deviszont ksz 0

1. (elliptikus szerkezetben is) ’〈az előző (tag)mondatban v. mondatrészben megfogalmazott információ alapján a várakozásnak, elvárásnak nem megfelelő kijelentés bevezetésére〉’ ❖ O, ſzent Iſtenek! minémü gondolatok ötlödtek szivemben, midön meg esmértem Hertzeg Aſzſzonyomat. De viszont mely gyötrelmektöl eméſztödtem, midön oly embernek nyakán láttam tsüggenni, kit Arſákomé fegyvere boritatt bé (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 56) | gondimnak teljes bucsút nem adhatok még, de viszont semmi sem is epeszt többé (1834 Széchenyi István 8429025, 73) | [a fiatal tanuló] szokatlan merészséggel tudott magánál idősebb nőket szóval és tettel sarokba szorítani, de viszont maga is fülig pirult, ha egy szép asszony erősen szemügyre vette (1872 Toldy István 8482009, 73) | Valósággal teteje az államművészetnek s a politikai okosságnak, ahogyan török testvéreink egyeztetni tudják szövetségüket Nagy-Britanniával, jószomszédságukat Szovjetoroszországgal és barátságukat a tengellyel. Igaz, e három partner közül mindegyiknek enyhe bosszúságára, de viszont kifejezett jóváhagyásukkal (1942 Századok CD58) | Mondjuk pénzem több volt mint az átlag, négyezerre voltam bejelentve, de legalább tizenhármat kaptam, nyárba meg tizenötre is felmentem – de viszont reggel 6-tól este 8-ig 9-ig dolgoztam, meg még szombaton is délután 3-ig (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 130).

2. (megengedő mellékmondat után főmondatban) ’〈a nem várt következmény kiemelésére〉’ ❖ Decemberben azon nyavalyájából, mellyről akkor tájban írtam, kigyógyult ugyan, de viszont recidivált [= visszaesett], két hónapnál tovább nyomorgott ’s néha néha igen kétséges Crisisek között forgott (1807 Kis János¹ C2557, 508) | bármily szerencsésnek ismerik is el szerző művének Dersy egri püspökségére vonatkozó első részét: de viszont, hogy Anonymus ő lett volna: szerző argumentatióját erre nézve merésznek és több oldalról megtámadhatónak tartják (1871 Századok CD57) | a grandseigneuri érzéketlenség az érzékkel szemben, megnyilvánul az előkelő embernek abban a hanyag és pazar gesztusában, midőn átnyújtja magát nőnek. A világfival már nem ily könnyű elbánni, ez ha kényelmes is, de viszont hideg, ismeri az értéket és ahogy nem pazarolja a pénzét művészietlenül, éppen úgy nem tékozolja önmagát (1912 Ujhelyi Nándor ford. CD10) | Az az elem, amely az ismert információt hordozza, a témához tartozónak tekintendő ugyan, de viszont a téma – mint a közlés dinamizmusa szempontjából legalacsonyabb értéket képviselő elem – nem feltétlenül és nem mindig valamely ismert mozzanat kifejezője (1985 Balázs János² 1009001, 208).

3. (szembeállító ellentétes viszonyban) ’〈egymást nem korlátozó kijelentések kapcsolására:〉 viszont, ellenben’ ❖ A’ másod’ leveled tellyes örömre hozott. Ollyanná lettem, mikoronn olvaſtam az elst; mint Ég ſzine, midn zűrzavar arra nyomúl. Úgy meg vídultam de viſzont a’ másra [ti. másodikra]; miképpen Zápor után le felénk Nap moſolyogva teként (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 181) | valamint királyi székekben Trajanusok, Antoninusok, etc. de viszont Caracallák, Nerók ’s a’ t. is ültek: ugy vannak tagadhatlan felette jó, tiszta lelkü földesurak, de számtalan Nérócskák, Caracallácskák is (1831 Széchenyi István CD1501) | Én kiadom mindenkinek a maga illetményét, elsajátítani senkiét nem kivánom; de viszont, a magamét sem engedem (1860 Virág Lajos 8523002, 151) | Végső és legjobban sikerült megoldás a legkevesebb tárgyi elemre egyszerűsítette a témát, de viszont a kifejezés legnagyobb erejével ruházta fel (1939 Farkas Zoltán CD10) | megbízható, de viszont nem teljes fordítást (1996 Makkay János CD58).

4. (hozzátoldó v. fokozó kapcsolatos viszonyban, az is szóval együtt) ’〈a második tagmondat bevezetésére a kiegészítés nyomatékosításával, ill. annak kif-ére, hogy az előző (tag)mondatban kifejezettekhez vmi még hozzájárul〉’ ❖ Nagy Lajos király udvara pedig „testestől, lelkestől magyar volt”, oly magyar, hogy az még a lengyel udvari élet módosítására, de viszont a két nemzet barátságának meghidegűlésére is hatott (1885 Márki Sándor CD55) | [A gyíkok] délibb vidékeken bizalmasabbak az emberhez, egészen közvetlen közelébe is elmerészkednek, még az emberek lakásába is bebátorkodnak, s végül valóságos háziállatokká is válnak. De viszont tapasztalatok szerzésére és mérlegelésére is képesek, s viselkedésüket is ehhez tudják szabni (1933 Az állatok világa ford. CD46) | gyerekei nincsenek, de viszont háza sincs, lakó a szomszédház gazdájánál (1940 Veres Péter 9771008, 46) | A próféták rámutatnak arra a kötelékre, amely Jahvét népéhez fűzi, de viszont arra is, hogy a többi nép sorsát is ő intézi (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

deviszont kötőszó 0
1. (elliptikus szerkezetben is)
〈az előző (tag)mondatban v. mondatrészben megfogalmazott információ alapján a várakozásnak, elvárásnak nem megfelelő kijelentés bevezetésére〉
O, ſzent Iſtenek! minémü gondolatok ötlödtek szivemben, midön meg esmértem Hertzeg Aſzſzonyomat. De viszont mely gyötrelmektöl eméſztödtem, midön oly embernek nyakán láttam tsüggenni, kit Arſákomé fegyvere boritatt bé
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
gondimnak teljes bucsút nem adhatok még, de viszont semmi sem is epeszt többé
(1834 Széchenyi István)
[a fiatal tanuló] szokatlan merészséggel tudott magánál idősebb nőket szóval és tettel sarokba szorítani, de viszont maga is fülig pirult, ha egy szép asszony erősen szemügyre vette
(1872 Toldy István)
Valósággal teteje az államművészetnek s a politikai okosságnak, ahogyan török testvéreink egyeztetni tudják szövetségüket Nagy-Britanniával, jószomszédságukat Szovjetoroszországgal és barátságukat a tengellyel. Igaz, e három partner közül mindegyiknek enyhe bosszúságára, de viszont kifejezett jóváhagyásukkal
(1942 Századok)
Mondjuk pénzem több volt mint az átlag, négyezerre voltam bejelentve, de legalább tizenhármat kaptam, nyárba meg tizenötre is felmentem – de viszont reggel 6-tól este 8-ig 9-ig dolgoztam, meg még szombaton is délután 3-ig
(1989 Fel a kezekkel!)
2. (megengedő mellékmondat után főmondatban)
〈a nem várt következmény kiemelésére〉
Decemberben azon nyavalyájából, mellyről akkor tájban írtam, kigyógyult ugyan, de viszont recidivált [= visszaesett], két hónapnál tovább nyomorgott ’s néha néha igen kétséges Crisisek között forgott
(1807 Kis János¹)
bármily szerencsésnek ismerik is el szerző művének Dersy egri püspökségére vonatkozó első részét: de viszont, hogy Anonymus ő lett volna: szerző argumentatióját erre nézve merésznek és több oldalról megtámadhatónak tartják
(1871 Századok)
a grandseigneuri érzéketlenség az érzékkel szemben, megnyilvánul az előkelő embernek abban a hanyag és pazar gesztusában, midőn átnyújtja magát nőnek. A világfival már nem ily könnyű elbánni, ez ha kényelmes is, de viszont hideg, ismeri az értéket és ahogy nem pazarolja a pénzét művészietlenül, éppen úgy nem tékozolja önmagát
(1912 Ujhelyi Nándor ford.)
Az az elem, amely az ismert információt hordozza, a témához tartozónak tekintendő ugyan, de viszont a téma – mint a közlés dinamizmusa szempontjából legalacsonyabb értéket képviselő elem – nem feltétlenül és nem mindig valamely ismert mozzanat kifejezője
(1985 Balázs János²)
3. (szembeállító ellentétes viszonyban)
〈egymást nem korlátozó kijelentések kapcsolására:〉 viszont, ellenben
A’ másod’ leveled tellyes örömre hozott. Ollyanná lettem, mikoronn olvaſtam az elst; mint Ég ſzine, midn zűrzavar arra nyomúl. Úgy meg vídultam de viſzont a’ másra [ti. másodikra]; miképpen Zápor után le felénk Nap moſolyogva teként
(1777 Baróti Szabó Dávid)
valamint királyi székekben Trajanusok, Antoninusok, etc.et cetera ’s a többi’ de viszont Caracallák, Nerók ’s a’ t.s a többi is ültek: ugy vannak tagadhatlan felette jó, tiszta lelkü földesurak, de számtalan Nérócskák, Caracallácskák is
(1831 Széchenyi István)
Én kiadom mindenkinek a maga illetményét, elsajátítani senkiét nem kivánom; de viszont, a magamét sem engedem
(1860 Virág Lajos)
Végső és legjobban sikerült megoldás a legkevesebb tárgyi elemre egyszerűsítette a témát, de viszont a kifejezés legnagyobb erejével ruházta fel
(1939 Farkas Zoltán)
megbízható, de viszont nem teljes fordítást
(1996 Makkay János)
4. (hozzátoldó v. fokozó kapcsolatos viszonyban, az is szóval együtt)
〈a második tagmondat bevezetésére a kiegészítés nyomatékosításával, ill. annak kif-ére, hogy az előző (tag)mondatban kifejezettekhez vmi még hozzájárul〉
Nagy Lajos király udvara pedig „testestől, lelkestől magyar volt”, oly magyar, hogy az még a lengyel udvari élet módosítására, de viszont a két nemzet barátságának meghidegűlésére is hatott
(1885 Márki Sándor)
[A gyíkok] délibb vidékeken bizalmasabbak az emberhez, egészen közvetlen közelébe is elmerészkednek, még az emberek lakásába is bebátorkodnak, s végül valóságos háziállatokká is válnak. De viszont tapasztalatok szerzésére és mérlegelésére is képesek, s viselkedésüket is ehhez tudják szabni
(1933 Az állatok világa ford.)
gyerekei nincsenek, de viszont háza sincs, lakó a szomszédház gazdájánál
(1940 Veres Péter)
A próféták rámutatnak arra a kötelékre, amely Jahvét népéhez fűzi, de viszont arra is, hogy a többi nép sorsát is ő intézi
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)

Beállítások