effektus fn 4A

1. (birtokszóként) (/vál) ’eredmény, hatás, es. siker’ ❖ [Annak a javaslatnak, hogy alapítsunk egy magyar szabadkőműves páholyt,] effectusa kezdett lenni, de meg tsökkent (1790 Kazinczy Ferenc C2555, 53) | gyakorta rosszra változtatom a’ mi szenvedhetően állott, mert a’ szer felett való kétségnek ez szokott lenni az effectusa (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 377) | a kormányszék e komolyan feddő rendeletének mi effectusa se lett (1873 Orbán Balázs 8340021, 109) | most megnyilvánul a régi bátorság önámító effektusa (1980 Sebeők János 1139002, 148).

2. ’〈rendsz. vmely műalkotás kapcsán:〉 vmi által (vkiben) keltett (érzelmi, esztétikai) hatás, ill. az az eszköz, dolog, hatáselem, amellyel ezt lehet kiváltani’ ❖ A’ sötét kelme egészen feketén adatik elő: a’ fejér vászon majd minden árnyékzat nélkül ’s így laposan jelenik meg. Czélja ezen módnak, a’ fekete’ és fejér’ egymás melletti helyezéséből hathatós csattogó effectusoknak előhozása (1840 Henszlmann Imre 8609001, 233) | [Péterfy Jenő kerüli] a stilisztikai effectusokat (1900 Riedl Frigyes C0082, 23) | [a színház új felhőgépe] a legmodernebb világitási effektust varázsolja a szinpadra (1939 Független Újság 2126001, 14) | A meteorológiai szimbolumok képi ábrázolása […] már szinte semmilyen érzelmi effektust nem vált ki a nézőben (1961 Földes Anna 9154004, 128) | zenei effektusok, zörejek (1979 Varga György 1160004, 89) | erős effektusokra építő parasztregény (1985 Radnóti Sándor 1127002, 279).

3. (tulajdonnévi előtaggal is) (Tud) ’〈vmely fizikai jelenség v. tulajdonság, kül. munka, teljesítmény, hatásfok (mennyiségének, mértékének) megnevezéseként〉’ ❖ [Bernoulli] az izmok mozgásáról szóló értekezésében az izmok mekanikai effektusát is ki akarja számítani (1893 PallasLex. CD02) | Gépek teljesítményét v. effektusát a másodpercenként végzett munka adja meg (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 239) | [Fehér Dánielnek] sikerült mérési módszert is kidolgoznia és meghatározni a különböző elemek sugárzásának hullámhosszát, a felezési állandót és az elnyelési együtthatót. Kiderítette, hogy ez az effektus nem vezethető vissza a kozmikus sugarak hatására (1955 Varga Lajos CD52) | [A korszerű ultrahang-berendezések sugárzófeje] a különböző mélységből különböző intenzitással visszaverődő visszhangjeleket folyamatos metszeti képpé alakítja át. Az ún. Doppler-effektus révén lehetőség van közvetlen mozgási sebesség (pl. a véráramlás vagy akár a magzati szívmozgás) követésére, akár hallhatóvá tétel útján is (1988 Tények könyve CD37).

Ö: bumeráng~, dominó~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

effektus főnév 4A
1. (birtokszóként) (/vál)
eredmény, hatás, es. siker
[Annak a javaslatnak, hogy alapítsunk egy magyar szabadkőműves páholyt,] effectusa kezdett lenni, de meg tsökkent
(1790 Kazinczy Ferenc)
gyakorta rosszra változtatom a’ mi szenvedhetően állott, mert a’ szer felett való kétségnek ez szokott lenni az effectusa
(1805 Kazinczy Ferenc)
a kormányszék e komolyan feddő rendeletének mi effectusa se lett
(1873 Orbán Balázs)
most megnyilvánul a régi bátorság önámító effektusa
(1980 Sebeők János)
2.
〈rendsz. vmely műalkotás kapcsán:〉 vmi által (vkiben) keltett (érzelmi, esztétikai) hatás, ill. az az eszköz, dolog, hatáselem, amellyel ezt lehet kiváltani
A’ sötét kelme egészen feketén adatik elő: a’ fejér vászon majd minden árnyékzat nélkül ’s így laposan jelenik meg. Czélja ezen módnak, a’ fekete’ és fejér’ egymás melletti helyezéséből hathatós csattogó effectusoknak előhozása
(1840 Henszlmann Imre)
[Péterfy Jenő kerüli] a stilisztikai effectusokat
(1900 Riedl Frigyes)
[a színház új felhőgépe] a legmodernebb világitási effektust varázsolja a szinpadra
(1939 Független Újság)
A meteorológiai szimbolumok képi ábrázolása […] már szinte semmilyen érzelmi effektust nem vált ki a nézőben
(1961 Földes Anna)
zenei effektusok, zörejek
(1979 Varga György)
erős effektusokra építő parasztregény
(1985 Radnóti Sándor)
3. (tulajdonnévi előtaggal is) (Tud)
〈vmely fizikai jelenség v. tulajdonság, kül. munka, teljesítmény, hatásfok (mennyiségének, mértékének) megnevezéseként〉
[Bernoulli] az izmok mozgásáról szóló értekezésében az izmok mekanikai effektusát is ki akarja számítani
(1893 PallasLex.)
Gépek teljesítményét v.vagy effektusát a másodpercenként végzett munka adja meg
(1927 TolnaiÚjLex.)
[Fehér Dánielnek] sikerült mérési módszert is kidolgoznia és meghatározni a különböző elemek sugárzásának hullámhosszát, a felezési állandót és az elnyelési együtthatót. Kiderítette, hogy ez az effektus nem vezethető vissza a kozmikus sugarak hatására
(1955 Varga Lajos)
[A korszerű ultrahang-berendezések sugárzófeje] a különböző mélységből különböző intenzitással visszaverődő visszhangjeleket folyamatos metszeti képpé alakítja át. Az ún.úgynevezett Doppler-effektus révén lehetőség van közvetlen mozgási sebesség (pl.például a véráramlás vagy akár a magzati szívmozgás) követésére, akár hallhatóvá tétel útján is
(1988 Tények könyve)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások