csapdos ige 4a2

1. ts (átv is) ’ismételten, többször egymás után úgy üt meg vkit v. vmit, hogy az ütések csattanó hangot adnak’ ❖ a’ Trk rabok a’ Mufti parancsolatjából Podoczot csapdosni kezdték, minden knyrleteſség nélkl (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2515, 45) | Potyási úr ott ült a kályha mellett, s önelégülten csapdosta a korbácsával a lábszárait (1875 Jókai Mór CD18) | [a hódok] úgy figyelmeztetik társaikat a fenyegető veszélyre, hogy farkukkal csapdossák a vizet (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Anyám a dunnát csapdossa barna, eres kezével (1956 Kónya Lajos 2005023, 86) | szúnyogokat csapdos és bolhák miatt vakarózik (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. tn ’ismételten, többször egymás után úgy üt vhova, vmire v. vkire, hogy az ütések csattanó hangot adnak’ ❖ Fetskék oda gyülnek, ’s Verébhez tsapdosnak Vélvén a’ Verebet tolvajnak gyilkosnak (1774 Vesmás Márton C4461, 37) | Rozáli örömtül repesve csapdosott a tenyerébe (1872–1874 Jókai Mór CD18) | a magasba szökve bocskora talpára csapdosott tenyereivel a muzsika ütemére (1924 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Azon gondolkodott, hogy vesz egy vesszőt és a szeme közé csapdos ennek az istentelennek (1932 Móricz Zsigmond 9462028, 77).

1b. ts (kissé rég) ’〈kezet〉 ismételten, többször egymás után összeüt, összecsap’ ❖ Doboz Ambrus csapdosta kezeit és tombolt (1882 Kazár Emil C2511, 301) | még mindig, mint a gyerek, majdnem kezeket csapdosva nevetek (1915 Kertész István CD10) | Mostan természetesen kiabálok, izgága dühvel csapdosom üres kezem (1927 Kosztolányi Dezső 9359349, 13).

2. ts ’ismételten, többször egymás után nagy lendülettel dob, vág vki vmihez vmit’ ❖ a’ Buza-ſzem nem ellenzi azt, hogy a’ roſtáló ötet fel ’s alá hánnya, és a’ roſtának egyik oldaláról a’ máſikhoz tsapdoſſa (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384015, 24) | a’ Gáznak halálos gözével által-járt hellyet-is jobbitani lehet, ha földjére meg oltott, felolvadott meſzet hintünk, ’s a’ falára-is tsapdosunk (1814 Naláczy József ford.–Chaptal 7240004, 109) | olyan jó kedve kerekedet, hogy örömében kezdte a fal oldalához csapdosni a kupákat (1860 Képes Újság 8641001, 433) | [a cséplőpad] vagy lábakra helyezett közönséges ajtó volt, vagy olyan deszka, amelynek végébe fogakat is erősítettek. A rozskévéket kis markokra fogva ezekhez csapdosták (1977 NéprajziLex. CD47).

2a. (irod) ’〈eső, szél stb.〉 nagy erővel, hevesen verdes vmit v. vkit’ ❖ egeket csapdosnak [a tenger] dagályos habjai (1786 Batsányi János ford.–Jacobi 7023005, 11) | hátat forditott az arczát csapdosó szélnek (1848 Életképek C0107, 684) | az esőtől csapdosva úgy érezte már, hogy Ágasháza nem Ágasháza többé (1931 Pap Károly CD10).

2b. ’〈ajtót, ablakot〉 ismételten, többször egymás után bevág, becsap vki, vmi’ ❖ Ajtómat szél csapdossa mérgesen (1846 Pesti Divatlap C5839, 1025) | [a szél] nyargalt végig az utcákon, rázta a cégtáblákat, csapdosta a nyitva felejtett ablakokat (1889 Mikszáth Kálmán CD04) | tüntetően jár ki-be, be-ki a lány szobájából és a szobájába, csapdossa az ajtót, hadd tudják az egész hotelben: viszonya van ezzel a csinos lánnyal (1961 e. Hatvany Lajos 9229001, 229).

3. tn ’(szárnyával, kezével) heves, verdeső mozgást végez’ ❖ Ezer madár csapdos, hápog, riad (1851 Tompa Mihály 8484073, 269) | úgy csapdostak kezükkel-lábukkal, mint aki megháborodott a szerelemben (1969 Domahidy András 1036006, 186) | [A kormoránok] félkör alakban egymás mellett úszva és szárnyaikkal csapdosva terelik a halakat egy öböl felé (1995 Magyarország állatvilága CD14).

3a. tn (irod, átv is) ’〈textilanyag〉(csattanó hangot keltve) lobog’ ❖ zászlóként csapdos majd emléke (1935 Radnóti Miklós 9543057, 11) | csapdos ruha-fodra (1958 Weöres Sándor ford.–Csü Jüan 9788274, 45).

3b. ts ’〈állat a szárnyait〉 gyorsan fel-le mozgatja’ ❖ egy elkésett pillangó a sárgálló cistus boglárján szárnyait mintegy fáradva csapdossa (1860 Rómer Flóris 8395008, 72) | [a cserebogár] vigan csapdossa szárnyait (1883 Szász Károly² ford.–Theuriet C3838, 57).

3c. tn ’〈áramló víz, szél〉 heves mozgást végezve ide-oda csapódik’ ❖ az Oltnak zajongva csapdosó hullámai (1868 Orbán Balázs CD22) | a tenger nyugtalanabb lett, viharosan csapdosott (1893 Justh Zsigmond 8213002, 104) | zárt spaletták és lehúzott redőnyök előtt csapdosott a szél (1981 Mohás Lívia 1109001, 70).

4. tn (átv is) ’〈lövedék, villám〉 többször egymás után lecsap (vhova)’ ❖ Érzem sugárzásod, mely vérembe tsapdos (1801 Bessenyei György¹ 7044014, 42) | A sebes villám meredek hegyeknek Bércire csapdos (1824 Virág Benedek ford.–Horatius CD01) | megeredt az eső, csapdosott a villám, szakadt a felhő (1919 Elek Artúr CD10).

5. tn (rég, ritk) ’ide-oda kószál’ ❖ Hogy neked a’ már ma kéſz rút idegen-Bika’ járma Kárt ne tegyen, mikorronn tsapdos ezernyi ſoronn (1786 Édes Gergely 7095002, 35).

5a. (rég, ritk) ’〈vki gondolatban, ill. vkinek a képzelete〉 szüntelenül egyik témáról a másikra tér, csapong’ ❖ Így tsapdosott eggy végezésérl a’ masikára, nyughatatlanúl azon gonoſzságát, mellynek már a’ nélkl, hogy azt tudta vólna, magvát el-ſzórta, talpra állítani kívánván (1789 Vitéz Imre ford.–Dusch 7155001, 36) | Mintha a prousti mű megismerése mélyebbé és szervesebbé tette volna [Kassák] zavaros asszociációk közt csapdosó képzeletét! (1937 Szegi Pál CD10).

J: csapdoz, csapkod.

ÖU: át~, el~, körül~, le~, meg~, össze~.

Sz: csapdosódik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csap¹; ÉKsz.; SzT.

csapdos ige 4a2
1. tárgyas (átv is)
ismételten, többször egymás után úgy üt meg vkit v. vmit, hogy az ütések csattanó hangot adnak
a’ Trk rabok a’ Mufti parancsolatjából Podoczot csapdosni kezdték, minden knyrleteſség nélkl
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
Potyási úr ott ült a kályha mellett, s önelégülten csapdosta a korbácsával a lábszárait
(1875 Jókai Mór)
[a hódok] úgy figyelmeztetik társaikat a fenyegető veszélyre, hogy farkukkal csapdossák a vizet
(1929 Az állatok világa ford.)
Anyám a dunnát csapdossa barna, eres kezével
(1956 Kónya Lajos)
szúnyogokat csapdos és bolhák miatt vakarózik
(1994 Magyar Hírlap)
1a. tárgyatlan
ismételten, többször egymás után úgy üt vhova, vmire v. vkire, hogy az ütések csattanó hangot adnak
Fetskék oda gyülnek, ’s Verébhez tsapdosnak Vélvén a’ Verebet tolvajnak gyilkosnak
(1774 Vesmás Márton)
Rozáli örömtül repesve csapdosott a tenyerébe
(1872–1874 Jókai Mór)
a magasba szökve bocskora talpára csapdosott tenyereivel a muzsika ütemére
(1924 Tersánszky Józsi Jenő)
Azon gondolkodott, hogy vesz egy vesszőt és a szeme közé csapdos ennek az istentelennek
(1932 Móricz Zsigmond)
1b. tárgyas (kissé rég)
〈kezet〉 ismételten, többször egymás után összeüt, összecsap
Doboz Ambrus csapdosta kezeit és tombolt
(1882 Kazár Emil)
még mindig, mint a gyerek, majdnem kezeket csapdosva nevetek
(1915 Kertész István)
Mostan természetesen kiabálok, izgága dühvel csapdosom üres kezem
(1927 Kosztolányi Dezső)
2. tárgyas
ismételten, többször egymás után nagy lendülettel dob, vág vki vmihez vmit
a’ Buza-ſzem nem ellenzi azt, hogy a’ roſtáló ötet fel ’s alá hánnya, és a’ roſtának egyik oldaláról a’ máſikhoz tsapdoſſa
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
a’ Gáznak halálos gözével által-járt hellyet-is jobbitani lehet, ha földjére meg oltott, felolvadott meſzet hintünk, ’s a’ falára-is tsapdosunk
(1814 Naláczy József ford.Chaptal)
olyan jó kedve kerekedet, hogy örömében kezdte a fal oldalához csapdosni a kupákat
(1860 Képes Újság)
[a cséplőpad] vagy lábakra helyezett közönséges ajtó volt, vagy olyan deszka, amelynek végébe fogakat is erősítettek. A rozskévéket kis markokra fogva ezekhez csapdosták
(1977 NéprajziLex.)
2a. (irod)
〈eső, szél stb.〉 nagy erővel, hevesen verdes vmit v. vkit
egeket csapdosnak [a tenger] dagályos habjai
(1786 Batsányi János ford.Jacobi)
hátat forditott az arczát csapdosó szélnek
(1848 Életképek)
az esőtől csapdosva úgy érezte már, hogy Ágasháza nem Ágasháza többé
(1931 Pap Károly)
2b.
〈ajtót, ablakot〉 ismételten, többször egymás után bevág, becsap vki, vmi
Ajtómat szél csapdossa mérgesen
(1846 Pesti Divatlap)
[a szél] nyargalt végig az utcákon, rázta a cégtáblákat, csapdosta a nyitva felejtett ablakokat
(1889 Mikszáth Kálmán)
tüntetően jár ki-be, be-ki a lány szobájából és a szobájába, csapdossa az ajtót, hadd tudják az egész hotelben: viszonya van ezzel a csinos lánnyal
(1961 e. Hatvany Lajos)
3. tárgyatlan
(szárnyával, kezével) heves, verdeső mozgást végez
Ezer madár csapdos, hápog, riad
(1851 Tompa Mihály)
úgy csapdostak kezükkel-lábukkal, mint aki megháborodott a szerelemben
(1969 Domahidy András)
[A kormoránok] félkör alakban egymás mellett úszva és szárnyaikkal csapdosva terelik a halakat egy öböl felé
(1995 Magyarország állatvilága)
3a. tárgyatlan (irod, átv is)
〈textilanyag〉 (csattanó hangot keltve) lobog
zászlóként csapdos majd emléke
(1935 Radnóti Miklós)
csapdos ruha-fodra
(1958 Weöres Sándor ford.Csü Jüan)
3b. tárgyas
〈állat a szárnyait〉 gyorsan fel-le mozgatja
egy elkésett pillangó a sárgálló cistus boglárján szárnyait mintegy fáradva csapdossa
(1860 Rómer Flóris)
[a cserebogár] vigan csapdossa szárnyait
(1883 Szász Károly² ford.Theuriet)
3c. tárgyatlan
〈áramló víz, szél〉 heves mozgást végezve ide-oda csapódik
az Oltnak zajongva csapdosó hullámai
(1868 Orbán Balázs)
a tenger nyugtalanabb lett, viharosan csapdosott
(1893 Justh Zsigmond)
zárt spaletták és lehúzott redőnyök előtt csapdosott a szél
(1981 Mohás Lívia)
4. tárgyatlan (átv is)
〈lövedék, villám〉 többször egymás után lecsap (vhova)
Érzem sugárzásod, mely vérembe tsapdos
(1801 Bessenyei György¹)
A sebes villám meredek hegyeknek Bércire csapdos
(1824 Virág Benedek ford.Horatius)
megeredt az eső, csapdosott a villám, szakadt a felhő
(1919 Elek Artúr)
5. tárgyatlan (rég, ritk)
ide-oda kószál
Hogy neked a’ már ma kéſz rút idegen-Bika’ járma Kárt ne tegyen, mikorronn tsapdos ezernyi ſoronn
(1786 Édes Gergely)
5a. (rég, ritk)
〈vki gondolatban, ill. vkinek a képzelete〉 szüntelenül egyik témáról a másikra tér, csapong
Így tsapdosott eggy végezésérl a’ masikára, nyughatatlanúl azon gonoſzságát, mellynek már a’ nélkl, hogy azt tudta vólna, magvát el-ſzórta, talpra állítani kívánván
(1789 Vitéz Imre ford.Dusch)
Mintha a prousti mű megismerése mélyebbé és szervesebbé tette volna [Kassák] zavaros asszociációk közt csapdosó képzeletét!
(1937 Szegi Pál)
ÖU: átcsapdos, elcsapdos, körülcsapdos, lecsapdos, megcsapdos, összecsapdos
Sz: csapdosódik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csap¹; ÉKsz.; SzT.

Beállítások