belrend fn 3B4 (kissé rég)

1. ’vmely ország, állam politikai határai között, annak (társadalmi, politikai) életében, közösségében, intézményi struktúrájában stb. meglevő, megnyilvánuló háborítatlan, rendezett, békés állapot, ill. (köz)biztonság, nyugalom’ ❖ barátságos viszonyaink külföldön helyreállottak, […] a’ béke megerősíttetett, a’ belrend biztosíttatott (1843 Pesti Hírlap CD61) | szállítsák le az állandó hadseregeket a lehető legkisebb létszámra, a felfegyverkezett nemzetre bízván a belrend fenntartását s az országok védelmét (1861 Pulszky Ferenc 8381005, 389) | A belbéke és belrend helyreállításának folytatása és legközelebbi teendője gyanánt Mátyás a Felvidéken még mindig garázdálkodó csehek megfékezését tekintette (1936 Bánlaky József CD16) | tisztázni kellene azt, hogy ki felelős az ország belrendjéért (1996 Országgyűlési Napló CD62).

2. (Kat) ’katonai létesítmény, tábor körletének előírásos, a szabályoknak megfelelő, rendezett állapota’ ❖ kötelességük lett volna a kaszárnyában a tisztaságra és a belrendre felügyelni (1848 Kossuth Lajos CD32).

belrend főnév 3B4 (kissé rég)
1.
vmely ország, állam politikai határai között, annak (társadalmi, politikai) életében, közösségében, intézményi struktúrájában stb. meglevő, megnyilvánuló háborítatlan, rendezett, békés állapot, ill. (köz)biztonság, nyugalom
barátságos viszonyaink külföldön helyreállottak, […] a’ béke megerősíttetett, a’ belrend biztosíttatott
(1843 Pesti Hírlap)
szállítsák le az állandó hadseregeket a lehető legkisebb létszámra, a felfegyverkezett nemzetre bízván a belrend fenntartását s az országok védelmét
(1861 Pulszky Ferenc)
A belbéke és belrend helyreállításának folytatása és legközelebbi teendője gyanánt Mátyás a Felvidéken még mindig garázdálkodó csehek megfékezését tekintette
(1936 Bánlaky József)
tisztázni kellene azt, hogy ki felelős az ország belrendjéért
(1996 Országgyűlési Napló)
2. (Kat)
katonai létesítmény, tábor körletének előírásos, a szabályoknak megfelelő, rendezett állapota
kötelességük lett volna a kaszárnyában a tisztaságra és a belrendre felügyelni
(1848 Kossuth Lajos)

Beállítások