bomladozik tn ige 14a1bomladoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)

1. (átv is) ’〈vminek a fonása, szövése, varrása, csomózása stb., ill. az így készített v. egybeillesztett dolog〉 lassan, fokozatosan v. helyenként bomlik, feslik’ ❖ Nem látod é mint ingadoz a’ kevély Árbótz, ’s az el-tört kar-fa miként retseg? Nem ill’nek illy kétséges útra Bomladozó kötelékid (1789 Kazinczy Ferenc ford. C2554, 346) | Így rohan, s már bomladozva lógnak Bidsovon pánczéla rongyai (1822 Vörösmarty Mihály C4540, 106) | mert jogaink’ legszentebbike mindenkitől megkivánni: hogy szavai megegyezzenek szive’ érzeményeivel; e’ hitünket ha elvesztjük, a’ társas életet összetartó kötelékeknek bomladozniok kell (1844 Rónay Jácint 8669001, 16) | [látott] egy süppedező divánt, s néhány bomladozó nádszéket (1890 Bartalus István C0850, 435) | A bomladozó csomó (1929 Illyés Gyula ford.–Gide CD10) | Szőke kontya már bomladozott, csatját, fésűjét elvesztette (1969 Bertha Bulcsu 9053006, 126).

2. ’〈bimbó, virág〉 lassanként nyiladozik, (egymás után) nyílni kezd’ ❖ Már hatodik gimnázista volt s élete leggazdagabb bimbai bomladoztak (1922 Szabó Dezső 9623012, 169) | A nárcisok hosszú sorban tüskésedtek s a virágjuk is kezdett bomladozni (1932 Móricz Zsigmond 9462026, 58) | a bartalisi költészet régi rózsafáján új bimbók bomladoznak (1956 Méliusz József 9433010, 365).

3. (rég) ’〈tárgy〉 darabjaira, részeire kezd szétesni’ ❖ Az Árbotz fa romladoz, A’ Ráma is bomladoz, A’ vitorlák ſzakadoznak (1785 e. Szilágyi Sámuel¹ ford.–Horatius 7490011, 23) | az ősi cséza bomladozó kerekére pedig új ráfot [abroncsot] vágatnak a kovácsnál (1873 Mikszáth Kálmán CD04) | a tutaj a vízáramlásban bomladozni kezdett (1931 Krúdy Gyula CD54).

3a. (rég) ’〈építmény, fal〉 málladozik, omladozik, düledezik’ ❖ a’ te földi Hajlékod bomladoz (1781 Gombási István ford. C1884, 100) | kezdenek bomladozni a temérdek épületek (1857 Széchenyi István CD1501) | a bomladozó várfalakból kiemelkedő bástyák és kaputornyok (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A lépcsők, melyek már egy évszázada bomladoztak, ép abban a pillanatban érkeztek el ellenálló képességük végső határáig s zuhanni kezdtek lefelé (1932 Kosztolányi Dezső 9359189, 163).

3b. ’〈tetem v. elhalt növény〉 lassan bomlik’ ❖ Azt a hideg bomladozó testet égessétek vagy ássátok el (1902 Ady Endre CD0801) | bomladozó testű halottak (1922 Rab Gusztáv CD10) | Bomladozó növényrészek és állati anyagok szolgáltatják a legkedvesebb tartózkodási helyet a trágyalegyek (Scatophagidae) családjának (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3c. (ritk) ’〈köd, sötétség〉 lassanként oszlik’ ❖ A késő novemberi ég borúja lassankint bomladozott (1912 Szini Gyula CD10) | Rasszohin gépei már ékalakban szelték át a napsugaraktól csillogó, bomladozó ködöt (1959 Radó György ford.–Csukovszkij 9544002, 117).

3d. (ritk) ’〈társaság〉 oszolni kezd, lassan szétszéled’ ❖ A kör bomladozni kezdett (1846 Gondol Dániel ford.–Cooper C1887, 238) | A vigalmas nép egyszerre bomladoz, Rémüléssel ide s tova szaladoz (1851 Garay János C1813, 61).

4. ’〈vmely (szervezett) közösség, intézmény〉 belső rendjében megzavarodva, egységét elvesztve lassan(, fokozatosan) felbomlik, kezd szétesni’ ❖ az ellenségnek jobb szárnya bomladozni kezdett (1797 Bécsi Magyar Merkurius C0346, 134) | A nemzetőrség bomladozott (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A hármas szövetség, melyet pápa, császár és Velencze 1538-ban Szolimán ellen kötöttek, Barbarossa győzelmeinek következésében korán bomladozott (1861 Szalay László 8419010, 199) | a párt bomladozik (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | [Könyves Kálmán látta, hogy] az ország tanácsa bomladoz (1928 Hóman Bálint CD42) | III. Szelim (1789–1807.) alatt kezdett a [török] birodalom részeire bomladozni (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 114) | a bomladozó és alakuló osztályok, céhek, szövetségek, érdekcsoportok (1957 Gyergyai Albert 9202010, 14) | A bomladozó pártállam (1992 Országgyűlési Napló CD62).

5. ’〈vmely (egyensúlyi) állapot, vminek az egysége, rendszere, ill. egyensúlyi, működési állapotában vmi〉 fenntartó erejét vesztve lassan(, fokozatosan) kezd megszűnni’ ❖ egészsége bomladozik (1824 Náray Antal C3302, 112) | a’ mostani szerb hatalmasok és a’ törökök közötti jó egyetértés darab idő óta nagyon bomladozni kezdett (1843 Pesti Hírlap CD61) | Bomladoz a tábor régi szoros rende (1879 Arany János CD01) | A társadalom nyugalma is bomladozott, a polgári osztály aranykorának egére viharos felhők kezdtek tornyosulni (1939 Farkas Zoltán CD10) | De már bomladozni kezd ez a családi fegyelem sok helyen, a lányok már kezdik követelni, hogy európai módra joguk legyen maguknak kiválasztani házastársukat (1941 Schöpflin Aladár 2041021, 568) | magyar paraszti közösségek jócskán bomladozó archaikus kultúrájával (1988 Lányi András 1090002, 146).

6. (rég, ritk) ’vágyakozik, lelkesedik vkiért’ ❖ Falvainé után bomladozom (1888 Berczik Árpád C1024, 17).

ÖU: fel~, széjjel~, szét~.

Vö. CzF. bomladoz, ~, bomladozó; ÉrtSz.; TESz. bont; ÉKsz.; SzT. ~, bomladozott

bomladozik tárgyatlan ige 14a1
bomladoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)
1. (átv is)
〈vminek a fonása, szövése, varrása, csomózása stb., ill. az így készített v. egybeillesztett dolog〉 lassan, fokozatosan v. helyenként bomlik, feslik
Nem látod é mint ingadoz a’ kevély Árbótz, ’s az el-tört kar-fa miként retseg? Nem ill’nek illy kétséges útra Bomladozó kötelékid
(1789 Kazinczy Ferenc ford.)
Így rohan, s már bomladozva lógnak Bidsovon pánczéla rongyai
(1822 Vörösmarty Mihály)
mert jogaink’ legszentebbike mindenkitől megkivánni: hogy szavai megegyezzenek szive’ érzeményeivel; e’ hitünket ha elvesztjük, a’ társas életet összetartó kötelékeknek bomladozniok kell
(1844 Rónay Jácint)
[látott] egy süppedező divánt, s néhány bomladozó nádszéket
(1890 Bartalus István)
A bomladozó csomó
(1929 Illyés Gyula ford.Gide)
Szőke kontya már bomladozott, csatját, fésűjét elvesztette
(1969 Bertha Bulcsu)
2.
〈bimbó, virág〉 lassanként nyiladozik, (egymás után) nyílni kezd
Már hatodik gimnázista volt s élete leggazdagabb bimbai bomladoztak
(1922 Szabó Dezső)
A nárcisok hosszú sorban tüskésedtek s a virágjuk is kezdett bomladozni
(1932 Móricz Zsigmond)
a bartalisi költészet régi rózsafáján új bimbók bomladoznak
(1956 Méliusz József)
3. (rég)
〈tárgy〉 darabjaira, részeire kezd szétesni
Az Árbotz fa romladoz, A’ Ráma is bomladoz, A’ vitorlák ſzakadoznak
(1785 e. Szilágyi Sámuel¹ ford.Horatius)
az ősi cséza bomladozó kerekére pedig új ráfot [abroncsot] vágatnak a kovácsnál
(1873 Mikszáth Kálmán)
a tutaj a vízáramlásban bomladozni kezdett
(1931 Krúdy Gyula)
3a. (rég)
〈építmény, fal〉 málladozik, omladozik, düledezik
a’ te földi Hajlékod bomladoz
(1781 Gombási István ford.)
kezdenek bomladozni a temérdek épületek
(1857 Széchenyi István)
a bomladozó várfalakból kiemelkedő bástyák és kaputornyok
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A lépcsők, melyek már egy évszázada bomladoztak, ép abban a pillanatban érkeztek el ellenálló képességük végső határáig s zuhanni kezdtek lefelé
(1932 Kosztolányi Dezső)
3b.
〈tetem v. elhalt növény〉 lassan bomlik
Azt a hideg bomladozó testet égessétek vagy ássátok el
(1902 Ady Endre)
bomladozó testű halottak
(1922 Rab Gusztáv)
Bomladozó növényrészek és állati anyagok szolgáltatják a legkedvesebb tartózkodási helyet a trágyalegyek (Scatophagidae) családjának
(1933 Az állatok világa ford.)
3c. (ritk)
〈köd, sötétség〉 lassanként oszlik
A késő novemberi ég borúja lassankint bomladozott
(1912 Szini Gyula)
Rasszohin gépei már ékalakban szelték át a napsugaraktól csillogó, bomladozó ködöt
(1959 Radó György ford.Csukovszkij)
3d. (ritk)
〈társaság〉 oszolni kezd, lassan szétszéled
A kör bomladozni kezdett
(1846 Gondol Dániel ford.Cooper)
A vigalmas nép egyszerre bomladoz, Rémüléssel ide s tova szaladoz
(1851 Garay János)
4.
〈vmely (szervezett) közösség, intézmény〉 belső rendjében megzavarodva, egységét elvesztve lassan(, fokozatosan) felbomlik, kezd szétesni
az ellenségnek jobb szárnya bomladozni kezdett
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
A nemzetőrség bomladozott
(1848 Kossuth Hírlapja)
A hármas szövetség, melyet pápa, császár és Velencze 1538-ban Szolimán ellen kötöttek, Barbarossa győzelmeinek következésében korán bomladozott
(1861 Szalay László)
a párt bomladozik
(1892 Mikszáth Kálmán)
[Könyves Kálmán látta, hogy] az ország tanácsa bomladoz
(1928 Hóman Bálint)
III. Szelim (1789–1807.) alatt kezdett a [török] birodalom részeire bomladozni
(1930 TolnaiÚjLex.)
a bomladozó és alakuló osztályok, céhek, szövetségek, érdekcsoportok
(1957 Gyergyai Albert)
A bomladozó pártállam
(1992 Országgyűlési Napló)
5.
〈vmely (egyensúlyi) állapot, vminek az egysége, rendszere, ill. egyensúlyi, működési állapotában vmi〉 fenntartó erejét vesztve lassan(, fokozatosan) kezd megszűnni
egészsége bomladozik
(1824 Náray Antal)
a’ mostani szerb hatalmasok és a’ törökök közötti jó egyetértés darab idő óta nagyon bomladozni kezdett
(1843 Pesti Hírlap)
Bomladoz a tábor régi szoros rende
(1879 Arany János)
A társadalom nyugalma is bomladozott, a polgári osztály aranykorának egére viharos felhők kezdtek tornyosulni
(1939 Farkas Zoltán)
De már bomladozni kezd ez a családi fegyelem sok helyen, a lányok már kezdik követelni, hogy európai módra joguk legyen maguknak kiválasztani házastársukat
(1941 Schöpflin Aladár)
magyar paraszti közösségek jócskán bomladozó archaikus kultúrájával
(1988 Lányi András)
6. (rég, ritk)
vágyakozik, lelkesedik vkiért
Falvainé után bomladozom
(1888 Berczik Árpád)
ÖU: felbomladozik, széjjelbomladozik, szétbomladozik
Vö. CzF. bomladoz, ~, bomladozó; ÉrtSz.; TESz. bont; ÉKsz.; SzT. ~, bomladozott

Beállítások