belviszony fn 4A (rendsz. tbsz-ban)

1. ’vmely ország határain belül tapasztalható állapot, a jellemző társadalmi, gazdasági, belpolitikai helyzet, ill. ezen adottságok összessége’ ❖ [az újságban e két oszlop] eladási jelentéseket tárgyaz; ezen négy pedig külpolitikát; e kettő belviszonyokat (1835 Széchenyi István CD1501) | tárgyak, mellyek csak az ország’ belviszonyait illetik, […] belügyeknek neveztetnek (1846 Eötvös József C1609, 222) | rendezendők véglegesen a monarchia belviszonyai (1861 Toldy István ford.–Eötvös C4189, 121) | [III. Henrik franciák elleni hadjárata] nemcsak az angol belviszonyok alakulásában éreztette hatását (1936 Váczy Péter CD42) | I. Ulászló, majd II. Lajos nem volt abban a helyzetben, hogy döntő befolyást gyakoroljon országa belviszonyaira (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég, ritk) ’vmely állam belső életére, helyzetére vonatkozó kérdés, belügy’ ❖ ez többé nem belviszony. Ez az európai diplomáciát érdeklő tény, s azzal tréfálni nem lehet (1849 Jókai Mór CD18).

2. (vál) ’vmely kisebb közösség, csoport adottságainak összessége, belső helyzete, állapota, es. működése’ ❖ megnemszünő kutya és macska közti rút belviszonyink (1843 Széchenyi István C3882, 148) | A nem czéhbeli kézmű-iparágak belviszonya (1854 Vasárnapi Újság CD56) | azért sem érezhetem magamat hivatva ebbe beavatkozni, mivel pártjuk [ti. a Függetlenségi Párt] belviszonyait nem ismerem (1890 Kossuth Lajos CD32) | [az] iskola régi hallgatói egyesületeket hoznak létre, saját hírlevélből tájékozódnak köreik belviszonyairól (1998 Figyelő CD2601).

3. (rég, Ép) ’vmely épületnek, rendsz. várnak, erődítménynek stratégiai fontosságú belső elrendezése, szerkezete, felépítése’ ❖ Ügyes ellenség, ollyan, ki a [komáromi] vár belviszonyaival ismeretes, egy részről a másikra csalhatja a figyelmet (1848 Csányi László¹ CD32) | jól ismerte a megközelíthetetlen erősség [ti. erődítmény] belviszonyait (1880 Csiky Gergely C1311, 19).

4. (rég, Nyelvt) ’〈a külviszonnyal szemben az ún. inessivus, illativus és elativus összefoglaló megnevezéseként:〉 belső helyviszony, vkinek, vminek egy körülhatárolt és áthatolható térhez való viszonya, ill. az ezt jelölő toldalék’ ❖ [A finn nyelvben] csak a’ belviszonyok közepsője, a’ s-ne szenved nagyobb változást, sen-né […] változván (1863 Hunfalvy Pál C2147, 301).

ÖE: ~rag.

belviszony főnév 4A (rendsz. tbsz-ban)
1.
vmely ország határain belül tapasztalható állapot, a jellemző társadalmi, gazdasági, belpolitikai helyzet, ill. ezen adottságok összessége
[az újságban e két oszlop] eladási jelentéseket tárgyaz; ezen négy pedig külpolitikát; e kettő belviszonyokat
(1835 Széchenyi István)
tárgyak, mellyek csak az ország’ belviszonyait illetik, […] belügyeknek neveztetnek
(1846 Eötvös József)
rendezendők véglegesen a monarchia belviszonyai
(1861 Toldy István ford.Eötvös)
[III. Henrik franciák elleni hadjárata] nemcsak az angol belviszonyok alakulásában éreztette hatását
(1936 Váczy Péter)
I. Ulászló, majd II. Lajos nem volt abban a helyzetben, hogy döntő befolyást gyakoroljon országa belviszonyaira
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (rég, ritk)
vmely állam belső életére, helyzetére vonatkozó kérdés, belügy
ez többé nem belviszony. Ez az európai diplomáciát érdeklő tény, s azzal tréfálni nem lehet
(1849 Jókai Mór)
2. (vál)
vmely kisebb közösség, csoport adottságainak összessége, belső helyzete, állapota, es. működése
megnemszünő kutya és macska közti rút belviszonyink
(1843 Széchenyi István)
A nem czéhbeli kézmű-iparágak belviszonya
(1854 Vasárnapi Újság)
azért sem érezhetem magamat hivatva ebbe beavatkozni, mivel pártjuk [ti. a Függetlenségi Párt] belviszonyait nem ismerem
(1890 Kossuth Lajos)
[az] iskola régi hallgatói egyesületeket hoznak létre, saját hírlevélből tájékozódnak köreik belviszonyairól
(1998 Figyelő)
3. (rég, Ép)
vmely épületnek, rendsz. várnak, erődítménynek stratégiai fontosságú belső elrendezése, szerkezete, felépítése
Ügyes ellenség, ollyan, ki a [komáromi] vár belviszonyaival ismeretes, egy részről a másikra csalhatja a figyelmet
(1848 Csányi László¹)
jól ismerte a megközelíthetetlen erősség [ti. erődítmény] belviszonyait
(1880 Csiky Gergely)
4. (rég, Nyelvt)
〈a külviszonnyal szemben az ún. inessivus, illativus és elativus összefoglaló megnevezéseként:〉 belső helyviszony, vkinek, vminek egy körülhatárolt és áthatolható térhez való viszonya, ill. az ezt jelölő toldalék
[A finn nyelvben] csak a’ belviszonyok közepsője, a’ s-ne szenved nagyobb változást, sen-né […] változván
(1863 Hunfalvy Pál)
ÖE: belviszonyrag

Beállítások