breton mn és fn 

I. mn 14A1

1. ’többségében Bretagne-ban élő, eredetileg kelta nyelvet beszélő 〈népcsoport〉’ ❖ Francziaországban van franczia, breton, bask, német nemzetiség, de nincs nemzetiségi kérdés, s nem is volt soha (1871 Kossuth Lajos CD32) | népünkből hiányzik az ősi hagyományokhoz való öntudatos ragaszkodás, aminőt a breton, az elzászi, friz népnél [tapasztalhatunk] (1935 RévaiNagyLex. C5717, 569) | [az 1922 és 1942 között megjelenő Magyar Kisebbség kéthetilap] felkarolta a baszk, a katalán, a breton […] közösségek törekvéseit is (1995 Magyar Hírlap CD09) | breton kisebbségtől (1997 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’e népcsoportból való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, e népcsoporthoz tartozó 〈személy, csoport〉’ ❖ breton pincérnőnek volt öltözve (1875 Jókai Mór CD18) | [az angliai kelta bárdköltészetből] az a pár jelesebb bard emelendő ki, mint pl. Gweznou, Taliesin, Sulio, akik breton eredetüek lévén, angolországi pályatársaikkal versengve igyekeztek dicsőséget szerezni szülőföldjüknek (1893 PallasLex. CD02) | [Guébriant francia tábornagy] nemes breton családból származott (1913 RévaiNagyLex. C5705, 63) | [Francois Pinault-nak] breton parasztgyerek létére sikerült Franciaország leggazdagabb emberévé válnia (1999 Figyelő CD2601).

2. ’E népcsoporttal v. Bretagne-nyal kapcs.’

2a. ’e népcsoport által v. Bretagne-ban létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.’ ❖ [a mesterséges vízfolyáson] mindenféle hidak vezettek keresztül, az amerikai lánchídon kezdve a fa és kéregből összerakott s téli zöldekkel befuttatott breton hidakig (1853 Jókai Mór 8209013, 39) | a breton ballada is tömör szerkezetű (1865 Greguss Ágost 8163005, 100) | [Artus király ebédlőtermében] előkerült a kis breton hárfa (1912 Laczkó Géza CD10) | breton csipkét (1994 Magyar Hírlap CD09) | [A francia monarchia szokásjoga] a frank, burgund, breton stb. és a római joggyakorlatból született a kora középkorban (1994 Papp Imre CD17).

2b. ’e népcsoportra v. tagjaira jellemző, náluk szokásos’ ❖ tiszta breton vér és uralom (1882 Szász Károly² 8426063, 56) | [Tristan Corbière] vad, büszke bretonlélek (1913 Szabó Dezső 9623020, 103) | [Hernádi Herzl Kornél] előbb magyar tárgyú genre-képeket festett, Munkácsy hatása alatt, később a breton népéletből vette képei tárgyát (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 269) | tintahal breton módra (1994 Új Könyvek CD29).

2c. ’e népcsoporttal v. Bretagne-ban megeső, történő, ill. e népcsoport körében zajló, általa megvalósuló’ ❖ [a breton nyelvterület] a breton megtelepülés idején […] bizonyára az egész Bretagnera kiterjedt (1893 PallasLex. CD02) | a francia–breton viszály alatt egy ősibb latin–kelta ellentét lappang (1939 Cs. Szabó László CD10).

3. (Nyelvt is) ’e népcsoport által beszélt kelta 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelvű 〈szó〉’ ❖ -ec végü (breton) helynevek (1893 PallasLex. CD02) | [a latin cucullus szónak] megfelelő ír cochull, […] breton kougoul latinból származó kölcsönszavak (1933 Kerényi Károly 9325003, 145) | A francia nyelvi monopólium nem törődik a breton, elzászi, baszk, katalán, flamand, okszitán nyelvvel (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

3a. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’e nyelven’ ❖ A breton nyelven beszélők száma […] 1.340.700; de ennek is körülbelül csak a fele beszél kizárólag bretonul (1893 PallasLex. CD02) | a franciák nagy szégyenkezve elmondják, hogy a bretonok miért franciául beszélnek, miért nem bretonul (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’e népcsoport által lakott, ill. Bretagne-hoz tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező’ ❖ [A festményeken] csupa népies alakok voltak, normandi, baszk, breton, kabil, uszkók tájakról (1890 Jókai Mór CD18) | [Kuncz Aladár] 1914 júliusában éppen azon fáradozott, hogy egy breton faluban pályadíjat tűzzön ki a parasztok között a legszebb népdalra (1931 Kosztolányi Dezső CD10) | breton tengerpart (1997 Új Könyvek CD29).

5. (Tört) ’e népcsoport által szervezett, Bretagne területén működő 〈államalakulat〉’ ❖ breton őrgrófság (1936 Váczy Péter CD42) | A breton őrgrófság történetében Erispoë nyerte el először a király címet, utóda, Salomon uralma a legnagyobb fokú önállóság időszaka volt (2000 Szovák Kornél CD58).

5a. (Tört) ’ezen állam v. e népcsoport szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ Rohan (ejtsd: roán), régi breton fejedelmi család, mely Bretagne ősi királyaitól és hercegeitől származik (1897 PallasLex. CD02) | breton követek (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Bretagne: A középkorban hercegség volt Nyugat-Franciaországban. […] Miután 1488-ban VIII. Károly feleségül vette Anna breton hercegnőt, a két állam között perszonálunió jött létre (1994 Papp Imre CD17) | breton regionális képviselő-testület (1998 Magyar Hírlap CD09).

6. ’e népcsoportra, annak vmely közösségére, tagjaira, ill. annak nyelvére, kultúrájára stb. vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó’ ❖ [a cseh költészetben] egész sora keletkezett a világi regényes elbeszéléseknek is, a melyekben idegen, még pedig ó-kori, német és breton tárgyak kerűltek földolgozásra (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a Bran együttes koncertje] után ír és breton táncházat rendeznek a Fonóban (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 4A1

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’többségében Bretagne-ban élő, eredetileg kelta nyelvet beszélő népcsoport’ ❖ [A franciák] nem mind a frankok […] leszármazottai és mégis mindenki méltán megütköznék azon, ha a bretonok, provenceiak vagy savoyardok kedvéért valaki rájuk külön nevet alkalmazna (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 3) | Megtudod-e valaha, ki vagy, mi vagy, vagy eltűnsz a földről enélkül, mint a baszkok és bretonok, mint sok-sok ismert népe a világnak? (1956 Veres Péter 2005082, 752) | a franciaországi bretonok függetlenedési szándékát (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’e népcsoporthoz tartozó személy’ ❖ egy vad és mégis gyönge breton, aki szeretné visszanyerni a Jégmadár vesztett szerelmét (1930 Gyergyai Albert CD10) | A hatmillió breton, a baszkok, az elzásziak […] két évszázadon át nem gondolhattak arra, hogy anyanyelvüket hivatalosan használhassák (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’e népcsoport által beszélt kelta nyelv’ ❖ nyelvjárásaik [ti. a fennmaradt keltákéi] a kimri breton, a gadhel vagy gael, az ersz és a man (1894 PallasLex. CD02) | fordít spanyolból, franciából és bretonból is (1982 Béládi Miklós et al. CD53) | A breton […] fogyóban van, mintegy félmillióan beszélik családi nyelvként falusi környezetben, azonkívül néhány tízezer értelmiségi tanulta meg újra nemzeti lelkesedésből (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

breton melléknév és főnév
I. melléknév 14A1
1.
többségében Bretagne-ban élő, eredetileg kelta nyelvet beszélő 〈népcsoport〉
Francziaországban van franczia, breton, bask, német nemzetiség, de nincs nemzetiségi kérdés, s nem is volt soha
(1871 Kossuth Lajos)
népünkből hiányzik az ősi hagyományokhoz való öntudatos ragaszkodás, aminőt a breton, az elzászi, friz népnél [tapasztalhatunk]
(1935 RévaiNagyLex.)
[az 1922 és 1942 között megjelenő Magyar Kisebbség kéthetilap] felkarolta a baszk, a katalán, a breton […] közösségek törekvéseit is
(1995 Magyar Hírlap)
breton kisebbségtől
(1997 Országgyűlési Napló)
1a.
e népcsoportból való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, e népcsoporthoz tartozó 〈személy, csoport〉
breton pincérnőnek volt öltözve
(1875 Jókai Mór)
[az angliai kelta bárdköltészetből] az a pár jelesebb bard emelendő ki, mint pl.például Gweznou, Taliesin, Sulio, akik breton eredetüek lévén, angolországi pályatársaikkal versengve igyekeztek dicsőséget szerezni szülőföldjüknek
(1893 PallasLex.)
[Guébriant francia tábornagy] nemes breton családból származott
(1913 RévaiNagyLex.)
[Francois Pinault-nak] breton parasztgyerek létére sikerült Franciaország leggazdagabb emberévé válnia
(1999 Figyelő)
2.
E népcsoporttal v. Bretagne-nyal kapcs.
2a.
e népcsoport által v. Bretagne-ban létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.
[a mesterséges vízfolyáson] mindenféle hidak vezettek keresztül, az amerikai lánchídon kezdve a fa és kéregből összerakott s téli zöldekkel befuttatott breton hidakig
(1853 Jókai Mór)
a breton ballada is tömör szerkezetű
(1865 Greguss Ágost)
[Artus király ebédlőtermében] előkerült a kis breton hárfa
(1912 Laczkó Géza)
breton csipkét
(1994 Magyar Hírlap)
[A francia monarchia szokásjoga] a frank, burgund, breton stb.s a többi és a római joggyakorlatból született a kora középkorban
(1994 Papp Imre)
2b.
e népcsoportra v. tagjaira jellemző, náluk szokásos
tiszta breton vér és uralom
(1882 Szász Károly²)
[Tristan Corbière] vad, büszke bretonlélek
(1913 Szabó Dezső)
[Hernádi Herzl Kornél] előbb magyar tárgyú genre-képeket festett, Munkácsy hatása alatt, később a breton népéletből vette képei tárgyát
(1927 TolnaiÚjLex.)
tintahal breton módra
(1994 Új Könyvek)
2c.
e népcsoporttal v. Bretagne-ban megeső, történő, ill. e népcsoport körében zajló, általa megvalósuló
[a breton nyelvterület] a breton megtelepülés idején […] bizonyára az egész Bretagnera kiterjedt
(1893 PallasLex.)
a francia–breton viszály alatt egy ősibb latin–kelta ellentét lappang
(1939 Cs. Szabó László)
3. (Nyelvt is)
e népcsoport által beszélt kelta 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelvű 〈szó〉
-ec végü (breton) helynevek
(1893 PallasLex.)
[a latin cucullus szónak] megfelelő ír cochull, […] breton kougoul latinból származó kölcsönszavak
(1933 Kerényi Károly)
A francia nyelvi monopólium nem törődik a breton, elzászi, baszk, katalán, flamand, okszitán nyelvvel
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
3a. (-ul raggal, hsz-szerűen)
e nyelven
A breton nyelven beszélők száma […] 1.340.700; de ennek is körülbelül csak a fele beszél kizárólag bretonul
(1893 PallasLex.)
a franciák nagy szégyenkezve elmondják, hogy a bretonok miért franciául beszélnek, miért nem bretonul
(1997 Magyar Hírlap)
4.
e népcsoport által lakott, ill. Bretagne-hoz tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező
[A festményeken] csupa népies alakok voltak, normandi, baszk, breton, kabil, uszkók tájakról
(1890 Jókai Mór)
[Kuncz Aladár] 1914 júliusában éppen azon fáradozott, hogy egy breton faluban pályadíjat tűzzön ki a parasztok között a legszebb népdalra
(1931 Kosztolányi Dezső)
breton tengerpart
(1997 Új Könyvek)
5. (Tört)
e népcsoport által szervezett, Bretagne területén működő 〈államalakulat〉
breton őrgrófság
(1936 Váczy Péter)
A breton őrgrófság történetében Erispoë nyerte el először a király címet, utóda, Salomon uralma a legnagyobb fokú önállóság időszaka volt
(2000 Szovák Kornél)
5a. (Tört)
ezen állam v. e népcsoport szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
Rohan (ejtsd: roán), régi breton fejedelmi család, mely Bretagne ősi királyaitól és hercegeitől származik
(1897 PallasLex.)
breton követek
(1904 Nagy képes világtörténet)
Bretagne: A középkorban hercegség volt Nyugat-Franciaországban. […] Miután 1488-ban VIII. Károly feleségül vette Anna breton hercegnőt, a két állam között perszonálunió jött létre
(1994 Papp Imre)
breton regionális képviselő-testület
(1998 Magyar Hírlap)
6.
e népcsoportra, annak vmely közösségére, tagjaira, ill. annak nyelvére, kultúrájára stb. vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó
[a cseh költészetben] egész sora keletkezett a világi regényes elbeszéléseknek is, a melyekben idegen, még pedig ó-kori, német és breton tárgyak kerűltek földolgozásra
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a Bran együttes koncertje] után ír és breton táncházat rendeznek a Fonóban
(1999 Magyar Hírlap)
II. főnév 4A1
1. (hat ne-vel, tbsz-ban)
többségében Bretagne-ban élő, eredetileg kelta nyelvet beszélő népcsoport
[A franciák] nem mind a frankok […] leszármazottai és mégis mindenki méltán megütköznék azon, ha a bretonok, provenceiak vagy savoyardok kedvéért valaki rájuk külön nevet alkalmazna
(1920 Domanovszky Sándor)
Megtudod-e valaha, ki vagy, mi vagy, vagy eltűnsz a földről enélkül, mint a baszkok és bretonok, mint sok-sok ismert népe a világnak?
(1956 Veres Péter)
a franciaországi bretonok függetlenedési szándékát
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
e népcsoporthoz tartozó személy
egy vad és mégis gyönge breton, aki szeretné visszanyerni a Jégmadár vesztett szerelmét
(1930 Gyergyai Albert)
A hatmillió breton, a baszkok, az elzásziak […] két évszázadon át nem gondolhattak arra, hogy anyanyelvüket hivatalosan használhassák
(1999 Magyar Hírlap)
2.
e népcsoport által beszélt kelta nyelv
nyelvjárásaik [ti. a fennmaradt keltákéi] a kimri breton, a gadhel vagy gael, az ersz és a man
(1894 PallasLex.)
fordít spanyolból, franciából és bretonból is
(1982 Béládi Miklós et al.)
A breton […] fogyóban van, mintegy félmillióan beszélik családi nyelvként falusi környezetben, azonkívül néhány tízezer értelmiségi tanulta meg újra nemzeti lelkesedésből
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások