durrog tn ige 2a

1. ’〈robbanótöltettel ellátott lövedékek sokasága felrobbanva, ill. tűzfegyver a lövedékeit kirepítve〉 többször egymás után durranó hangot ad’ ❖ Trombita zeng, dühög a paripák nyoma, durrog az ágyú (1789–1790 Fazekas Mihály 8138032, 13) | A védők granátokat dobáltak a támadók közé, amik durrogva pattogtak szét a lábaik alatt (1882 Jókai Mór CD18) | Odalenn a nagy gyepen még mindig durrognak a fegyverek (1931 Sárközi György 9587012, 349) | Szent Iván éjjelén petárdák durrogtak (1990 Barna Imre 2004029, 520).

1a. (rég)(tűzfegyverrel) többször egymás után lő, lövöldöz (vmire) vki’ ❖ A’ várban ágyúkkal nagyon durrogának (1790 Gvadányi József 7125004, 207) | [a nevetséges falusi uracska] mozsarak dörgései közt fogadá vadászatra jövő vendégit, s aztán napestig durrogott kányákra, ölyvekre, keselyűkre (1842 Széchenyi István CD1501) | Ádáz Ali tábora durrog alatt, S rombolja tekékkel a sziklafalat (1858 Czuczor Gergely 8078008, 143) | Valamelyik parancsnok, ugy mondják[,] Perczel, egy félüteget állít fel csapataink háta mögé, s bolondjába durrogni kezd (1898 Gracza György CD45).

1b. ’〈(pezsgős)palackok, ill. dugóik sokasága a palackok kibontásakor:〉 éles, pukkanó hangokat hallat’ ❖ a pezsgők durrogtak az asztalon (1855 Beöthy László¹ C2875, 233) | a lombok közt durrogtak a sörös- és limonádéspalackok (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 83) | Pezsgősdugók durrognak, egy korán becsiccsentett méltóságos arany körömcipőből vedel (1988 Lengyel Péter 9397006, 170).

1c. ’〈gép(jármű) működés közben:〉 ismételten erős, szaggatott, durranásszerű hangot ad’ ❖ durrognak ott a fogyó asztag előtt szembeállva [a cséplőgépek] (1935 Illyés Gyula CD10) | Teherautó hátrált durrogva, mély nyomot vágva a homokos földbe (1954 Dimény István C3634, 54) | A nagyszerű, közös társalgásnak az este 23 órakor előállt durrogó, dudáló autóbusz vetett véget (1996 Magyar reformátusok CD1210).

1d. (kissé rég) ’〈tűz, ill. tűzben égő anyag〉 nagyokat durranva, erősen pattogva ég, ropog’ ❖ magam […] mindig annyira álltam a tűztől, hogy mikor a száraz fa durrogni kezd, ki ne rugja a szememet (1859 Vas Gereben C4362, 51) | Kinn az utcán durrogtak az ünnepi tüzek, égtek a lámpák (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | Máglya e vadakból lobban […]. Ropogva, durrogva mind, mind szűzi hamuvá égnek (1956 Nagy László² 9473054, 82).

2. (tárgyragos határozóval is) (/biz) ’sértetten, indulatosan beszél, pufog, kiabál’ ❖ Rettenetes halálos vétek a’ réſzegség. […] Sínak, rinak, majd éhel halnak otthon a’ rongyos árvák, a’ ſzegény házas-társ, és a’ gazda a’ tsapon durrog, höröget, tombol, röhög a’ boros korsók között (1775 Molnár János 7232025, 53) | illyen bajnokok pattognak és durrognak az Anyaszentegyházban meg-rögzött igazságra (1777 Molnár János C3195, 257) | Mit durrogsz? csititá a gazda [a cselédet] (1856 Vas Gereben C4381, 291) | Én egyébként a magam részéről még durrogok egy keveset, még írok ide-oda, még futok néhány kört, még ki-kijárok egyet kiáltani a pusztába, ha már elég borsó van a falon (1994 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’〈indulatos kiáltás, átkozódás, fenyegetés〉 többször felhangzik’ ❖ Nem de az ö füle hallattára durrog az útzákon, a’ mühelyben […] a’ ſok ſzitok, és átok? (1777 Molnár János C3195, 43) | 1767-ben mind a’ Prusz [= porosz] mind az Orosz Udvar durrogó fenyegetésekkel új fel-segélléseket kivánta (1800 Molnár János C0302, 20).

3. (rég) ’〈madár〉 jellegzetes, meg-megszakadó, mély hangot hallat’ ❖ Vadkacsa hápogott, kócsag sikoltozott, daru, gém durrogott a sáserdő mélyén (1884 Jókai Mór CD18) | Mikor a fajd durrog, a pirók fütyől S szénégető csattog: az már jó idő (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

4. (rég) ’〈vmely tárgy vmihez erőteljesen hozzáütve v. hozzácsapódva〉 ismételten durranó, csattanó hangot ad’ ❖ Durrog az oldalfél, kötelek csiszolódva reczegnek (1826 Egyed Antal ford.–Ovidius C1555, 17) | A zárt ajtók úgy durrogtak a keresztülfúvó széltől, mintha valaki rugdalná kívülről (1853 Jókai Mór CD18) | Ajtók durrogtak, csizmák kopogtak (1913 Gárdonyi Géza C1851, 150).

5. ’〈ostor〉 ismételten erős, élesen csattanó hangot ad, ill. 〈ostorral〉 ilyen hangokat kelt vki’ ❖ nem látok mást, csak egy ökrös szekeret. Mellette egy árvalányhajas kalapu parasztlegény ballag, és hosszú ostorral durrog (1912 Gárdonyi Géza C1839, 100) | Durrogott az ostor egy darabig (1953 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343002, 208) | ostora rándítatlan durrog (1979 Orbán Ottó 9492015, 5).

6. (rég) ’〈villámok sokasága〉 többször egymás után nagyot csattan’ ❖ [olyan] ropogás hallatott, mintha ſok menydörgés égyſzerre durrogott-vólna (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 151).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

durrog tárgyatlan ige 2a
1.
〈robbanótöltettel ellátott lövedékek sokasága felrobbanva, ill. tűzfegyver a lövedékeit kirepítve〉 többször egymás után durranó hangot ad
Trombita zeng, dühög a paripák nyoma, durrog az ágyú
(1789–1790 Fazekas Mihály)
A védők granátokat dobáltak a támadók közé, amik durrogva pattogtak szét a lábaik alatt
(1882 Jókai Mór)
Odalenn a nagy gyepen még mindig durrognak a fegyverek
(1931 Sárközi György)
Szent Iván éjjelén petárdák durrogtak
(1990 Barna Imre)
1a. (rég)
(tűzfegyverrel) többször egymás után lő, lövöldöz (vmire) vki
A’ várban ágyúkkal nagyon durrogának
(1790 Gvadányi József)
[a nevetséges falusi uracska] mozsarak dörgései közt fogadá vadászatra jövő vendégit, s aztán napestig durrogott kányákra, ölyvekre, keselyűkre
(1842 Széchenyi István)
Ádáz Ali tábora durrog alatt, S rombolja tekékkel a sziklafalat
(1858 Czuczor Gergely)
Valamelyik parancsnok, ugy mondják[,] Perczel, egy félüteget állít fel csapataink háta mögé, s bolondjába durrogni kezd
(1898 Gracza György)
1b.
(pezsgős)palackok, ill. dugóik sokasága a palackok kibontásakor:〉 éles, pukkanó hangokat hallat
a pezsgők durrogtak az asztalon
(1855 Beöthy László¹)
a lombok közt durrogtak a sörös- és limonádéspalackok
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
Pezsgősdugók durrognak, egy korán becsiccsentett méltóságos arany körömcipőből vedel
(1988 Lengyel Péter)
1c.
〈gép(jármű) működés közben:〉 ismételten erős, szaggatott, durranásszerű hangot ad
durrognak ott a fogyó asztag előtt szembeállva [a cséplőgépek]
(1935 Illyés Gyula)
Teherautó hátrált durrogva, mély nyomot vágva a homokos földbe
(1954 Dimény István)
A nagyszerű, közös társalgásnak az este 23 órakor előállt durrogó, dudáló autóbusz vetett véget
(1996 Magyar reformátusok)
1d. (kissé rég)
〈tűz, ill. tűzben égő anyag〉 nagyokat durranva, erősen pattogva ég, ropog
magam […] mindig annyira álltam a tűztől, hogy mikor a száraz fa durrogni kezd, ki ne rugja a szememet
(1859 Vas Gereben)
Kinn az utcán durrogtak az ünnepi tüzek, égtek a lámpák
(1921 Kosztolányi Dezső)
Máglya e vadakból lobban […]. Ropogva, durrogva mind, mind szűzi hamuvá égnek
(1956 Nagy László²)
2. (tárgyragos határozóval is) (/biz)
sértetten, indulatosan beszél, pufog, kiabál
Rettenetes halálos vétek a’ réſzegség. […] Sínak, rinak, majd éhel halnak otthon a’ rongyos árvák, a’ ſzegény házas-társ, és a’ gazda a’ tsapon durrog, höröget, tombol, röhög a’ boros korsók között
(1775 Molnár János)
illyen bajnokok pattognak és durrognak az Anyaszentegyházban meg-rögzött igazságra
(1777 Molnár János)
Mit durrogsz? csititá a gazda [a cselédet]
(1856 Vas Gereben)
Én egyébként a magam részéről még durrogok egy keveset, még írok ide-oda, még futok néhány kört, még ki-kijárok egyet kiáltani a pusztába, ha már elég borsó van a falon
(1994 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
〈indulatos kiáltás, átkozódás, fenyegetés〉 többször felhangzik
Nem de az ö füle hallattára durrog az útzákon, a’ mühelyben […] a’ ſok ſzitok, és átok?
(1777 Molnár János)
1767-ben mind a’ Prusz [= porosz] mind az Orosz Udvar durrogó fenyegetésekkel új fel-segélléseket kivánta
(1800 Molnár János)
3. (rég)
〈madár〉 jellegzetes, meg-megszakadó, mély hangot hallat
Vadkacsa hápogott, kócsag sikoltozott, daru, gém durrogott a sáserdő mélyén
(1884 Jókai Mór)
Mikor a fajd durrog, a pirók fütyől S szénégető csattog: az már jó idő
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
4. (rég)
〈vmely tárgy vmihez erőteljesen hozzáütve v. hozzácsapódva〉 ismételten durranó, csattanó hangot ad
Durrog az oldalfél, kötelek csiszolódva reczegnek
(1826 Egyed Antal ford.Ovidius)
A zárt ajtók úgy durrogtak a keresztülfúvó széltől, mintha valaki rugdalná kívülről
(1853 Jókai Mór)
Ajtók durrogtak, csizmák kopogtak
(1913 Gárdonyi Géza)
5.
〈ostor〉 ismételten erős, élesen csattanó hangot ad, ill. 〈ostorral〉 ilyen hangokat kelt vki
nem látok mást, csak egy ökrös szekeret. Mellette egy árvalányhajas kalapu parasztlegény ballag, és hosszú ostorral durrog
(1912 Gárdonyi Géza)
Durrogott az ostor egy darabig
(1953 Kolozsvári Grandpierre Emil)
ostora rándítatlan durrog
(1979 Orbán Ottó)
6. (rég)
〈villámok sokasága〉 többször egymás után nagyot csattan
[olyan] ropogás hallatott, mintha ſok menydörgés égyſzerre durrogott-vólna
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások