csillagos mn 15A

1. ’olyan 〈égbolt〉, amelyen (sok) csillag látható’ ❖ A’ tllagos égnek Zaffir bóltozattya (1785 e. Bécsi Magyar Múzsa ford. 7490008, 21) | Földplanétánk minden évben, napkörüli pályáján február és márczius havak folyamán van európai oldalával a legcsillagosabb ég felé fordulva (1855 Vasárnapi Újság CD56) | érzem, ahogyan a sötét föld és a csillagosan tündöklő ég látása lecsendesíti riadozó szívemet (1937 Kassák Lajos 9314013, 60) | A csillagos augusztusi égbolt (1971 Szemlér Ferenc 9655002, 226).

1a. ’olyan 〈este, éjszaka〉, amikor (sok) csillag van az égen’ ❖ Már a’ hold fenn járt delen A’ csillagos éjjelen (1830 Szőke József 8454008, 23) | Június utoljának egyik szép csillagos, holdvilágos estéjén könnyű bricska gurult be a Görgey-portára (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312017, 190) | Csillagos és sötét néma volt a nyári éj (1986 Nádas Péter 9466003, 216).

2. ’csillag alakú, ill. részeivel csillag alakot formáló’ ❖ [A vidrafű] virágai aprók, fehérek tsillagoak (1775 Csapó József 7062001, 296) | Hosszu, keskeny és szinte tüskés levelei a szár körül csillagosan állanak (1847 Peregriny Elek 8360018, 364) | Az égési sebek […] igen lassan s genyedéssel gyógyulnak, a hegek csunyák, csillagosak (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 72) | Kirántotta kardját, csillagos sarkantyúját belevágta, az ágaskodó mén nyakába borult s elvágtatott (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 502).

2a. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben) (Növ) ’olyan 〈növény〉, amelynek szirmai, ill. levelei csillagra emlékeztető formában helyezkednek el’ ❖ Asperula odorata. Hung. Tsillag-ſzív-fü, Tsillagos máj-fü (1780 Benkő József C0290, 329) | Csillagos télike. Eranthis hiemalis L. (1902 Wagner János CD35) | Narcissus angustifolius Csillagos nárcisz (1998 Tények könyve CD37).

2b. ’csillag alakú díszítőelemekből álló 〈minta〉’ ❖ gyerekes, csillagos és poharas minták (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | különböző színű fából készült, geometrikus, csillagos és kosárfonatos mintájú berakások lepik el a bútorzatot (1940 Bárányné Oberschall Magda CD43) | A csillagos, rózsás, szegfűs, makkos, indás stb. csíkmintákból változataikkal együtt mintegy ötvenet közöl [a mintakönyv] (1991 Magyar néprajz CD47) | az újabb stílusban megrajzolt páros madaras, csillagos minták (1999 Flórián Mária CD52).

2c. (Ásv) ’a csiszolt felületére eső fényt sugarasan visszatükröző 〈drágakő〉’ ❖ [ha a sugaras fényjelenség] vörös korundon tapasztalható, akkor az rubin-asztéria v. csillagos rubin: ha kék színűeken, akkor zafir-asztéria, csillagos zafir v. opálozó zafir a neve (1893 PallasLex. CD02) | [a rubinok közül] a sugaras fényjelenséget mutató vörösszínűnek csillagos rubin [a neve] (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 167).

3. ’csillag alakú jellel megjelölt v. díszített, ill. ilyen jelekből v. díszítőelemekből álló mintával ellátott’ ❖ ? Tornyos sátorformán félrevont kárpitja Csillagos biborba a nézést kinyitja (1798 Csokonai Vitéz Mihály C1327, 241) | [Bence] elővette csillagos bicskáját, Megkínálta vele kisebbik gazdáját (1846 Arany János 8014001, 112) | a falakon lombfüzérek, északamerikai csillagos és magyar lobogók (1927 Hegedüs Lóránt 9234002, 89) | 1944 nyarán a német követelések ellenére a fővárosban „csillagos házakba” tömörített mintegy 250 000 főnyi zsidóság kiszállítására nem került sor (1995 Molnár Judit CD17).

3a. ’katonai rangfokozatot jelölő csillaggal rendelkező 〈személy〉’ ❖ Hogyan esszük meg, édes tanító apám? – kérdé a huszár regruta a csillagos öregtől (1879 Teleki Sándor 8474005, 85) | az első magyar tiszt fegyveresen, csizmásan, csillagosan (1945 Illyés Gyula 9274069, 9).

3b. ’csillagot mint a kiválasztottság v. a megbélyegzettség jelét viselő 〈személy〉’ ❖ Idők kovászai, megyek én is veletek Bélyegesen, csillagoson (1907 Ady Endre C0536, 142) | új mértékek, új méretek, új törvények születnek arra, aki választott, csillagos s a teljes életet akarja (1931 Győry Dezső 9209011, 23) | izr. felekezetű külömben alig volt a ház csillagos lakói közt (1945 Szép Ernő 9665040, 19) | Az üldözöttek, a csillagosak nem hagyják menni még (1969 Domahidy András 1036005, 162).

3c. ’csillaggal mint vallásos jelképpel ellátott 〈református templom (tornya)〉’ ❖ Jövő évre e helyen csillagos templomot építettek (1855 Jókai Mór C2258, 35) | melyik templomot keresse föl [Nelli], a kereszteset vagy a csillagosat? (1926 Babits Mihály C0699, 59) | Mai csillagos tornyú templomuk 1772-ben készült el, s az újabb időkben évtizedeken át megint sokak templomává vált (1991 Magyar reformátusok CD1210).

3d. ’〈szolgáltatási, ill. minőségi színvonal jelzéseként:〉(vhány) csillagnak mint a minőség jelzésére vonatk. szimbólumnak megfelelő besorolású 〈szálláshely, alkoholos ital stb.〉’ ❖ Mi itt falun csak törköly alja, Világtok csillagos cognacnak vallja (1898 Budapesti Szemle C0061, 99) | [Biró Gyurka] kezében két palack csillagos konyakot tartott (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 70) | Ezek a szállodák eleve 3-4, vagy annál is több csillagosak, 15-20 százalékkal drágábbak, mint a megegyező kategóriájú hagyományosak (2000 Figyelő CD2601).

4. ’csillaggal megjelölt 〈szövegrész〉’ ❖ a’ te tsillagos jegyzésed is egésszen igaz (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 326) | Csillagos * ſzámokrul Eskilusomban [= Aiszkhüloszomban] fogok szólani (1804 Fabchich József C1643, 360) | A kivánt csillagos jegyzetet ugy tekintse ön, mintha kiirtuk volna (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Szerkesztési, terjedelmi okból csak annyira telt tőlem, hogy e szomorú hírt egy csillagos lábjegyzetben nyugtázhattam (1998 Bálint Csanád CD58).

4a. ’a megnevezett osztályzatnál vmivel jobb, ill. gyengébb’ ❖ csillagos elégséges: olyan elégséges, melyet kegyelemből kapott a diák (1898 Dobos Károly C1419, 36) | Koncepció: jeles, verselés, csillagos elégséges (1940 Németh László² 9485059, 22) | Nem csillagos jeles, de mégiscsak jeles (1961 e. Bókay János 9065002, 293) | Martin Scorsese korábban csillagos ötösre vizsgázott a nagyvárosi élet pszichopatológiájából (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. ’olyan 〈állati testtáj, rendsz. lófej〉, amelyen (csillaghoz hasonló alakú,) kerekded folt van’ ❖ Csillagos a feje, kese a lába (1844 Petőfi Sándor 8366043, 67) | A jászol helye üres, a lovak eltüntek. Szép két ló volt pedig, különösen a csillagos homloku sárga (1895 Tömörkény István 8493008, 117) | [a kékbegy] mellpajzsa fényes kék, középen fehér, az északi és keleti alfajoké pedig rozsdavörös vagy narancssárga foltos, „csillagos”, ami néha hiányzik is (1972 Urania állatvilág ford. C6213, 395).

5a. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll is) ’olyan 〈állat, kül. ló〉, amelynek vmely testtáján, kül. homlokán (csillaghoz hasonló alakú,) kerekded folt van’ ❖ hóka [=] hódos, tsillagos, p. o. ketske, júh (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 31) | alatta serény pejkancza szökik vala, szügyben Csillagos (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 188) | A csillagos cápa, Mustelus vulgaris M. H., nevét csillagalakú fehér pettyeiről kapta, amelyeket szürke hátán visel (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a ló lehet: sarlóshátú, csapottfarú, csillagos, hódas, lámpásfejű (1936 Csűry Bálint 1030002, 30) | Raja asterias […] csillagos rája (1978 Hétnyelvű névszótár C6711, 891).

6. (ritk) ’〈káromkodásban, szitkozódásban〉’ ❖ A csillagos mivoltát, de hiába való ember kend cimbora (1872 Abonyi Lajos C0486, 147) | És [Gubicki] kimondja a világnak, az igazat, mindig. Azt a csillagos hétfelségét! ha Seress Gyulának is! (1923 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Etelka: Szép nő – Draskóczy: Szép – azt a csillagos kínszenvedését a világnak! (1927 Lengyel Menyhért CD10).

ÖU: három~, négy~, öt~.

Vö. CzF. ~, csillagosan, csillagosgyík, csillagoslóhere; ÉrtSz.; TESz. csillag; ÉKsz.; SzT. ~, csillagosan; ÚMTsz. ~, csillagospor, csillagostok

csillagos melléknév 15A
1.
olyan 〈égbolt〉, amelyen (sok) csillag látható
A’ tllagos égnek Zaffir bóltozattya
(1785 e. Bécsi Magyar Múzsa ford.)
Földplanétánk minden évben, napkörüli pályáján február és márczius havak folyamán van európai oldalával a legcsillagosabb ég felé fordulva
(1855 Vasárnapi Újság)
érzem, ahogyan a sötét föld és a csillagosan tündöklő ég látása lecsendesíti riadozó szívemet
(1937 Kassák Lajos)
A csillagos augusztusi égbolt
(1971 Szemlér Ferenc)
1a.
olyan 〈este, éjszaka〉, amikor (sok) csillag van az égen
Már a’ hold fenn járt delen A’ csillagos éjjelen
(1830 Szőke József)
Június utoljának egyik szép csillagos, holdvilágos estéjén könnyű bricska gurult be a Görgey-portára
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Csillagos és sötét néma volt a nyári éj
(1986 Nádas Péter)
2.
csillag alakú, ill. részeivel csillag alakot formáló
[A vidrafű] virágai aprók, fehérek tsillagoak
(1775 Csapó József)
Hosszu, keskeny és szinte tüskés levelei a szár körül csillagosan állanak
(1847 Peregriny Elek)
Az égési sebek […] igen lassan s genyedéssel gyógyulnak, a hegek csunyák, csillagosak
(1926 TolnaiÚjLex.)
Kirántotta kardját, csillagos sarkantyúját belevágta, az ágaskodó mén nyakába borult s elvágtatott
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
2a. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben) (Növ)
olyan 〈növény〉, amelynek szirmai, ill. levelei csillagra emlékeztető formában helyezkednek el
Asperula odorata. Hung.Hungaris ’magyaroknál’ Tsillag-ſzív-fü, Tsillagos máj-fü
(1780 Benkő József)
Csillagos télike. Eranthis hiemalis L.Linnaeus
(1902 Wagner János)
Narcissus angustifolius Csillagos nárcisz
(1998 Tények könyve)
2b.
csillag alakú díszítőelemekből álló 〈minta〉
gyerekes, csillagos és poharas minták
(1916 e. Malonyay Dezső)
különböző színű fából készült, geometrikus, csillagos és kosárfonatos mintájú berakások lepik el a bútorzatot
(1940 Bárányné Oberschall Magda)
A csillagos, rózsás, szegfűs, makkos, indás stb.s a többi csíkmintákból változataikkal együtt mintegy ötvenet közöl [a mintakönyv]
(1991 Magyar néprajz)
az újabb stílusban megrajzolt páros madaras, csillagos minták
(1999 Flórián Mária)
2c. (Ásv)
a csiszolt felületére eső fényt sugarasan visszatükröző 〈drágakő〉
[ha a sugaras fényjelenség] vörös korundon tapasztalható, akkor az rubin-asztéria v.vagy csillagos rubin: ha kék színűeken, akkor zafir-asztéria, csillagos zafir v.vagy opálozó zafir a neve
(1893 PallasLex.)
[a rubinok közül] a sugaras fényjelenséget mutató vörösszínűnek csillagos rubin [a neve]
(1929 TolnaiÚjLex.)
3.
csillag alakú jellel megjelölt v. díszített, ill. ilyen jelekből v. díszítőelemekből álló mintával ellátott
?
Tornyos sátorformán félrevont kárpitja Csillagos biborba a nézést kinyitja
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
[Bence] elővette csillagos bicskáját, Megkínálta vele kisebbik gazdáját
(1846 Arany János)
a falakon lombfüzérek, északamerikai csillagos és magyar lobogók
(1927 Hegedüs Lóránt)
1944 nyarán a német követelések ellenére a fővárosban „csillagos házakba” tömörített mintegy 250 000 főnyi zsidóság kiszállítására nem került sor
(1995 Molnár Judit)
3a.
katonai rangfokozatot jelölő csillaggal rendelkező 〈személy〉
Hogyan esszük meg, édes tanító apám? – kérdé a huszár regruta a csillagos öregtől
(1879 Teleki Sándor)
az első magyar tiszt fegyveresen, csizmásan, csillagosan
(1945 Illyés Gyula)
3b.
csillagot mint a kiválasztottság v. a megbélyegzettség jelét viselő 〈személy〉
Idők kovászai, megyek én is veletek Bélyegesen, csillagoson
(1907 Ady Endre)
új mértékek, új méretek, új törvények születnek arra, aki választott, csillagos s a teljes életet akarja
(1931 Győry Dezső)
izr.izraelita felekezetű külömben alig volt a ház csillagos lakói közt
(1945 Szép Ernő)
Az üldözöttek, a csillagosak nem hagyják menni még
(1969 Domahidy András)
3c.
csillaggal mint vallásos jelképpel ellátott 〈református templom (tornya)
Jövő évre e helyen csillagos templomot építettek
(1855 Jókai Mór)
melyik templomot keresse föl [Nelli], a kereszteset vagy a csillagosat?
(1926 Babits Mihály)
Mai csillagos tornyú templomuk 1772-ben készült el, s az újabb időkben évtizedeken át megint sokak templomává vált
(1991 Magyar reformátusok)
3d.
〈szolgáltatási, ill. minőségi színvonal jelzéseként:〉 (vhány) csillagnak mint a minőség jelzésére vonatk. szimbólumnak megfelelő besorolású 〈szálláshely, alkoholos ital stb.〉
Mi itt falun csak törköly alja, Világtok csillagos cognacnak vallja
(1898 Budapesti Szemle)
[Biró Gyurka] kezében két palack csillagos konyakot tartott
(1925 Kosztolányi Dezső)
Ezek a szállodák eleve 3-4, vagy annál is több csillagosak, 15-20 százalékkal drágábbak, mint a megegyező kategóriájú hagyományosak
(2000 Figyelő)
4.
csillaggal megjelölt 〈szövegrész〉
a’ te tsillagos jegyzésed is egésszen igaz
(1789 Kazinczy Ferenc)
Csillagos * ſzámokrul Eskilusomban [= Aiszkhüloszomban] fogok szólani
(1804 Fabchich József)
A kivánt csillagos jegyzetet ugy tekintse ön, mintha kiirtuk volna
(1858 Vasárnapi Újság)
Szerkesztési, terjedelmi okból csak annyira telt tőlem, hogy e szomorú hírt egy csillagos lábjegyzetben nyugtázhattam
(1998 Bálint Csanád)
4a.
a megnevezett osztályzatnál vmivel jobb, ill. gyengébb
csillagos elégséges: olyan elégséges, melyet kegyelemből kapott a diák
(1898 Dobos Károly)
Koncepció: jeles, verselés, csillagos elégséges
(1940 Németh László²)
Nem csillagos jeles, de mégiscsak jeles
(1961 e. Bókay János)
Martin Scorsese korábban csillagos ötösre vizsgázott a nagyvárosi élet pszichopatológiájából
(1994 Magyar Hírlap)
5.
olyan 〈állati testtáj, rendsz. lófej〉, amelyen (csillaghoz hasonló alakú,) kerekded folt van
Csillagos a feje, kese a lába
(1844 Petőfi Sándor)
A jászol helye üres, a lovak eltüntek. Szép két ló volt pedig, különösen a csillagos homloku sárga
(1895 Tömörkény István)
[a kékbegy] mellpajzsa fényes kék, középen fehér, az északi és keleti alfajoké pedig rozsdavörös vagy narancssárga foltos, „csillagos”, ami néha hiányzik is
(1972 Urania állatvilág ford.)
5a. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll is)
olyan 〈állat, kül. ló〉, amelynek vmely testtáján, kül. homlokán (csillaghoz hasonló alakú,) kerekded folt van
hóka [=] hódos, tsillagos, p. o.példának okáért ketske, júh
(1784 Baróti Szabó Dávid)
alatta serény pejkancza szökik vala, szügyben Csillagos
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
A csillagos cápa, Mustelus vulgaris M. H.Müller et Henle, nevét csillagalakú fehér pettyeiről kapta, amelyeket szürke hátán visel
(1933 Az állatok világa ford.)
a ló lehet: sarlóshátú, csapottfarú, csillagos, hódas, lámpásfejű
(1936 Csűry Bálint)
Raja asterias […] csillagos rája
(1978 Hétnyelvű névszótár)
6. (ritk)
〈káromkodásban, szitkozódásban〉
A csillagos mivoltát, de hiába való ember kend cimbora
(1872 Abonyi Lajos)
És [Gubicki] kimondja a világnak, az igazat, mindig. Azt a csillagos hétfelségét! ha Seress Gyulának is!
(1923 Tersánszky Józsi Jenő)
Etelka: Szép nő – Draskóczy: Szép – azt a csillagos kínszenvedését a világnak!
(1927 Lengyel Menyhért)
ÖU: háromcsillagos, négycsillagos, ötcsillagos
Vö. CzF. ~, csillagosan, csillagosgyík, csillagoslóhere; ÉrtSz.; TESz. csillag; ÉKsz.; SzT. ~, csillagosan; ÚMTsz. ~, csillagospor, csillagostok

Beállítások