusba
(1848 Életképek)
Az olaszországi szocialista pártnak értelmesebb csoportja el fog válni az Avanti bolsevistáitól és belé fog olvadni a demokrata csoportba
(1919 Világ ford.)
[a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetembe] nemrég beleolvadt Államigazgatási Főiskola
(2000 Figyelő)
3c.
〈vmely (kisebb) település, tartomány stb.〉 másik(, nagyobb) közigazgatási egység részévé válik
oda kellett volna-e hatnunk, hogy [vmely község] a megyétől el ne szakadjon, […] inkább a megyével egybeforrva, abba beléolvadva, emelkedjék a polgári élet nyomatékára?
(1843 Kossuth Lajos)
Perecse [község]. […] Beleolvadt Nagy-Mihályba
(1890 Csánki Dezső)
a XVIII. század folyamán egymást érik a rendeletek az ilyen szétszórt, magános szállások összevonására, faluvá szervezésére, még a románság legnyugatibb szállásföldjén, Bihar, Arad és a beléolvadt Zaránd megyében is
(1940 Viski Károly)
[Galilea] végül beleolvadt Júdea róm.római tartományba
(1989 HaagLex. ford.)
4. (vál)
〈vmely állapotnak, helyzetnek v. (figyelmével) vkinek〉 (teljesen) átadja magát vki
Lassankint hozzászoktam ahoz, hogy Pongrác külömb ember a többinél, magam is beleolvadtam a közbámulatba
(1894 Rákosi Viktor)
beleolvadok a csöndes gondolattalan vegetálásba
(1903 Ady Endre)
még mindig Jézust hívta s áhitatosan olvadt bele a halál és égi szerelem önkívületébe…
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
[Julika] valósággal beleolvad a betegekbe. Minden problémájukat magáévá teszi, velük izgul vagy szorong
(1957 Benedek István)
Letérdelsz egy szigorú szózatra és beleolvadsz a figyelembe, mely mindenünnen az ünnepély egyetlen csukott ajtajára irányúl
(1972 Pilinszky János)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások