cikornya fn és mn 6A

I. fn

1. ’〈vmely tárgyon, épületen:〉 kacskaringós, csavarodó vonal(ak)ból kialakított(, túlzottan, mesterkélten) bonyolult minta, dísz(ítés)’ ❖ tzikornya: – tzifraság, pipere (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 85) | A’ házoknak inkább nagyságok szembe-tn, mint tzikornyájok (1807 Farkas Ferenc ford. C1695, 33) | a szemfedőn kék betűk és ezüst czikornyák lesznek varrva (1858 Jókai Mór C2249, 256) | Ott, a kandalló cikornyái fölött, Neptun hevert, a tengerek istene (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 334).

2. (pejor is) ’〈zenében, énekben, ill. táncban:〉 apró(, rögtönzésszerű) díszítőmotívum, (felesleges) cifrázat’ ❖ Tirilli: tr. a’ Muzsikában, tzikornya (1787 Barczafalvi Szabó Dávid C0791, 730) | megrakta [a tánc] minden czikornyáját (1845 Czuczor Gergely C1241, 175) | [a kántor] éneklésébe […] czikornyákat vegyít (1859 Aszalay József C0683, 154) | A piac közepén a verbunkost járta a tárogató cikornyái mellett a hajdúság (1882 Jókai Mór CD18) | Az egykorú zenei átiratok […] agyontűzdelik a dallamot rokokó cikornyákkal és sallangokkal (1941 Haraszti Emil CD43).

3. (pejor is) ’〈szövegben:〉 díszítésnek szánt, körülményes(, üres, tartalmatlan) szófordulat, (feleslegesen) bonyolult kifejezés, szóvirág’ ❖ Útálják az elmét fárasztó tzikornyát (1791 Mátyási József C3064, 125) | Az ügyvéd […] az ügyvédi ékesszólás minden czikornyájával előadta, miért jött (1868 Vértesi Arnold C4454, 26) | Gyorsan rukkol ki a mondókájával – bevezetés és cikornya nélkül (1915 Kosztolányi Dezső 9359125, 125) | [Horváth János] felidézte előttünk […] Amadé rokokó cikornyákkal ékesen is oly hitelesen patriarchális széptevését (1970 Keresztury Dezső 9326023, 361).

II. mn (rég)

’túlzottan v. mesterkélten díszített 〈szöveg, ill. előadásmód〉’ ❖ azon dalban, hol elefánt vonójával zöng cikornya verset (1810 Kölcsey Ferenc C2560, 435) | [ez a könyv] arra még is tsak szolgálhat, hogy a tzikornya pallérozottság, ’s egyűgyű szerűség – mint is nyelv, és nyelv – tárgy, és tárgy köz’tte villongó különséget megmutassa (1825 Erdélyi János¹ C1626, VII) | cikornya: túlságos czifra (1903 Magyar Nyelvőr C5961, 521).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cikornyás; ÉKsz.; ÚMTsz. cikornya¹

cikornya főnév és melléknév 6A
I. főnév
1.
〈vmely tárgyon, épületen:〉 kacskaringós, csavarodó vonal(ak)ból kialakított(, túlzottan, mesterkélten) bonyolult minta, dísz(ítés)
tzikornya: – tzifraság, pipere
(1784 Baróti Szabó Dávid)
A’ házoknak inkább nagyságok szembe-tn, mint tzikornyájok
(1807 Farkas Ferenc ford.)
a szemfedőn kék betűk és ezüst czikornyák lesznek varrva
(1858 Jókai Mór)
Ott, a kandalló cikornyái fölött, Neptun hevert, a tengerek istene
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
2. (pejor is)
〈zenében, énekben, ill. táncban:〉 apró(, rögtönzésszerű) díszítőmotívum, (felesleges) cifrázat
Tirilli: tr.trilla a’ Muzsikában, tzikornya
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid)
megrakta [a tánc] minden czikornyáját
(1845 Czuczor Gergely)
[a kántor] éneklésébe […] czikornyákat vegyít
(1859 Aszalay József)
A piac közepén a verbunkost járta a tárogató cikornyái mellett a hajdúság
(1882 Jókai Mór)
Az egykorú zenei átiratok […] agyontűzdelik a dallamot rokokó cikornyákkal és sallangokkal
(1941 Haraszti Emil)
3. (pejor is)
〈szövegben:〉 díszítésnek szánt, körülményes(, üres, tartalmatlan) szófordulat, (feleslegesen) bonyolult kifejezés, szóvirág
Útálják az elmét fárasztó tzikornyát
(1791 Mátyási József)
Az ügyvéd […] az ügyvédi ékesszólás minden czikornyájával előadta, miért jött
(1868 Vértesi Arnold)
Gyorsan rukkol ki a mondókájával – bevezetés és cikornya nélkül
(1915 Kosztolányi Dezső)
[Horváth János] felidézte előttünk […] Amadé rokokó cikornyákkal ékesen is oly hitelesen patriarchális széptevését
(1970 Keresztury Dezső)
II. melléknév (rég)
túlzottan v. mesterkélten díszített 〈szöveg, ill. előadásmód〉
azon dalban, hol elefánt vonójával zöng cikornya verset
(1810 Kölcsey Ferenc)
[ez a könyv] arra még is tsak szolgálhat, hogy a tzikornya pallérozottság, ’s egyűgyű szerűség – mint is nyelv, és nyelv – tárgy, és tárgy köz’tte villongó különséget megmutassa
(1825 Erdélyi János¹)
cikornya: túlságos czifra
(1903 Magyar Nyelvőr)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cikornyás; ÉKsz.; ÚMTsz. cikornya¹

Beállítások