bogaras mn 15A3bogáros (nyj)

1. ’bogarakban, ill. rovarokban gazdag, bővelkedő’ ❖ [ha a méhraj] Anyás, és bogaras eléggé, fogd-el elsben a’ munkától, egy héten tartsd bé-zárva, […] rá gondolja magát a’ heverésben a’ szaporításra (1782 Veszelszki Antal C4462, 36) | [az öregasszony] fiatal korától-fogva a’ Monday-Miri viznek bogaras, kigyós partyát lakta (1801 Molnár János 7445022, 57) | jó szomszédság volt nekem a bogaras kert, zummogó dongóival (1882 Petelei István C3486, 35) | vizes örömeim, bogaras éjszakák, ez a délutáni visszatalálás megzendíti bennem az esős éj szagát! (1938 Salamon Ernő 9581014, 23) | „Bogaras” Föld (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. ’bogarak, férgek, tetvek stb. által be-, ill. ellepett’ ❖ dohos, […] bogaras lisztbl (1787 Mátyus István C3068, 78) | az egyik ökör bogaras nyakával beledörgölőzött a legénybe (1856 Vas Gereben C4381, 304) | [felcserélte] bogaras kaftánját az előkelő frakkal (1876 Ágai Adolf C0546, 335) | A közértekben, az Alfában vagy a piacon megvásárolt liszt is bogaras, nem csak a búza (1997 Magyar Hírlap CD09) | Amíg az anya gyermekágyat feküdt, tisztátalan volt. Nem süthet kenyeret, mert a kenyér elromlik, nem húzhat vizet a kútból, mert a víz bogaras lesz (2000 Füvessy Anikó–Vadász István CD36).

3. (nyj)(legyek, bögölyök stb. csípései miatt) nyugtalan(kodó), ideges 〈nagytestű haszonállat, kül. szarvasmarha, ló〉’ ❖ Nyugtalan egyszerre [a ménes], bogarassá lészen (1862–1863 Arany János C0639, 174) | a bogáros kancza fut riadtan (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11) | Ugy mënünk, mind a bogaras tehén a sürübe (1892 Magyar Nyelvőr C0359, 431) | bogáros paripa (1941 Móricz Zsigmond C5086, 64).

4. ’furcsa szokásokkal rendelkező, különc, rigolyás 〈személy〉’ ❖ Még akkor, mikor Ribizli Jónást megválasztották segédkántornak, nem ismerték ily bogarasnak. […] Azt forgatta agyában, hogy ő megváltoztatja az összes eddigi hangtani szabályokat, a zenei elméletet (1886 Irányi Dezső 8198002, 91) | Ma összevesztek, holnap csókolóztak – oly bogarasak, furcsák voltak ők (1916 Somlyó Zoltán CD01) | az orvosok pont olyan bogarasok, akár a teozófusok meg az eszperantisták (1931 Nyugat ford. CD10) | A kissé bogaras Falkenhausen gróf furcsa végrendelete (1998 Új Könyvek CD29).

4a. ’ilyen személyre jellemző, hozzá tartozó 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉’ ❖ Mindig bogaras a fejed,… szüntelen akadékoskodol… te istentelen (1847 Vas Gereben 8514008, 61) | bogaras természetű (1877 Lukácsy Sándor C2945, 58) | mindenféle gond és bogaras gondolat (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 23) | bogarasan különcködő (1930 Farkas Zoltán CD10) | lelki szemérmessége könnyen válik bogaras begombolkozottsággá (1931 ZeneiLex. CD49) | bogaras rítusok (1989 Konrád György 9351007, 631).

ÖE: ~könyv.

Sz: bogarasodik, bogarasság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bogár; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bogaras melléknév 15A3
bogáros 15A3 (nyj)
1.
bogarakban, ill. rovarokban gazdag, bővelkedő
[ha a méhraj] Anyás, és bogaras eléggé, fogd-el elsben a’ munkától, egy héten tartsd bé-zárva, […] rá gondolja magát a’ heverésben a’ szaporításra
(1782 Veszelszki Antal)
[az öregasszony] fiatal korától-fogva a’ Monday-Miri viznek bogaras, kigyós partyát lakta
(1801 Molnár János)
jó szomszédság volt nekem a bogaras kert, zummogó dongóival
(1882 Petelei István)
vizes örömeim, bogaras éjszakák, ez a délutáni visszatalálás megzendíti bennem az esős éj szagát!
(1938 Salamon Ernő)
Bogaras” Föld
(1993 A magyarság kézikönyve)
2.
bogarak, férgek, tetvek stb. által be-, ill. ellepett
dohos, […] bogaras lisztbl
(1787 Mátyus István)
az egyik ökör bogaras nyakával beledörgölőzött a legénybe
(1856 Vas Gereben)
[felcserélte] bogaras kaftánját az előkelő frakkal
(1876 Ágai Adolf)
A közértekben, az Alfában vagy a piacon megvásárolt liszt is bogaras, nem csak a búza
(1997 Magyar Hírlap)
Amíg az anya gyermekágyat feküdt, tisztátalan volt. Nem süthet kenyeret, mert a kenyér elromlik, nem húzhat vizet a kútból, mert a víz bogaras lesz
(2000 Füvessy Anikó–Vadász István)
3. (nyj)
(legyek, bögölyök stb. csípései miatt) nyugtalan(kodó), ideges 〈nagytestű haszonállat, kül. szarvasmarha, ló〉
Nyugtalan egyszerre [a ménes], bogarassá lészen
(1862–1863 Arany János)
a bogáros kancza fut riadtan
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Ugy mënünk, mind a bogaras tehén a sürübe
(1892 Magyar Nyelvőr)
bogáros paripa
(1941 Móricz Zsigmond)
4.
furcsa szokásokkal rendelkező, különc, rigolyás 〈személy〉
Még akkor, mikor Ribizli Jónást megválasztották segédkántornak, nem ismerték ily bogarasnak. […] Azt forgatta agyában, hogy ő megváltoztatja az összes eddigi hangtani szabályokat, a zenei elméletet
(1886 Irányi Dezső)
Ma összevesztek, holnap csókolóztak – oly bogarasak, furcsák voltak ők
(1916 Somlyó Zoltán)
az orvosok pont olyan bogarasok, akár a teozófusok meg az eszperantisták
(1931 Nyugat ford.)
A kissé bogaras Falkenhausen gróf furcsa végrendelete
(1998 Új Könyvek)
4a.
ilyen személyre jellemző, hozzá tartozó 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉
Mindig bogaras a fejed,… szüntelen akadékoskodol… te istentelen
(1847 Vas Gereben)
bogaras természetű
(1877 Lukácsy Sándor)
mindenféle gond és bogaras gondolat
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
bogarasan különcködő
(1930 Farkas Zoltán)
lelki szemérmessége könnyen válik bogaras begombolkozottsággá
(1931 ZeneiLex.)
bogaras rítusok
(1989 Konrád György)
ÖE: bogaraskönyv
Sz: bogarasodik, bogarasság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bogár; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások