cilinder fn 4B4

1. (rég) ’henger mint mértani test, ill. ilyen alakú tárgy’ ❖ [a moly] béllett ruhájának formája haſonlít a’ cylinderhez (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457078, 71) | eggy cilindert esztergályoztatván, a’ mire a’ két kép feltekertessék (1828 Kazinczy Ferenc C4940, 369).

1a. (jelzőként) (rég) ’hengeres 〈alak, forma〉’ ❖ [a moly] a’ levélnek hártyátskáját gömbölyíti, úgyhogy mikorra el-kéſzl, akkor egéſzen cylinder formájú az  ltözete (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457078, 74) | Legroszszabbak azok [ti. az ún. ágyúkályhák], a’ mellyek egészszen cylinder formájúak (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315008, 114) | A hosszú cilinder alakú löveg ahol leesik, ott elsül (1890 Jókai Mór CD18) | Hartmann búvárharangja, amelyet 1925. próbáltak ki először Nápoly mellett, cilinder alakú és másfél napra elegendő oxigént visz magával (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 15).

2. ’〈kül. férfiak (estélyi, ünnepi) öltözetének tartozékaként a 20. század közepéig, ill. bűvészmutatványok kellékeként:〉 ált. fekete selyemből készült, magas, henger alakú, lapos tetejű, kemény kalap; cilinderkalap, kürtőkalap’ ❖ A kalapom czilinder, Nem holmi csekélység: Ha fölteszem: magasság, Ha leveszem: mélység (1860 Arany János C0647, 107) | A magas tetejű köcsögkalap, a cilinder, a harminczas-negyvenes években a dandy-világban eléggé el volt terjedve (1900 Nagy Géza CD20) | Szürke lovon nyargalt az Amur partján a szép Waleczky Zsófia és fekete cilindere alól kigöndörödött a gyönyörü haja (1927 Markovits Rodion 9423005, 286) | a kormány mostanában úgy áll a közönség elé, mint a bűvész a cilinderrel. Egymás után húzza elő a nyuszikat, és vár a közönség elismerő morajára (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég, Műsz) ’〈gépszerkezetben:〉 henger alakú alkatrész’ ❖ A’ malom alrésze valódilag három hengerbül vagyis cylinderbül áll, mellyek […] kerekek által hajtatnak (1834 Garasos Tár 8625004, 78) | [a papírnak] alig van más fogyatkozása, mint az: hogy mindkét oldala nem egyenlőn sima. Ennek oka kétségtelenül csak az, hogy a’ gyárnak alkalmasint még nincs kettős cylinderrel ellátott simitó-gépe (1842 Pesti Hírlap CD61) | Mig az angol balancier-gép hengere mellett két ingattyu van, addig az amerikainak cilindere felett a fedélzet fölé magasra nyulva csak egy ingattyu fekszik (1894 PallasLex. CD02).

3a. (Műsz) ’〈dugattyúval működő szerkezetben, gépben:〉 az a henger v. cső, amelyben a dugattyú (a munka végzéséhez szükséges robbanások sorozatát létrehozva) mozog’ ❖ A lemért gáz a gáztartóba (gazometer) jut, amely felül fedett, alul pedig nyitott vaspléh cilinderből áll (1894 PallasLex. CD02) | a gőz feszítőereje hajtja a dugattyút. Mert most már a cilindertől is elkülönült kondenzátor szívja ki a levegőt a dugattyú alól (1936 Hajnal István CD42) | A könnyűfém hengerfejben cilinderenként 4 szelep dolgozik (2000 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’fűrészfogas szélű kulccsal működtethető biztonsági zár, az ún. cilinderzár belső, henger alakú része’ ❖ Bárminemű külső beavatkozási kísérlet esetén a rendszer [ti. az elektronikus biztonsági zár] – még jóval a cilinder roncsolódása előtt – riaszt (1999 Lakáskultúra CD39).

4. (rég, ritk) ’〈falban〉 füstelvezetésre v. szellőztetésre alkalmas, csőszerű járat; kürtő’ ❖ Cilinder, az építészetben, a falban huzott köralaku kürtő (1893 PallasLex. CD02).

5. (kissé rég v. nyj) ’〈petróleumlámpán:〉 lámpaüveg’ ❖ egy szolgálaton kívüli viszonyban levő lámpa cilinderét csapkodta valami (1916 Móricz Zsigmond CD10) | A lámpás még égett, de a felszálló, vastag gőzök befátylazták a cilindert (1934 Sásdi Sándor CD10) | a petróleumlámpa cilinderére emlékeztető kandalló […] teljesen körbejárható és mindenhonnan látható (1998 Lakáskultúra CD39).

6. (rég v. nyj) ’rendsz. alkohol, kül. bor tartására szolgáló, hosszú nyakú palack’ ❖ pálinkás czilinderbe bébújt [muslicák] (1825 Décsei János C1374, 49) | nem nyugszik, még mind ki nem issza a cilindereket (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 545) | Elemér már vitte ki a pálinkát, nagy cilinderben (1930 Tamás Mihály CD10).

6a. (jelzőként) (rég v. nyj)(vhány) ilyen egységnyi 〈folyadék〉’ ❖ megivott három czilinder bort (1848 Népdalok és mondák C2983, 293) | két czilinder pálinkát visz el (1856 Tompa Mihály C0642, 401) | [Pista] bedugott a kosár fenekébe egy czilinder tintát (1900 Kovács Dezső¹ C2755, 166) | sok újság jelenti a vasárnap délutáni időtöltés rendelkezésre álló kellékeit, meg a kártya persze s a cilinder borok (2000 Buza Péter CD36).

6b. (rég v. nyj) ’〈folyadékból〉 vhány ilyen palacknyi mennyiség’ ❖ hozzatok föl két czilindert abból a 34-diki egriből (1845 Eötvös József C1597, 43) | a rektor elől [borból] már két cilinder fogyott el (1861 Balogh Tihamér C0765, 76).

7. (Inf) ’〈merevlemezen:〉 az író-olvasó fejek elmozgatása nélkül elérhető, egymás fölött elhelyezkedő lemezfelületek azonos sorszámú sávjainak összessége’ ❖ a vevők kívánságának megfelelő Winchestereket csináltunk a megvett alkatrészekből, annyi cilinderrel és olyan léptetéssel, amilyenre csak a megrendelőnek szüksége volt (1995 Természet Világa CD50) | Egy cilinder az egyes lemezeken elhelyezkedő koncentrikus sávok (track) összessége (2000 Byte Magazin CD38).

8. (Orvos) ’〈rendsz. (vese)betegségek tüneteként:〉 a vese húgycsatornáiban keletkező, a vizeletben kimutatható, henger alakú fehérje’ ❖ [az] amiloidcilinderek jelenléte a vizeletben a vese megbetegedésére utalnak, anélkül, hogy a cilinderek minőségéből a kórfolyamat minőségére biztos következtetés volna vonható (1895 PallasLex. CD02) | A „fehérjés” üledékcseppet megvizsgálva elvétve tojás alakú képződményeket, ún. cilindereket találunk benne [ti. a vizeletben], ezek fehérjébe burkolt sejttörmelékből állnak (1996 Természet Világa CD50).

ÖU: lámpa~, varázs~, vese~.

ÖE: ~üveg.

Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, cilinderformájú; ÚMTsz.; IdSz.

cilinder főnév 4B4
1. (rég)
henger mint mértani test, ill. ilyen alakú tárgy
[a moly] béllett ruhájának formája haſonlít a’ cylinderhez
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
eggy cilindert esztergályoztatván, a’ mire a’ két kép feltekertessék
(1828 Kazinczy Ferenc)
1a. (jelzőként) (rég)
hengeres 〈alak, forma〉
[a moly] a’ levélnek hártyátskáját gömbölyíti, úgyhogy mikorra el-kéſzl, akkor egéſzen cylinder formájú az  ltözete
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
Legroszszabbak azok [ti. az ún. ágyúkályhák], a’ mellyek egészszen cylinder formájúak
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
A hosszú cilinder alakú löveg ahol leesik, ott elsül
(1890 Jókai Mór)
Hartmann búvárharangja, amelyet 1925. próbáltak ki először Nápoly mellett, cilinder alakú és másfél napra elegendő oxigént visz magával
(1926 TolnaiÚjLex.)
2.
〈kül. férfiak (estélyi, ünnepi) öltözetének tartozékaként a 20. század közepéig, ill. bűvészmutatványok kellékeként:〉 ált. fekete selyemből készült, magas, henger alakú, lapos tetejű, kemény kalap; cilinderkalap, kürtőkalap
A kalapom czilinder, Nem holmi csekélység: Ha fölteszem: magasság, Ha leveszem: mélység
(1860 Arany János)
A magas tetejű köcsögkalap, a cilinder, a harminczas-negyvenes években a dandy-világban eléggé el volt terjedve
(1900 Nagy Géza)
Szürke lovon nyargalt az Amur partján a szép Waleczky Zsófia és fekete cilindere alól kigöndörödött a gyönyörü haja
(1927 Markovits Rodion)
a kormány mostanában úgy áll a közönség elé, mint a bűvész a cilinderrel. Egymás után húzza elő a nyuszikat, és vár a közönség elismerő morajára
(2000 Magyar Hírlap)
3. (rég, Műsz)
〈gépszerkezetben:〉 henger alakú alkatrész
A’ malom alrésze valódilag három hengerbül vagyis cylinderbül áll, mellyek […] kerekek által hajtatnak
(1834 Garasos Tár)
[a papírnak] alig van más fogyatkozása, mint az: hogy mindkét oldala nem egyenlőn sima. Ennek oka kétségtelenül csak az, hogy a’ gyárnak alkalmasint még nincs kettős cylinderrel ellátott simitó-gépe
(1842 Pesti Hírlap)
Mig az angol balancier-gép hengere mellett két ingattyu van, addig az amerikainak cilindere felett a fedélzet fölé magasra nyulva csak egy ingattyu fekszik
(1894 PallasLex.)
3a. (Műsz)
〈dugattyúval működő szerkezetben, gépben:〉 az a henger v. cső, amelyben a dugattyú (a munka végzéséhez szükséges robbanások sorozatát létrehozva) mozog
A lemért gáz a gáztartóba (gazometer) jut, amely felül fedett, alul pedig nyitott vaspléh cilinderből áll
(1894 PallasLex.)
a gőz feszítőereje hajtja a dugattyút. Mert most már a cilindertől is elkülönült kondenzátor szívja ki a levegőt a dugattyú alól
(1936 Hajnal István)
A könnyűfém hengerfejben cilinderenként 4 szelep dolgozik
(2000 Magyar Hírlap)
3b.
fűrészfogas szélű kulccsal működtethető biztonsági zár, az ún. cilinderzár belső, henger alakú része
Bárminemű külső beavatkozási kísérlet esetén a rendszer [ti. az elektronikus biztonsági zár] – még jóval a cilinder roncsolódása előtt – riaszt
(1999 Lakáskultúra)
4. (rég, ritk)
〈falban〉 füstelvezetésre v. szellőztetésre alkalmas, csőszerű járat; kürtő
Cilinder, az építészetben, a falban huzott köralaku kürtő
(1893 PallasLex.)
5. (kissé rég v. nyj)
〈petróleumlámpán:〉 lámpaüveg
egy szolgálaton kívüli viszonyban levő lámpa cilinderét csapkodta valami
(1916 Móricz Zsigmond)
A lámpás még égett, de a felszálló, vastag gőzök befátylazták a cilindert
(1934 Sásdi Sándor)
a petróleumlámpa cilinderére emlékeztető kandalló […] teljesen körbejárható és mindenhonnan látható
(1998 Lakáskultúra)
6. (rég v. nyj)
rendsz. alkohol, kül. bor tartására szolgáló, hosszú nyakú palack
pálinkás czilinderbe bébújt [muslicák]
(1825 Décsei János)
nem nyugszik, még mind ki nem issza a cilindereket
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Elemér már vitte ki a pálinkát, nagy cilinderben
(1930 Tamás Mihály)
6a. (jelzőként) (rég v. nyj)
(vhány) ilyen egységnyi 〈folyadék〉
megivott három czilinder bort
(1848 Népdalok és mondák)
két czilinder pálinkát visz el
(1856 Tompa Mihály)
[Pista] bedugott a kosár fenekébe egy czilinder tintát
(1900 Kovács Dezső¹)
sok újság jelenti a vasárnap délutáni időtöltés rendelkezésre álló kellékeit, meg a kártya persze s a cilinder borok
(2000 Buza Péter)
6b. (rég v. nyj)
〈folyadékból〉 vhány ilyen palacknyi mennyiség
hozzatok föl két czilindert abból a 34-diki egriből
(1845 Eötvös József)
a rektor elől [borból] már két cilinder fogyott el
(1861 Balogh Tihamér)
7. (Inf)
〈merevlemezen:〉 az író-olvasó fejek elmozgatása nélkül elérhető, egymás fölött elhelyezkedő lemezfelületek azonos sorszámú sávjainak összessége
a vevők kívánságának megfelelő Winchestereket csináltunk a megvett alkatrészekből, annyi cilinderrel és olyan léptetéssel, amilyenre csak a megrendelőnek szüksége volt
(1995 Természet Világa)
Egy cilinder az egyes lemezeken elhelyezkedő koncentrikus sávok (track) összessége
(2000 Byte Magazin)
8. (Orvos)
〈rendsz. (vese)betegségek tüneteként:〉 a vese húgycsatornáiban keletkező, a vizeletben kimutatható, henger alakú fehérje
[az] amiloidcilinderek jelenléte a vizeletben a vese megbetegedésére utalnak, anélkül, hogy a cilinderek minőségéből a kórfolyamat minőségére biztos következtetés volna vonható
(1895 PallasLex.)
A „fehérjés” üledékcseppet megvizsgálva elvétve tojás alakú képződményeket, ún. cilindereket találunk benne [ti. a vizeletben], ezek fehérjébe burkolt sejttörmelékből állnak
(1996 Természet Világa)
ÖU: lámpacilinder, varázscilinder, vesecilinder
ÖE: cilinderüveg
Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, cilinderformájú; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások