birtokjel fn 2B6 (Nyelvt)

’〈a magyar nyelvben:〉 az jelmorféma, amely egy főnévhez v. főnévi értékű szóhoz kapcsolódva az abban kifejezett személyt v. dolgot vmely dolog v. személy birtokosának jelöli meg, ill. 〈egyes más nyelvekben:〉 ilyen funkciójú morféma’ ❖ A kuân hoá (uj nyelv) ti birtokjelt vet közbe, pl. csûng kue ti dsîn közép hon(é) ember, középhon embere = chinai (1860 Mátyás Flórián 8301009, 25) | Léteznek egyalakú toldalékok, amelyek mindig ugyanolyan formában kapcsolódnak a tőhöz (vagy más toldalékhoz), ilyen például az -é birtokjel (apám-é) (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | [Az anyanyelv elsajátítása során] a toldalékok (végződések) közül elsőként általában a -t tárgyrag (babát, kutát, ’kutyát’), és az é birtokjel (anáé ’anyáé’, Andicsé ’Andrisé’) jelenik meg (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

birtokjel főnév 2B6 (Nyelvt)
〈a magyar nyelvben:〉 az jelmorféma, amely egy főnévhez v. főnévi értékű szóhoz kapcsolódva az abban kifejezett személyt v. dolgot vmely dolog v. személy birtokosának jelöli meg, ill. 〈egyes más nyelvekben:〉 ilyen funkciójú morféma
A kuân hoá (uj nyelv) ti birtokjelt vet közbe, pl.például csûng kue ti dsîn közép hon(é) ember, középhon embere = chinai
(1860 Mátyás Flórián)
Léteznek egyalakú toldalékok, amelyek mindig ugyanolyan formában kapcsolódnak a tőhöz (vagy más toldalékhoz), ilyen például az -é birtokjel (apám-é)
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
[Az anyanyelv elsajátítása során] a toldalékok (végződések) közül elsőként általában a -t tárgyrag (babát, kutát, ’kutyát’), és az é birtokjel (anáé ’anyáé’, Andicsé ’Andrisé’) jelenik meg
(1997 Magyar nyelv és irodalom)

Beállítások