csipked ige 2bcsipkod (rég v. nyj)

1. ts ’ujjaival, csőrével v. vmely eszközzel gyors egymásutánban többször (fájdalmat, sérülést okozva) megcsíp vmit, vkit’ ❖ a’ madárkák tsipkedik órrokat az ágatskán (1797 Nagy Sámuel¹ ford.–Gessner C3291, 125) | Chlorisnak rózsaszin képén legelgettem, S hol száját, hol pedig orczáját csipkedtem (1808 Szemere Pál 8439007, 90) | [A zsarnok apa] börtönbe zárta leányát és tüzes harapófogóval csipkedte vállát és karjait (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | Az éhes verebek a szekrénykét találomra addig csipkedték, míg véletlenül megfogták a zsinórt és lehúzták, mire az ajtó kinyílt (1933 Az állatok világa ford. CD46) | az, hogy Mária Terézia a síró-rívó kis Józsefet még csipkedte is, hogy a magyar urak szívét meglágyítsa, csinos kis legenda (1992 Poór János CD17).

1a. tn ’〈állat〉 csőrével többször egymás után belecsíp, bele-belekap vmibe’ ❖ [a galamb] csipked orrával mellyéhez, Szép szárnyain babirkál (1801 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [A pulykakakasok harcában] a fej és a lebenyek élénk színe tehát megmutatja, hova kell csőrükkel csipkedni (1997 Természet Világa CD50).

1b. ts ’(csípős megjegyzésekkel, sértő szavakkal) bosszant, ingerel vkit, ill. gúny, tréfa tárgyává tesz vmit’ ❖ Rendes mondáſokkal elménket tpkedtük, s oſztán ha módoſan vágtúnk tsak nevettük (1779 Bessenyei György¹ C1082, 380) | azoknak, a’ kik vádoltak, csipkedtek, marha módra rám rohantak, igazok nincs (1807 Kazinczy Ferenc C2557, 535) | [Arisztophanész a] darabjaiba szőtt czélzásokkal csipkedte költőtársait (1903 Dézsi Lajos C0220, 22) | Kisfaludy Károly egy művelt világfi szordínós jókedvével csipkedi honfitársai furcsaságait, nyegleségeit (1920 Krúdy Gyula CD54) | [Csokonai] diákos vidámsággal csipkedte a II. József halála után összeülő országgyűlést, az osztrák hadsereget, a magyar földbirtokos-nemesurak vitázó szenvedélyét (1932 Pintér Jenő CD44) | [Darvas Ivánt] láttam a fiával kamaszos hevülettel, felszabadultan évődni, jóízűen csipkedték, froclizták egymást (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. tn (rég, ritk) ’csípős megjegyzéseket téve csúfolódik, gúnyolódik vkin’ ❖ a’ Respublikanusokonn, a’ hol jó móddal meg szoritthattyák ket, tsipkedni … szoktak (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 267) | nem igérjük, mikép itt ott, ha éppen kedvünk csosszanna, más czikkekben is ne csipkednénk (1841 Széchenyi István CD1501) | Pista úr csipkedett mindenfelé [ti. a szónoki beszédében], jól rosszul, ahogy jött (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | A szólásokkal a nép ezerféle színt tud adni a beszédnek: szemléltet, megvilágít, gúnyolódik, csipked, tréfál és kedélyeskedik (1936 Csűry Bálint 1030002, 34).

2. ts ’ujja hegyével tépked(ve szed) vmit’ ❖ Csipkedett dohánnyal megtőltöd pipádat (1795 Nagy István³ CD01) | Még most nem kell metszőkéssel sértegetni [a szőlő] ágait, Hanem csak kézzel csipkedni imitt-amott kaccsait (1802 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | „Még máma mindíg ijën hëlyről szëdëgettem, csipkodtam” (a füvet, az árokpartról stb.) (1896 Magyar Nyelvőr C5844, 432) | Először kézzel csipkedték, szaggatták kis csomócskákra az összetapadt gyapjút, majd fésülték a gerebenen (1991 Magyar néprajz CD47) | [A tésztát] fél cm vastagra nyújtva vékony csíkokra metélem, majd apró (borsónyi) darabokra csipkedem (1992 Frank Júlia CD19).

2a. ts ’〈madár〉 csőrével apró darabonként v. szemenként szedegetve eszeget, csipeget vmit’ ❖ Tsipkedik a’ fűnek gyenge száratskáit [a libák] (1808 Farkas András C1677, 4) | [a pulykafiókák] ha szabadon mehetnek, a csalán gyenge leveleit nagy étvágygyal csipkedik (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045009, 489) | a bóbítás [tyúk] most is ott kapkod fel, fel a magasba, valami lelógó szemeket csipked (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 105).

2b. tn ’〈madár, ill. darázs〉 csőrével, ill. szájszervével apró darabonként v. szemenként szedegetve eszeget vmiből’ ❖ A’ kakas, a’ jértzéje […] a’ hol fűveket ’s más gyenge növevényeket találnak, azokból szeretnek tsipkedni (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 363) | mikor a’ fürtök meg-édesülnek, tsak nem tilthatja-meg a’ gazda, hogy vagy egy madara az égnek ne tsipkedjék belölle (1817 Bolyai Farkas C1143, 63) | Az a gyümölcs legízesebb, Melyen darázsok csipkedének (1883–1889 Reviczky Gyula ford.–Bürger 8392091, 220) | Egy nagy barnás-sárga tyúk csipkedett szemtelenkedve a tálból (1917 Walleshausen Rolla CD10) | „lukacsos-fonású kosarak”, amelyek lehetővé tették a madaraknak, hogy csipkedjenek a tartalmukból (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205).

3. ts ’〈kül. rovar〉 vmely szervével szúrva többször egymás után megcsíp vmit, vkit’ ❖ a’ ſzúnyogok a’ laba-ſzárát […] tsipkedték (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 181) | Csehországban egy földbirtokost, ki ittas állapotában méhesbe botorkált, az ezerenkint rászálló méhek halálra csipkedték (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Csiped hasam, hátam, combom s illetlenebb részemet: csipkedsz nappal, csipkedsz éjjel [ti. a bolha], nem lelem a helyemet (1945 Berda József 9046028, 52) | Ezután [kísérletképpen] fertőtlenítő szappannal megmosta a lábát, s továbbra is engedte, hogy a szúnyogok csipkedjék (1996 Természet Világa CD50).

4. ts (ritk) ’〈vmely ütésre haszn. eszköz(zel) testrészt〉 többször egymás után úgy üt meg, hogy az ütés éles, égető fájdalmat okoz’ ❖ az ostorral csak a hasát kell csipkedni a lónak (1862–1863 Jókai Mór CD18) | a korbács derekasan csipkedi a különféle orczákat és lábszárakat (1886 Rákosi Viktor C3602, 52).

5. ts (rég) ’〈ellenséges hadsereget v. más fennhatósága alatt álló területet〉 katonai erővel váratlanul, rajtaütésszerűen többször megtámad’ ❖ ki-küldetett serege az ellenségnek bal szárnyát tsipkette (1788 Decsy Sámuel C1381, 357) | A törökök már I. Muhamed idejében gyakran csipkedték a magyar korona tartományait (1854 Fényes Elek C1749, 8) | A törökök ellenben napról napra gyarapodtak számban és erőben; a sebesülteket uj meg uj csapatok pótolák, mellyek ujult lelkesedéssel csipkedték, boszanták a német tábort (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Kisebb [tatár] csapatok István birtokait csipkedték, a keleti végekbe – Erdélybe – becsaptak és kegyetlenül pusztítottak (1930 Bánlaky József CD16).

6. ts csipkedi magát (biz) ’sietésre, gyorsabb tevékenységre sarkallja magát’ ❖ Kezdem belátni, hogy csipkednem kell magam, ha lépést akarok tartani… a nem is tudom, mivel (1978 Spiró György 1143001, 147) | csipkedjék magukat az illetékesek és készítsék el idejében a törvényjavaslatot (1996 Országgyűlési Napló CD62).

ÖU: el~, fel~, ki~, le~, meg~, össze~.

Sz: csipkedés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csíp; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. csipkod

csipked ige 2b
csipkod 2a (rég v. nyj)
1. tárgyas
ujjaival, csőrével v. vmely eszközzel gyors egymásutánban többször (fájdalmat, sérülést okozva) megcsíp vmit, vkit
a’ madárkák tsipkedik órrokat az ágatskán
(1797 Nagy Sámuel¹ ford.Gessner)
Chlorisnak rózsaszin képén legelgettem, S hol száját, hol pedig orczáját csipkedtem
(1808 Szemere Pál)
[A zsarnok apa] börtönbe zárta leányát és tüzes harapófogóval csipkedte vállát és karjait
(1884 Mikszáth Kálmán)
Az éhes verebek a szekrénykét találomra addig csipkedték, míg véletlenül megfogták a zsinórt és lehúzták, mire az ajtó kinyílt
(1933 Az állatok világa ford.)
az, hogy Mária Terézia a síró-rívó kis Józsefet még csipkedte is, hogy a magyar urak szívét meglágyítsa, csinos kis legenda
(1992 Poór János)
1a. tárgyatlan
〈állat〉 csőrével többször egymás után belecsíp, bele-belekap vmibe
[a galamb] csipked orrával mellyéhez, Szép szárnyain babirkál
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
[A pulykakakasok harcában] a fej és a lebenyek élénk színe tehát megmutatja, hova kell csőrükkel csipkedni
(1997 Természet Világa)
1b. tárgyas
(csípős megjegyzésekkel, sértő szavakkal) bosszant, ingerel vkit, ill. gúny, tréfa tárgyává tesz vmit
Rendes mondáſokkal elménket tpkedtük, s oſztán ha módoſan vágtúnk tsak nevettük
(1779 Bessenyei György¹)
azoknak, a’ kik vádoltak, csipkedtek, marha módra rám rohantak, igazok nincs
(1807 Kazinczy Ferenc)
[Arisztophanész a] darabjaiba szőtt czélzásokkal csipkedte költőtársait
(1903 Dézsi Lajos)
Kisfaludy Károly egy művelt világfi szordínós jókedvével csipkedi honfitársai furcsaságait, nyegleségeit
(1920 Krúdy Gyula)
[Csokonai] diákos vidámsággal csipkedte a II. József halála után összeülő országgyűlést, az osztrák hadsereget, a magyar földbirtokos-nemesurak vitázó szenvedélyét
(1932 Pintér Jenő)
[Darvas Ivánt] láttam a fiával kamaszos hevülettel, felszabadultan évődni, jóízűen csipkedték, froclizták egymást
(2000 Magyar Hírlap)
1c. tárgyatlan (rég, ritk)
csípős megjegyzéseket téve csúfolódik, gúnyolódik vkin
a’ Respublikanusokonn, a’ hol jó móddal meg szoritthattyák ket, tsipkedni … szoktak
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
nem igérjük, mikép itt ott, ha éppen kedvünk csosszanna, más czikkekben is ne csipkednénk
(1841 Széchenyi István)
Pista úr csipkedett mindenfelé [ti. a szónoki beszédében], jól rosszul, ahogy jött
(1883 Mikszáth Kálmán)
A szólásokkal a nép ezerféle színt tud adni a beszédnek: szemléltet, megvilágít, gúnyolódik, csipked, tréfál és kedélyeskedik
(1936 Csűry Bálint)
2. tárgyas
ujja hegyével tépked(ve szed) vmit
Csipkedett dohánnyal megtőltöd pipádat
(1795 Nagy István³)
Még most nem kell metszőkéssel sértegetni [a szőlő] ágait, Hanem csak kézzel csipkedni imitt-amott kaccsait
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
„Még máma mindíg ijën hëlyről szëdëgettem, csipkodtam” (a füvet, az árokpartról stb.s a többi)
(1896 Magyar Nyelvőr)
Először kézzel csipkedték, szaggatták kis csomócskákra az összetapadt gyapjút, majd fésülték a gerebenen
(1991 Magyar néprajz)
[A tésztát] fél cmcentiméter vastagra nyújtva vékony csíkokra metélem, majd apró (borsónyi) darabokra csipkedem
(1992 Frank Júlia)
2a. tárgyas
〈madár〉 csőrével apró darabonként v. szemenként szedegetve eszeget, csipeget vmit
Tsipkedik a’ fűnek gyenge száratskáit [a libák]
(1808 Farkas András)
[a pulykafiókák] ha szabadon mehetnek, a csalán gyenge leveleit nagy étvágygyal csipkedik
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
a bóbítás [tyúk] most is ott kapkod fel, fel a magasba, valami lelógó szemeket csipked
(1941 Móricz Zsigmond)
2b. tárgyatlan
〈madár, ill. darázs〉 csőrével, ill. szájszervével apró darabonként v. szemenként szedegetve eszeget vmiből
A’ kakas, a’ jértzéje […] a’ hol fűveket ’s más gyenge növevényeket találnak, azokból szeretnek tsipkedni
(1799 Fábián József ford.Raff)
mikor a’ fürtök meg-édesülnek, tsak nem tilthatja-meg a’ gazda, hogy vagy egy madara az égnek ne tsipkedjék belölle
(1817 Bolyai Farkas)
Az a gyümölcs legízesebb, Melyen darázsok csipkedének
(1883–1889 Reviczky Gyula ford.Bürger)
Egy nagy barnás-sárga tyúk csipkedett szemtelenkedve a tálból
(1917 Walleshausen Rolla)
„lukacsos-fonású kosarak”, amelyek lehetővé tették a madaraknak, hogy csipkedjenek a tartalmukból
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
3. tárgyas
〈kül. rovar〉 vmely szervével szúrva többször egymás után megcsíp vmit, vkit
a’ ſzúnyogok a’ laba-ſzárát […] tsipkedték
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
Csehországban egy földbirtokost, ki ittas állapotában méhesbe botorkált, az ezerenkint rászálló méhek halálra csipkedték
(1860 Vasárnapi Újság)
Csiped hasam, hátam, combom s illetlenebb részemet: csipkedsz nappal, csipkedsz éjjel [ti. a bolha], nem lelem a helyemet
(1945 Berda József)
Ezután [kísérletképpen] fertőtlenítő szappannal megmosta a lábát, s továbbra is engedte, hogy a szúnyogok csipkedjék
(1996 Természet Világa)
4. tárgyas (ritk)
〈vmely ütésre haszn. eszköz(zel) testrészt〉 többször egymás után úgy üt meg, hogy az ütés éles, égető fájdalmat okoz
az ostorral csak a hasát kell csipkedni a lónak
(1862–1863 Jókai Mór)
a korbács derekasan csipkedi a különféle orczákat és lábszárakat
(1886 Rákosi Viktor)
5. tárgyas (rég)
〈ellenséges hadsereget v. más fennhatósága alatt álló területet〉 katonai erővel váratlanul, rajtaütésszerűen többször megtámad
ki-küldetett serege az ellenségnek bal szárnyát tsipkette
(1788 Decsy Sámuel)
A törökök már I. Muhamed idejében gyakran csipkedték a magyar korona tartományait
(1854 Fényes Elek)
A törökök ellenben napról napra gyarapodtak számban és erőben; a sebesülteket uj meg uj csapatok pótolák, mellyek ujult lelkesedéssel csipkedték, boszanták a német tábort
(1859 Vasárnapi Újság)
Kisebb [tatár] csapatok István birtokait csipkedték, a keleti végekbe – Erdélybe – becsaptak és kegyetlenül pusztítottak
(1930 Bánlaky József)
6. tárgyas csipkedi magát (biz)
sietésre, gyorsabb tevékenységre sarkallja magát
Kezdem belátni, hogy csipkednem kell magam, ha lépést akarok tartani… a nem is tudom, mivel
(1978 Spiró György)
csipkedjék magukat az illetékesek és készítsék el idejében a törvényjavaslatot
(1996 Országgyűlési Napló)
ÖU: elcsipked, felcsipked, kicsipked, lecsipked, megcsipked, összecsipked
Sz: csipkedés
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csíp; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. csipkod

Beállítások