bilingvis mn 15B2

1. (vál) ’két különböző nyelvet (anyanyelvi szinten) beszélő 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ A Portugáliába érkező reneszánsz a legmaradandóbb nyomokat hagyta: olyan világirodalmi méretű drámaírót nevelt, mint a bilingvis (portugál mellett spanyolul is író) Gil Vicente (1976 Major László C6641, 726) | Az Erasmus-program diákok százezreinek sorsát fogja meghatározni, akik külföldi tanulmányaiknak köszönhetően vegyes házasságot kötnek, gyermekeik pedig kétnyelvűek lesznek. S így azután néhány évtizeden belül Európa új vezető rétege bilingvissé válik (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’szöveget v. művet két nyelven(, eredetiben és fordításban) egymás mellett közlő 〈felirat, kiadvány stb.〉, ill. ilyen módon való 〈szöveg(közlés)〉’ ❖ A gyüjtemény kétféle kiadásban jelenik meg: úgynevezett bilingvis kiadásban s tisztán magyar kiadásban (1885 Thewrewk Emil ford.–Anakreón C4134, XII) | 50 válogatott himnusz bilingvisen a páros oldalakon a latin szöveg, a szemközti páratlanokon a magyar fordítás (1933 Laczkó Géza CD10) | bilingvis nyomtatvány (1967 Busa Margit CD52) | [célszerűbb] lett volna ukrán–magyar bilingvis fejezetcímmel közölni, hogy mit tartalmaz ez a jegyzék (1998 Magyar Könyvszemle CD40).

2a. ’vmely nyelv szavait és kifejezéseit meghatározott másik nyelvi megfelelőjével v. magyarázatával együtt betűrendben és bizonyos szabályok szerint közlő 〈szótár〉’ ❖ a kérdéses szótár az illető idegen nyelv bilingvis szótárai területén a többiekhez képest kimagasló eredményt ér el (1953 Magyar Nyelvőr C6005, 436) | E kétnyelvű szakszójegyzékek […] alapjává váltak a bilingvis műszaki szakszótáraknak (1961 Magyar Nyelvőr C6012, 106).

J: kétnyelvű.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

bilingvis melléknév 15B2
1. (vál)
két különböző nyelvet (anyanyelvi szinten) beszélő 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
A Portugáliába érkező reneszánsz a legmaradandóbb nyomokat hagyta: olyan világirodalmi méretű drámaírót nevelt, mint a bilingvis (portugál mellett spanyolul is író) Gil Vicente
(1976 Major László)
Az Erasmus-program diákok százezreinek sorsát fogja meghatározni, akik külföldi tanulmányaiknak köszönhetően vegyes házasságot kötnek, gyermekeik pedig kétnyelvűek lesznek. S így azután néhány évtizeden belül Európa új vezető rétege bilingvissé válik
(1998 Magyar Hírlap)
2.
szöveget v. művet két nyelven(, eredetiben és fordításban) egymás mellett közlő 〈felirat, kiadvány stb.〉, ill. ilyen módon való 〈szöveg(közlés)
A gyüjtemény kétféle kiadásban jelenik meg: úgynevezett bilingvis kiadásban s tisztán magyar kiadásban
(1885 Thewrewk Emil ford.Anakreón)
50 válogatott himnusz bilingvisen a páros oldalakon a latin szöveg, a szemközti páratlanokon a magyar fordítás
(1933 Laczkó Géza)
bilingvis nyomtatvány
(1967 Busa Margit)
[célszerűbb] lett volna ukrán–magyar bilingvis fejezetcímmel közölni, hogy mit tartalmaz ez a jegyzék
(1998 Magyar Könyvszemle)
2a.
vmely nyelv szavait és kifejezéseit meghatározott másik nyelvi megfelelőjével v. magyarázatával együtt betűrendben és bizonyos szabályok szerint közlő 〈szótár〉
a kérdéses szótár az illető idegen nyelv bilingvis szótárai területén a többiekhez képest kimagasló eredményt ér el
(1953 Magyar Nyelvőr)
E kétnyelvű szakszójegyzékek […] alapjává váltak a bilingvis műszaki szakszótáraknak
(1961 Magyar Nyelvőr)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások