boroz¹ ts ige 4a (rég)

’borral kínál, borral itat vkit’ ❖ A’ részegest ottan senki nem borozza (1784 Büky József ford.–Lichtwer C1216, 37) | [Jaksi] eleget borozta a’ maga tökélletlen tzimborájit (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1178, 222).

Vö. TESz. bor

boroz¹ tárgyas ige 4a (rég)
borral kínál, borral itat vkit
A’ részegest ottan senki nem borozza
(1784 Büky József ford.Lichtwer)
[Jaksi] eleget borozta a’ maga tökélletlen tzimborájit
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
Vö. TESz. bor

boroz² l. borozik

borozik tn ige 14a1boroz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. (beszélgetve) bort iszogat, borivással tölti az időt’ ❖ majd vatsorára menénk ’s tüstént örömünkbe boroztunk (1784 Ákáb István C0575, 20) | [a kocsmában] a legénység egy része borozott, más része pedig táncolt, vigadtak pedig mindnyájan (1847 Petőfi Sándor 8366447, 127) | idézem régi, fáradt Estéid kedvét, míg csöndben borozván Késztéd lelked szebb korba szállni el (1919 Tóth Árpád 9720004, 19) | a szomszéd asztalnál borozó parasztemberek (1956 Szentkuthy Miklós 2005067, 687).

2. ’rendszeresen (sok) bort fogyaszt, italozik’ ❖ Erősen borozik a’ legény (1818 e. Dugonics András C1477, 191) | A ki boroz, orrán Bibircsó terem (1829 Vörösmarty Mihály C4533, 71) | ha nem borozol, mégis a sírba kerülsz (1885 Thewrewk Emil C4134, 40) | a másfél liter pálinka kevés volt egy napra, […] mellé még boroztam is (1989 Fel a kezekkel! 1024021, 14).

Ö: be¹.

Vö. CzF. boroz; ÉrtSz. boroz; TESz. bor; ÉKsz.; SzT.

boroz² lásd borozik
borozik tárgyatlan ige 14a1
boroz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1.
(beszélgetve) bort iszogat, borivással tölti az időt
majd vatsorára menénk ’s tüstént örömünkbe boroztunk
(1784 Ákáb István)
[a kocsmában] a legénység egy része borozott, más része pedig táncolt, vigadtak pedig mindnyájan
(1847 Petőfi Sándor)
idézem régi, fáradt Estéid kedvét, míg csöndben borozván Késztéd lelked szebb korba szállni el
(1919 Tóth Árpád)
a szomszéd asztalnál borozó parasztemberek
(1956 Szentkuthy Miklós)
2.
rendszeresen (sok) bort fogyaszt, italozik
Erősen borozik a’ legény
(1818 e. Dugonics András)
A ki boroz, orrán Bibircsó terem
(1829 Vörösmarty Mihály)
ha nem borozol, mégis a sírba kerülsz
(1885 Thewrewk Emil)
a másfél liter pálinka kevés volt egy napra, […] mellé még boroztam is
(1989 Fel a kezekkel!)
Ö: be¹
Vö. CzF. boroz; ÉrtSz. boroz; TESz. bor; ÉKsz.; SzT.

Beállítások