dominikánus mn és fn 4A (Vall)

I. mn

1. ’Szent Domonkos által alapított és róla elnevezett 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)〉, ill. e rendhez tartozó 〈személy〉’ ❖ még más mionáriuſok-is vagynak az orſzágomban [ti. Kínában], úgy mint, Dominikánus, koſzos vagy tzókos Barát, és tetves Kaputzinuſok (1791 Jezsuiták kiűzetése Kínából ford. 7429001, 45) | a’ dominicanus szerzet behozását kivánja [Franciaországba Lacordaire] (1841 Pesti Hírlap CD61) | dominikánus nagy inquisitorok (1873 Toldy István 8482015, 261) | 1252-ben készült el a Margitszigeten a dominikánus apácák kolostora, amelyben IV. Béla leánya, Margit hercegnő élt (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | A dominikánus szerzetest, Julianust már gyermekkorától izgatta a Keleten rekedt magyarság sorsa (1995 Új Könyvek CD29) | A pettaui dominikánus konvent (2000 Vizkelety András CD40).

1a. ’e rend által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉’ ❖ [az] ágyú a dominikanus kolostor felé van irányozva (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Fráter Vjekosláv a XIV. században élt a raguzai dominikánus zárdában (1886 Jókai Mór CD18) | 1221-ben Székesfehérvárott Paulus Hungarus, korábban a bolognai egyetem ünnepelt tanára alapította az első dominikánus rendházat (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. ’e rendre jellemző, e rend által képviselt, gyakorolt v. használt’ ❖ [Henri Lavedanból A párbaj című darabban mintha Bourget beszélne] dominikánus dühű klerikálisokhoz (1905 Ady Endre CD0801) | a teljes (dominikánus) olvasó […] 150 kisebb és 10 nagyobb golyóval 150 Üdvözlégy és 10 Miatyánk elmondására kötelez (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 232) | Az újabb, 14–15. századbeli [finn] énekeskönyvekre jellemző a liturgiának s az egyházi éneknek római dominikánus szellemű alakulása (1930 ZeneiLex. CD49).

II. fn

(tbsz-ban, hat ne-vel) ’a Szent Domonkos által 1215-ben Toulouse-ban alapított prédikáló és kolduló szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)’ ❖ A’ Jéſuitáknak a’ Dominikanuſokkal való perek ſok ideig tartott Rómában (1785 Göböl Gáspár 7121008, 56) | a’ Dominikánusok (1221dikben jöttek Magyarországba) (1808 Virág Benedek 8522060, 387) | A dominikanusok főképen mint tanítók és prédikátorok működtek s nevöket utóbb rettenetes emlékűvé tette az inquisitio (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | [a gótika] elterjesztésében döntő szerepe a ferencesek és a dominikánusok rendjének van (1997 Századok CD58).

a. ’e rend tagja’ ❖ [Kolosvári János] Dominicanusból Csanádi Püspök lett, és 1562-ben November Havában, Tridentumban hólt-meg (1805 Szombathy János C2556, 345) | Hordoz fejér ’s fekete színt Mint egy Dominicanus (1833 Áltöltöztetett Aeneis ford. C4640, 55) | [Károly Róbert] szívesen mozdította elő a szentszéknél is kegyben álló […] dominikánusok főpappá nevezését (1930 Hóman Bálint CD42) | 1235 tavaszán indult útnak az a négy dominikánus, akik a még mindig zárt egységben élő magyarok telepét óhajtották megkeresni (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

J: domonkos, domonkosi, dömés.

ÖE: ~tyúk.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dominikánus melléknév és főnév 4A (Vall)
I. melléknév
1.
Szent Domonkos által alapított és róla elnevezett 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége), ill. e rendhez tartozó 〈személy〉
még más mionáriuſok-is vagynak az orſzágomban [ti. Kínában], úgy mint, Dominikánus, koſzos vagy tzókos Barát, és tetves Kaputzinuſok
(1791 Jezsuiták kiűzetése Kínából ford.)
a’ dominicanus szerzet behozását kivánja [Franciaországba Lacordaire]
(1841 Pesti Hírlap)
dominikánus nagy inquisitorok
(1873 Toldy István)
1252-ben készült el a Margitszigeten a dominikánus apácák kolostora, amelyben IV. Béla leánya, Margit hercegnő élt
(1993 A magyarság kézikönyve)
A dominikánus szerzetest, Julianust már gyermekkorától izgatta a Keleten rekedt magyarság sorsa
(1995 Új Könyvek)
A pettaui dominikánus konvent
(2000 Vizkelety András)
1a.
e rend által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉
[az] ágyú a dominikanus kolostor felé van irányozva
(1848 Kossuth Hírlapja)
Fráter Vjekosláv a XIV. században élt a raguzai dominikánus zárdában
(1886 Jókai Mór)
1221-ben Székesfehérvárott Paulus Hungarus, korábban a bolognai egyetem ünnepelt tanára alapította az első dominikánus rendházat
(1993 A magyarság kézikönyve)
2.
e rendre jellemző, e rend által képviselt, gyakorolt v. használt
[Henri Lavedanból A párbaj című darabban mintha Bourget beszélne] dominikánus dühű klerikálisokhoz
(1905 Ady Endre)
a teljes (dominikánus) olvasó […] 150 kisebb és 10 nagyobb golyóval 150 Üdvözlégy és 10 Miatyánk elmondására kötelez
(1928 TolnaiÚjLex.)
Az újabb, 14–15. századbeli [finn] énekeskönyvekre jellemző a liturgiának s az egyházi éneknek római dominikánus szellemű alakulása
(1930 ZeneiLex.)
II. főnév
(tbsz-ban, hat ne-vel)
a Szent Domonkos által 1215-ben Toulouse-ban alapított prédikáló és kolduló szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)
A’ Jéſuitáknak a’ Dominikanuſokkal való perek ſok ideig tartott Rómában
(1785 Göböl Gáspár)
a’ Dominikánusok (1221dikben jöttek Magyarországba)
(1808 Virág Benedek)
A dominikanusok főképen mint tanítók és prédikátorok működtek s nevöket utóbb rettenetes emlékűvé tette az inquisitio
(1900 Nagy képes világtörténet)
[a gótika] elterjesztésében döntő szerepe a ferencesek és a dominikánusok rendjének van
(1997 Századok)
a.
e rend tagja
[Kolosvári János] Dominicanusból Csanádi Püspök lett, és 1562-ben November Havában, Tridentumban hólt-meg
(1805 Szombathy János)
Hordoz fejér ’s fekete színt Mint egy Dominicanus
(1833 Áltöltöztetett Aeneis ford.)
[Károly Róbert] szívesen mozdította elő a szentszéknél is kegyben álló […] dominikánusok főpappá nevezését
(1930 Hóman Bálint)
1235 tavaszán indult útnak az a négy dominikánus, akik a még mindig zárt egységben élő magyarok telepét óhajtották megkeresni
(1993 A magyarság kézikönyve)
ÖE: dominikánustyúk
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások