betart ige 4a3

1. ts ’benyújt vmin belülre vmit, ill. úgy tart vmit, hogy vhova beérjen’ ❖ A zenészeknek is igy kéregetnek, egy […] magát kendővel beburkolt egyén rémitő siránkozó hangon betartja a vendégek elébe a hegedüt (1868 Orbán Balázs CD22) | Vízipuskám készen Számotokra. Ablakon bétartom, Reátok bocsátom, Mind megáztok (1927 Nyugat CD10).

2. tn (Sp) ’〈labdarúgásban játékos szabálytalanul〉 lábát keményen ellenfele lába elé téve v. durván bele is rúgva ellenfelét támadja’ ❖ Hagi „kötényt adott” Illésnek, vagyis a lábai között gurította el a labdát. Csapatkapitányunk akkor „betartott”, és minden idők legnagyobb román játékosa elterült a gyepen (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (vonzat n. is) betart vkinek (biz) ’vki ellen tesz, árt vkinek’ ❖ Azoknak is megbocsátott, akik törvénytelen származása miatt olykor-olykor betartottak neki (1981 Grendel Lajos 1060002, 97) | úgy érzi az ember, hogy mindenki „betart”, ellene van (1995 Magyar Hírlap CD09) | Meciar, ahol lehetett, betartott a fővárosi vezetésnek (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (rég) ’〈nyílást〉 vmivel elfed, lezár’ ❖ ha nagyon csípősen fú be [a medve] odújába a szél, […] betartja a hátával a nyílást, s akkor csak azon az egy helyen fázik (1862 Jókai Mór CD18).

3a. (rég) ’〈szájat, fület, szemet〉 befog’ ❖ Ez után a’ beteg méllyen bé-lehell, avagy az órrát, ’s szájját bé-tartya, hogy a’ vér ki-nyomódgyék (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 175) | Ősfalviné Hörcsöki mögé suhant s betartja a szemét (1842 Nagy Ignác ford.–Toepfer C5773, 428) | „Ne kiabáljon a’ teins ur ugy,” harsoga a’ főbiró, betartva fülét (1845 Eötvös József 8126006, 274) | Tartsd be a szád (1929 Tersánszky Józsi Jenő 9706003, 122).

3b. (rég) ’befelé nyomva tart vmit’ ❖ Lodmér bellrl a’ födélt [ti. a láda fedelét] meg-markolván, keményen bé-tartja (1808 Holosovszky Imre C2096, 120) | Felakarták nyitni az ajtót […] de […] minden erejéből betartja (1884–1885 Egymillió bolondság C1559, 128).

4. ts (rég)(továbbra is) birtokában tart, nem enged át vmit’ ❖ Részed gazdagnál van mérve ki, és ha betartja Száll poklokra alá (1844 Terhes Sámuel C4118, 50) | vámtariffáját akkép sanctiózza, hogy ha az áruk becse nagyon alacsonynak tetszenék, ezen, a kereskedő által bevallott áron a status magának tarthassa be az olcsón becsempészni szándoklott jószágot (1847 Hetilap CD61).

4a. (rég) ’〈lélegzetet〉 visszatart’ ❖ Már azt gondoltam, hogy mindnyájan bétartottátok lehelleteiteket (1833 Szalay László C3807, 21).

5. ts ’〈szabályt, törvényt, ill. szerződést, egyezményt stb.〉 figyelembe vesz, és annak előírásai szerint cselekszik, ill. a benne foglaltaknak eleget tesz’ ❖ [a] rendszabályok az egyes tagok által betartassanak (1894 PallasLex. CD02) | betartjuk a párbajszabályokat (1906 Krúdy Gyula C2831, 148) | az aratógazda, aki kontraktust köt a földesúrral, […] azon őrködött, hogy a szerződést betartsák (1924 Zsolt Béla 9807012, 9) | egy sor előírást és tilalmat kellett betartani a jó termés érdekében (1982 NéprajziLex. CD47) | [Vécsey] Károly a monarchia talán legrangosabb katonai nevelőintézetében, a Theresianumban készült – a családi hagyományokat betartva és elfogadva – a tiszti pályájára (1999 Pelyach István CD17).

5a. ’vmely szabály, törvény stb. szerint, annak megfelelően, azt figyelembe véve hajt végre, végez el, tesz vmit’ ❖ Kubinyi Ferenc képviselő […] azt kívánta, hogy mivel az előírt formákat nem tarthatják be, ne tartsanak nyilvános ülést (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a beiktatás egyetlen törvényes kelléke sem tartatott be (1894 Gracza György CD45) | A kisvároska összes hölgyei […] az alvégi mestertől sajátították el, hogyan kell a francia négyeshez fölállani, és a mazurban a lépést betartani! (1913 Krúdy Gyula CD54) | A pénteki és az ünnepek előtti böjtöt betartják (1973 Ágh István 9004011, 35).

5b. ’〈ígéretet, adott szót stb.〉 valóra vált, bevált’ ❖ betartotta amit fogadott (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | egy szót mond, mit híven betart: soha! (1939 Szabédi László 9621010, 21) | Aranyos fiú volt, de gyenge karakter. Nem tartotta be az ígéretét (1961 e. Darvas Szilárd 9102010, 212) | Elhatározását 41 éven át következetesen betartotta (1994 R. Várkonyi Ágnes CD17).

5c. ’〈határidőt, értéket, keretet stb.〉 nem hág át, nem lép túl’ ❖ Különös, hogy mr. Rowson még nincs itt […] pedig pontosan tartja be az órát (1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.–Gerstäcker C0551, 86) | Ne adj Isten, hogy egy olyan mesterembert találjak az egész vidéken, aki csak egy terminust is betartana (1911 Móricz Zsigmond 9462001, 87) | A komornyik pontosan betartotta úrnője mögött a három méter távolságot (1960 Lányi Viktor ford.–Frank¹ 9381003, 172) | Az előlegkeret mértéke az előző havi bérköltség 0,5 százaléka, melyet éves átlagban kell betartani (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050006, 134).

6. tn (/nyj) ’〈vmely tevékenység, jelenség〉 eltart, ill. elhúzódik vmennyi ideig’ ❖ jó napi bér mellett betart ez a munka talán félesztendőt (1851 Vas Gereben C4386, 170) | Pauler és Thaly ottani [ti. a levéltárban folyó] kutatásai évekig betartanak (1869 Századok CD57) | a tél márczius végeig betart (1885 Peleskei nótárius naptára C3463, XIII) | betart a munka = eltart még egy ideig (1918 Barta László C6503, 19).

7. tn (3. sz-ben) (rég v. nyj) ’〈fogyó készlet, élelmiszer vmennyi időn át v. vmeddig〉 elegendő, nem fogy el’ ❖ egész esztendeig betartott volna zsirja csizmánkra (1842 Döme Gergely C1450, 90) | Betart a kenyerünk egész télbe! (1902 Magyar Nyelvőr C0360, 221) | Búza, zab, árpa, betart még három nap (1937 Németh László² 9485005, 166).

8. ts (Ruha) ’〈ruhadarabon:〉 bevarrással (fokozatosan) szűkebbre vesz vmit’ ❖ a gallért az egyenes állásuaknál a vállahegyitől kezdve mintegy három ujnyi távolságra egy s fél százas mértéknyit be kell tartani, az előre hajlóknál valamivel kevesebbet, az eleje a mell domborusághoz képest többet vagy kevesebbet huzatik össze (1861 Férfidivatközlöny 8620002, 6).

9. tn (rég, ritk) ’〈vmely központinak tekintett helyre〉 bemegy, beutazik’ ❖ A s.-pataki ugynevezett examenekre betartanak nem csak a szülék és rokonok, hanem a buzgó hivek is (1858 Vasárnapi Újság CD56).

Vö. CzF. betart¹, betart²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

betart ige 4a3
1. tárgyas
benyújt vmin belülre vmit, ill. úgy tart vmit, hogy vhova beérjen
A zenészeknek is igy kéregetnek, egy […] magát kendővel beburkolt egyén rémitő siránkozó hangon betartja a vendégek elébe a hegedüt
(1868 Orbán Balázs)
Vízipuskám készen Számotokra. Ablakon bétartom, Reátok bocsátom, Mind megáztok
(1927 Nyugat)
2. tárgyatlan (Sp)
〈labdarúgásban játékos szabálytalanul〉 lábát keményen ellenfele lába elé téve v. durván bele is rúgva ellenfelét támadja
Hagi „kötényt adott” Illésnek, vagyis a lábai között gurította el a labdát. Csapatkapitányunk akkor „betartott”, és minden idők legnagyobb román játékosa elterült a gyepen
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (vonzat n. is) betart vkinek (biz)
vki ellen tesz, árt vkinek
Azoknak is megbocsátott, akik törvénytelen származása miatt olykor-olykor betartottak neki
(1981 Grendel Lajos)
úgy érzi az ember, hogy mindenki „betart”, ellene van
(1995 Magyar Hírlap)
Meciar, ahol lehetett, betartott a fővárosi vezetésnek
(1999 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (rég)
〈nyílást〉 vmivel elfed, lezár
ha nagyon csípősen fú be [a medve] odújába a szél, […] betartja a hátával a nyílást, s akkor csak azon az egy helyen fázik
(1862 Jókai Mór)
3a. (rég)
〈szájat, fület, szemet〉 befog
Ez után a’ beteg méllyen bé-lehell, avagy az órrát, ’s szájját bé-tartya, hogy a’ vér ki-nyomódgyék
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
Ősfalviné Hörcsöki mögé suhant s betartja a szemét
(1842 Nagy Ignác ford.Toepfer)
„Ne kiabáljon a’ teins ur ugy,” harsoga a’ főbiró, betartva fülét
(1845 Eötvös József)
Tartsd be a szád
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
3b. (rég)
befelé nyomva tart vmit
Lodmér bellrl a’ födélt [ti. a láda fedelét] meg-markolván, keményen bé-tartja
(1808 Holosovszky Imre)
Felakarták nyitni az ajtót […] de […] minden erejéből betartja
(1884–1885 Egymillió bolondság)
4. tárgyas (rég)
(továbbra is) birtokában tart, nem enged át vmit
Részed gazdagnál van mérve ki, és ha betartja Száll poklokra alá
(1844 Terhes Sámuel)
vámtariffáját akkép sanctiózza, hogy ha az áruk becse nagyon alacsonynak tetszenék, ezen, a kereskedő által bevallott áron a status magának tarthassa be az olcsón becsempészni szándoklott jószágot
(1847 Hetilap)
4a. (rég)
〈lélegzetet〉 visszatart
Már azt gondoltam, hogy mindnyájan bétartottátok lehelleteiteket
(1833 Szalay László)
5. tárgyas
〈szabályt, törvényt, ill. szerződést, egyezményt stb.〉 figyelembe vesz, és annak előírásai szerint cselekszik, ill. a benne foglaltaknak eleget tesz
[a] rendszabályok az egyes tagok által betartassanak
(1894 PallasLex.)
betartjuk a párbajszabályokat
(1906 Krúdy Gyula)
az aratógazda, aki kontraktust köt a földesúrral, […] azon őrködött, hogy a szerződést betartsák
(1924 Zsolt Béla)
egy sor előírást és tilalmat kellett betartani a jó termés érdekében
(1982 NéprajziLex.)
[Vécsey] Károly a monarchia talán legrangosabb katonai nevelőintézetében, a Theresianumban készült – a családi hagyományokat betartva és elfogadva – a tiszti pályájára
(1999 Pelyach István)
5a.
vmely szabály, törvény stb. szerint, annak megfelelően, azt figyelembe véve hajt végre, végez el, tesz vmit
Kubinyi Ferenc képviselő […] azt kívánta, hogy mivel az előírt formákat nem tarthatják be, ne tartsanak nyilvános ülést
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
a beiktatás egyetlen törvényes kelléke sem tartatott be
(1894 Gracza György)
A kisvároska összes hölgyei […] az alvégi mestertől sajátították el, hogyan kell a francia négyeshez fölállani, és a mazurban a lépést betartani!
(1913 Krúdy Gyula)
A pénteki és az ünnepek előtti böjtöt betartják
(1973 Ágh István)
5b.
〈ígéretet, adott szót stb.〉 valóra vált, bevált
betartotta amit fogadott
(1883 Mikszáth Kálmán)
egy szót mond, mit híven betart: soha!
(1939 Szabédi László)
Aranyos fiú volt, de gyenge karakter. Nem tartotta be az ígéretét
(1961 e. Darvas Szilárd)
Elhatározását 41 éven át következetesen betartotta
(1994 R. Várkonyi Ágnes)
5c.
〈határidőt, értéket, keretet stb.〉 nem hág át, nem lép túl
Különös, hogy mr.mister ’úr’ Rowson még nincs itt […] pedig pontosan tartja be az órát
(1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.Gerstäcker)
Ne adj Isten, hogy egy olyan mesterembert találjak az egész vidéken, aki csak egy terminust is betartana
(1911 Móricz Zsigmond)
A komornyik pontosan betartotta úrnője mögött a három méter távolságot
(1960 Lányi Viktor ford.Frank¹)
Az előlegkeret mértéke az előző havi bérköltség 0,5 százaléka, melyet éves átlagban kell betartani
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
6. tárgyatlan (/nyj)
〈vmely tevékenység, jelenség〉 eltart, ill. elhúzódik vmennyi ideig
jó napi bér mellett betart ez a munka talán félesztendőt
(1851 Vas Gereben)
Pauler és Thaly ottani [ti. a levéltárban folyó] kutatásai évekig betartanak
(1869 Századok)
a tél márczius végeig betart
(1885 Peleskei nótárius naptára)
betart a munka = eltart még egy ideig
(1918 Barta László)
7. tárgyatlan (3. sz-ben) (rég v. nyj)
〈fogyó készlet, élelmiszer vmennyi időn át v. vmeddig〉 elegendő, nem fogy el
egész esztendeig betartott volna zsirja csizmánkra
(1842 Döme Gergely)
Betart a kenyerünk egész télbe!
(1902 Magyar Nyelvőr)
Búza, zab, árpa, betart még három nap
(1937 Németh László²)
8. tárgyas (Ruha)
〈ruhadarabon:〉 bevarrással (fokozatosan) szűkebbre vesz vmit
a gallért az egyenes állásuaknál a vállahegyitől kezdve mintegy három ujnyi távolságra egy s fél százas mértéknyit be kell tartani, az előre hajlóknál valamivel kevesebbet, az eleje a mell domborusághoz képest többet vagy kevesebbet huzatik össze
(1861 Férfidivatközlöny)
9. tárgyatlan (rég, ritk)
〈vmely központinak tekintett helyre〉 bemegy, beutazik
A s.-patakisárospataki ugynevezett examenekre betartanak nem csak a szülék és rokonok, hanem a buzgó hivek is
(1858 Vasárnapi Újság)
Vö. CzF. betart¹, betart²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások