egylet fn 3B

1. (rég) ’az a folyamat, amelynek során két v. több dolog, személy v. csoport egyesül, összekapcsolódik, összeolvad, ill. annak eredményeképpen létrejött állapot’ ❖ Venusz megengedé a’ szellemnek a’ gonoszsággali egybekelést, s’ mi ez egyletnek köszönhetjük a’ gúnyt és satyrát (1842 Kliegl-könyv C2711, 376) | egyesített, habár parányiakból összegyűlt, edzett erő tehet csak valamit; azért ezen egyletben minden választó falak ledülnek: gróf, kereskedő, kézműves, jobbágy, conservativ, liberalis, itt egymás mellett állnak a sorban (1845 Deák Ferenc beszédei 8096005, 538).

2. (tulajdonnév részeként is) (kissé rég) ’vmely közös és állandó célra társult természetes, ritk. jogi személyekből létrejött(, jogi személyként, jóváhagyott alapszabályok szerint, hatósági felügyelet alatt működő) szervezet, testület, ill. az a hely, épület, ahol ez a szervezet működik; egyesület’ ❖ Számtalan egyletek keletkeznek untalan a’ szép és hasznos érdekében (1841 Pesti Hírlap CD61) | bizottsági tag lettem és alelnök a Walhalla-nevű temetkezési egyletnél (1875 Jókai Mór CD18) | A közgyűlés Nemecsek Ernőt gyáva árulónak jelenti ki, a titkárságból lecsapja és az egyletből kizárja (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 105) | Az egyletbe is csak akkor mentem be, mikor gondoltam, hogy ő [ti. a szabó] nincs ott (1922 Kassák Lajos CD10) | A szakegylet vezetősége a tánctanitást az egylet jövedelmeinek fokozására rendezte (1927 Weltner Jakab 9787005, 52) | találkozott az egylet, a Balkán-egylet (1929 Kosztolányi Dezső CD10) | Ez az utca halott oldala. […] CivilService College, Gill, katolikus egylet, vakok intézete (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 74) | Baráti Egylet Mezőberényért (2010 Mezőberényi Hírmondó 3237001, 3).

Ö: dal~, gitt~, nő~, segély~, szak~, véd~; az -egylet címszó alatt: építész~, honvéd~, ipar~, jogász~, munkás~, sport~, tanár~, torna~, zene~.

ÖU: hangász~, legény~, lovar~, lövész~, mérnök~, olvasó~, tanító~, tűzoltó~.

Sz: egyletesdi, egyleti.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

egylet főnév 3B
1. (rég)
az a folyamat, amelynek során két v. több dolog, személy v. csoport egyesül, összekapcsolódik, összeolvad, ill. annak eredményeképpen létrejött állapot
Venusz megengedé a’ szellemnek a’ gonoszsággali egybekelést, s’ mi ez egyletnek köszönhetjük a’ gúnyt és satyrát
(1842 Kliegl-könyv)
egyesített, habár parányiakból összegyűlt, edzett erő tehet csak valamit; azért ezen egyletben minden választó falak ledülnek: gróf, kereskedő, kézműves, jobbágy, conservativ, liberalis, itt egymás mellett állnak a sorban
(1845 Deák Ferenc beszédei)
2. (tulajdonnév részeként is) (kissé rég)
vmely közös és állandó célra társult természetes, ritk. jogi személyekből létrejött(, jogi személyként, jóváhagyott alapszabályok szerint, hatósági felügyelet alatt működő) szervezet, testület, ill. az a hely, épület, ahol ez a szervezet működik; egyesület
Számtalan egyletek keletkeznek untalan a’ szép és hasznos érdekében
(1841 Pesti Hírlap)
bizottsági tag lettem és alelnök a Walhalla-nevű temetkezési egyletnél
(1875 Jókai Mór)
A közgyűlés Nemecsek Ernőt gyáva árulónak jelenti ki, a titkárságból lecsapja és az egyletből kizárja
(1907 Molnár Ferenc²)
Az egyletbe is csak akkor mentem be, mikor gondoltam, hogy ő [ti. a szabó] nincs ott
(1922 Kassák Lajos)
A szakegylet vezetősége a tánctanitást az egylet jövedelmeinek fokozására rendezte
(1927 Weltner Jakab)
találkozott az egylet, a Balkán-egylet
(1929 Kosztolányi Dezső)
Ez az utca halott oldala. […] CivilService College, Gill, katolikus egylet, vakok intézete
(1947 Gáspár Endre ford.Joyce)
Baráti Egylet Mezőberényért
(2010 Mezőberényi Hírmondó)
ÖU: hangászegylet, legényegylet, lovaregylet, lövészegylet, mérnökegylet, olvasóegylet, tanítóegylet, tűzoltóegylet
Sz: egyletesdi, egyleti
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

-egylet (utótagként, az összetétel tulajdonnév részeként is) (kissé rég)

1. ’〈vmely foglalkozást, tevékenységet űző személyeket〉 tömörítő (érdekképviseleti) szervezet, ill. az a hely, épület, ahol ez a szervezet működik’ ❖ építészegylet fn 3B | M. Mérnök- és Építészegylet Közlönye (1867 Magyar írók élete CD27) | [Hermann Ende német építész] legnevezetesebb épületei […] az építészegylet palotája, a darmstadti bank palotája (1912 RévaiNagyLex. C5702, 488) | [1991-ben] a Szentendrei Építész Egylet tagjai elhatározták, hogy alapítványt tesznek a XX. századi szentendrei képzőművészetet bemutató múzeum létrehozására (1999 Magyar Hírlap CD09)  honvédegylet fn 3B | A pataki casinóban alakúlt honvédegylet is működését azzal kezdte meg, hogy Kossuth néphez intézett felszólítását 2000 példányban kinyomatta (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A honvédegyletek orsz. bizottságának küldöttsége […] emlékiratot nyujtott át a honvédsegélyezés körüli eljárás helyesbitése tárgyában (1889 Pesti Hírlap 8657001, 4) | 1867. [október 6.] A kormány betiltotta a honvédegyletek országos gyűlésének megtartását (1990 Rubicon CD17)  jogászegylet fn 3B | Vélemény a marosvásárhelyi jogászegylet által kitűzött [kérdésre] (1874 Magyar írók élete CD27) | felolvasást tartok a jogászegyletben (1903 Molnár Ferenc² 9453010, 30) | A büntetőeljárás tervezett szabályai jövő júliustól lépnének hatályba. Tartalmukról szeptember 24-én szakmai konferenciát rendez a Magyar Jogászegylet (2002 Magyar Hírlap CD09)  munkásegylet fn 3B | A munkások szükkörü eszméit tágitni, szellemük bilincseit lepattogtatni tüzte célul maga elé ama nemes törekvésü egylet, mely […] nehány év előtt alakult. Munkás-egylet a neve (1873 Athenaeum C0028, 367) | 1863 máj. 23. megalakult Lipcsében az általános német munkásegylet (1915 RévaiNagyLex. C5708, 511) | Kassák pályája kezdetén munkásegyletekben és kávéházakban jutott az önképzéséhez szükséges kiadványokhoz (2002 Rozsondai Marianne CD40)  tanáregylet fn 3B | magyar tanár-egylet (1862 Vasárnapi Újság C7376, 286) | Volna egy ősrégi egyletük [a középiskolai tanároknak], az országos tanáregylet, melynek hivatása volna megvédeni a tanárság érdekeit (1902 Margalits Ede 8293003, 45) | 1878-ban a Tanáregylet választmánya bizottsági javaslatot kér az iskolai műszók kérdésének tisztázására és rendbehozására (1996 Természet Világa CD50).

2. ’〈vmely tevékenységi kör〉 művelőit tömörítő (érdekképviseleti) szervezet, ill. az a hely, épület, ahol ez a szervezet működik’ ❖ iparegylet fn 3B | Ha tulajdonom viszszaitéltetik: árát az iparegyletnek ajánlom (1842 Pesti Hírlap CD61) | 1886-ban Nagyszebenben a polgári és iparegylet létesítette [a Cipészipari Szakiskolát] (1912 RévaiNagyLex. C5700, 522) | [A műkedvelő színjátszók] 1925-ben eljutottak Vásárhelyre, ahol az iparegyletben léptek fel (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36)  sportegylet fn 3B | egy berlini „Nimrod” nevü sport-egylet, kutyakiállitást rendez (1876 Munkás-Heti-Krónika aug. 13. C7862, [3]) | Vasárnap rendezte a Testvériség Sport Egylet Ujpest birkozóbajnokságait (1919 Világ 2115001, 11) | Ahogy más településeken, Nagyatádon is megpezsdült az elmúlt években az egyesületi élet, aminek eredményeként sportegyletekben, művészeti, kulturális csoportokban több száz gyermek tölti hasznosan az idejét (2000 Magyar Hírlap CD09)  tornaegylet fn 3B | Pesten a német Tournier-társaságok mintájára Tornaegylet alakul, melynek célja szabályozott testgyakorlatok előmozditása és terjesztése (1863 Arany János C6506, 101) | Megerősítette pozicióját a harmadik helyen az Ujpesti Torna-Egylet vasárnapi győzelmével (1919 Világ 2115001, 11) | A leköszönő Rózsa György helyett Belán Gábor lett a Magyar Országos Tornaegyletek Szövetségének (MOTESZ) elnöke (2001 Magyar Hírlap CD09)  zeneegylet fn 3B | Egy zeneegylet is megkezdette köztünk pályafutását, melly leginkább az orgonálás tökéletesitését ’s illőbb állásba helyezését tüzte ki czéljául (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Hermann László] 1919 óta a Győri Ének- és Zeneegylet iskoláját vezeti (1930 ZeneiLex. CD49) | [a Műegyetemi Zenekar] – a századfordulón nagy számban szerveződött dalárdákhoz, dalkoszorúkhoz, zeneegyletekhez hasonlóan – már megalakulásakor is tipikusan polgári kezdeményezés volt (1996 Magyar Hírlap CD09).

-egylet (utótagként, az összetétel tulajdonnév részeként is) (kissé rég)
1.
〈vmely foglalkozást, tevékenységet űző személyeket〉 tömörítő (érdekképviseleti) szervezet, ill. az a hely, épület, ahol ez a szervezet működik
építészegylet főnév 3B
M.Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye
(1867 Magyar írók élete)
[Hermann Ende német építész] legnevezetesebb épületei […] az építészegylet palotája, a darmstadti bank palotája
(1912 RévaiNagyLex.)
[1991-ben] a Szentendrei Építész Egylet tagjai elhatározták, hogy alapítványt tesznek a XX. századi szentendrei képzőművészetet bemutató múzeum létrehozására
(1999 Magyar Hírlap)
honvédegylet főnév 3B
A pataki casinóban alakúlt honvédegylet is működését azzal kezdte meg, hogy Kossuth néphez intézett felszólítását 2000 példányban kinyomatta
(1848 Kossuth Hírlapja)
A honvédegyletek orsz.országos bizottságának küldöttsége […] emlékiratot nyujtott át a honvédsegélyezés körüli eljárás helyesbitése tárgyában
(1889 Pesti Hírlap)
1867. [október 6.] A kormány betiltotta a honvédegyletek országos gyűlésének megtartását
(1990 Rubicon)
jogászegylet főnév 3B
Vélemény a marosvásárhelyi jogászegylet által kitűzött [kérdésre]
(1874 Magyar írók élete)
felolvasást tartok a jogászegyletben
(1903 Molnár Ferenc²)
A büntetőeljárás tervezett szabályai jövő júliustól lépnének hatályba. Tartalmukról szeptember 24-én szakmai konferenciát rendez a Magyar Jogászegylet
(2002 Magyar Hírlap)
munkásegylet főnév 3B
A munkások szükkörü eszméit tágitni, szellemük bilincseit lepattogtatni tüzte célul maga elé ama nemes törekvésü egylet, mely […] nehány év előtt alakult. Munkás-egylet a neve
(1873 Athenaeum)
1863 máj.május 23. megalakult Lipcsében az általános német munkásegylet
(1915 RévaiNagyLex.)
Kassák pályája kezdetén munkásegyletekben és kávéházakban jutott az önképzéséhez szükséges kiadványokhoz
(2002 Rozsondai Marianne)
tanáregylet főnév 3B
magyar tanár-egylet
(1862 Vasárnapi Újság)
Volna egy ősrégi egyletük [a középiskolai tanároknak], az országos tanáregylet, melynek hivatása volna megvédeni a tanárság érdekeit
(1902 Margalits Ede)
1878-ban a Tanáregylet választmánya bizottsági javaslatot kér az iskolai műszók kérdésének tisztázására és rendbehozására
(1996 Természet Világa)
2.
〈vmely tevékenységi kör〉 művelőit tömörítő (érdekképviseleti) szervezet, ill. az a hely, épület, ahol ez a szervezet működik
iparegylet főnév 3B
Ha tulajdonom viszszaitéltetik: árát az iparegyletnek ajánlom
(1842 Pesti Hírlap)
1886-ban Nagyszebenben a polgári és iparegylet létesítette [a Cipészipari Szakiskolát]
(1912 RévaiNagyLex.)
[A műkedvelő színjátszók] 1925-ben eljutottak Vásárhelyre, ahol az iparegyletben léptek fel
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)
sportegylet főnév 3B
egy berlini „Nimrod” nevü sport-egylet, kutyakiállitást rendez
(1876 Munkás-Heti-Krónika aug. 13.)
Vasárnap rendezte a Testvériség Sport Egylet Ujpest birkozóbajnokságait
(1919 Világ)
Ahogy más településeken, Nagyatádon is megpezsdült az elmúlt években az egyesületi élet, aminek eredményeként sportegyletekben, művészeti, kulturális csoportokban több száz gyermek tölti hasznosan az idejét
(2000 Magyar Hírlap)
tornaegylet főnév 3B
Pesten a német Tournier-társaságok mintájára Tornaegylet alakul, melynek célja szabályozott testgyakorlatok előmozditása és terjesztése
(1863 Arany János)
Megerősítette pozicióját a harmadik helyen az Ujpesti Torna-Egylet vasárnapi győzelmével
(1919 Világ)
A leköszönő Rózsa György helyett Belán Gábor lett a Magyar Országos Tornaegyletek Szövetségének (MOTESZ) elnöke
(2001 Magyar Hírlap)
zeneegylet főnév 3B
Egy zeneegylet is megkezdette köztünk pályafutását, melly leginkább az orgonálás tökéletesitését ’s illőbb állásba helyezését tüzte ki czéljául
(1841 Pesti Hírlap)
[Hermann László] 1919 óta a Győri Ének- és Zeneegylet iskoláját vezeti
(1930 ZeneiLex.)
[a Műegyetemi Zenekar] – a századfordulón nagy számban szerveződött dalárdákhoz, dalkoszorúkhoz, zeneegyletekhez hasonlóan – már megalakulásakor is tipikusan polgári kezdeményezés volt
(1996 Magyar Hírlap)

Beállítások