demokratizmus fn 4A

1. ’a demokrácia elve, ill. annak az élet vmely területén való érvényesülése’ ❖ Mirabó’ neve, eſze, ’s hathatós ékesen ſzóllása elégséges vólt, az eggyarányúságnak fenn tartására […]; hanem az  halálával ert vett a’ Demokratismus (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0173, 592) | a demokratizmus a hadseregnél csupán két körülmény közt nyilatkozik: egyik a haditörvényszék, a másik [a hadtáp] (1883 Kacziány Géza C2472, 72) | [Richard Strauss zenéjében] az ábrázolásnak kétségkívül pozitívuma, hogy közérthetőségével a zenei demokratizmust vitte előre (1957 Műsorfüzet dec. 2. C0372, 14).

2. (birtokszóként) ’vkinek, vminek demokratikus volta, jellege’ ❖ [John Arthur Roebuck] Benthamnak legelhatározottabb ’s legrendszeresebb democratismusát saját gyakorlati tapintata által megerősitve képviseli (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Lev Tolsztoj] demokratizmusa, a néppel való rokonszenvezése szinte apostoli (1896 PallasLex. CD02) | a választójog demokratizmusa (1912 Boross László CD10) | Rendszerünk demokratizmusát mutatja és annak lényegéből folyik, hogy az oktatás fejlesztésének kérdéseit pártunk és kormányunk széleskörű előzetes vitára bocsátotta (1960 Népszabadság okt. 12. C4812, 7).

Vö. ÉrtSz.; TESz. demokrácia; ÉKsz.; IdSz.

demokratizmus főnév 4A
1.
a demokrácia elve, ill. annak az élet vmely területén való érvényesülése
Mirabó’ neve, eſze, ’s hathatós ékesen ſzóllása elégséges vólt, az eggyarányúságnak fenn tartására […]; hanem az  halálával ert vett a’ Demokratismus
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a demokratizmus a hadseregnél csupán két körülmény közt nyilatkozik: egyik a haditörvényszék, a másik [a hadtáp]
(1883 Kacziány Géza)
[Richard Strauss zenéjében] az ábrázolásnak kétségkívül pozitívuma, hogy közérthetőségével a zenei demokratizmust vitte előre
(1957 Műsorfüzet dec. 2.)
2. (birtokszóként)
vkinek, vminek demokratikus volta, jellege
[John Arthur Roebuck] Benthamnak legelhatározottabb ’s legrendszeresebb democratismusát saját gyakorlati tapintata által megerősitve képviseli
(1842 Pesti Hírlap)
[Lev Tolsztoj] demokratizmusa, a néppel való rokonszenvezése szinte apostoli
(1896 PallasLex.)
a választójog demokratizmusa
(1912 Boross László)
Rendszerünk demokratizmusát mutatja és annak lényegéből folyik, hogy az oktatás fejlesztésének kérdéseit pártunk és kormányunk széleskörű előzetes vitára bocsátotta
(1960 Népszabadság okt. 12.)
Vö. ÉrtSz.; TESz. demokrácia; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások