egyded mn 13B4 (rég)

’〈több dolog közül az egyikre vonatkoztatva:〉 a másikkal v. a többivel többé-kevésbé v. teljesen egyforma, ahhoz (teljesen) hasonló (minőségű), ill. változatokat, elkülönült formákat nem mutató, egységes 〈dolog〉’ ❖ a végre hogy [a londoni fogházakban alkalmazott felügyeleti rendszer] munkálkodása egydeddé s egyenlővé az egész országban nem tétethetvén, általános elfogadásra alkalmatlan (1837 Szemere Bertalan C3943, 92) | A gépfonás szálai erősek, egydedek levén: a szövőnek igen kevés alkalmatlanságot okoznak (1846 Hetilap CD61) | A rosz negyedek meglehetősen egydeden vannak rendezve, az angol városokban; a legroszabb házak a legroszabb részeken; legtöbbnyire két vagy egy emeletes téglaépületek hosszu sorokban, csak nem mindenütt szabálytalanul épitve (1847 Hetilap CD61) | a belső egyded, a külső különbözetes; az csak magára vonatkozó, s így magában megismerhetetlen, ez pedig feltárult és ismerhető (1863 Kerkapoly Károly C2636, 84).

Sz: egydedes, egydedség.

Vö. CzF.

egyded melléknév 13B4 (rég)
〈több dolog közül az egyikre vonatkoztatva:〉 a másikkal v. a többivel többé-kevésbé v. teljesen egyforma, ahhoz (teljesen) hasonló (minőségű), ill. változatokat, elkülönült formákat nem mutató, egységes 〈dolog〉
a végre hogy [a londoni fogházakban alkalmazott felügyeleti rendszer] munkálkodása egydeddé s egyenlővé az egész országban nem tétethetvén, általános elfogadásra alkalmatlan
(1837 Szemere Bertalan)
A gépfonás szálai erősek, egydedek levén: a szövőnek igen kevés alkalmatlanságot okoznak
(1846 Hetilap)
A rosz negyedek meglehetősen egydeden vannak rendezve, az angol városokban; a legroszabb házak a legroszabb részeken; legtöbbnyire két vagy egy emeletes téglaépületek hosszu sorokban, csak nem mindenütt szabálytalanul épitve
(1847 Hetilap)
a belső egyded, a külső különbözetes; az csak magára vonatkozó, s így magában megismerhetetlen, ez pedig feltárult és ismerhető
(1863 Kerkapoly Károly)
Sz: egydedes, egydedség
Vö. CzF.

Beállítások