dong ige 3a7donog (nyj v. irod) , dung (rég v. nyj)

1. tn ’〈rovar, kül. méh v. darázs〉 repülés közben szárnyával mély, zümmögő hangot ad’ ❖ [az oroszlánnak egy] ſzemtelen légy fülében dongott (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267003, 72) | rakodt méh dongott gazdag rétjeiken (1832 Fáy András¹ 8139007, 115) | ott vergődött, […] halódott, dungott [a parázsba esett bogár] (1898 Móra István C3208, 149) | mért donog a nagy, fekete légy az ablakon? (1934 Kassák Lajos CD10) | Szőlőlevéllel kibélelt kosárba szedi a körtét, míg darázs dong körülötte (1962 Csoóri Sándor 9090069, 23).

1a. ts (irod) ’〈rovar, kül. méh v. darázs〉 ilyen hang kíséretében körülrepked, körüldong vmit’ ❖ A’ tiszta Viaszszat, Szurkot és Terpentint a’ Darás, Here és Méh felette dongják (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 195) | méhraj, dongja az odút (1859 Vasárnapi Újság CD56) | A lovak dermedt, lila orrlika harmatos, darazsak, legyek dongják (1954 Juhász Ferenc 9285020, 49).

2. tn dong vki körül (kissé rég) ’kedveskedve, kül. udvarlóként sokat forgolódik vki körül’ ❖ Ifiúságomban elég efféle csudabogár dongott körültem, hol tapasztalnom kellett, hogy akinek esze nincs, szeretni se jó (1804 Bessenyei György¹ 7044052, 37) | harmincz esztendeje már; hogy donganak körűle a’ világ’ fiai, ’s egyik se mer bele kapni (1824 Vörösmarty Mihály 8524394, 287) | a fiskális ott dongott körülette, s beszélt összevissza (1882 Kazár Emil C2511, 260) | [Jani] a lány körül dong, dürög, dörgölődik (1921 Szívós Zsigmond CD10).

2a. ts (kissé rég) ’〈rendsz. több személy kül. nőt〉 kedveskedve, hízelegve körülvesz, körüludvarol, ill. 〈helyet〉 gyakran, buzgón, rendsz. sok időt ott töltve látogat vki’ ❖ Nem tudott a’ Férje semmit bizonyosan, De tudta azt, hogy t dongják tsoportosan (1787 Csenkeszfai Poóts András C1279, 119) | [a csehek] kivált az olyan szekereket dongják, Honnét kihasalnak borral tele dongák (1863–1879 Arany János CD01) | Azóta, hogy Anett a czukrász felesége lett, […] nagyon dongják a boltot (1898 Petelei István C3493, 60) | [a húgomat a bálban] a legények dongták, mint a legyek a cukrot (1940 Veres Péter C4411, 5).

3. tn (irod) ’〈hely, tér stb.〉 rovar(ok) repülés közben hallatott, mély, zümmögő hangjával van tele, attól visszhangzik, ill. hangos’ ❖ A mulatóhelyek, dongó kaptárok, ontották magukból az emberrajt (1915 Kosztolányi Dezső 9359341, 67) | Ó szép koszorúm, dongó cserfa-erdő (1930 Illyés Gyula ford. 9274002, 71) | A nagy folyónál zsong, zizeg a nád, szunyogzenétől dong a parti zsombok (1938 e. Dsida Jenő 9114059, 137).

4. tn (irod) ’rovarok dongására, zümmögésére emlékeztető hangot ad vmi’ ❖ Zúgnak a vitorlák, a deszkák ropognak, A kötelek rútúl dongnak s csikorognak (1787–1790 Ráday Gedeon¹ ford.–Vergilius C3573, 73) | hogy hivják azt a dongó kis aczélhangszert, mellyet Iczig zsidó ingyen ad két krajczárért? (1858 Vasárnapi Újság CD56) | egész éjjel dong a cséplőgép (1955 Antalffy Gyula 1004006, 7).

5. tn (irod, átv is) ’〈méhzümmögés, ill. arra emlékeztető hang, beszéd〉 hangzik, szól’ ❖ [a nagyenyedi kollégisták a kollégium] külömbkülömb virágokkal béhíntett környékére replnek ki (mint ama’ munkás Bogarak az  kosaraiknak köztársaságából) […] és az eſztendnek zöldell ſzakaſzaiban itt gyjtögetik ſzorgalmatos hangon dungó zúgások között az édes Tudományokat (1806 Hazai Tudósítások C0187, 332) | sok tanács Fog új uradhoz súgva dongani (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 251) | valami zúgó, dongó danát énekelve, oda csalta magához a delphineket (1856 Jókai Mór C2259, 4) | halk orgona fojtott sírása dong (1918 Nagy Zoltán CD10) | Messziről harangszó donog (1974 Kormos István ford.–Eminescu 9353061, 228).

6. tn (irod) ’〈személy〉 ilyen hangon beszél, énekel stb.’ ❖ donogni [=] dunnogni (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 17) | Mind (donognak) [a szereplők] (1815 Katona József C2501, 119) | Jobbra tarts, te kutyafülű, mert balra tudom én is az akácost – dongott a kisasszony (1919 Krúdy Gyula CD54) | Még nincs vége az osztózkodásnak. Folytassuk! – Folytassuk! – dongottak a testvérek (1931 Oláh Gábor 9487062, 44).

6a. ts (irod) ’〈személy〉 ilyen hangon mond, énekel, elmuzsikál vmit’ ❖ nevetést okozunk nyelvünknek gőgjei által, római frázisokot dongván füleikbe azoknak, kik sükeres kincset nem lelnek puszta szavakban (1805 Verseghy Ferenc CD01) | Ha nem hallom is ráfordul az eszem [a dalra], hátha még ha szüntelen dongják is körültem! (1877 Lukácsy Sándor C2945, 36) | Szemtelen – donogta Zsuzsi (1915 Gárdonyi Géza C1823, 34) | Taj, Csin, Cseng és Vej zenéjét sípon fújják, húron dongják (1958 Weöres Sándor ford.–Szung Jü 9788284, 70).

7. tn (irod) ’〈üreges v. üres tárgy〉 ütésre tompa, visszhangzó, mély hangot ad’ ❖ a hordó dong (1906 Gárdonyi Géza C1844, 55) | [a kocsma] udvarán dongnak a kugligolyók (1911 Szép Ernő CD10) | [szerettem volna] megtudni, hogy miért dongott éjszaka a magános ház esőcsatornája (1927 Krúdy Gyula CD54) | csak az üst, a réz dongjon tovább (1957–1967 Nemes Nagy Ágnes 9479092, 79).

7a. (irod) ’〈olyan tárgy, amely mögött v. alatt üres tér van〉 ilyen hangot ad’ ❖ Kalapácstól dong a donga, „Tiktak, tiktak” foly a munka (1854 Arany János 8014063, 229) | a csigalépcső úgy dong lábai alatt, mint a koporsó (1917 Krúdy Gyula CD54) | még az asztal is dongott, amelyre két öklét lecsapta (1931 Krúdy Gyula CD54).

7b. (irod) ’〈láb〉 ilyen tárgyon döngő, dübörgő hangot kelt, előidéz’ ❖ Osmani láb dongott Buda’ telkein (1830 Takácsy József C0423, 149) | fából nagy állványokat eszkábáltak, léces hágókat, deszkaemelettel, azon dongott sark, csoszogott papucs (1909 Babits Mihály 9014024, 72).

Ö: körül~.

Sz: dongás, dongat.

Vö. CzF. ~, dongó²; ÉrtSz. ~, donog; TESz.; ÉKsz. ~, donog; SzT.; ÚMTsz. ~, donog¹; ÉKsz.² dong¹, donog.

dong ige 3a7
donog 3a7 (nyj v. irod)
dung 3a7 (rég v. nyj)
1. tárgyatlan
〈rovar, kül. méh v. darázs〉 repülés közben szárnyával mély, zümmögő hangot ad
[az oroszlánnak egy] ſzemtelen légy fülében dongott
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
rakodt méh dongott gazdag rétjeiken
(1832 Fáy András¹)
ott vergődött, […] halódott, dungott [a parázsba esett bogár]
(1898 Móra István)
mért donog a nagy, fekete légy az ablakon?
(1934 Kassák Lajos)
Szőlőlevéllel kibélelt kosárba szedi a körtét, míg darázs dong körülötte
(1962 Csoóri Sándor)
1a. tárgyas (irod)
〈rovar, kül. méh v. darázs〉 ilyen hang kíséretében körülrepked, körüldong vmit
A’ tiszta Viaszszat, Szurkot és Terpentint a’ Darás, Here és Méh felette dongják
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
méhraj, dongja az odút
(1859 Vasárnapi Újság)
A lovak dermedt, lila orrlika harmatos, darazsak, legyek dongják
(1954 Juhász Ferenc)
2. tárgyatlan dong vki körül (kissé rég)
kedveskedve, kül. udvarlóként sokat forgolódik vki körül
Ifiúságomban elég efféle csudabogár dongott körültem, hol tapasztalnom kellett, hogy akinek esze nincs, szeretni se jó
(1804 Bessenyei György¹)
harmincz esztendeje már; hogy donganak körűle a’ világ’ fiai, ’s egyik se mer bele kapni
(1824 Vörösmarty Mihály)
a fiskális ott dongott körülette, s beszélt összevissza
(1882 Kazár Emil)
[Jani] a lány körül dong, dürög, dörgölődik
(1921 Szívós Zsigmond)
2a. tárgyas (kissé rég)
〈rendsz. több személy kül. nőt〉 kedveskedve, hízelegve körülvesz, körüludvarol, ill. 〈helyet〉 gyakran, buzgón, rendsz. sok időt ott töltve látogat vki
Nem tudott a’ Férje semmit bizonyosan, De tudta azt, hogy t dongják tsoportosan
(1787 Csenkeszfai Poóts András)
[a csehek] kivált az olyan szekereket dongják, Honnét kihasalnak borral tele dongák
(1863–1879 Arany János)
Azóta, hogy Anett a czukrász felesége lett, […] nagyon dongják a boltot
(1898 Petelei István)
[a húgomat a bálban] a legények dongták, mint a legyek a cukrot
(1940 Veres Péter)
3. tárgyatlan (irod)
〈hely, tér stb.〉 rovar(ok) repülés közben hallatott, mély, zümmögő hangjával van tele, attól visszhangzik, ill. hangos
A mulatóhelyek, dongó kaptárok, ontották magukból az emberrajt
(1915 Kosztolányi Dezső)
Ó szép koszorúm, dongó cserfa-erdő
(1930 Illyés Gyula ford.)
A nagy folyónál zsong, zizeg a nád, szunyogzenétől dong a parti zsombok
(1938 e. Dsida Jenő)
4. tárgyatlan (irod)
rovarok dongására, zümmögésére emlékeztető hangot ad vmi
Zúgnak a vitorlák, a deszkák ropognak, A kötelek rútúl dongnak s csikorognak
(1787–1790 Ráday Gedeon¹ ford.Vergilius)
hogy hivják azt a dongó kis aczélhangszert, mellyet Iczig zsidó ingyen ad két krajczárért?
(1858 Vasárnapi Újság)
egész éjjel dong a cséplőgép
(1955 Antalffy Gyula)
5. tárgyatlan (irod, átv is)
〈méhzümmögés, ill. arra emlékeztető hang, beszéd〉 hangzik, szól
[a nagyenyedi kollégisták a kollégium] külömbkülömb virágokkal béhíntett környékére replnek ki (mint ama’ munkás Bogarak az  kosaraiknak köztársaságából) […] és az eſztendnek zöldell ſzakaſzaiban itt gyjtögetik ſzorgalmatos hangon dungó zúgások között az édes Tudományokat
(1806 Hazai Tudósítások)
sok tanács Fog új uradhoz súgva dongani
(1830 Vörösmarty Mihály)
valami zúgó, dongó danát énekelve, oda csalta magához a delphineket
(1856 Jókai Mór)
halk orgona fojtott sírása dong
(1918 Nagy Zoltán)
Messziről harangszó donog
(1974 Kormos István ford.Eminescu)
6. tárgyatlan (irod)
〈személy〉 ilyen hangon beszél, énekel stb.
donogni [=] dunnogni
(1784 Baróti Szabó Dávid)
Mind (donognak) [a szereplők]
(1815 Katona József)
Jobbra tarts, te kutyafülű, mert balra tudom én is az akácost – dongott a kisasszony
(1919 Krúdy Gyula)
Még nincs vége az osztózkodásnak. Folytassuk! – Folytassuk! – dongottak a testvérek
(1931 Oláh Gábor)
6a. tárgyas (irod)
〈személy〉 ilyen hangon mond, énekel, elmuzsikál vmit
nevetést okozunk nyelvünknek gőgjei által, római frázisokot dongván füleikbe azoknak, kik sükeres kincset nem lelnek puszta szavakban
(1805 Verseghy Ferenc)
Ha nem hallom is ráfordul az eszem [a dalra], hátha még ha szüntelen dongják is körültem!
(1877 Lukácsy Sándor)
Szemtelen – donogta Zsuzsi
(1915 Gárdonyi Géza)
Taj, Csin, Cseng és Vej zenéjét sípon fújják, húron dongják
(1958 Weöres Sándor ford.Szung Jü)
7. tárgyatlan (irod)
〈üreges v. üres tárgy〉 ütésre tompa, visszhangzó, mély hangot ad
a hordó dong
(1906 Gárdonyi Géza)
[a kocsma] udvarán dongnak a kugligolyók
(1911 Szép Ernő)
[szerettem volna] megtudni, hogy miért dongott éjszaka a magános ház esőcsatornája
(1927 Krúdy Gyula)
csak az üst, a réz dongjon tovább
(1957–1967 Nemes Nagy Ágnes)
7a. (irod)
〈olyan tárgy, amely mögött v. alatt üres tér van〉 ilyen hangot ad
Kalapácstól dong a donga, „Tiktak, tiktak” foly a munka
(1854 Arany János)
a csigalépcső úgy dong lábai alatt, mint a koporsó
(1917 Krúdy Gyula)
még az asztal is dongott, amelyre két öklét lecsapta
(1931 Krúdy Gyula)
7b. (irod)
〈láb〉 ilyen tárgyon döngő, dübörgő hangot kelt, előidéz
Osmani láb dongott Buda’ telkein
(1830 Takácsy József)
fából nagy állványokat eszkábáltak, léces hágókat, deszkaemelettel, azon dongott sark, csoszogott papucs
(1909 Babits Mihály)
Sz: dongás, dongat
Vö. CzF. ~, dongó²; ÉrtSz. ~, donog; TESz.; ÉKsz. ~, donog; SzT.; ÚMTsz. ~, donog¹; ÉKsz.² dong¹, donog

Beállítások