domborzati mn 18A (Föld)

1. ’a földfelszín függőleges tagozódásával, a domborzattal kapcs., arra vonatk., ahhoz tartozó’ ❖ domborzati viszonyok, melyeknek befolyását, kölcsönös hatását az időjárásra kitanulni a tiszta tudomány érdekében is kivánatos (1868 Greguss Gyula C1918, 155) | Melyek azok a domborzati és vízrajzi okok, melyek e kérdésre [ti. Graz városának kialakulására] a választ megadják? (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a Földrajzi nevek etimológiai szótára] a földrajzi nevek valamennyi fajtájára kiterjed, a település- és vízneveken át a domborzati és tájnevekig (1997 Új Könyvek CD29) | a folyók, a völgyek és más domborzati elemek (2000 Természet Világa CD50).

2. ’domborzatot ábrázoló 〈térkép, modell stb.〉, ill. ilyen térképeket készítő, azokkal foglalkozó 〈térképészet〉’ ❖ Minden térkép, a geológiai, a domborzati, a vízrajzi, az utaknak a térképe, […] a magyar tájak és velük az erdélyi tájaknak egyedülálló szintéziséről, egységéről tesznek tanuságot (1940 Teleki Pál CD22) | [A földrajzi modellek] tágabb értelemben lehetnek: szerkezetiek; domborzatiak, […] tereptárgymodellek, […] csillagászati földrajzi modellek (1997 PedagógiaiLex. C6809, 532) | [a nagyrégiónként közölt résztérképek] egyesítik a vízrajzi-domborzati-közlekedési-politikai-közigazgatási kartográfia ábrázolásmódját (1998 Új Könyvek CD29).

Vö. ÉrtSz.; TESz. domború; ÉKsz.

domborzati melléknév 18A (Föld)
1.
a földfelszín függőleges tagozódásával, a domborzattal kapcs., arra vonatk., ahhoz tartozó
domborzati viszonyok, melyeknek befolyását, kölcsönös hatását az időjárásra kitanulni a tiszta tudomány érdekében is kivánatos
(1868 Greguss Gyula)
Melyek azok a domborzati és vízrajzi okok, melyek e kérdésre [ti. Graz városának kialakulására] a választ megadják?
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a Földrajzi nevek etimológiai szótára] a földrajzi nevek valamennyi fajtájára kiterjed, a település- és vízneveken át a domborzati és tájnevekig
(1997 Új Könyvek)
a folyók, a völgyek és más domborzati elemek
(2000 Természet Világa)
2.
domborzatot ábrázoló 〈térkép, modell stb.〉, ill. ilyen térképeket készítő, azokkal foglalkozó 〈térképészet〉
Minden térkép, a geológiai, a domborzati, a vízrajzi, az utaknak a térképe, […] a magyar tájak és velük az erdélyi tájaknak egyedülálló szintéziséről, egységéről tesznek tanuságot
(1940 Teleki Pál)
[A földrajzi modellek] tágabb értelemben lehetnek: szerkezetiek; domborzatiak, […] tereptárgymodellek, […] csillagászati földrajzi modellek
(1997 PedagógiaiLex.)
[a nagyrégiónként közölt résztérképek] egyesítik a vízrajzi-domborzati-közlekedési-politikai-közigazgatási kartográfia ábrázolásmódját
(1998 Új Könyvek)
Vö. ÉrtSz.; TESz. domború; ÉKsz.

Beállítások