cselekvény fn 4B (rég)

1. ’végrehajtott tett, ill. folyamatos v. folyamatban levő tevékenység’ ❖ gyakran egéſz órát is el tltött az ollyas jeles Tselekvények körl, mellyek az embernek jó hírt ’s nevet ſzerzenek (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0790, 227) | [ha] városomba jöttök, meg-lakoltok gonoſz cselekvéntekért (1793 Dugonics András C1457, 320) | [vannak olyanok, akiknek] cselekvényei nem saját, hanem idegen akaratból származnak, kik idegen czélok elérésére kénytelen eszközül használtatnak. Illyenek a’ rabok, rabszolgák, ’s despotismus alatti népek (1848 Benczúr János 8038002, 12) | [Benő Józsefet] az irányában különben kegyes egyházi főtanács minden papi cselekvénytől szigorúan eltiltotta (1868 Mikó Imre CD57).

1a. (Jog is) ’a jog által szabályozott, ill. a büntetőjog eszközeivel szankcionálni rendelt tevékenység’ ❖ a’ becstelenek, csaknem mint a’ kiskorúak, minden polgári cselekvényre alkalmatlanoknak nyilváníttatnak a’ magyar törvény által (1845 Szűcs István 8457001, 5) | Loptak, betörtek, öltek, de, ugyanezekre a cselekvényekre vonatkozólag nem hazudtak (1920 Gábor Andor 9163013, 19).

2. ’megszabott mozzanatokból álló eljárás, művelet’ ❖ a község házánál várt nagyszámu néző sereg szét nyilt sorai közt a feldiszitett terembe lépvén, kezdetét véve az ünnepélyes cselekvény (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A keresztelési cselekvény rövid szokott lenni (1887 Baksay Sándor C0730, 208) | a fölkent és megkoronázott királyné mégis csak nagyobb tényező volt az ország állami életében, hogysem hozzájárulása nélkül lehetett volna e fontos közjogi cselekvényt [ti. a királyválasztást] végbe vinni (1894 Schönherr Gyula CD55) | babonás cselekvények (1931 Szendrey Zsigmond–Szendrey Ákos C6942, 203).

2a. (ritk) ’〈hatósági, közigazgatási, (egyházi) bírósági eljárásban:〉 hivatalos irat, ügyirat; akta’ ❖ Cselekvények = akták (iratok) (1786 Barczafalvi Szabó Dávid C6000, 36) | Halló azzal vádoltatott: hogy azokat a’ fontos Tselekvényeket (Acta) […] titkon a’ Levêltárból (Archivum) kiiktatta (1788 Gelei József ford.–Sintenis C1868, 223).

3. ’〈elbeszélő v. drámai műben:〉 az eseményeknek, ill. a szereplők megnyilvánulásainak egymást követő, egymáshoz kapcsolódó, (művészi) tudatossággal megszerkesztett és ábrázolt folyamata; cselekmény’ ❖ [a gyenge drámaírók] orátori dictiókban öntik ki egyéni s a mű határain kivül fekvő érzelmeiket, mik által csaknem mindenkor vagy jellemek rontatnak, vagy a cselekvény haladása gátoltatik (1830 Bajza József C0715, 83) | „Toldi estéje” 5 ének lesz, per 40 összefogott stropha, de még csak kettő van benne készen. Cselekvénye igen lassu (1847 Arany János 8014122, 91) | e különben durván szőtt cselekvény oly elemeket rejt magában, melyekből lehetett volna jó regényt írni (1869 Gyulai Pál 8173010, 382) | Bródy nem volt igazi színpadi író, nem volt elég koncentráltsága, hogy szervesen felépített cselekvényt tudjon végigvezetni (1937 Schöpflin Aladár 9590002, 163).

J: cselekedet, cselekmény.

ÖU: fő~.

ÖE: ~dús, ~egység, ~folyam.

Sz: cselekvényes, cselekvénytelen, cselekvényű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cselekedik; ÉKsz.

cselekvény főnév 4B (rég)
1.
végrehajtott tett, ill. folyamatos v. folyamatban levő tevékenység
gyakran egéſz órát is el tltött az ollyas jeles Tselekvények körl, mellyek az embernek jó hírt ’s nevet ſzerzenek
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
?
[ha] városomba jöttök, meg-lakoltok gonoſz cselekvéntekért
(1793 Dugonics András)
[vannak olyanok, akiknek] cselekvényei nem saját, hanem idegen akaratból származnak, kik idegen czélok elérésére kénytelen eszközül használtatnak. Illyenek a’ rabok, rabszolgák, ’s despotismus alatti népek
(1848 Benczúr János)
[Benő Józsefet] az irányában különben kegyes egyházi főtanács minden papi cselekvénytől szigorúan eltiltotta
(1868 Mikó Imre)
1a. (Jog is)
a jog által szabályozott, ill. a büntetőjog eszközeivel szankcionálni rendelt tevékenység
a’ becstelenek, csaknem mint a’ kiskorúak, minden polgári cselekvényre alkalmatlanoknak nyilváníttatnak a’ magyar törvény által
(1845 Szűcs István)
Loptak, betörtek, öltek, de, ugyanezekre a cselekvényekre vonatkozólag nem hazudtak
(1920 Gábor Andor)
2.
megszabott mozzanatokból álló eljárás, művelet
a község házánál várt nagyszámu néző sereg szét nyilt sorai közt a feldiszitett terembe lépvén, kezdetét véve az ünnepélyes cselekvény
(1857 Vasárnapi Újság)
A keresztelési cselekvény rövid szokott lenni
(1887 Baksay Sándor)
a fölkent és megkoronázott királyné mégis csak nagyobb tényező volt az ország állami életében, hogysem hozzájárulása nélkül lehetett volna e fontos közjogi cselekvényt [ti. a királyválasztást] végbe vinni
(1894 Schönherr Gyula)
babonás cselekvények
(1931 Szendrey Zsigmond–Szendrey Ákos)
2a. (ritk)
〈hatósági, közigazgatási, (egyházi) bírósági eljárásban:〉 hivatalos irat, ügyirat; akta
Cselekvények = akták (iratok)
(1786 Barczafalvi Szabó Dávid)
Halló azzal vádoltatott: hogy azokat a’ fontos Tselekvényeket (Acta) […] titkon a’ Levêltárból (Archivum) kiiktatta
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
3.
〈elbeszélő v. drámai műben:〉 az eseményeknek, ill. a szereplők megnyilvánulásainak egymást követő, egymáshoz kapcsolódó, (művészi) tudatossággal megszerkesztett és ábrázolt folyamata; cselekmény
[a gyenge drámaírók] orátori dictiókban öntik ki egyéni s a mű határain kivül fekvő érzelmeiket, mik által csaknem mindenkor vagy jellemek rontatnak, vagy a cselekvény haladása gátoltatik
(1830 Bajza József)
„Toldi estéje” 5 ének lesz, per 40 összefogott stropha, de még csak kettő van benne készen. Cselekvénye igen lassu
(1847 Arany János)
e különben durván szőtt cselekvény oly elemeket rejt magában, melyekből lehetett volna jó regényt írni
(1869 Gyulai Pál)
Bródy nem volt igazi színpadi író, nem volt elég koncentráltsága, hogy szervesen felépített cselekvényt tudjon végigvezetni
(1937 Schöpflin Aladár)
ÖU: főcselekvény
ÖE: cselekvénydús, cselekvényegység, cselekvényfolyam
Sz: cselekvényes, cselekvénytelen, cselekvényű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cselekedik; ÉKsz.

Beállítások