bonyodalom fn 7A

1. ’vmely eseményben, vminek a folyamatában beálló zavar, rendellenesség, akadályozó körülmény, nehézség, ill. megoldásra váró feladat’ ❖ nagyobb nehézségek s bonyodalmak legyőzésétől [függ egy ország felvirágoztatása] (1843 Széchenyi István 8429028, 40) | nem támadnak-e majd ebből közjogi bonyodalmak? (1860 Jókai Mór CD18) | a csatornázás körül kisebb bonyodalom támadt. A bökkenő az, hogy a terület egyes telkeire ezidőszerint a csatornázást nem lehet kiterjeszteni (1911 Újság 2112001, 6) | miután semmi bonyodalom nem volt, átadtam a szolgálatot és hazaballagtam (1932 Lengyel József 9395011, 139) | a felsőpulyai templomépítés bonyodalmai (1989 Szántóné Balázs Edit CD52) | További bonyodalmat jelent, hogy egyetlen genomban sem azonos a mutációs ráta a különböző DNS-szakaszokon (1998 Természet Világa CD50).

1a. ’szerv(ezet) működésében vmely hatásra bekövetkező komplikáció, szövődmény’ ❖ a foghuzást néha követő lobos bonyodalmak (1894 PallasLex. CD02) | betegségében nem fognak bonyodalmak bekövetkezni (1902 Budapesti Hírlap 2102001, 4) | a szérum automatikus, körültekintés nélküli beadása sok esetben nem várt bonyodalmakat, allergiás reakciókat, esetenként súlyosabb következményeket okozhat, mint maga a kígyómarás (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2. (kissé rég)(vmely rend felbomlása nyomán keletkezett,) áttekinthetetlen, nehezen kezelhető(, zűrzavaros) helyzet, állapot, ill. abból következő esemény(ek, zavargások sora)’ ❖ Magyarország mi okbul bontakozzék ki mai bonyodalmibul (1843 Széchenyi István 8429029, 133) | [a sör árának felemelése] nem fog semmi bonyodalomra okot szolgáltatni, mert a sörházközönség oly jámbor természetü, hogy ő ugyan senkit sem bánt, csak őt meg ne szuronyozzák (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A szerb–bolgár bonyodalom és háború idején (1894 Magyar írók élete CD27) | A huszita bonyodalmak azonban utóvégre is visszahatással voltak Lengyelországra (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

3. ’vminek sűrű(, kusza) szövedéke, szövevénye, összetettsége v. fordulatokban gazdag volta, ill. vmely szövevényes, fordulatos esemény(sor), cselekmény’ ❖ [a] családfaszerkesztések szövevényes bonyodalmait ismeri (1866 Nagy Iván CD31) | fénylő sisak rejti haja bonyodalmát (1879 Arany János C0657, 199) | ha ezt a lohinai bonyodalmat napfényre nem hozom (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | Nagyvéghyné ő nagysága […] valami homályos genealógiai bonyodalmak következtében atyafiságot tartott a Páldi-családdal (1891 e. Csiky Gergely 8088011, 18) | A viszonyok bonyodalma Annyiféle s oly nehéz, Hogy egy könnyen meg nem oldja S ketté nem vághatja kéz (1892 Gyulai Pál CD01) | A whist [nevű kártyajáték] érdekfeszítő bonyodalmai lebilincselték az öregúr minden figyelmét (1900 Krúdy Gyula CD54) | A regény valamennyi szereplőjét ennek az intrikának bonyodalmai indítják cselekvésre (1951 Sőtér István 9613009, 46) | még meg is csalt, amit azért hagytam rá, hogy semmiféle további bonyodalomba ne keveredjek a fickóval (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502).

3a. (Irodt) ’a drámai műnek az expozíció után következő, fordulatos eseményekben gazdag, a drámai tetőpontig tartó szakasza’ ❖ a bonyodalom erőszakos és nagy mértékben […] unalmassá lesz (1861 Arany János C6505, 284) | Az alapeszme komikai, a helyzetek is azok, de a bonyodalomban kevés a lelemény (1873 Gyulai Pál 8173012, 526) | A drámatörténet szempontjából [Heltai Jenő művei közül] a Tündérlaki lányok (Vígszínház, 1914) érdemel említést. Az expozíció s a bonyodalom társadalomkritikai célzatosságot sejtet (1965 Osváth Béla CD53).

J: bonyolódás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bonyolít; ÉKsz.

bonyodalom főnév 7A
1.
vmely eseményben, vminek a folyamatában beálló zavar, rendellenesség, akadályozó körülmény, nehézség, ill. megoldásra váró feladat
nagyobb nehézségek s bonyodalmak legyőzésétől [függ egy ország felvirágoztatása]
(1843 Széchenyi István)
nem támadnak-e majd ebből közjogi bonyodalmak?
(1860 Jókai Mór)
a csatornázás körül kisebb bonyodalom támadt. A bökkenő az, hogy a terület egyes telkeire ezidőszerint a csatornázást nem lehet kiterjeszteni
(1911 Újság)
miután semmi bonyodalom nem volt, átadtam a szolgálatot és hazaballagtam
(1932 Lengyel József)
a felsőpulyai templomépítés bonyodalmai
(1989 Szántóné Balázs Edit)
További bonyodalmat jelent, hogy egyetlen genomban sem azonos a mutációs ráta a különböző DNSdezoxiribonukleinsav-szakaszokon
(1998 Természet Világa)
1a.
szerv(ezet) működésében vmely hatásra bekövetkező komplikáció, szövődmény
a foghuzást néha követő lobos bonyodalmak
(1894 PallasLex.)
betegségében nem fognak bonyodalmak bekövetkezni
(1902 Budapesti Hírlap)
a szérum automatikus, körültekintés nélküli beadása sok esetben nem várt bonyodalmakat, allergiás reakciókat, esetenként súlyosabb következményeket okozhat, mint maga a kígyómarás
(1995 Magyarország állatvilága)
2. (kissé rég)
(vmely rend felbomlása nyomán keletkezett,) áttekinthetetlen, nehezen kezelhető(, zűrzavaros) helyzet, állapot, ill. abból következő esemény(ek, zavargások sora)
Magyarország mi okbul bontakozzék ki mai bonyodalmibul
(1843 Széchenyi István)
[a sör árának felemelése] nem fog semmi bonyodalomra okot szolgáltatni, mert a sörházközönség oly jámbor természetü, hogy ő ugyan senkit sem bánt, csak őt meg ne szuronyozzák
(1860 Vasárnapi Újság)
A szerb–bolgár bonyodalom és háború idején
(1894 Magyar írók élete)
A huszita bonyodalmak azonban utóvégre is visszahatással voltak Lengyelországra
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
3.
vminek sűrű(, kusza) szövedéke, szövevénye, összetettsége v. fordulatokban gazdag volta, ill. vmely szövevényes, fordulatos esemény(sor), cselekmény
[a] családfaszerkesztések szövevényes bonyodalmait ismeri
(1866 Nagy Iván)
fénylő sisak rejti haja bonyodalmát
(1879 Arany János)
ha ezt a lohinai bonyodalmat napfényre nem hozom
(1885 Mikszáth Kálmán)
Nagyvéghyné ő nagysága […] valami homályos genealógiai bonyodalmak következtében atyafiságot tartott a Páldi-családdal
(1891 e. Csiky Gergely)
A viszonyok bonyodalma Annyiféle s oly nehéz, Hogy egy könnyen meg nem oldja S ketté nem vághatja kéz
(1892 Gyulai Pál)
A whist [nevű kártyajáték] érdekfeszítő bonyodalmai lebilincselték az öregúr minden figyelmét
(1900 Krúdy Gyula)
A regény valamennyi szereplőjét ennek az intrikának bonyodalmai indítják cselekvésre
(1951 Sőtér István)
még meg is csalt, amit azért hagytam rá, hogy semmiféle további bonyodalomba ne keveredjek a fickóval
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
3a. (Irodt)
a drámai műnek az expozíció után következő, fordulatos eseményekben gazdag, a drámai tetőpontig tartó szakasza
a bonyodalom erőszakos és nagy mértékben […] unalmassá lesz
(1861 Arany János)
Az alapeszme komikai, a helyzetek is azok, de a bonyodalomban kevés a lelemény
(1873 Gyulai Pál)
A drámatörténet szempontjából [Heltai Jenő művei közül] a Tündérlaki lányok (Vígszínház, 1914) érdemel említést. Az expozíció s a bonyodalom társadalomkritikai célzatosságot sejtet
(1965 Osváth Béla)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bonyolít; ÉKsz.

Beállítások