elfagy tn ige 2a8

1. ’〈növény (része) v. növények tömege〉 fagy miatt súlyos kárt szenved, ill. elhal, tönkremegy’ ❖ gyakorta az els Palánták a’ korabeli vetés, és a’ meleg ágyaknak hideg ellen való elegend védelmezéſeik fogyatkozáſa miatt el-fagynak (1790 Dohánytermesztésről 7406001, 6) | Az elfagyott telelő [szőlő]venyikét megesmerni arról, ha azt ketté vágjuk, ’s ha a’ mettzésen szép zőld, úgy semmi baja sints; de ha fekete vagy barna, – elfagyott (1805 Pethe Ferenc 8364018, 420) | elfagytak egészen amott a kicsiny tulipánok (1938 Radnóti Miklós 9543124, 52) | nem lesz egy szem barack sem az idén, mind a száz fa elfagyott (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈termés (egy része)〉 a (virágzó) növény(zete)t ért fagykár miatt az adott évben megsemmisül’ ❖ rosz termés volt, nagy a szárazság, zabunk nem lesz, a kukoricza kiszáradt, a szőlőt elverte a jég, a gyümölcs elfagyott (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Jött a hatvanhárom, akkor volt a nagy fagy, minden termésünk elfagyott (1887 Vasárnapi Újság C7401, 57) | az egész szőlőtermés elfagyott (1912 Pesti Napló okt. 10. C6670, 11) | az elmúlt öt évben kétszer fagyott el a termés 80-90 százaléka (2007 Népszava jan. 22. C7470, 5).

2. ’〈végtag, kiálló testrész〉 fagyást szenved, fagyásossá válik’ ❖ Gyakorta meg-trténik, hogy kemény téli idben embernek keze vagy lába, vagy egyſzer ’s mind a’ kett úgy el-fagy, mint a’ hús a’ ſzabad ſzellön (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 467) | [A télre Zimonynál maradt seregben] kinek keze, kinek lába, kinek órra, ’s füle fagyott el (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 249) | e napon 4 ember vesztette el a századból az orrát: és hánynak fagyott el keze, lába! (1865 e. Jósika Miklós 8212020, 19) | A lábuk vörös volt, a hideg véresre csípte. Szomorú, aggodalmas arccal vizsgálták, mozgatták a hüvelykujjukat, hogy nem fagyott-e még el (1917 Kortsák Jenő CD10) | Csavargásai során a bal lába elfagyott, három ujját amputálni kellett (2001 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’〈ember v. állat〉 fagyhalált szenved, a nagy hidegtől elpusztul’ ❖ olly havas-eső volt itt, hogy a’ megázott lovak és szarvas marhák közzűl sok megfagyott ’s a’ hozzánk Ujhelyhez 1 1/2 órányira fekvő Rákóczyak Sáros Patakján eggy Compactor [= könyvkötő] (ki épen szüretére ment-ki), a’ gulyás bojtár, két legényke, és még eggy valaki. Öszveséggel öt ember fagya-el Patakon (1825 Kazinczy Ferenc C4936, 447) | [célszerű] töltsér által csöpögtetni be nekik [ti. a méheknek] a’ mézet, hogy ne háborittassanak meg, és el ne fagyjanak (1835 Vajda Péter C4660, 97) | még az őzek is elfagytak az erdőn (1890 Terescsényi Gyula C4116, 110).

2b. (rendsz. ign-i alakban) (ritk) ’〈ember (testrésze)〉 erősen átfázik, átfagy’ ❖ Mivel emezek [ti. a vízből kimentett hajótöröttek] ſzegények egéſzſzen el-fagyottak valának; Royen Uram még le-is vetkezteté nedves ltözetekbl, s maga ruhájába ltözteté ket (1781 Magyar Hírmondó C0269, 240) | nem bírom a gyalogolást, mert már a lábaim el vannak fagyva (1875 Jókai Mór CD18) | Panna elfagyott kezében csak táncolt, reszketett a kulcs, de nem birt a zárba találni (1933 Gelléri Andor Endre 9179003, 44) | percekbe telik, mire sikerül kilazítanom a csatot; Dramburg és Stargard között annyira elfagytak az ujjaim (1971 Mészöly Miklós 9439003, 752).

3. (rég) ’〈víz〉 megfagy, befagy’ ❖ a’ vizek mindenütt úgy el-fagytanak, hogy a’ leg terhesebb szekerek is a’ jégen járhatnak (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 163) | mind el-fagytanak a’ kútak (1799 Magyar Kurír C0335, 126) | Már vólt két Tél, kétſzer a’ vizünk el-fagyott (1811 György László C1968, 161).

3a. ’〈vízzel működő v. vizet áramoltató (műszaki) eszköz, berendezés stb.〉 a víz megfagyása miatt működésképtelenné válik v. tönkremegy’ ❖ [Eger városában az öt kerekű malom, amely] soha el nem fagy, [...] haszonbérbe adatik (1849 Március Tizenötödike C4809, 168) | [a nyírjákói iskolában] megmaradtak az olcsóbb széntüzelésnél. A még meglévő hárommázsányi tüzelő csak arra elég, hogy a tartós hidegben ne fagyjon el a [fűtő]rendszer (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az egyik kereskedő emlékezett rá, Jewell műanyag csöveket vett nála, hogy kicserélje a hétvégi házában elfagyott vízvezeték egy darabját (1996 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈nedvességet tartalmazó dolog〉 fagyottá(, és emiatt fogyaszthatatlanná, ill. használhatatlanná) válik’ ❖ Ezért a fáért jöttek [a cinegék] minden augusztus végén, szeptember elején messze, messze földről s maradtak, míg a bogyó el nem fagyott (1926 Feszty Árpádné CD10) | az idei télen csak azért nem fagyott el a pincében tárolt élelem, mert enyhébb volt az időjárás (1965 Népszava ápr. 29. C4829, 4) | a mostoha télben mintegy 20 millió [készülő] tégla fagyott el (1980 Népszava máj. 4. C7445, 5).

4. (rég, irod) ’〈vkinek a szíve, lelke〉 érzéketlenné válik, megdermed’ ❖ a’ róllad való gondolat mint olvasztja-fel el-fagyott szívemet (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 8) | elfagyott lélekkel (1832 Fáy András¹ C1704, 71) | Ajánlatodra lelkem elfagyott (1880 Dobsa Lajos C0667, 242).

4a. (kissé rég, irod) ’〈vmely lelki folyamat, megnyilvánulás stb. félelem v. érzelmi megrázkódtatás miatt〉 hirtelen(, megmerevedve) abbamarad, megszakad’ ❖ Nincs piros bor, hogy hevítse keblem, ajkaim közt elfagy a kelő dal (1823 Kölcsey Ferenc 8253019, 118) | a’ serény mükedvelők szivében nem fagyott el a’ tettvágy érzete (1842 Pesti Hírlap CD61) | a nászra, nászra jött a gyász És elfagyott a kacagás (1909 Kosztolányi Dezső 9359044, 47) | [Csabának] a mosolygás egyszerre elfagyott az ajkán. Elhalványult, elsáppadt (1920–1921 Gárdonyi Géza C1841, 190) | Csak jókedvem fagyott el, nem a hit, még fordítom sorsomat jóra (1956–1965 Nagy László² 9473082, 46).

Fr: vér.

Vö. CzF. ~, elfagyott; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. elfagyik

elfagy tárgyatlan ige 2a8
1.
〈növény (része) v. növények tömege〉 fagy miatt súlyos kárt szenved, ill. elhal, tönkremegy
gyakorta az els Palánták a’ korabeli vetés, és a’ meleg ágyaknak hideg ellen való elegend védelmezéſeik fogyatkozáſa miatt el-fagynak
(1790 Dohánytermesztésről)
Az elfagyott telelő [szőlő]venyikét megesmerni arról, ha azt ketté vágjuk, ’s ha a’ mettzésen szép zőld, úgy semmi baja sints; de ha fekete vagy barna, – elfagyott
(1805 Pethe Ferenc)
elfagytak egészen amott a kicsiny tulipánok
(1938 Radnóti Miklós)
nem lesz egy szem barack sem az idén, mind a száz fa elfagyott
(2001 Magyar Hírlap)
1a.
〈termés (egy része) a (virágzó) növény(zete)t ért fagykár miatt az adott évben megsemmisül
rosz termés volt, nagy a szárazság, zabunk nem lesz, a kukoricza kiszáradt, a szőlőt elverte a jég, a gyümölcs elfagyott
(1857 Vasárnapi Újság)
Jött a hatvanhárom, akkor volt a nagy fagy, minden termésünk elfagyott
(1887 Vasárnapi Újság)
az egész szőlőtermés elfagyott
(1912 Pesti Napló okt. 10.)
az elmúlt öt évben kétszer fagyott el a termés 80-90 százaléka
(2007 Népszava jan. 22.)
2.
〈végtag, kiálló testrész〉 fagyást szenved, fagyásossá válik
Gyakorta meg-trténik, hogy kemény téli idben embernek keze vagy lába, vagy egyſzer ’s mind a’ kett úgy el-fagy, mint a’ hús a’ ſzabad ſzellön
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[A télre Zimonynál maradt seregben] kinek keze, kinek lába, kinek órra, ’s füle fagyott el
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
e napon 4 ember vesztette el a századból az orrát: és hánynak fagyott el keze, lába!
(1865 e. Jósika Miklós)
A lábuk vörös volt, a hideg véresre csípte. Szomorú, aggodalmas arccal vizsgálták, mozgatták a hüvelykujjukat, hogy nem fagyott-e még el
(1917 Kortsák Jenő)
Csavargásai során a bal lába elfagyott, három ujját amputálni kellett
(2001 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
〈ember v. állat〉 fagyhalált szenved, a nagy hidegtől elpusztul
olly havas-eső volt itt, hogy a’ megázott lovak és szarvas marhák közzűl sok megfagyott ’s a’ hozzánk Ujhelyhez 1 1/2 órányira fekvő Rákóczyak Sáros Patakján eggy Compactor [= könyvkötő] (ki épen szüretére ment-ki), a’ gulyás bojtár, két legényke, és még eggy valaki. Öszveséggel öt ember fagya-el Patakon
(1825 Kazinczy Ferenc)
[célszerű] töltsér által csöpögtetni be nekik [ti. a méheknek] a’ mézet, hogy ne háborittassanak meg, és el ne fagyjanak
(1835 Vajda Péter)
még az őzek is elfagytak az erdőn
(1890 Terescsényi Gyula)
2b. (rendsz. ign-i alakban) (ritk)
〈ember (testrésze) erősen átfázik, átfagy
Mivel emezek [ti. a vízből kimentett hajótöröttek] ſzegények egéſzſzen el-fagyottak valának; Royen Uram még le-is vetkezteté nedves ltözetekbl, s maga ruhájába ltözteté ket
(1781 Magyar Hírmondó)
nem bírom a gyalogolást, mert már a lábaim el vannak fagyva
(1875 Jókai Mór)
Panna elfagyott kezében csak táncolt, reszketett a kulcs, de nem birt a zárba találni
(1933 Gelléri Andor Endre)
percekbe telik, mire sikerül kilazítanom a csatot; Dramburg és Stargard között annyira elfagytak az ujjaim
(1971 Mészöly Miklós)
3. (rég)
〈víz〉 megfagy, befagy
a’ vizek mindenütt úgy el-fagytanak, hogy a’ leg terhesebb szekerek is a’ jégen járhatnak
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
?
mind el-fagytanak a’ kútak
(1799 Magyar Kurír)
Már vólt két Tél, kétſzer a’ vizünk el-fagyott
(1811 György László)
3a.
〈vízzel működő v. vizet áramoltató (műszaki) eszköz, berendezés stb.〉 a víz megfagyása miatt működésképtelenné válik v. tönkremegy
[Eger városában az öt kerekű malom, amely] soha el nem fagy, [...] haszonbérbe adatik
(1849 Március Tizenötödike)
[a nyírjákói iskolában] megmaradtak az olcsóbb széntüzelésnél. A még meglévő hárommázsányi tüzelő csak arra elég, hogy a tartós hidegben ne fagyjon el a [fűtő]rendszer
(1996 Magyar Hírlap)
Az egyik kereskedő emlékezett rá, Jewell műanyag csöveket vett nála, hogy kicserélje a hétvégi házában elfagyott vízvezeték egy darabját
(1996 Magyar Hírlap)
3b.
〈nedvességet tartalmazó dolog〉 fagyottá(, és emiatt fogyaszthatatlanná, ill. használhatatlanná) válik
Ezért a fáért jöttek [a cinegék] minden augusztus végén, szeptember elején messze, messze földről s maradtak, míg a bogyó el nem fagyott
(1926 Feszty Árpádné)
az idei télen csak azért nem fagyott el a pincében tárolt élelem, mert enyhébb volt az időjárás
(1965 Népszava ápr. 29.)
a mostoha télben mintegy 20 millió [készülő] tégla fagyott el
(1980 Népszava máj. 4.)
4. (rég, irod)
〈vkinek a szíve, lelke〉 érzéketlenné válik, megdermed
a’ róllad való gondolat mint olvasztja-fel el-fagyott szívemet
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
elfagyott lélekkel
(1832 Fáy András¹)
Ajánlatodra lelkem elfagyott
(1880 Dobsa Lajos)
4a. (kissé rég, irod)
〈vmely lelki folyamat, megnyilvánulás stb. félelem v. érzelmi megrázkódtatás miatt〉 hirtelen(, megmerevedve) abbamarad, megszakad
Nincs piros bor, hogy hevítse keblem, ajkaim közt elfagy a kelő dal
(1823 Kölcsey Ferenc)
a’ serény mükedvelők szivében nem fagyott el a’ tettvágy érzete
(1842 Pesti Hírlap)
a nászra, nászra jött a gyász És elfagyott a kacagás
(1909 Kosztolányi Dezső)
[Csabának] a mosolygás egyszerre elfagyott az ajkán. Elhalványult, elsáppadt
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
Csak jókedvem fagyott el, nem a hit, még fordítom sorsomat jóra
(1956–1965 Nagy László²)
Fr: vér
Vö. CzF. ~, elfagyott; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. elfagyik

Beállítások