csir¹ msz 0 (gyakr. ismételve)

1. (rég) ’〈madárhang utánzására〉’ ❖ a’ furtsa patsírta [mond]: tsi tsír! tsír! (1784–1787 Édes Gergely 7095002, 22) | Élesen visitá a hét darab czigánycsibe: „Csir! apám, csir!” (1847 Vas Gereben 8514006, 22).

2. (nyj) ’〈csirkék hívogatására, terelésére〉’ ❖ csirbe: a csibéknek mondják, mikor a ketrecbe hajtják (1897 Magyar Nyelvőr C5845, 524) | Jön a háziasszony, hogy beterelje őket [ti. a baromfikat]. „Csir be, csir![”] (1907 Édes Jenő C6294, 35) | Hogyan hívogatják a csirkéket, ha enni adnak nekik? A) Több, alakilag azonos, hangsúlyos, egyszótagú elem ritmikailag egységes hívogató alapformát alkot. Ez az alapforma ismétlődik periodikusan tovább: […] csír csír csír (1965 Magyar Nyelv C5905, 503).

Vö. CzF. csir¹; ÚMTsz. csir⁵

csir¹ mondatszó 0 (gyakr. ismételve)
1. (rég)
〈madárhang utánzására〉
a’ furtsa patsírta [mond]: tsi tsír! tsír!
(1784–1787 Édes Gergely)
Élesen visitá a hét darab czigánycsibe: „Csir! apám, csir!”
(1847 Vas Gereben)
2. (nyj)
〈csirkék hívogatására, terelésére〉
csirbe: a csibéknek mondják, mikor a ketrecbe hajtják
(1897 Magyar Nyelvőr)
Jön a háziasszony, hogy beterelje őket [ti. a baromfikat]. „Csir be, csir![”]
(1907 Édes Jenő)
Hogyan hívogatják a csirkéket, ha enni adnak nekik? A) Több, alakilag azonos, hangsúlyos, egyszótagú elem ritmikailag egységes hívogató alapformát alkot. Ez az alapforma ismétlődik periodikusan tovább: […] csír csír csír
(1965 Magyar Nyelv)
Vö. CzF. csir¹; ÚMTsz. csir

csir² fn 4A7 (ritk, nyj)

’a pénznek az az oldala, amelyen az értékét jelölő szám van; írás’ ❖ vesd ki hamar Ferke fiam, megmarad-e azs a drága ur nyes hivatalában?… vesd ki hamar: csir-e, vagy fej? (1847 Vas Gereben 8514006, 22) | csir: írás a pénzbejátszásnál (1905 Beke Ödön C6397, 25).

Vö. ÚMTsz. csir⁴

csir² főnév 4A7 (ritk, nyj)
a pénznek az az oldala, amelyen az értékét jelölő szám van; írás
vesd ki hamar Ferke fiam, megmarad-e azs a drága ur nyes hivatalában?… vesd ki hamar: csir-e, vagy fej?
(1847 Vas Gereben)
csir: írás a pénzbejátszásnál
(1905 Beke Ödön)
Vö. ÚMTsz. csir

csir³ fn 4A7 (nyj)

’〈vmely tárgyon, eszközön:〉 csap- v. pöcökszerű kiálló rész(, amelynek segítségével a tárgyhoz, eszközhöz vmely másik tárgy, alkatrész kapcsolódik)’ ❖ A kaszavasnak van […] pöczökje (pöcse vagy csirja), mely a kaszapadba jár (1902 Jankó János C6331, 246) | [a karikás]ostort többrétű szíjszalaggal: a telek-kel erősítik a nyél csírjához (1911 Malonyay Dezső 8292034, 228) | Nincs ennek a furunak furtányi hegye se, letörött a csirja (1913 Magyar Nyelv C5855, 458) | A jászócölömpnek [= a jászol lábának] fönn a tetejjit becsirozzuk; a süjegfába [= a jászol felső rúdjába] vésnek fészket a csirnak, ráillesztik a süjegfát a tetejjére (1939 Szenna és vidéke nyelvjárása C6379, 91).

Vö. ÚMTsz. csir²

csir³ főnév 4A7 (nyj)
〈vmely tárgyon, eszközön:〉 csap- v. pöcökszerű kiálló rész(, amelynek segítségével a tárgyhoz, eszközhöz vmely másik tárgy, alkatrész kapcsolódik)
A kaszavasnak van […] pöczökje (pöcse vagy csirja), mely a kaszapadba jár
(1902 Jankó János)
[a karikás]ostort többrétű szíjszalaggal: a telek-kel erősítik a nyél csírjához
(1911 Malonyay Dezső)
Nincs ennek a furunak furtányi hegye se, letörött a csirja
(1913 Magyar Nyelv)
A jászócölömpnek [= a jászol lábának] fönn a tetejjit becsirozzuk; a süjegfába [= a jászol felső rúdjába] vésnek fészket a csirnak, ráillesztik a süjegfát a tetejjére
(1939 Szenna és vidéke nyelvjárása)
Vö. ÚMTsz. csir²

Beállítások