cezaropapizmus fn 4A (Pol v. Tört)

’az a monarchikus államberendezkedés, amelyben az uralkodó egyben az államegyház vezetője is, ill. az ezt megalapozó eszmerendszer’ ❖ Nem is állott semmi törvényesen elismert hatalom szemben a caesaropapismus ezen [ti. a Stuart uralkodóház által létrehozott] ujabb formájával, mint az angol rendeknek ősrégi képviselete: a parlament (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Nagy Károly ugyanolyan hatalmat gyakorolt az egyház felett, mint a bizánci császár a keleti területek egyháza felett (cezaropapizmus vagy államegyháziság) (1977 Gecse Gusztáv 1057004, 112) | a cezaropapizmus mélyen az orosz tradícióban gyökerezett (1997 Szvák Gyula CD58) | ahogy Isten hatalma abszolút, egyetemes és egységes, úgy itt a Földön is kell lennie egy legfelsőbb hatalomnak, mely az összes többinek parancsol és ítélkezik felettük. Ez a felfogás áll teokrácia és cezaropapizmus küzdelmének hátterében, és ez magyarázza a két hatalom több évszázados szembenállását (2000 Sághy Marianne CD17).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

cezaropapizmus főnév 4A (Pol v. Tört)
az a monarchikus államberendezkedés, amelyben az uralkodó egyben az államegyház vezetője is, ill. az ezt megalapozó eszmerendszer
Nem is állott semmi törvényesen elismert hatalom szemben a caesaropapismus ezen [ti. a Stuart uralkodóház által létrehozott] ujabb formájával, mint az angol rendeknek ősrégi képviselete: a parlament
(1901 Nagy képes világtörténet)
Nagy Károly ugyanolyan hatalmat gyakorolt az egyház felett, mint a bizánci császár a keleti területek egyháza felett (cezaropapizmus vagy államegyháziság)
(1977 Gecse Gusztáv)
a cezaropapizmus mélyen az orosz tradícióban gyökerezett
(1997 Szvák Gyula)
ahogy Isten hatalma abszolút, egyetemes és egységes, úgy itt a Földön is kell lennie egy legfelsőbb hatalomnak, mely az összes többinek parancsol és ítélkezik felettük. Ez a felfogás áll teokrácia és cezaropapizmus küzdelmének hátterében, és ez magyarázza a két hatalom több évszázados szembenállását
(2000 Sághy Marianne)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások