cserbenhagy ts ige 2a4cserbehagy

1. ’〈nehéz helyzetben, bajban, veszélyben stb.〉 magára hagy vkit, vmit’ ❖ Kérem-is e’ Vezért: hogy, hólttom után, cserbe ne hagygya leányomat (1786 Dugonics András C1471, 292) | ha szeretőd cserbe hágy, nincs ír szégyenedre (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Azzal vádolják Oroszországot, hogy nem teljesítette a Romániával kötött katonai egyezményt és Romániát most a Dobrudzsában cserbenhagyja (1916 Budapesti Hírlap okt. 6. C4704, 5) | elgázolt egy középkorú férfit, majd áldozatát cserbenhagyva továbbszáguldott (1995 Magyar Hírlap CD09) | mivel irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. ’〈eszmét, ügyet, szokásrendet stb.〉 elvtelenül felad, elárul’ ❖ [Attila hun vezér] a’ Szitthiai Magyar nyelvet taníttattni […] parantsolta; mellyet fiai azután elallyasodván tserben hagytak (1820 Perecsényi Nagy László 8325015, 75) | Nem jobb-e, cserbe’ hagyva eddigi Erkölcseit, gaz s hitvány lennie? (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0660, 177) | Kossuth Lajos levelet küldött, melyben a […] függetlenségi pártot intette, hogy ne hagyja cserben a szabadelvű reformokat (1911 Halász Imre CD10) | ezeket az elveket és másokat is számtalanszor cserbenhagytuk (1992 Kósa László CD1210).

3. (kissé rég, átv is)(veszély esetén) hirtelen távozva, ill. más tevékenységbe kezdve otthagy, elhagy vmit’ ❖ [ijedtükben] cserben hagyva bográcsot ’s lakomát, sietének elhagyni a’ házat (1834 Vörösmarty Mihály 8524421, 47) | olyan gyáva, hogy a csendőr tollbokrétájának a lengésétől megfutamodik, s cserbenhágy mindent, ami rá van bízva (1881 Jókai Mór CD18) | [Móricz Zsigmond] cserben hagyta a novellát, fő kifejezés-területét (1926 Németh László² 9485028, 69) | a szekértábor kocsisai cserbenhagyták szekereiket s lovaikon elvágtattak (1941 Bánlaky József CD16).

4. ’〈vmely képessége, tulajdonsága stb.〉 a döntő pillanatban, ill. veszélyhelyzetben nem támogat, nem segít vkit’ ❖ de ereje cserben hagyta őt (1846 Jókai Mór C2246, 9) | emlékezetem cserben hagyott (1881 Teleki Sándor C4110, 183) | minden számítgatásom, egész kis házi stratégiám cserben hagy, amint fejem fölött süvít el a gránát (1914 Szomory Dezső CD10) | Megpróbálkozott a népies orosz nyelvvel, de ilyenkor egész, nehezen szerzett tudománya cserbenhagyta (1924 Havas András Károly CD10) | szerencséje sohasem hagyta cserben (1926 Krúdy Gyula CD54) | Mintha életösztönük cserbehagyta volna őket, a halálos tűz alatt is báva mámorban futkároztak az emberek a dolgaik után, mint az eszelősök (1974 Somogyi Tóth Sándor 2025008, 569).

4a. ’〈segédeszköz a használót〉 elégtelensége v. meghibásodása folytán nem (az elvárt módon v. mértékben) segíti’ ❖ [a tudós] a’ ritkább testek meghatározásánál kisszerű segédkönyvei által minden lépten cserben hagyva, kénytelen […] magyar nemzeti academicus létére, a’ külföldhöz folyamodni segitségért (1841 Pesti Hírlap CD61) | Hogyan nézett ki az építkezés kezdetével ezen telek, bajos meghatározni, mivel régibb térképeink itt cserben hagynak (1873 Rómer Flóris 8395002, 187) | Itthon Wartburggal közlekedtünk, ami nagyon megbízható autó volt, mindaddig, amíg egyszer Velencében cserben nem hagyott minket (2000 Magyar Hírlap márc. 30. CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

cserbenhagy tárgyas ige 2a4
cserbehagy 2a4
1.
〈nehéz helyzetben, bajban, veszélyben stb.〉 magára hagy vkit, vmit
Kérem-is e’ Vezért: hogy, hólttom után, cserbe ne hagygya leányomat
(1786 Dugonics András)
ha szeretőd cserbe hágy, nincs ír szégyenedre
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Azzal vádolják Oroszországot, hogy nem teljesítette a Romániával kötött katonai egyezményt és Romániát most a Dobrudzsában cserbenhagyja
(1916 Budapesti Hírlap okt. 6.)
elgázolt egy középkorú férfit, majd áldozatát cserbenhagyva továbbszáguldott
(1995 Magyar Hírlap)
mivel irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2.
〈eszmét, ügyet, szokásrendet stb.〉 elvtelenül felad, elárul
[Attila hun vezér] a’ Szitthiai Magyar nyelvet taníttattni […] parantsolta; mellyet fiai azután elallyasodván tserben hagytak
(1820 Perecsényi Nagy László)
Nem jobb-e, cserbe’ hagyva eddigi Erkölcseit, gaz s hitvány lennie?
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
Kossuth Lajos levelet küldött, melyben a […] függetlenségi pártot intette, hogy ne hagyja cserben a szabadelvű reformokat
(1911 Halász Imre)
ezeket az elveket és másokat is számtalanszor cserbenhagytuk
(1992 Kósa László)
3. (kissé rég, átv is)
(veszély esetén) hirtelen távozva, ill. más tevékenységbe kezdve otthagy, elhagy vmit
[ijedtükben] cserben hagyva bográcsot ’s lakomát, sietének elhagyni a’ házat
(1834 Vörösmarty Mihály)
olyan gyáva, hogy a csendőr tollbokrétájának a lengésétől megfutamodik, s cserbenhágy mindent, ami rá van bízva
(1881 Jókai Mór)
[Móricz Zsigmond] cserben hagyta a novellát, fő kifejezés-területét
(1926 Németh László²)
a szekértábor kocsisai cserbenhagyták szekereiket s lovaikon elvágtattak
(1941 Bánlaky József)
4.
〈vmely képessége, tulajdonsága stb.〉 a döntő pillanatban, ill. veszélyhelyzetben nem támogat, nem segít vkit
de ereje cserben hagyta őt
(1846 Jókai Mór)
emlékezetem cserben hagyott
(1881 Teleki Sándor)
minden számítgatásom, egész kis házi stratégiám cserben hagy, amint fejem fölött süvít el a gránát
(1914 Szomory Dezső)
Megpróbálkozott a népies orosz nyelvvel, de ilyenkor egész, nehezen szerzett tudománya cserbenhagyta
(1924 Havas András Károly)
szerencséje sohasem hagyta cserben
(1926 Krúdy Gyula)
Mintha életösztönük cserbehagyta volna őket, a halálos tűz alatt is báva mámorban futkároztak az emberek a dolgaik után, mint az eszelősök
(1974 Somogyi Tóth Sándor)
4a.
〈segédeszköz a használót〉 elégtelensége v. meghibásodása folytán nem (az elvárt módon v. mértékben) segíti
[a tudós] a’ ritkább testek meghatározásánál kisszerű segédkönyvei által minden lépten cserben hagyva, kénytelen […] magyar nemzeti academicus létére, a’ külföldhöz folyamodni segitségért
(1841 Pesti Hírlap)
Hogyan nézett ki az építkezés kezdetével ezen telek, bajos meghatározni, mivel régibb térképeink itt cserben hagynak
(1873 Rómer Flóris)
Itthon Wartburggal közlekedtünk, ami nagyon megbízható autó volt, mindaddig, amíg egyszer Velencében cserben nem hagyott minket
(2000 Magyar Hírlap márc. 30.)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások