durrogtat ige 5a8

1. ts ’〈robbanóanyaggal töltött eszközöket〉 durranásokat előidézve egymás után felrobbant’ ❖ azt hiszem, csak petárdákat durrogtattak (2000 Természet Világa CD50).

1a. ts ’〈pezsgősüvegeket〉 dugójuk kihúzásával éles, pukkanó hangot idézve elő kinyit, kibont’ ❖ terített asztal mellett pezsgő-palaczkokat durrogtatott az inas (1889 Szabó Endre C3770, 123) | Moszkvában szerda éjjel nem lehetett látni önfeledten ünneplő, pezsgőt durrogtató tömeget (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. tn ’〈robbanóanyaggal〉 durranást idéz elő’ ❖ gyerekek és nagyobb fiúk durrogtatnak pléhdobozban fejlesztett karbidgázzal (2000 M. Kozár Mária CD36).

2. ts ’〈durranó hangot adó tűzfegyvert〉 ismételten, gyakran elsüt’ ❖ [Lónyay Anna] meg-nem-rettent ſzívvel durogtatta ágyúit, az tet ostromlok ellen, Aranyos Medgyesi várábúl (1793 Gvadányi József C1940, V) | jobb lett volna fegyvereiket aug. 19-én sz. Tamásnál durrogtatni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Egész éjen át folyt a távoli ágyudörgés, az utczaszögleteken pedig pisztolyokat durrogtatnak ujjongó ficzkók (1855 Vasárnapi Újság ford. CD56) | a robogó autókon ülő katonák csak szórakozásból durrogtatták Manlicherüket (1958 Gergely Sándor 2025080, 650).

2a. tn ’(tűzfegyverrel) durranó hangokat keltve lövöldöz (vkire, vmire)’ ❖ [a tiszt] ágyúkkal rájok [ti. az ellenségre] durrogtatott (1793 Gvadányi József C1940, 475) | egy czigány bakkancsos […] kezdett durogtatni puskájából (1850 Szilágyi Sándor C4023, 10) | A sűrű puskaropogásra az osztrákok elővontattak két tábori ágyút, s elkezdtek a magyarok felé durrogtatni (1903 Jókai Mór CD18) | egy falka betyár támadta meg a tanyát, körülvették és durrogtattak és fejszét, baltát forgattak (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 135) | [a bakonyi hadgyakorlaton] a balatoni előidényben unatkozó nyaralók szórakoztatására lődöznek, durrogtatnak katonáink (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ts ’〈ostort〉 a levegőbe suhint(, majd hirtelen úgy ránt vissza) vki, hogy az élesen csattanó hangot idézzen elő’ ❖ a kocsis nyeregből hajtott, de ostorát alkalmasint okos óvakodásból igen keveset durrogtatá (1836 Gaal József C1788, 23) | a pásztorfiúk erősen durrogtatják ostoraikat (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Vas megyében karácsony éjjelén] a pásztorok ostort durrogtattak, lövöldöztek az ártó, gonosz hatalmak elűzésére (1990 Magyar néprajz CD47).

3a. tn ’(ostorral) többször egymás után élesen csattanó hangot kelt vki’ ❖ [a szorgalmas földművelő] suhogtatván, durrogtatván Sudaras ostorával, A vonókat ösztönözi Esméretes szavával (1807 Kisfaludy Sándor CD01) | Balkezében az ostor, mert az igazi kanász balkezével is tud durrogtatni (1936 Illyés Gyula 9274057, 88) | Palócföldön, Abaújban a karikás ostorral durrogtatva hajt ki reggelente a csordás (1999 Magyar néprajz CD47).

4. tn (ritk) ’egymás után többször hangosan szellent’ ❖ mivel a szél testük bensejében reked, gyomruk is korog, sőt durrogtatni is szoktak (1994 Rubicon ford. CD17).

J: durrogat.

Vö. CzF. durrogat · durrogtat; ÉrtSz.; TESz. durrog; ÉKsz.; ÚMTsz.

durrogtat ige 5a8
1. tárgyas
〈robbanóanyaggal töltött eszközöket〉 durranásokat előidézve egymás után felrobbant
azt hiszem, csak petárdákat durrogtattak
(2000 Természet Világa)
1a. tárgyas
〈pezsgősüvegeket〉 dugójuk kihúzásával éles, pukkanó hangot idézve elő kinyit, kibont
terített asztal mellett pezsgő-palaczkokat durrogtatott az inas
(1889 Szabó Endre)
Moszkvában szerda éjjel nem lehetett látni önfeledten ünneplő, pezsgőt durrogtató tömeget
(1996 Magyar Hírlap)
1b. tárgyatlan
〈robbanóanyaggal〉 durranást idéz elő
gyerekek és nagyobb fiúk durrogtatnak pléhdobozban fejlesztett karbidgázzal
(2000 M. Kozár Mária)
2. tárgyas
〈durranó hangot adó tűzfegyvert〉 ismételten, gyakran elsüt
[Lónyay Anna] meg-nem-rettent ſzívvel durogtatta ágyúit, az tet ostromlok ellen, Aranyos Medgyesi várábúl
(1793 Gvadányi József)
jobb lett volna fegyvereiket aug. 19-én sz.Szent Tamásnál durrogtatni
(1848 Kossuth Hírlapja)
Egész éjen át folyt a távoli ágyudörgés, az utczaszögleteken pedig pisztolyokat durrogtatnak ujjongó ficzkók
(1855 Vasárnapi Újság ford.)
a robogó autókon ülő katonák csak szórakozásból durrogtatták Manlicherüket
(1958 Gergely Sándor)
2a. tárgyatlan
(tűzfegyverrel) durranó hangokat keltve lövöldöz (vkire, vmire)
[a tiszt] ágyúkkal rájok [ti. az ellenségre] durrogtatott
(1793 Gvadányi József)
egy czigány bakkancsos […] kezdett durogtatni puskájából
(1850 Szilágyi Sándor)
A sűrű puskaropogásra az osztrákok elővontattak két tábori ágyút, s elkezdtek a magyarok felé durrogtatni
(1903 Jókai Mór)
egy falka betyár támadta meg a tanyát, körülvették és durrogtattak és fejszét, baltát forgattak
(1941 Móricz Zsigmond)
[a bakonyi hadgyakorlaton] a balatoni előidényben unatkozó nyaralók szórakoztatására lődöznek, durrogtatnak katonáink
(1997 Magyar Hírlap)
3. tárgyas
〈ostort〉 a levegőbe suhint(, majd hirtelen úgy ránt vissza) vki, hogy az élesen csattanó hangot idézzen elő
a kocsis nyeregből hajtott, de ostorát alkalmasint okos óvakodásból igen keveset durrogtatá
(1836 Gaal József)
a pásztorfiúk erősen durrogtatják ostoraikat
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Vas megyében karácsony éjjelén] a pásztorok ostort durrogtattak, lövöldöztek az ártó, gonosz hatalmak elűzésére
(1990 Magyar néprajz)
3a. tárgyatlan
(ostorral) többször egymás után élesen csattanó hangot kelt vki
[a szorgalmas földművelő] suhogtatván, durrogtatván Sudaras ostorával, A vonókat ösztönözi Esméretes szavával
(1807 Kisfaludy Sándor)
Balkezében az ostor, mert az igazi kanász balkezével is tud durrogtatni
(1936 Illyés Gyula)
Palócföldön, Abaújban a karikás ostorral durrogtatva hajt ki reggelente a csordás
(1999 Magyar néprajz)
4. tárgyatlan (ritk)
egymás után többször hangosan szellent
mivel a szél testük bensejében reked, gyomruk is korog, sőt durrogtatni is szoktak
(1994 Rubicon ford.)
Vö. CzF. durrogat · durrogtat; ÉrtSz.; TESz. durrog; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások