burok fn 7A15

1. ’vminek a részét képező, a belsejét körülvevő külső oldala v. rétege’ ❖ akkor vette aztán észre, mikor már rágni kezdte, hogy hisz az [ti. az ecetes zöldpaprika] égő parázs zöld burokban, ami az embernek a száját agyonégeti (1875 Jókai Mór CD18) | Beatilles név alatt ismerik Franciaországban azokat a nyalánkságokat, melyek vajas tészta burokban részint édes, részint sós csemegéket tartalmaznak (1893 PallasLex. CD02) | Különös sajátsága [a kis őrgébicsnek], hogy a fészek külső burkába mindig friss, virágzó növényeket is rak, többnyire illatos levelűeket (1899 Chernel István CD34) | A Föld szilárd burkát alkotó kőzetlemezek egymáshoz képest eltérő sebességgel és irányban mozognak (1997 Magyarország földje CD05).

1a. ’vmely körülmény v. eljárás hatására vmin a saját anyagából képződő bevonat’ ❖ Az ólomnak, noha az emberiség igen régóta ismeri, nagy kulturális fontossága soha sem volt puha volta, csekély szilárdsága és felszini gyorsoxidációja miatt, mely a fényes fehér szinü fémet piszkos szürke burokkal vonja be (1896 PallasLex. CD02) | [A patina] régi műtárgyak felületén az idő vasfoga által előidézett változás, rozsda v. másnemű burok (1913 Bálint Aladár CD10) | [Sütés közben] a kicsapódó fehérje vékony burkot képez a hús felületén (1994 Frank Júlia CD19).

1b. (irod) ’vminek a (megtévesztő) külső látszata, megjelenése, ill. formája’ ❖ mennyi történeti igazság lappang sokszor a dagályos burok alatt (1879 Ortvay Tivadar CD57) | [Rákóczi] inkább választja a halált, mint kétes béke burkában a szolgaságot (1907 Márki Sándor CD55) | [a nemzeti eszme] a XVIII. században még csak a barokknak latinos és vallási burkán át homályosan, inkább csak példaszerűen mutatkozott (1933 Szekfű Gyula CD42) | [Rideg Sándor novelláiban] a fantasztikus, népmesei burok mögött ugyanaz a társadalomkritikai mondanivaló feszül, mint a regényekben (1966 Diószegi András CD53).

1c. (birtokszóként) (irod) ’a személyiségnek az a rétege, amelynek megnyilvánulásai a mélyebb ént elrejtik’ ❖ Kozma Andor egyéniségének sajátságos burka, páncélja: az éles, kemény ötletű észjárás (1909 Móricz Zsigmond CD10) | [Dalos Sándor] minden mondatán valami belső melegség érzik, a fölényes humor hűvös burkán átsüt az emberszeretet heve (1934 Kardos Pál CD10) | alaposságod burka alatt emésztő nyugtalanság lappangott (1973 Ujváry Lajos CD52).

2. ’élőlényt v. annak részét természettől fogva körülvevő szerves anyag’ ❖ Nem is állhatta meg, hogy legalább egyet azok [ti. a narancsok] közül kezébe ne vegyen, s rózsás körmeivel le ne fossza róla az illatos burkot (1884 Jókai Mór CD18) | [A furulya legkezdetlegesebb faja a tilinkó,] melyet tavaszkor a gyermekek is szoktak használni, lecsavarván a füzfaágról gyenge burkát (1894 PallasLex. CD02) | A sejthártyát, egy sejt külső burkát sem Purkinje, sem Schwann nem tartotta a sejt lényeges részének (1973 Törő Imre CD30) | a vírus legkülső burkán is kétféle fehérje szerepel (1989 Fehér Ferenc 1046002, 18).

2a. (Növ is/) ’vmely termésnek a (csonthéjas) magot körülvevő (húsos) része’ ❖ [a gyümölcs] husos burokja két kifelé domború, belülről lapos magot rejt, mellyből pörkölés után készitjük a kávé-italt (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A diónak lehántom fanyar burokját és úgy kínálom oda (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 84) | [Az őszibarack] termésének húsos burka leves (1932 Rapaics Rajmund CD35) | burkából fordult s lekoppant egy-egy vadgesztenye (1956 Csillag C4486, 843) | A gesztenyét zsákba rakva tüskés burkából […] bakancsos, csizmás lábbal kitapossák (1979 NéprajziLex. CD47).

2b. (Orvos is) ’az agyhártyát alkotó három réteg egyike’ ❖ A bonczolat alkalmával a burkok és az agy tetemes torlódási vérbőségén kívül a bal homloklebeny csúcsán […] gócz találtatott (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267004, 189) | az agyvelő burkainak gyuladása [!] (1893 PallasLex. CD02) | Kedvezőtlen esetben [a kórokozó] azonban a véráram útján eljut a gerincvelő és az agy lágy burkára, és annak gennyes gyulladását okozza (1986 Az emberi test 1114005, 1289).

2c. ’a halak és kétéltűek petéit v. embrióit körülvevő anyag’ ❖ az ikrák burkán levő apró lyukacskákon át viz és azzal együtt a termékenyítést végző magszálak […] az ikra belsejébe hatolnak (1894 PallasLex. CD02) | [a gyepi béka petéi] lerakás után a fenékre süllyednek, azonban burkuk csakhamar teleszívódik vízzel (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [a halembriók] farki részükkel vagy a fejükkel bújnak ki a feleslegessé vált burokból (1995 Magyarország állatvilága CD14).

3. (Orvos v. Biol) ’a hüllők kifejletlen egyedeit, ill. az emlősök, kül. az ember magzatát az anyaméhben körülvevő, magzatvízzel kitöltött magzatburok’ ❖ Burok […] Gyermek-tartó lantorna (1779 Baróti Szabó Dávid 7021009, 205) | Burok, burka, hojag [!], mellybe a’ gyermek 9 holnapig az annya méhiben él (1816 Gyarmathi Sámuel C1948, 11) | Ha a’ borju burokban jő a’ világra, mesd ki abból azonnal nehogy megfúladjon, kösd el a’ borjut, mihelyt az anyja lenyalja, távol az anyától (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 57) | [a hüllők] petéi a madarakéihoz hasonlók, fehérjétől körülvett nagy székök (tojássárgájok) van s majd bőrnemü burokkal (gyikok, kigyók) majd éppen olyan kemény meszes héjjal vannak körülzárva (teknősbékák, krokodilok), mint a madártojás (1893 PallasLex. CD02) | [burokrepesztés során] kis nyílást ejtenek a buroknak a méhszájban szabadon levő részén (1967 OrvosiLex. C6109, 480) | [az újszülött törékeny gyík] az átlátszó, hártyás burkot átszakítva azonnal képes az önálló életre (1995 Magyarország állatvilága CD14).

3a. (-ban raggal, hsz-szerűen) ’védett, biztonságos körülmények között, minden szükségessel ellátva’ ❖ Az addig burokban tartott és mesterségesen védett spanyol gazdaság hirtelen ki lett téve a globalizáció kihívásának, amire nem készült fel (1997 Magyar Hírlap CD09) | Mi ott az egyetem falai között burokban éltünk, magoltuk a paragrafusokat, készültünk a vizsgákra és inkább egymással voltunk elfoglalva (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmit kívülről (összefüggő rétegként) körülvevő, befedő, annak részét nem képező anyag v. tárgy’ ❖ a moh melegitő burokkal bevonja az aggfák idő-rongálta, meglyukgatott odvas alját (1856 Abonyi Lajos C0503, 105) | Megvázolták nagyjából az emlékmű architektonikus burkát s a hozzávezető lépcsős utat (1911 Lengyel Géza CD10) | [Csernobilban] a jelenlegi szarkofágot egy másik burokkal kell befedni (1996 Magyar Hírlap CD09).

4a. (vmit beborító) csomagolóanyag, csomagolás’ ❖ minden üvegecskéje kék burokba van csomagolva (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 6) | Thersa Ábris fehér kötényt kötött s kiment a konyhába, hogy személyesen bontsa ki burkaiból a bélszint (1912 Móricz Zsigmond C3211, 199) | Papírcsörgésre ébredtem föl, méghozzá ezüstpapíréra. Nyilván a tegnap esti csokoládé burkát csúszkáltatja ide-oda a huzat (1962 Csoóri Sándor 9090066, 13) | Tehéntúrót, juhtúrót, krémsajtot, körözöttet […] azonnal csomagoljuk ki a vizes, ragadós burkából (1989 Frank Júlia CD19).

4b. (/ritk) ’vkinek a testét v. annak vmely részét fedő ruhadarab(ok összessége)’ ❖ Salamon köpenybe burkolva jő, fejére húzva sötét kámzsája; bal karján fejér burokba takarva egy nyulánk nőalak (1843 Jókai Mór 8209016, 14) | Lőjj! – szólt a sivár ficzkó – két felé rántván bélelt burokját mellén (1859 Jósika Miklós C2428, 172) | Fekete gyapot ruhácskája fölött hasonló rövid köpönyeget viselt, melyet remegő kezeivel fogott össze elől, a burkon át is mutatva a felső test finom körvonalait (1892 Ágai Adolf C0545, 125) | [mama] elővette a kötést, hogy pulóver legyen belőlük a lányának, az idők divatja szerint, mint az utolsó is, az a bő, lötyögő, zártnyakú, fekete burok (1979 Domahidy András 1036001, 15).

5. ’vmely szervezet v. intézmény működési elveinek és szabályainak összessége, keret’ ❖ A hagyományos munkaszervezetek burkát szétfeszítve született meg a banda, az árutermelő mezőgazdaság, majd az építőipar bérmunkásainak sajátos szervezete (1977 NéprajziLex. CD47) | [a] földközösség teremt tehát magának életkeretet, intézményi burkot a faluközösségben (1992 Imreh István CD17) | már a szocializmus burkában is előrehaladt a polgárosodás (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: agy~, atom~, magzat~, szív~, védő~.

ÖU: föld~, jég~, levegő~, mag~, üveg~.

ÖE: ~fehérje, ~hártya, ~levél.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. burok¹

burok főnév 7A15
1.
vminek a részét képező, a belsejét körülvevő külső oldala v. rétege
akkor vette aztán észre, mikor már rágni kezdte, hogy hisz az [ti. az ecetes zöldpaprika] égő parázs zöld burokban, ami az embernek a száját agyonégeti
(1875 Jókai Mór)
Beatilles név alatt ismerik Franciaországban azokat a nyalánkságokat, melyek vajas tészta burokban részint édes, részint sós csemegéket tartalmaznak
(1893 PallasLex.)
Különös sajátsága [a kis őrgébicsnek], hogy a fészek külső burkába mindig friss, virágzó növényeket is rak, többnyire illatos levelűeket
(1899 Chernel István)
A Föld szilárd burkát alkotó kőzetlemezek egymáshoz képest eltérő sebességgel és irányban mozognak
(1997 Magyarország földje)
1a.
vmely körülmény v. eljárás hatására vmin a saját anyagából képződő bevonat
Az ólomnak, noha az emberiség igen régóta ismeri, nagy kulturális fontossága soha sem volt puha volta, csekély szilárdsága és felszini gyorsoxidációja miatt, mely a fényes fehér szinü fémet piszkos szürke burokkal vonja be
(1896 PallasLex.)
[A patina] régi műtárgyak felületén az idő vasfoga által előidézett változás, rozsda v.vagy másnemű burok
(1913 Bálint Aladár)
[Sütés közben] a kicsapódó fehérje vékony burkot képez a hús felületén
(1994 Frank Júlia)
1b. (irod)
vminek a (megtévesztő) külső látszata, megjelenése, ill. formája
mennyi történeti igazság lappang sokszor a dagályos burok alatt
(1879 Ortvay Tivadar)
[Rákóczi] inkább választja a halált, mint kétes béke burkában a szolgaságot
(1907 Márki Sándor)
[a nemzeti eszme] a XVIII. században még csak a barokknak latinos és vallási burkán át homályosan, inkább csak példaszerűen mutatkozott
(1933 Szekfű Gyula)
[Rideg Sándor novelláiban] a fantasztikus, népmesei burok mögött ugyanaz a társadalomkritikai mondanivaló feszül, mint a regényekben
(1966 Diószegi András)
1c. (birtokszóként) (irod)
a személyiségnek az a rétege, amelynek megnyilvánulásai a mélyebb ént elrejtik
Kozma Andor egyéniségének sajátságos burka, páncélja: az éles, kemény ötletű észjárás
(1909 Móricz Zsigmond)
[Dalos Sándor] minden mondatán valami belső melegség érzik, a fölényes humor hűvös burkán átsüt az emberszeretet heve
(1934 Kardos Pál)
alaposságod burka alatt emésztő nyugtalanság lappangott
(1973 Ujváry Lajos)
2.
élőlényt v. annak részét természettől fogva körülvevő szerves anyag
Nem is állhatta meg, hogy legalább egyet azok [ti. a narancsok] közül kezébe ne vegyen, s rózsás körmeivel le ne fossza róla az illatos burkot
(1884 Jókai Mór)
[A furulya legkezdetlegesebb faja a tilinkó,] melyet tavaszkor a gyermekek is szoktak használni, lecsavarván a füzfaágról gyenge burkát
(1894 PallasLex.)
A sejthártyát, egy sejt külső burkát sem Purkinje, sem Schwann nem tartotta a sejt lényeges részének
(1973 Törő Imre)
a vírus legkülső burkán is kétféle fehérje szerepel
(1989 Fehér Ferenc)
2a. (Növ is/)
vmely termésnek a (csonthéjas) magot körülvevő (húsos) része
[a gyümölcs] husos burokja két kifelé domború, belülről lapos magot rejt, mellyből pörkölés után készitjük a kávé-italt
(1854 Vasárnapi Újság)
A diónak lehántom fanyar burokját és úgy kínálom oda
(1905 Evangélikus Családi Lap)
[Az őszibarack] termésének húsos burka leves
(1932 Rapaics Rajmund)
burkából fordult s lekoppant egy-egy vadgesztenye
(1956 Csillag)
A gesztenyét zsákba rakva tüskés burkából […] bakancsos, csizmás lábbal kitapossák
(1979 NéprajziLex.)
2b. (Orvos is)
az agyhártyát alkotó három réteg egyike
A bonczolat alkalmával a burkok és az agy tetemes torlódási vérbőségén kívül a bal homloklebeny csúcsán […] gócz találtatott
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
az agyvelő burkainak gyuladása [!]
(1893 PallasLex.)
Kedvezőtlen esetben [a kórokozó] azonban a véráram útján eljut a gerincvelő és az agy lágy burkára, és annak gennyes gyulladását okozza
(1986 Az emberi test)
2c.
a halak és kétéltűek petéit v. embrióit körülvevő anyag
az ikrák burkán levő apró lyukacskákon át viz és azzal együtt a termékenyítést végző magszálak […] az ikra belsejébe hatolnak
(1894 PallasLex.)
[a gyepi béka petéi] lerakás után a fenékre süllyednek, azonban burkuk csakhamar teleszívódik vízzel
(1933 Az állatok világa ford.)
[a halembriók] farki részükkel vagy a fejükkel bújnak ki a feleslegessé vált burokból
(1995 Magyarország állatvilága)
3. (Orvos v. Biol)
a hüllők kifejletlen egyedeit, ill. az emlősök, kül. az ember magzatát az anyaméhben körülvevő, magzatvízzel kitöltött magzatburok
Burok […] Gyermek-tartó lantorna
(1779 Baróti Szabó Dávid)
Burok, burka, hojag [!], mellybe a’ gyermek 9 holnapig az annya méhiben él
(1816 Gyarmathi Sámuel)
Ha a’ borju burokban jő a’ világra, mesd ki abból azonnal nehogy megfúladjon, kösd el a’ borjut, mihelyt az anyja lenyalja, távol az anyától
(1844 e. Edvi Illés Pál)
[a hüllők] petéi a madarakéihoz hasonlók, fehérjétől körülvett nagy székök (tojássárgájok) van s majd bőrnemü burokkal (gyikok, kigyók) majd éppen olyan kemény meszes héjjal vannak körülzárva (teknősbékák, krokodilok), mint a madártojás
(1893 PallasLex.)
[burokrepesztés során] kis nyílást ejtenek a buroknak a méhszájban szabadon levő részén
(1967 OrvosiLex.)
[az újszülött törékeny gyík] az átlátszó, hártyás burkot átszakítva azonnal képes az önálló életre
(1995 Magyarország állatvilága)
3a. (-ban raggal, hsz-szerűen)
védett, biztonságos körülmények között, minden szükségessel ellátva
Az addig burokban tartott és mesterségesen védett spanyol gazdaság hirtelen ki lett téve a globalizáció kihívásának, amire nem készült fel
(1997 Magyar Hírlap)
Mi ott az egyetem falai között burokban éltünk, magoltuk a paragrafusokat, készültünk a vizsgákra és inkább egymással voltunk elfoglalva
(1998 Magyar Hírlap)
4.
vmit kívülről (összefüggő rétegként) körülvevő, befedő, annak részét nem képező anyag v. tárgy
a moh melegitő burokkal bevonja az aggfák idő-rongálta, meglyukgatott odvas alját
(1856 Abonyi Lajos)
Megvázolták nagyjából az emlékmű architektonikus burkát s a hozzávezető lépcsős utat
(1911 Lengyel Géza)
[Csernobilban] a jelenlegi szarkofágot egy másik burokkal kell befedni
(1996 Magyar Hírlap)
4a.
(vmit beborító) csomagolóanyag, csomagolás
minden üvegecskéje kék burokba van csomagolva
(1890 Felvidéki Szemle)
Thersa Ábris fehér kötényt kötött s kiment a konyhába, hogy személyesen bontsa ki burkaiból a bélszint
(1912 Móricz Zsigmond)
Papírcsörgésre ébredtem föl, méghozzá ezüstpapíréra. Nyilván a tegnap esti csokoládé burkát csúszkáltatja ide-oda a huzat
(1962 Csoóri Sándor)
Tehéntúrót, juhtúrót, krémsajtot, körözöttet […] azonnal csomagoljuk ki a vizes, ragadós burkából
(1989 Frank Júlia)
4b. (/ritk)
vkinek a testét v. annak vmely részét fedő ruhadarab(ok összessége)
Salamon köpenybe burkolva jő, fejére húzva sötét kámzsája; bal karján fejér burokba takarva egy nyulánk nőalak
(1843 Jókai Mór)
Lőjj! – szólt a sivár ficzkó – két felé rántván bélelt burokját mellén
(1859 Jósika Miklós)
Fekete gyapot ruhácskája fölött hasonló rövid köpönyeget viselt, melyet remegő kezeivel fogott össze elől, a burkon át is mutatva a felső test finom körvonalait
(1892 Ágai Adolf)
[mama] elővette a kötést, hogy pulóver legyen belőlük a lányának, az idők divatja szerint, mint az utolsó is, az a bő, lötyögő, zártnyakú, fekete burok
(1979 Domahidy András)
5.
vmely szervezet v. intézmény működési elveinek és szabályainak összessége, keret
A hagyományos munkaszervezetek burkát szétfeszítve született meg a banda, az árutermelő mezőgazdaság, majd az építőipar bérmunkásainak sajátos szervezete
(1977 NéprajziLex.)
[a] földközösség teremt tehát magának életkeretet, intézményi burkot a faluközösségben
(1992 Imreh István)
már a szocializmus burkában is előrehaladt a polgárosodás
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: földburok, jégburok, levegőburok, magburok, üvegburok
ÖE: burokfehérje, burokhártya, buroklevél
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. burok¹

Beállítások