csakis partikula és msz 0

I. partikula

’〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét nyomatékosan és kizárólag az utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva〉’ ❖ Országos institutum [= intézmény] nélkül is némünemű Tükör lészen a’ mi Társaságunk; akkor lessz osztán ollyan Erudita Societas [ti. tudományos társaság] forma […], addig pedig tsak is magunk munkájival kell töltenünk Orfeusunkat (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 340) | Az emberek más baján csak mulatnak, Megérteni csakis rokonérzés bír (1842 Madách Imre 8284023, 20) | [Arany Jánosnak] apjától örökölt komolyságát zárkózott gyermekkori élete és a gyermektársaság hiánya csakis fokozhatták (1893 Riedl Frigyes 8393001, 4) | Kávéházban a vendégek kiszolgálására csakis férfiszemélyek alkalmazhatók (1901 A Vendéglős 2100001, 8) | Ha egyáltalán megírhatja azt, amit kívánnak tőle, csakis lepel alatt teheti (1996 Szabó Magda 9630011, 191).

a. (alárendelő összetett mondatban is, az utalószó elhagyásával is közvetlenül a ksz előtt) ’〈hátravetve az előtte álló kijelentés nyomatékos korlátozására, ill. vmely állítást utólag megszorító, pontosító információ kiemelésére〉’ ❖ azon vállalkozók, és csakis azok, a kik az általunk is megjelölt irányt követik, számithatnak bármily körülmények közt, nemcsak a kamatbiztosítást illetőleg, de minden egyéb tekintetben is, az egész nemzetnek mind áldozatkészségére, mind lelkes támogatására (1862 Budapesti Szemle 8610001, 127) | Plantago sibirica Poir. (Tordai sós tavakban csakis.) (1889 Orbán Balázs CD22) | Borjúhúst ettem forrón, a javából, a combját, mégpedig egybesütve és jókora darabot. – Két font legyen, – rendeltem meg a pincérnél, mert régesrég tudom, hogy nincs ennél nomabb, de csakis, ha forró és egyben van az egész (1942 Füst Milán 9161046, 174) | elmegyek az öreg Belokonszkajához, csakis azért, hogy rólad beszéljek (1960 Makai Imre ford.–Dosztojevszkij 9418006, 98).

II. msz (biz)

’〈nyomatékos igenlő válaszként v. egyetértés kif-eként a nemleges válasz, ill. az ellenkezés, ellenvetés kizárására〉’ ❖ – A ködmön vágja a fát, a palást mög melegszik mellette. Egy kis tüskebajuszu szőrmók ember rábólint. – Csakis. Én is ezt alítom (1927 Móra Ferenc 9459034, 52) | Csakugyan én hagytam vóna el? – Csakis. Meglátszik az a csizmájáról a komámnak (1932 Szabó Pál² CD10) | Nocsak! Minden hely foglalt? – Dehogy, hely még akad, csak… hálótárs is jár mellé. – Férfi? – Csakis… (1964 Népszabadság jan. 15. C1501, 7) | Megcélozva egy dobogós helyet? Csakis. Úgy nem érdemes készülni és kimenni, hogy talán nem leszek utolsó (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. csak-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csakis partikula és mondatszó 0
I. partikula
〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét nyomatékosan és kizárólag az utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva〉
Országos institutum [= intézmény] nélkül is némünemű Tükör lészen a’ mi Társaságunk; akkor lessz osztán ollyan Erudita Societas [ti. tudományos társaság] forma […], addig pedig tsak is magunk munkájival kell töltenünk Orfeusunkat
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Az emberek más baján csak mulatnak, Megérteni csakis rokonérzés bír
(1842 Madách Imre)
[Arany Jánosnak] apjától örökölt komolyságát zárkózott gyermekkori élete és a gyermektársaság hiánya csakis fokozhatták
(1893 Riedl Frigyes)
Kávéházban a vendégek kiszolgálására csakis férfiszemélyek alkalmazhatók
(1901 A Vendéglős)
Ha egyáltalán megírhatja azt, amit kívánnak tőle, csakis lepel alatt teheti
(1996 Szabó Magda)
a. (alárendelő összetett mondatban is, az utalószó elhagyásával is közvetlenül a ksz előtt)
〈hátravetve az előtte álló kijelentés nyomatékos korlátozására, ill. vmely állítást utólag megszorító, pontosító információ kiemelésére〉
azon vállalkozók, és csakis azok, a kik az általunk is megjelölt irányt követik, számithatnak bármily körülmények közt, nemcsak a kamatbiztosítást illetőleg, de minden egyéb tekintetben is, az egész nemzetnek mind áldozatkészségére, mind lelkes támogatására
(1862 Budapesti Szemle)
Plantago sibirica Poir.Poiret (Tordai sós tavakban csakis.)
(1889 Orbán Balázs)
Borjúhúst ettem forrón, a javából, a combját, mégpedig egybesütve és jókora darabot. – Két font legyen, – rendeltem meg a pincérnél, mert régesrég tudom, hogy nincs ennél nomabb, de csakis, ha forró és egyben van az egész
(1942 Füst Milán)
elmegyek az öreg Belokonszkajához, csakis azért, hogy rólad beszéljek
(1960 Makai Imre ford.Dosztojevszkij)
II. mondatszó (biz)
〈nyomatékos igenlő válaszként v. egyetértés kif-eként a nemleges válasz, ill. az ellenkezés, ellenvetés kizárására〉
– A ködmön vágja a fát, a palást mög melegszik mellette. Egy kis tüskebajuszu szőrmók ember rábólint. – Csakis. Én is ezt alítom
(1927 Móra Ferenc)
Csakugyan én hagytam vóna el? – Csakis. Meglátszik az a csizmájáról a komámnak
(1932 Szabó Pál²)
Nocsak! Minden hely foglalt? – Dehogy, hely még akad, csak… hálótárs is jár mellé. – Férfi? – Csakis…
(1964 Népszabadság jan. 15.)
Megcélozva egy dobogós helyet? Csakis. Úgy nem érdemes készülni és kimenni, hogy talán nem leszek utolsó
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. csak-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások