csucsorodik tn ige 12a5 (rég)

1. (átv is) ’〈természeti jelenség, ill. tárgy (része)〉 előredudorodik, kidomborodik, ill. hegyesen kiemelkedik, kiáll’ ❖ Tsutsorodni. Düllyedni, Kiállani (1803 Sándor István C3667, 406) | a borjú, minekelőtte szarvai csucsorodnának, már öklelésre kél (1820 Szemere Pál C3950, 200) | [a növény] két húsos levele csucsorodni kezdett (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | a gibraltári gyötrődött formáju szirt … kinosan csucsorodik az égnek (1898 Pekár Gyula C3459, 199) | a szó ott csucsorodik a száján (1914 Réti Ödön CD10).

1a. ’〈ajak (vmire készülve)〉 kerekre összehúzódva kidomborodik, kiáll; csücsörödik’ ❖ egyszerre csak tárt karokkal, és előre csucsorodott ajakkal egy tubákos bécsi burgert magunk felé láttunk volna közeledni (1848 Március Tizenötödike C3027, 134) | csókra csucsorodott egy halovány, cigányos női száj (1917 Krúdy Gyula C2845, 77) | szeretettől és fájdalomtól csucsorodó vékony ajkaival (1926 Babits Mihály C0699, 130).

2. ’〈jókedve, jó hangulata〉 támad, kerekedik vkinek’ ❖ Ha jókedvem csucsorodik, Általad [ti. a teli csikóbőrös kulacs által] megszaporodik (1802 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Áron bátyának is nagy kedve csucsorodott, hogy lehetett tréfálni vele (1877 Jókai Mór CD18) | a szó csak visszacsuklik torkán, Egy kissé túlmagas kedve csucsorodván (1895 Telekes Béla C4102, 87).

2a. ’〈vmely tevékenységre való hajlandósága, kedve〉 keletkezik, támad vkinek’ ❖ Virág Józsefnek kedve csucsorodott [a földvásárlásra] (1857 Boross Mihály C1159, 73) | kedvök csucsorodík hármasával belécsimpaszkodni [a harang] lecsüngő kötelébe (1860 Virág Lajos 8523002, 128).

ÖU: ki~, össze~.

Sz: csucsorodás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csucsorodik tárgyatlan ige 12a5 (rég)
1. (átv is)
〈természeti jelenség, ill. tárgy (része) előredudorodik, kidomborodik, ill. hegyesen kiemelkedik, kiáll
Tsutsorodni. Düllyedni, Kiállani
(1803 Sándor István)
a borjú, minekelőtte szarvai csucsorodnának, már öklelésre kél
(1820 Szemere Pál)
[a növény] két húsos levele csucsorodni kezdett
(1885 Mikszáth Kálmán)
a gibraltári gyötrődött formáju szirt … kinosan csucsorodik az égnek
(1898 Pekár Gyula)
a szó ott csucsorodik a száján
(1914 Réti Ödön)
1a.
〈ajak (vmire készülve) kerekre összehúzódva kidomborodik, kiáll; csücsörödik
egyszerre csak tárt karokkal, és előre csucsorodott ajakkal egy tubákos bécsi burgert magunk felé láttunk volna közeledni
(1848 Március Tizenötödike)
csókra csucsorodott egy halovány, cigányos női száj
(1917 Krúdy Gyula)
szeretettől és fájdalomtól csucsorodó vékony ajkaival
(1926 Babits Mihály)
2.
〈jókedve, jó hangulata〉 támad, kerekedik vkinek
Ha jókedvem csucsorodik, Általad [ti. a teli csikóbőrös kulacs által] megszaporodik
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
Áron bátyának is nagy kedve csucsorodott, hogy lehetett tréfálni vele
(1877 Jókai Mór)
a szó csak visszacsuklik torkán, Egy kissé túlmagas kedve csucsorodván
(1895 Telekes Béla)
2a.
〈vmely tevékenységre való hajlandósága, kedve〉 keletkezik, támad vkinek
Virág Józsefnek kedve csucsorodott [a földvásárlásra]
(1857 Boross Mihály)
kedvök csucsorodík hármasával belécsimpaszkodni [a harang] lecsüngő kötelébe
(1860 Virág Lajos)
ÖU: kicsucsorodik, összecsucsorodik
Sz: csucsorodás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások