csikland¹ ts ige 3a11csiklánd (rég v. irod)

1. (kissé rég) ’〈személy (kezével v. vmely tárggyal)〉 vmely érzékeny helyen többször úgy érint vkit, vmit, hogy azzal izgató, bizsergő, viszkető érzést kelt, az így érintett személyt pedig rendsz. rángatózó mozdulatokra, nevetésre készteti’ ❖ Tsiklandani valakit. Tsiklandás. Tsiklandozni (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 244) | vajha […] megemelhetném rózsás kis talpadat, és az Érből partra jövőt csiklandnám gyenge füvekkel (1827 Vörösmarty Mihály C4534, 349) | Ruszalka, az oroszoknál vizi tündér […]. Szokása a halandó embereket magához csábítani, halálra csiklandani, vizbe fulasztani (1897 PallasLex. CD02) | – Ihh! Ihh! – kirántja magát. Őtet ne csiklandják! Ő hozzá ne nyúljanak! (1936 Tersánszky Józsi Jenő 9706006, 23).

1a. (kissé rég) ’〈tárgy, anyag testrészt v. személyt〉 így érintve ingerel, izgat’ ❖ tsiklándván a toll’ az orrát, prüsszenteni talála [a szolgáló] (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 38) | [A lány] rózsás fejét vállamra hajtja, Lágy fürtje arczomat csiklandja (1846 Szemere Miklós C3944, 265) | Vágom a fát hűvös halomba, fényesül a görcse sikongva, zúzmara hull szárnyas hajamra, csiklándani benyúl nyakamba – bársonyon futnak perceim (1930 József Attila 9282056, 108) | A nyúl fia szüntelen ott él, ahol született. Orrcimpáját virág csiklandja (1973 Nagy László² 9473103, 91).

1b. (kissé rég, ritk) ’〈testrészt vmely belső folyamat〉 ingerületet v. vmilyen érzetet keltve benne ingerel’ ❖ Fironának olyan nevethetnékje támadt, hogy alig tudta visszanyelni. S ez a nevetés sokáig csiklandta gégéjét (1910 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

2. (rég, tréf) ’〈hegyes v. egyéb fájdalmat okozó tárggyal〉 ingerelve szurkál, döfköd, piszkál vkit’ ❖ Tüzes fogókkal csikland a bakó (1843 Jókai Mór 8209016, 17) | Mi az a pénzkérdés? Mikor Hora és Kloska fajtája tüzestaplóval csiklandja az ember talpát s azt kérdi, hogy „ungye bany?” (hol a pénz?) ez aztán a pénzkérdés (1857 Vasárnapi Újság CD56).

2a. (kissé rég, ritk, átv is) ’〈hegyes tárgy〉(többször) megszúr, megbök vkit, vmit’ ❖ Egy vad Tkó, […] Mellyet ſarkantyúja büſzke Katonának Nem tklandott (1776 Kónyi János ford.–Gellert 7190017, 13) | Néma fegyvereit köszörüli fölötted a hajnal, halványsárga nyila csiklandja a cifra eget (1934 Forgács Antal CD10) | félelmetesen csiklandó sarkantyúkkal testemben és lelkemben (1959 Szentkuthy Miklós 9664005, 88).

3. (tárgy n. is) (rég, vál) ’piszkál, ingerel, kellemetlenkedve bosszant vkit’ ❖ [Édes Gergely verseinek] minden sorából a’ magamtól eltolt, de engemet nagyon csiklandó magasztalás és önszeretet tetszik ki (1803 Kazinczy Ferenc C2556, 119) | Kálmán ott őgyelgett a tömkelegben s engedte magát az ismerős álcák csípős tréfáival csiklandatni (1872 Jókai Mór CD18) | – Ah! Te nem vagy féltékeny! – mondá Lyonel, akit csiklandott a föl sem vevés (1888 Jókai Mór CD18).

4. (/irod v. vál) ’〈inger v. érzelmi hatás〉(kellemes) izgalomba, ingerületbe hoz, ill. felizgat vkit, vmit’ ❖ Tsiklánd a szerelem (1773 Teleki Ádám ford.–Corneille C4103, 60) | A’ szívet csiklandó győzödelmi fény (1819 Kisfaludy Károly 8242025, 310) | Szüretre zendűl minden táj körötted Csiklandja orrod erjedt muskotály (1911 Kosztolányi Dezső 9359320, 20) | az emeletek közt elrejtett úri kupleráj tudata csiklándja az érzékeiket (1988 Lengyel Péter 9397007, 233).

4a. csikland vmire (kissé rég) ’〈vmi, ill. megnyilvánulásával vki〉 rendsz. kellemes izgalomba hozva vmely cselekvésre késztet, ösztökél vkit’ ❖ Édesítésre tsiklandnak a’ pajkoskodó katsók (1805 Tavaszi virágok C4100, 25) | [a fekete tollas párt] elhúzta a határozathozatalt a délután étvágyingerlő, késő óráira, […] szökésre csiklandá a türelmetlen közönséget (1869 Jókai Mór CD18) | az egyidejűleg burjánzó, divatos prózának, regénynek, elbeszélésnek, tárcának tisztára nevetésre csiklandott egy-egy fattyúhajtása (1962 Tersánszky Józsi Jenő 2028009, 309).

J: csiklandoz.

ÖU: fel~, meg~.

Sz: csiklandás, csiklandó.

Vö. CzF. csikland · csiklánd; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

csikland¹ tárgyas ige 3a11
csiklánd 3a11 (rég v. irod)
1. (kissé rég)
〈személy (kezével v. vmely tárggyal) vmely érzékeny helyen többször úgy érint vkit, vmit, hogy azzal izgató, bizsergő, viszkető érzést kelt, az így érintett személyt pedig rendsz. rángatózó mozdulatokra, nevetésre készteti
Tsiklandani valakit. Tsiklandás. Tsiklandozni
(1792 Baróti Szabó Dávid)
vajha […] megemelhetném rózsás kis talpadat, és az Érből partra jövőt csiklandnám gyenge füvekkel
(1827 Vörösmarty Mihály)
Ruszalka, az oroszoknál vizi tündér […]. Szokása a halandó embereket magához csábítani, halálra csiklandani, vizbe fulasztani
(1897 PallasLex.)
– Ihh! Ihh! – kirántja magát. Őtet ne csiklandják! Ő hozzá ne nyúljanak!
(1936 Tersánszky Józsi Jenő)
1a. (kissé rég)
〈tárgy, anyag testrészt v. személyt〉 így érintve ingerel, izgat
tsiklándván a toll’ az orrát, prüsszenteni talála [a szolgáló]
(1780 Patay Sámuel ford.)
[A lány] rózsás fejét vállamra hajtja, Lágy fürtje arczomat csiklandja
(1846 Szemere Miklós)
Vágom a fát hűvös halomba, fényesül a görcse sikongva, zúzmara hull szárnyas hajamra, csiklándani benyúl nyakamba – bársonyon futnak perceim
(1930 József Attila)
A nyúl fia szüntelen ott él, ahol született. Orrcimpáját virág csiklandja
(1973 Nagy László²)
1b. (kissé rég, ritk)
〈testrészt vmely belső folyamat〉 ingerületet v. vmilyen érzetet keltve benne ingerel
Fironának olyan nevethetnékje támadt, hogy alig tudta visszanyelni. S ez a nevetés sokáig csiklandta gégéjét
(1910 Tersánszky Józsi Jenő)
2. (rég, tréf)
〈hegyes v. egyéb fájdalmat okozó tárggyal〉 ingerelve szurkál, döfköd, piszkál vkit
Tüzes fogókkal csikland a bakó
(1843 Jókai Mór)
Mi az a pénzkérdés? Mikor Hora és Kloska fajtája tüzestaplóval csiklandja az ember talpát s azt kérdi, hogy „ungye bany?” (hol a pénz?) ez aztán a pénzkérdés
(1857 Vasárnapi Újság)
2a. (kissé rég, ritk, átv is)
〈hegyes tárgy〉 (többször) megszúr, megbök vkit, vmit
Egy vad Tkó, […] Mellyet ſarkantyúja büſzke Katonának Nem tklandott
(1776 Kónyi János ford.Gellert)
Néma fegyvereit köszörüli fölötted a hajnal, halványsárga nyila csiklandja a cifra eget
(1934 Forgács Antal)
félelmetesen csiklandó sarkantyúkkal testemben és lelkemben
(1959 Szentkuthy Miklós)
3. (tárgy n. is) (rég, vál)
piszkál, ingerel, kellemetlenkedve bosszant vkit
[Édes Gergely verseinek] minden sorából a’ magamtól eltolt, de engemet nagyon csiklandó magasztalás és önszeretet tetszik ki
(1803 Kazinczy Ferenc)
Kálmán ott őgyelgett a tömkelegben s engedte magát az ismerős álcák csípős tréfáival csiklandatni
(1872 Jókai Mór)
– Ah! Te nem vagy féltékeny! – mondá Lyonel, akit csiklandott a föl sem vevés
(1888 Jókai Mór)
4. (/irod v. vál)
〈inger v. érzelmi hatás〉 (kellemes) izgalomba, ingerületbe hoz, ill. felizgat vkit, vmit
Tsiklánd a szerelem
(1773 Teleki Ádám ford.Corneille)
A’ szívet csiklandó győzödelmi fény
(1819 Kisfaludy Károly)
Szüretre zendűl minden táj körötted Csiklandja orrod erjedt muskotály
(1911 Kosztolányi Dezső)
az emeletek közt elrejtett úri kupleráj tudata csiklándja az érzékeiket
(1988 Lengyel Péter)
4a. csikland vmire (kissé rég)
〈vmi, ill. megnyilvánulásával vki〉 rendsz. kellemes izgalomba hozva vmely cselekvésre késztet, ösztökél vkit
Édesítésre tsiklandnak a’ pajkoskodó katsók
(1805 Tavaszi virágok)
[a fekete tollas párt] elhúzta a határozathozatalt a délután étvágyingerlő, késő óráira, […] szökésre csiklandá a türelmetlen közönséget
(1869 Jókai Mór)
az egyidejűleg burjánzó, divatos prózának, regénynek, elbeszélésnek, tárcának tisztára nevetésre csiklandott egy-egy fattyúhajtása
(1962 Tersánszky Józsi Jenő)
ÖU: felcsikland, megcsikland
Sz: csiklandás, csiklandó
Vö. CzF. csikland · csiklánd; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

csikland² fn 3A1 (rég)csiklánd

(vmire v. vmely cselekvésre ösztönző,) izgató, nyugtalanító érzés, vágy, ill. ösztön’ ❖ a’ fülek csiklandjai nem tompították-el még elméjeknek egyenes látását (1818 Dessewffy József C2568, 441) | Mert érzéki csiklánd ellen harczol itt a’ hideg meggyőződés (1840 Athenaeum C0021, 145) | kitünési csikland (1858 e. Mészáros Lázár 8307002, 22) | tudta, hogy nagy szerencse hajnalhasadtakor szüksége van az embernek arra, hogy ízeiből kizaklassa a nagy csiklandot néhány szellemi bukfencz segítségével (1881 Vajkay Károly C4676, 124).

csikland² főnév 3A1 (rég)
csiklánd 3A1
(vmire v. vmely cselekvésre ösztönző,) izgató, nyugtalanító érzés, vágy, ill. ösztön
a’ fülek csiklandjai nem tompították-el még elméjeknek egyenes látását
(1818 Dessewffy József)
Mert érzéki csiklánd ellen harczol itt a’ hideg meggyőződés
(1840 Athenaeum)
kitünési csikland
(1858 e. Mészáros Lázár)
tudta, hogy nagy szerencse hajnalhasadtakor szüksége van az embernek arra, hogy ízeiből kizaklassa a nagy csiklandot néhány szellemi bukfencz segítségével
(1881 Vajkay Károly)

csikland³ l. csiklandik

csiklandik tn ige 13a7 (kissé rég)csikland (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: irod)

1. ’〈test(rész)〉 olyan (kellemetlenül) bizsergő fizikai érzést érez, mintha csiklandoznák’ ❖ Édesden tsiklandik gégéd ha kortyolod [a bort] (1790 Mátyási József 7221023, 299) | Csiklandik széltiben a talp (1879 Szabó Dávid C3764, 26) | Iny csikland, csíp, fog él, gyulad, Nyelven vonagló indulat (1915 Szép Ernő CD10) | Jó a tapintás is, puha csiklandó tenyerünket végighúzni a pázsiton (1938 e. Dsida Jenő 9114054, 25) | Bár enyhén megremeg a víziskorpió, nem csiklandik nagyon, ha csónak símogatja (1980 e. Fodor András ford.–Auden 9148031, 154).

1a. ’〈személy v. testrész〉 nehezen tűri a csiklandozást, nagyon érzékeny rá’ ❖ Csiklándom, ich kitzele (1779 Magyar grammatika C2985, 194) | ne hadonázz azzal a karddal, mert én csiklándom! (1875 Jókai Mór CD18) | Lenke azt kérdezte, vajon csiklandik-e még a dereka Mártonnak, mint abban az időben, amikor a szénapadláson hancúroztak (1919 Krúdy Gyula CD54).

2. ’〈érzékszerv, testrész〉 érzelmi hatásra (kellemes) izgalomba, ingerületbe jön, ill. 〈vér〉 ilyen hatásra gyorsabban áramlik’ ❖ Fejér Rosália Kis-Azony énekelt, és olly ſzépen, hogy a’ Bétsi fül is tsiklandott vólna hallásán (1793 Magyar Hírmondó C5810, 803) | Csiklandik a’ bőr minden részemen Ha e’ boszorkányvárra gondolok (1835 Tóth Lőrinc C4294, 91) | annyi egészséges vér folydogált benne [ti. a lányban], mennyi a természet egyszerű fiának látására magától is csiklandik (1847 Vas Gereben C4363, 126) | a szíve kéjesen csiklandott s vonaglott a lányhangok és csengő kacajok miatt (1925 Móricz Zsigmond CD10).

3. (ritk) ’〈száj〉 sóvárog, eped vmiért v. vmi után’ ❖ Pezsgőre csiklandik a szám (1873 Dóczi Lajos ford.–Goethe 8108012, 93) | igen csiklándott a szája a pipa után (1900 A magyar anekdotakincs C4254, 232).

J: csiklandozik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csikland; ÉKsz.; ÉKsz.² csikland, ~.

csikland³ lásd csiklandik
csiklandik tárgyatlan ige 13a7 (kissé rég)
csikland (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: irod)
1.
〈test(rész) olyan (kellemetlenül) bizsergő fizikai érzést érez, mintha csiklandoznák
Édesden tsiklandik gégéd ha kortyolod [a bort]
(1790 Mátyási József)
Csiklandik széltiben a talp
(1879 Szabó Dávid)
Iny csikland, csíp, fog él, gyulad, Nyelven vonagló indulat
(1915 Szép Ernő)
Jó a tapintás is, puha csiklandó tenyerünket végighúzni a pázsiton
(1938 e. Dsida Jenő)
Bár enyhén megremeg a víziskorpió, nem csiklandik nagyon, ha csónak símogatja
(1980 e. Fodor András ford.Auden)
1a.
〈személy v. testrész〉 nehezen tűri a csiklandozást, nagyon érzékeny rá
Csiklándom, ich kitzele
(1779 Magyar grammatika)
ne hadonázz azzal a karddal, mert én csiklándom!
(1875 Jókai Mór)
Lenke azt kérdezte, vajon csiklandik-e még a dereka Mártonnak, mint abban az időben, amikor a szénapadláson hancúroztak
(1919 Krúdy Gyula)
2.
〈érzékszerv, testrész〉 érzelmi hatásra (kellemes) izgalomba, ingerületbe jön, ill. 〈vér〉 ilyen hatásra gyorsabban áramlik
Fejér Rosália Kis-Azony énekelt, és olly ſzépen, hogy a’ Bétsi fül is tsiklandott vólna hallásán
(1793 Magyar Hírmondó)
Csiklandik a’ bőr minden részemen Ha e’ boszorkányvárra gondolok
(1835 Tóth Lőrinc)
annyi egészséges vér folydogált benne [ti. a lányban], mennyi a természet egyszerű fiának látására magától is csiklandik
(1847 Vas Gereben)
a szíve kéjesen csiklandott s vonaglott a lányhangok és csengő kacajok miatt
(1925 Móricz Zsigmond)
3. (ritk)
〈száj〉 sóvárog, eped vmiért v. vmi után
Pezsgőre csiklandik a szám
(1873 Dóczi Lajos ford.Goethe)
igen csiklándott a szája a pipa után
(1900 A magyar anekdotakincs)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csikland; ÉKsz.; ÉKsz.² csikland, ~

Beállítások