brahman fn és mn 4A1brahmán, brahmin (rég)

I. fn

1. (Vall) ’〈a hinduizmusban:〉 változatlan, határtalan, kezdet és vég nélküli, mindent átható, mindenütt és mindenben jelen levő isteni, kozmikus rendezőelv, ősok’ ❖ [a halál után] az atman [= az egyén legbelsőbb énje] visszatér a brahmanba, vagyis az örökéletbe, az értelembe vagy istenbe (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | a kozmosz lényegét kifejező brahman (2000 Szathmári Botond CD17).

2. ’〈rangként is:〉 az indiai társadalom legfelsőbb (papi, ill. tudós) kasztjának tagja’ ❖ papjaikat braminoknak nevezték, kik köztök hatalmasok voltak (1779 Bessenyei György¹ C1083, 22) | Ram Mohan brahman is keleti Indiára nézve 1825-ben szabad sajtót [kívánt] (1839 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A brahminek száma 32 ezerre, a fakireké 7 ezerre megy (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A hindu szerint a brahminnak köszönhetni minden földi jót, mert ellenállhatatlan imájával rávette az istent, hogy csinálja meg (1923 e. Posch Jenő CD10) | brahminnak született (1998 Új Könyvek CD29).

2a. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’ez a kaszt’ ❖ A római curiának […] bevett udvari nyelve a latin – mint más, például […] muhamedánoknál az aráb, birmánoknál a pali, brahminoknál a sanscrit megannyi divatozó szent nyelvek (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [Kasiap] felépítette az első templomot egy sziklán, melyet a brahminok Szankarahijának neveznek, és szentnek tartanak (1972 Várkonyi Nándor 9758003, 366).

3. (rég, vál) ’vmely társadalmi csoport elitjéhez tartozó személy’ ❖ jaj azon páriának, ki ezen frakkos […] bráminok’ körébe jut (1835 Jósika Miklós C2431, 154) | létezik e némi kis különbség a nép itélete s azon braminoké között, kik eddig görcsösen szoriták markukba a megye kormányzási gyeplőjét (1849 Március Tizenötödike C4809, 259) | az országgyűlés brahminjai (1886 Jókai Mór CD18).

II. mn

1. ’e kasztba tartozó 〈személy v. csoport〉’ ❖ bramin-leány (1837 Athenaeum C0015, 414) | a portugál uralom alatt keresztény hitre tért brahman családból származó angol orientalista (1893 PallasLex. CD02) | ült keresztbevetett lábakkal a szertartást végző bráhman pap, […] és védai [ti. a hinduk szent könyveiből való] igéket mormolva ápolgatta a tüzet (1938 Baktay Ervin 9018001, 130).

2. ’a brahmanizmust követő, azzal kapcs.’ ❖ a buddhizmus, lámaizmus, a sámán és brahmin hitágazatok […] fanatizmusa kiirthatatlan (1872–1874 Jókai Mór CD18) | brahmin krónikák (1893 PallasLex. CD02) | a Boro-Budor pagoda, az idők pusztításai dacára a brahmán művészet remekei közé tartozik (1895 PallasLex. CD02) | [Mahátma Gandhi] a brahmán étkezési törvények alapján állva a marhahúsevés ellenzője (1930 Seltmann Rezső CD10).

Sz: brahmani.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. 1994 brahman · brahmin; IdSz. 2002 bráhman.

brahman főnév és melléknév 4A1
brahmán 4A1
brahmin 4A1 (rég)
I. főnév
1. (Vall)
〈a hinduizmusban:〉 változatlan, határtalan, kezdet és vég nélküli, mindent átható, mindenütt és mindenben jelen levő isteni, kozmikus rendezőelv, ősok
[a halál után] az atman [= az egyén legbelsőbb énje] visszatér a brahmanba, vagyis az örökéletbe, az értelembe vagy istenbe
(1899 Nagy képes világtörténet)
a kozmosz lényegét kifejező brahman
(2000 Szathmári Botond)
2.
〈rangként is:〉 az indiai társadalom legfelsőbb (papi, ill. tudós) kasztjának tagja
papjaikat braminoknak nevezték, kik köztök hatalmasok voltak
(1779 Bessenyei György¹)
Ram Mohan brahman is keleti Indiára nézve 1825-ben szabad sajtót [kívánt]
(1839 Kossuth Lajos összes munkái)
A brahminek száma 32 ezerre, a fakireké 7 ezerre megy
(1857 Vasárnapi Újság)
A hindu szerint a brahminnak köszönhetni minden földi jót, mert ellenállhatatlan imájával rávette az istent, hogy csinálja meg
(1923 e. Posch Jenő)
brahminnak született
(1998 Új Könyvek)
2a. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
ez a kaszt
A római curiának […] bevett udvari nyelve a latin – mint más, például […] muhamedánoknál az aráb, birmánoknál a pali, brahminoknál a sanscrit megannyi divatozó szent nyelvek
(1855 Vasárnapi Újság)
[Kasiap] felépítette az első templomot egy sziklán, melyet a brahminok Szankarahijának neveznek, és szentnek tartanak
(1972 Várkonyi Nándor)
3. (rég, vál)
vmely társadalmi csoport elitjéhez tartozó személy
jaj azon páriának, ki ezen frakkos […] bráminok’ körébe jut
(1835 Jósika Miklós)
létezik e némi kis különbség a nép itélete s azon braminoké között, kik eddig görcsösen szoriták markukba a megye kormányzási gyeplőjét
(1849 Március Tizenötödike)
az országgyűlés brahminjai
(1886 Jókai Mór)
II. melléknév
1.
e kasztba tartozó 〈személy v. csoport〉
bramin-leány
(1837 Athenaeum)
a portugál uralom alatt keresztény hitre tért brahman családból származó angol orientalista
(1893 PallasLex.)
ült keresztbevetett lábakkal a szertartást végző bráhman pap, […] és védai [ti. a hinduk szent könyveiből való] igéket mormolva ápolgatta a tüzet
(1938 Baktay Ervin)
2.
a brahmanizmust követő, azzal kapcs.
a buddhizmus, lámaizmus, a sámán és brahmin hitágazatok […] fanatizmusa kiirthatatlan
(1872–1874 Jókai Mór)
brahmin krónikák
(1893 PallasLex.)
a Boro-Budor pagoda, az idők pusztításai dacára a brahmán művészet remekei közé tartozik
(1895 PallasLex.)
[Mahátma Gandhi] a brahmán étkezési törvények alapján állva a marhahúsevés ellenzője
(1930 Seltmann Rezső)
Sz: brahmani
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. 1994 brahman · brahmin; IdSz. 2002 bráhman

Beállítások