belszerkezet fn 3B (rendsz. birtokszóként)

1. (rég) ’épület, építmény belső felépítése, belső strukturális elemeinek összessége, ill. belső tere v. térelrendezése’ ❖ a’ fogházak nagysága, belszerkezete (1841 Pesti Hírlap CD61) | Nem kisértem meg e szoba belszerkezete részletes leirását (1846 Pesti Divatlap C5838, 146) | a’ milly iszonyatos ’s mégis csodásan fenséges vala kültekintete ezen pyramisnak; szintazonképen borzasztó ’s lélek fagyasztó volt annak belszerkezete ’s titkos mélységei (1848 Életképek C0107, 806) | A donjon [= őrtorony] belszerkezetét 4. ábránk tünteti elénk, mely annak hossz-átmetszetét adja (1877 Czobor Béla CD57) | A miként a templom megcsonkittatott, akként belszerkezete is egészen kiforgattatott eredeti alakjából (1889 Orbán Balázs CD22).

2. (rég) ’vmely tárgy, műszer, készülék működését v. használatát biztosító belső szerkezet elemeinek, alkatrészeinek együttese’ ❖ Ezen jó [ellenzéki] urak tört mutatójú zsebórák, miknek belszerkezetük(1847 Ellenőr C1561, 18) | Egymás után kezébe vevé a szekrény belszerkezetének minden egyes részét (1854 Podmaniczky Frigyes C3529, 346) | hol van hát a belszerkezete a malomnak? (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a gép belszerkezete hozzáférhetővé válik (1893 PallasLex. CD02) | [A kemencék esetében] sok rejlik a belszerkezettől, t. i. a cirkulálástól, a füstjárástól, hogy a fundamentumtól cirkuláljon egyenletesen; akkor a meleg nem futhat ki belőle (1912 Malonyay Dezső CD07).

3. (rég) ’vmely élő szerv(ezet)nek, testnek belső fölépítése, anatómiája’ ❖ [az emberi test] mind kül- mind belszerkezetében nagyon töredékeny (1845 Beke Ince Kristóf 8035002, 143) | Külső megjelenésénél még érdekesb [a sas] testének belszerkezete (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [A] növény belszerkezete, sejtekből alakul, a sejtekből pedig különböző szövet keletkezik (1896 PallasLex. CD02) | [a merinó juh gyapja] tisztán bélanyagmentes pehelyszálakból áll, melyek aránylag finomabbak, simulékonyabbak, sűrűbb növést, élénkebb ívelődést, szabályosabb belszerkezetet mutatnak és több „zsír”-ba vannak ágyazva, mint bármely más juhfajta bundáját alkotó szálképletek (1929 Az állatok világa ford. CD46).

3a. (rég) ’vmely (kémiai) anyag belső fölépítése, alkotóelemeinek térbeli eloszlása, anyagszerkezete’ ❖ A dárdany [= antimon] ezüstfehér, nagy fénynyel biró érc. […] Belszerkezete lemezes, mi főleg akkor észrevehető, ha az ember az olvasztott ércet lassan hagyja kihülni (1844 Nendtvich Károly 8330009, 257).

4. (kissé rég) ’vmely intézmény, társadalmi alakulat v. (kisebb) közösség politikai, gazdasági, társadalmi fölépítése, berendezkedése, ill. belső törvényszerűségeinek, (szerkezeti és működési) sajátosságainak rendszere’ ❖ A’ jász-kunok polgári alkotmányánál, belszerkezeténél szebbet Europában alig tudunk (1841 Pesti Hírlap CD61) | a’ keleti álladalmak’ belszerkezetéhez tartozék a’ kasztrendszer, ’s különösen a’ papirendnek elkülönözése a’ néptől (1845 Palkovics Antal 8350005, 150) | Mennyire hibás törvényhozásunk belszerkezete, azt, ki csak egy hetet töltött országgyűléseink egyikén, átláthatja (1846 Eötvös József 8126041, 574) | az [evangélikus tanodai] osztályok belszerkezetének leirása (1848 Tavasi Lajos 8469011, 132) | a pártok belszerkezete (1864 e. Szalay László C3803, 654) | [a szabadcsapatok] mind belszerkezetük, mind hiányos képzettségük miatt kevés szolgálatot tehetnek, ellenben elvonják a rendes katonaság szaporítása elől a forrásokat (1992 Hermann Róbert 2012001, 42) | demokratikus belszerkezet (1993 Horváth Pál¹ CD30).

5. (rég) ’vmely szellemi, művészi alkotás fölépítése, struktúrája, belső rendje és (összefüggés)rendszere’ ❖ a mű bel és kül szerkezete [öntudatosságnak] adja ritka tanuságát (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3004, 183) | Belalaknak különösen a mű belszerkezetét (compositio) mondjuk (1870 Névy László 8334004, 71) | szövegének belszerkezete is arról tanúskodik, hogy az, egy vagy több, már meglevő följegyzésből van egybeállítva (1877 Edelspacher Antal CD57) | [Petőfi] utánzói feloldották magukat minden követelés alól, a mi a belszerkezetet és külalakot illette (1896 Széchy Károly CD44) | sokkal természetesebb fölfogás jutott fölényre az ódák belszerkezetének, gondolatmenetének magyarázatánál (1904 ÓkoriLex. CD28).

5a. (rég) ’vmely nyelv felépítése, a nyelvi egységek és viszonyaik sajátos rendszere’ ❖ A nyelv alakja, belszerkezete a nép természeti jellemére, erkölcsi erejére hágy következtetni (1857 Vasárnapi Újság CD56) | mindenik nyelvcsalád [ti. annak minden nyelve] saját belszerkezete és szelleme törvényeit követi (1858 Csengery Antal C1268, 133) | enged betekintenünk a nyelv belszerkezetébe (1879 Egyetemes Filológiai Közlöny C0098, 68).

Vö. CzF.

belszerkezet főnév 3B (rendsz. birtokszóként)
1. (rég)
épület, építmény belső felépítése, belső strukturális elemeinek összessége, ill. belső tere v. térelrendezése
a’ fogházak nagysága, belszerkezete
(1841 Pesti Hírlap)
Nem kisértem meg e szoba belszerkezete részletes leirását
(1846 Pesti Divatlap)
a’ milly iszonyatos ’s mégis csodásan fenséges vala kültekintete ezen pyramisnak; szintazonképen borzasztó ’s lélek fagyasztó volt annak belszerkezete ’s titkos mélységei
(1848 Életképek)
A donjon [= őrtorony] belszerkezetét 4. ábránk tünteti elénk, mely annak hossz-átmetszetét adja
(1877 Czobor Béla)
A miként a templom megcsonkittatott, akként belszerkezete is egészen kiforgattatott eredeti alakjából
(1889 Orbán Balázs)
2. (rég)
vmely tárgy, műszer, készülék működését v. használatát biztosító belső szerkezet elemeinek, alkatrészeinek együttese
Ezen jó [ellenzéki] urak tört mutatójú zsebórák, miknek belszerkezetük
(1847 Ellenőr)
Egymás után kezébe vevé a szekrény belszerkezetének minden egyes részét
(1854 Podmaniczky Frigyes)
hol van hát a belszerkezete a malomnak?
(1859 Vasárnapi Újság)
a gép belszerkezete hozzáférhetővé válik
(1893 PallasLex.)
[A kemencék esetében] sok rejlik a belszerkezettől, t. i.tudniillik a cirkulálástól, a füstjárástól, hogy a fundamentumtól cirkuláljon egyenletesen; akkor a meleg nem futhat ki belőle
(1912 Malonyay Dezső)
3. (rég)
vmely élő szerv(ezet)nek, testnek belső fölépítése, anatómiája
[az emberi test] mind kül- mind belszerkezetében nagyon töredékeny
(1845 Beke Ince Kristóf)
Külső megjelenésénél még érdekesb [a sas] testének belszerkezete
(1854 Vasárnapi Újság)
[A] növény belszerkezete, sejtekből alakul, a sejtekből pedig különböző szövet keletkezik
(1896 PallasLex.)
[a merinó juh gyapja] tisztán bélanyagmentes pehelyszálakból áll, melyek aránylag finomabbak, simulékonyabbak, sűrűbb növést, élénkebb ívelődést, szabályosabb belszerkezetet mutatnak és több „zsír”-ba vannak ágyazva, mint bármely más juhfajta bundáját alkotó szálképletek
(1929 Az állatok világa ford.)
3a. (rég)
vmely (kémiai) anyag belső fölépítése, alkotóelemeinek térbeli eloszlása, anyagszerkezete
A dárdany [= antimon] ezüstfehér, nagy fénynyel biró érc. […] Belszerkezete lemezes, mi főleg akkor észrevehető, ha az ember az olvasztott ércet lassan hagyja kihülni
(1844 Nendtvich Károly)
4. (kissé rég)
vmely intézmény, társadalmi alakulat v. (kisebb) közösség politikai, gazdasági, társadalmi fölépítése, berendezkedése, ill. belső törvényszerűségeinek, (szerkezeti és működési) sajátosságainak rendszere
A’ jász-kunok polgári alkotmányánál, belszerkezeténél szebbet Europában alig tudunk
(1841 Pesti Hírlap)
a’ keleti álladalmak’ belszerkezetéhez tartozék a’ kasztrendszer, ’s különösen a’ papirendnek elkülönözése a’ néptől
(1845 Palkovics Antal)
Mennyire hibás törvényhozásunk belszerkezete, azt, ki csak egy hetet töltött országgyűléseink egyikén, átláthatja
(1846 Eötvös József)
az [evangélikus tanodai] osztályok belszerkezetének leirása
(1848 Tavasi Lajos)
a pártok belszerkezete
(1864 e. Szalay László)
[a szabadcsapatok] mind belszerkezetük, mind hiányos képzettségük miatt kevés szolgálatot tehetnek, ellenben elvonják a rendes katonaság szaporítása elől a forrásokat
(1992 Hermann Róbert)
demokratikus belszerkezet
(1993 Horváth Pál¹)
5. (rég)
vmely szellemi, művészi alkotás fölépítése, struktúrája, belső rendje és (összefüggés)rendszere
a mű bel és kül szerkezete [öntudatosságnak] adja ritka tanuságát
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
Belalaknak különösen a mű belszerkezetét (compositio) mondjuk
(1870 Névy László)
szövegének belszerkezete is arról tanúskodik, hogy az, egy vagy több, már meglevő följegyzésből van egybeállítva
(1877 Edelspacher Antal)
[Petőfi] utánzói feloldották magukat minden követelés alól, a mi a belszerkezetet és külalakot illette
(1896 Széchy Károly)
sokkal természetesebb fölfogás jutott fölényre az ódák belszerkezetének, gondolatmenetének magyarázatánál
(1904 ÓkoriLex.)
5a. (rég)
vmely nyelv felépítése, a nyelvi egységek és viszonyaik sajátos rendszere
A nyelv alakja, belszerkezete a nép természeti jellemére, erkölcsi erejére hágy következtetni
(1857 Vasárnapi Újság)
mindenik nyelvcsalád [ti. annak minden nyelve] saját belszerkezete és szelleme törvényeit követi
(1858 Csengery Antal)
enged betekintenünk a nyelv belszerkezetébe
(1879 Egyetemes Filológiai Közlöny)
Vö. CzF.

Beállítások