domonkos mn és fn 4A (Vall)domokos (kissé rég)

I. mn

1. ’dominikánus 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)〉, ill. e rendhez tartozó 〈személy〉’ ❖ [a Bánffy-család őse,] II. Buzád, ki 1226-ban tótországi bán volt, (1223. pozsonyi főisp.), azután domokos-baráttá lőn, és mint ilyen Szobor nevü pusztáját szerzetének adományozza 1233-ban (1857 Nagy Iván CD31) | Szent-Miklós-szegén (1442 óta) a veszprémi (domonkos) apáczák bírtak némely részeket (1897 Csánki Dezső CD33) | Aquinói Tamás domonkos rendi szerzetes volt (1977 Gecse Gusztáv 1057007, 361) | [1883-ban Sopronban a Könyvtári Bizottság tagjai megtekintették] a bencés gimnázium és a domonkos szerzet könyvtárát (2000 Soproni Szemle CD52).

1a. ’e rend által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉’ ❖ Fére az országbúl ez illyen istentelen törvényekkel, s’ küldgyétek ez illyeneket […] Goa, Lizabonn, Sevilla, Madrid, domonkos, inquizitzio házaiban (1791 Laczkovics János 7033001, 151) | A magyarbródi domonkos-kolostor (1886 Sándorfi Nándor CD27) | A [15.] század végén a magyarországi domonkos rendtartomány 45 kolostort és legalább 900–1000 rendtagot számlált (1939 Balanyi György CD43) | az 1396-ban Zadarban (Zárá) alapított domonkos iskola 1495-ben főiskolai szintre emelkedett (1999 Zehery Miklós CD40).

2. ’e rendre jellemző, e rend által képviselt, gyakorolt v. haszn.’ ❖ az Andrássy család egyik szent leányának képe domokos apácza öltönyben (1876 Ipolyi Arnold CD57) | domonkos legendaírás (1964 Klaniczay Tibor CD53) | [a 13–14. század fordulóján] az egyetem az egyház fennhatósága alá tartozott és erősen domonkos befolyás alatt állt (2000 Sághy Marianne CD17).

II. fn

(tbsz-ban, hat ne-vel) ’dominikánus szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)’ ❖ [Sopronban] az ev. lyceummal egy sorban áll a domonkosok két tornyos egyháza (1847 Pesti Divatlap C5841, 1212) | a brassaiak a reformatiót elfogadva Honterust papjuknak választották, s a Brassóban volt ferencz-rendű szerzeteseket és domonkosokat apáczáikkal együtt elüzték (1873 Orbán Balázs 8340022, 245) | a ferencesek és domonkosok nem a magányt, hanem a minél tekintélyesebb számú tömeget keresték (1973 Entz Géza² 9124001, 9) | Béla király ekkor [ti. az 1269. október 3-án kelt oklevélben] elveszi a domonkosoktól a budavári Szűz Margit egyházat (1987 Dümmerth Dezső 1040001, 90).

a. ’e rend tagja’ ❖ IV. Incze pápa az egyik követség vezetését de Plano-Carpini minorita barátra és frater Benedek lengyel domonkosra, mint tolmácsra bízta volt (1878 Botka Tivadar CD57) | [A soproni katolikus gimnáziumban] 1798-tól egyre szaporodik a világi tanárok száma, s mikor a bencések átveszik az intézetet, már csak egy domonkos volt a tanári karban (1944 Legény János CD52) | Paulus Hungarus, az egyik első domonkos Itáliában már magisteri fokozatot szerzett (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

J: dominikánus.

Vö. CzF. domokos¹ · domonkos; ÉrtSz. domonkosrendi; TESz.; ÉKsz.

domonkos melléknév és főnév 4A (Vall)
domokos 4A (kissé rég)
I. melléknév
1.
dominikánus 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége), ill. e rendhez tartozó 〈személy〉
[a Bánffy-család őse,] II. Buzád, ki 1226-ban tótországi bán volt, (1223. pozsonyi főisp.), azután domokos-baráttá lőn, és mint ilyen Szobor nevü pusztáját szerzetének adományozza 1233-ban
(1857 Nagy Iván)
Szent-Miklós-szegén (1442 óta) a veszprémi (domonkos) apáczák bírtak némely részeket
(1897 Csánki Dezső)
Aquinói Tamás domonkos rendi szerzetes volt
(1977 Gecse Gusztáv)
[1883-ban Sopronban a Könyvtári Bizottság tagjai megtekintették] a bencés gimnázium és a domonkos szerzet könyvtárát
(2000 Soproni Szemle)
1a.
e rend által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉
Fére az országbúl ez illyen istentelen törvényekkel, s’ küldgyétek ez illyeneket […] Goa, Lizabonn, Sevilla, Madrid, domonkos, inquizitzio házaiban
(1791 Laczkovics János)
A magyarbródi domonkos-kolostor
(1886 Sándorfi Nándor)
A [15.] század végén a magyarországi domonkos rendtartomány 45 kolostort és legalább 900–1000 rendtagot számlált
(1939 Balanyi György)
az 1396-ban Zadarban (Zárá) alapított domonkos iskola 1495-ben főiskolai szintre emelkedett
(1999 Zehery Miklós)
2.
e rendre jellemző, e rend által képviselt, gyakorolt v. haszn.
az Andrássy család egyik szent leányának képe domokos apácza öltönyben
(1876 Ipolyi Arnold)
domonkos legendaírás
(1964 Klaniczay Tibor)
[a 13–14. század fordulóján] az egyetem az egyház fennhatósága alá tartozott és erősen domonkos befolyás alatt állt
(2000 Sághy Marianne)
II. főnév
(tbsz-ban, hat ne-vel)
dominikánus szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)
[Sopronban] az ev.evangélikus lyceummal egy sorban áll a domonkosok két tornyos egyháza
(1847 Pesti Divatlap)
a brassaiak a reformatiót elfogadva Honterust papjuknak választották, s a Brassóban volt ferencz-rendű szerzeteseket és domonkosokat apáczáikkal együtt elüzték
(1873 Orbán Balázs)
a ferencesek és domonkosok nem a magányt, hanem a minél tekintélyesebb számú tömeget keresték
(1973 Entz Géza²)
Béla király ekkor [ti. az 1269. október 3-án kelt oklevélben] elveszi a domonkosoktól a budavári Szűz Margit egyházat
(1987 Dümmerth Dezső)
a.
e rend tagja
IV. Incze pápa az egyik követség vezetését de Plano-Carpini minorita barátra és frater Benedek lengyel domonkosra, mint tolmácsra bízta volt
(1878 Botka Tivadar)
[A soproni katolikus gimnáziumban] 1798-tól egyre szaporodik a világi tanárok száma, s mikor a bencések átveszik az intézetet, már csak egy domonkos volt a tanári karban
(1944 Legény János)
Paulus Hungarus, az egyik első domonkos Itáliában már magisteri fokozatot szerzett
(1993 A magyarság kézikönyve)
Vö. CzF. domokos¹ · domonkos; ÉrtSz. domonkosrendi; TESz.; ÉKsz.

Beállítások