belopódik tn ige 12a (rég)

’〈ember, állat〉(lassan,) óvatosan, a feltűnést kerülve bemegy, ill. bejut vhova (vkihez)’ ❖ [a tolvaj méhek] a’ köpbe, … mint a’ nyíl, egyszerre bé-lopódnak (1782 Veszelszki Antal C4462, 19) | [egy fiziognómiával foglalkozó tudós] bé lopódott egykor Tanítványi közé ’s meg hallgatta tet [!] (1807 Zarka Mihály C4565, 34) | [Bárány és Bandi] bélopódnak a’ Templomba (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1179, 77).

a. ’〈folyékony v. légnemű anyag〉 vmin áthatolva bejut, beszivárog vhova’ ❖ semmi aër nem lopódhatott-be a’ fúvóba (1793 Segesvári István ford.–Derham C3720, 235) | az eledel, az ital, a’ leveg kivülrl mengyen a’ testbe; és ha valamellyik, vagy igen nagy, vagy igen kevés mértékben szívódik-be, eredet szerént való hibát okozhat a’ nedvességekben; st illyen módon mérges matéria-is lopódhatik-be azokba (1802 Kováts Mihály ford.–Struve C2781, 286).

b. ’〈vmely érzés, gondolat, hír stb.〉(lassan,) észrevétlenül bejut, bekerül vhova(, és ott elterjed)’ ❖ a’ nagyra való vágyodás […] a’ jó Familiából ſzületett embernek ſzívében könnyen bé-lopódik (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 70) | a’ 60adik Levélbe bé-lopódott hibák … meg-jobbittattak (1784 Magyar Hírmondó C0272, 512) | a’ mi magyar Hirmondonkba-is ártatlanul bé-lapodott [!] Hir … nem igaz (1785 Magyar Hírmondó C0273, 487).

J: belopódzik.

belopódik tárgyatlan ige 12a (rég)
〈ember, állat〉 (lassan,) óvatosan, a feltűnést kerülve bemegy, ill. bejut vhova (vkihez)
[a tolvaj méhek] a’ köpbe, … mint a’ nyíl, egyszerre bé-lopódnak
(1782 Veszelszki Antal)
[egy fiziognómiával foglalkozó tudós] bé lopódott egykor Tanítványi közé ’s meg hallgatta tet [!]
(1807 Zarka Mihály)
[Bárány és Bandi] bélopódnak a’ Templomba
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
a.
〈folyékony v. légnemű anyag〉 vmin áthatolva bejut, beszivárog vhova
semmi aër nem lopódhatott-be a’ fúvóba
(1793 Segesvári István ford.Derham)
az eledel, az ital, a’ leveg kivülrl mengyen a’ testbe; és ha valamellyik, vagy igen nagy, vagy igen kevés mértékben szívódik-be, eredet szerént való hibát okozhat a’ nedvességekben; st illyen módon mérges matéria-is lopódhatik-be azokba
(1802 Kováts Mihály ford.Struve)
b.
〈vmely érzés, gondolat, hír stb.〉 (lassan,) észrevétlenül bejut, bekerül vhova(, és ott elterjed)
a’ nagyra való vágyodás […] a’ jó Familiából ſzületett embernek ſzívében könnyen bé-lopódik
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
a’ 60adik Levélbe bé-lopódott hibák … meg-jobbittattak
(1784 Magyar Hírmondó)
a’ mi magyar Hirmondonkba-is ártatlanul bé-lapodott [!] Hir … nem igaz
(1785 Magyar Hírmondó)

Beállítások