dolgozgat ige 5a8

tn (tárgyragos határozóval is) ’kisebb-nagyobb intenzitással, rendsz. megszakításokkal v. lassan (foglalkozásszerűen) szellemi v. fizikai munkát végez, dolgozik vki’ ❖ Midn már a kertben dólgozgata; ſzáz ezerſzer is körl körl nézett, ha vallyon nem ſejthetné é meg valahol a’ maga’ Máriánáját (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 612) | az isten-adták csak egy kicsit akarnának kevesebbet henyélgetni, csak egy kissé akarnának többet dolgozgatni (1841 Széchenyi István CD1501) | [Kazinczy a börtönben] titokban dolgozgatott, régi munkáit átjavította, új fordításokat készített (1932 Pintér Jenő CD44) | az alapellátásban háziorvosként szeretne dolgozgatni (1993 Országgyűlési Napló CD62).

a. tn vmin dolgozgat ’〈vmely megoldandó feladaton v. vmely létrehozandó művön〉 kisebb-nagyobb intenzitással, megszakításokkal tevékenykedik, fáradozik’ ❖ Most ismét egyik csomó Munkámon dolgozgatom (1803 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 764) | [a művészt] törhetlen türelemmel fontos találmányán csüggedetlenűl dolgozgatni látá (1846 Kovács Pál² 8251005, 41) | [Anna] ott ült csinos nyári ruhácskájában, mindenféle kézimunkán dolgozgatva (1909 Tóth Wanda CD10) | Egyik délelőtt dolgozgattunk az árkon, de munkánknak semmi látszata nem volt, ásónkra támaszkodva néztünk a Napba (1984 Hajnal János CD52).

b. ts (rég) ’〈irodalmi művet〉 megszakításokkal, részletekben alkot, ír’ ❖ Magánosan dolgozgattam az atyafiaktól való búcsúztatást (1804 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 792) | a múlt őszkor és télben egynehány philológiai s aesthetikai észrevételeket dolgozgattam (1816 Szemere Pál C3950, 309) | Én eleget dolgozgattam, Mit fejjel és kézzel tudtam; Igy megérdemelem, Ha az ebédet fellelem (1860 Horkai Antal 8185003, 6) | Shirley egy Verlaine-ről szóló előadás vázlatát dolgozgatta fejből (1910 Laczkó Géza CD10).

ÖU: el~.

Sz: dolgozgatás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dolog; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. dolgozgatik

dolgozgat ige 5a8
tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
kisebb-nagyobb intenzitással, rendsz. megszakításokkal v. lassan (foglalkozásszerűen) szellemi v. fizikai munkát végez, dolgozik vki
Midn már a kertben dólgozgata; ſzáz ezerſzer is körl körl nézett, ha vallyon nem ſejthetné é meg valahol a’ maga’ Máriánáját
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
az isten-adták csak egy kicsit akarnának kevesebbet henyélgetni, csak egy kissé akarnának többet dolgozgatni
(1841 Széchenyi István)
[Kazinczy a börtönben] titokban dolgozgatott, régi munkáit átjavította, új fordításokat készített
(1932 Pintér Jenő)
az alapellátásban háziorvosként szeretne dolgozgatni
(1993 Országgyűlési Napló)
a. tárgyatlan vmin dolgozgat
〈vmely megoldandó feladaton v. vmely létrehozandó művön〉 kisebb-nagyobb intenzitással, megszakításokkal tevékenykedik, fáradozik
Most ismét egyik csomó Munkámon dolgozgatom
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
[a művészt] törhetlen türelemmel fontos találmányán csüggedetlenűl dolgozgatni látá
(1846 Kovács Pál²)
[Anna] ott ült csinos nyári ruhácskájában, mindenféle kézimunkán dolgozgatva
(1909 Tóth Wanda)
Egyik délelőtt dolgozgattunk az árkon, de munkánknak semmi látszata nem volt, ásónkra támaszkodva néztünk a Napba
(1984 Hajnal János)
b. tárgyas (rég)
〈irodalmi művet〉 megszakításokkal, részletekben alkot, ír
Magánosan dolgozgattam az atyafiaktól való búcsúztatást
(1804 Csokonai Vitéz Mihály)
a múlt őszkor és télben egynehány philológiai s aesthetikai észrevételeket dolgozgattam
(1816 Szemere Pál)
Én eleget dolgozgattam, Mit fejjel és kézzel tudtam; Igy megérdemelem, Ha az ebédet fellelem
(1860 Horkai Antal)
Shirley egy Verlaine-ről szóló előadás vázlatát dolgozgatta fejből
(1910 Laczkó Géza)
ÖU: eldolgozgat
Sz: dolgozgatás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dolog; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. dolgozgatik

Beállítások