cikkelyez ts ige 4b

1. (Jog) ’〈törvénybe〉 cikkelyként bevesz, beiktat vmit’ ❖ az elnökség benyujtá az iparegyesület’ folyamodványát, mellyben kéri: hogy törvénybe czikkelyeztetvén, országos pártfogás alá vétessék (1844 Pesti Hírlap CD61) | a miniszterek eskümintái a törvénykönyvbe cikkelyeztessenek (1889 Mikszáth Kálmán CD04) | az ország törvényei közé cikkelyezett nemzetközi egyezmények (1912 RévaiNagyLex. C5702, 165) | a trianoni békeszerződés törvénybe cikkelyeztetett (1921 Soproni Szemle CD52) | a foglalkoztatási törvényt nem a költségvetési törvénybe cikkelyezve, hanem önálló törvény formájában módosítjuk (1994 Országgyűlési Napló CD62).

2. (rég) ’részekre tagol(va egymástól elkülönít) vmit’ ❖ a „jobbra” vagy „balra” [vezényszavak kiejtéskor] inkább czikkelyezve mint hirtelen kifejlendők s teljesen czélszerűek (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A különnemü árnyalatok oly sokféleségeig czikkelyezve, mely a legsajtismerőbb orrot is megdöbbenti, […] ömledeznek eléje (1876 Hevesi Lajos 8184004, 64).

2a. ’〈kör(höz) v. gömb(höz hasonló) alakot, ilyen alakú tárgyat〉 kör- v. gömbcikkekre feloszt, tagol’ ❖ a lapos korongot képező, czikkelyezett gömbalaku [markolatgombok] (1900 Nagy Géza CD20).

Ö: be~.

Sz: cikkelyezetlen.

Vö. CzF.; TESz. cikkely

cikkelyez tárgyas ige 4b
1. (Jog)
〈törvénybe〉 cikkelyként bevesz, beiktat vmit
az elnökség benyujtá az iparegyesület’ folyamodványát, mellyben kéri: hogy törvénybe czikkelyeztetvén, országos pártfogás alá vétessék
(1844 Pesti Hírlap)
a miniszterek eskümintái a törvénykönyvbe cikkelyeztessenek
(1889 Mikszáth Kálmán)
az ország törvényei közé cikkelyezett nemzetközi egyezmények
(1912 RévaiNagyLex.)
a trianoni békeszerződés törvénybe cikkelyeztetett
(1921 Soproni Szemle)
a foglalkoztatási törvényt nem a költségvetési törvénybe cikkelyezve, hanem önálló törvény formájában módosítjuk
(1994 Országgyűlési Napló)
2. (rég)
részekre tagol(va egymástól elkülönít) vmit
a „jobbra” vagy „balra” [vezényszavak kiejtéskor] inkább czikkelyezve mint hirtelen kifejlendők s teljesen czélszerűek
(1848 Kossuth Hírlapja)
A különnemü árnyalatok oly sokféleségeig czikkelyezve, mely a legsajtismerőbb orrot is megdöbbenti, […] ömledeznek eléje
(1876 Hevesi Lajos)
2a.
〈kör(höz) v. gömb(höz hasonló) alakot, ilyen alakú tárgyat〉 kör- v. gömbcikkekre feloszt, tagol
a lapos korongot képező, czikkelyezett gömbalaku [markolatgombok]
(1900 Nagy Géza)
Sz: cikkelyezetlen
Vö. CzF.; TESz. cikkely

Beállítások