csinovnyik fn 3A9csinovnik

1. ’〈a cári Oroszországban:〉 állami tisztviselő, (kis)hivatalnok’ ❖ az igazhitűek pópái és csinovnikjai (1877 Jókai Mór CD18) | Képzelheted azt a jajveszékelést a csinovnikok között Szentpétervárott! Jövő márciusban lett volna Sándor cárnak huszonöt éves uralkodói jubileuma: minden udvaronc előre számított rá, hogy ezen a napon egy rangfokozattal előbbre fog menni (1879 Jókai Mór CD18) | imádkozva éhező muzsikok, tolvaj és ravasz csinovnyikok (1914 Schöpflin Aladár CD10) | A csinovnyik figurájának bemutatása Gogol vagy Csehov valamely szabadon választott novellája alapján (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (pejor) ’munkáját a hivatalos előírásokhoz mereven ragaszkodva, a körülményekre való tekintet nélkül végző, a hatalom iránt kritikátlanul, elvtelenül lojális hivatalnok’ ❖ gondolják meg, hogy egy ilyen törvényi lehetőség, amely indokolás nélkül bármikor megszüntethet vezetői megbízásokat, milyen szolgalelkű csinovnyikká silányíthatja azt, aki egyébként az állását meg szeretné tartani! (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Hivatalnokunk hajthatatlan volt, mint a csinovnyikok általában, feleségem sírva jött elmesélni, mi történt (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

csinovnyik főnév 3A9
csinovnik 3A9
1.
〈a cári Oroszországban:〉 állami tisztviselő, (kis)hivatalnok
az igazhitűek pópái és csinovnikjai
(1877 Jókai Mór)
Képzelheted azt a jajveszékelést a csinovnikok között Szentpétervárott! Jövő márciusban lett volna Sándor cárnak huszonöt éves uralkodói jubileuma: minden udvaronc előre számított rá, hogy ezen a napon egy rangfokozattal előbbre fog menni
(1879 Jókai Mór)
imádkozva éhező muzsikok, tolvaj és ravasz csinovnyikok
(1914 Schöpflin Aladár)
A csinovnyik figurájának bemutatása Gogol vagy Csehov valamely szabadon választott novellája alapján
(2000 Magyar Hírlap)
2. (pejor)
munkáját a hivatalos előírásokhoz mereven ragaszkodva, a körülményekre való tekintet nélkül végző, a hatalom iránt kritikátlanul, elvtelenül lojális hivatalnok
gondolják meg, hogy egy ilyen törvényi lehetőség, amely indokolás nélkül bármikor megszüntethet vezetői megbízásokat, milyen szolgalelkű csinovnyikká silányíthatja azt, aki egyébként az állását meg szeretné tartani!
(1992 Országgyűlési Napló)
Hivatalnokunk hajthatatlan volt, mint a csinovnyikok általában, feleségem sírva jött elmesélni, mi történt
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások