bizalomteljes mn 15B (vál)

1. ’olyan 〈helyzet, viszony〉, amelyet a benne levők közti kölcsönös bizalom, a másikra való ráhagyatkozás, ill. bensőségesség jellemez’ ❖ Csak nagy vonásokban óhajtottam megemlékezni e hatalmas szellemről [ti. Andrássy Gyuláról], e tündöklő egyéniségről, úgy a mint abban a bizalomteljes viszonyban, melyre engem évek hosszú során át méltatott, megismerhetém (1891 Kállay Benjámin 8601001, 350) | szeretet- és bizalomteljes házasságban éltek (1997 Turbuly Éva CD52) | Sokkal bizalomteljesebb volt a [beteg és a betegjogi képviselő közötti] kapcsolat, ha a kezelőorvos maga mutatta be az új „kollégát” (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen helyzetre, viszonyra valló, ill. vki v. vmi jóindulatáról, képességeiről, lehetőségeiről való meggyőződést tükröző 〈érzés, lelkiállapot, magatartás stb.〉’ ❖ bizalom-teljes pillantással kísérve esdeklését (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 347) | bizalomteljes odaadásuk s ragaszkodásuk (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Szűz Mária] szobrai képezik a kat. hivek kiváló s világszerte minden országban látható bizalomteljes tiszteletének tárgyait (1893 PallasLex. CD02) | bizalomteljes várakozásban (1932 Sinkó Ervin CD10) | A liberális nevelés érzelmi légköre jó, a gyermek-szülő kapcsolat bizalomteljes és kölcsönös elfogadáson alapul (1996 Orbán Gabriella CD1210).

1b. ’olyan 〈megnyilatkozás, gesztus stb.〉, amely vmely meghatározott ügyben a dolgok kedvező, előnyös alakulását várja, ill. amely vkibe vetett bizalmat fejez ki’ ❖ [vannak, akik] az egyesület bizalomteljes felszólitására évek óta még csak nem is válaszoltak (1841 Pesti Hírlap CD61) | Tegnap írt bizalomteljes levelére (1849 Kossuth Lajos CD32) | az Atya Isten minket az ő egyszülött fiában magához ölelt azért, hogy a mi atyánk legyen s a bizalomteljes imádkozásra buzdít bennünket (1909 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | gyakran vagyok tanúja az állam és a biztosítási önkormányzatok képviselői nem éppen bizalomteljes párbeszédeinek (1996 Országgyűlési Napló CD62).

2. (rég) ’fenntartások és tartózkodás nélküli, mások iránt bizalommal levő, ill. vkivel bensőséges, közeli viszonyban álló 〈személy〉’ ❖ a’ rendesen meghitt bizalomteljes vendégeket, miután a’ negyedik emeletre izzadva felfáradtak hozzá, – még az ebéd előtt mások kedvéért, kik csak amugy magoktól jöttek, a’ teremből is kivettet (1842 Pesti Hírlap CD61) | a fiatal, bizalomteljes, és épen ezért könnyen megcsalható császárt, a leghazugabb, legalávalóbb komediával, minőt valaha a világ látott, ámitották (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501).

Vö. ÉKsz.².

bizalomteljes melléknév 15B (vál)
1.
olyan 〈helyzet, viszony〉, amelyet a benne levők közti kölcsönös bizalom, a másikra való ráhagyatkozás, ill. bensőségesség jellemez
Csak nagy vonásokban óhajtottam megemlékezni e hatalmas szellemről [ti. Andrássy Gyuláról], e tündöklő egyéniségről, úgy a mint abban a bizalomteljes viszonyban, melyre engem évek hosszú során át méltatott, megismerhetém
(1891 Kállay Benjámin)
szeretet- és bizalomteljes házasságban éltek
(1997 Turbuly Éva)
Sokkal bizalomteljesebb volt a [beteg és a betegjogi képviselő közötti] kapcsolat, ha a kezelőorvos maga mutatta be az új „kollégát”
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen helyzetre, viszonyra valló, ill. vki v. vmi jóindulatáról, képességeiről, lehetőségeiről való meggyőződést tükröző 〈érzés, lelkiállapot, magatartás stb.〉
bizalom-teljes pillantással kísérve esdeklését
(1818 k. Fáy András¹)
bizalomteljes odaadásuk s ragaszkodásuk
(1854 Vasárnapi Újság)
[Szűz Mária] szobrai képezik a kat.katolikus hivek kiváló s világszerte minden országban látható bizalomteljes tiszteletének tárgyait
(1893 PallasLex.)
bizalomteljes várakozásban
(1932 Sinkó Ervin)
A liberális nevelés érzelmi légköre jó, a gyermek-szülő kapcsolat bizalomteljes és kölcsönös elfogadáson alapul
(1996 Orbán Gabriella)
1b.
olyan 〈megnyilatkozás, gesztus stb.〉, amely vmely meghatározott ügyben a dolgok kedvező, előnyös alakulását várja, ill. amely vkibe vetett bizalmat fejez ki
[vannak, akik] az egyesület bizalomteljes felszólitására évek óta még csak nem is válaszoltak
(1841 Pesti Hírlap)
Tegnap írt bizalomteljes levelére
(1849 Kossuth Lajos)
az Atya Isten minket az ő egyszülött fiában magához ölelt azért, hogy a mi atyánk legyen s a bizalomteljes imádkozásra buzdít bennünket
(1909 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
gyakran vagyok tanúja az állam és a biztosítási önkormányzatok képviselői nem éppen bizalomteljes párbeszédeinek
(1996 Országgyűlési Napló)
2. (rég)
fenntartások és tartózkodás nélküli, mások iránt bizalommal levő, ill. vkivel bensőséges, közeli viszonyban álló 〈személy〉
a’ rendesen meghitt bizalomteljes vendégeket, miután a’ negyedik emeletre izzadva felfáradtak hozzá, – még az ebéd előtt mások kedvéért, kik csak amugy magoktól jöttek, a’ teremből is kivettet
(1842 Pesti Hírlap)
a fiatal, bizalomteljes, és épen ezért könnyen megcsalható császárt, a leghazugabb, legalávalóbb komediával, minőt valaha a világ látott, ámitották
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások