elfogadott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elfogad.

II. mn 12A

1. ’igaznak, helyesnek, valósnak elismert 〈eszme, nézet stb.〉’ ❖ világositásul szolgáljon, a’ Tudósoknak azon leg elfogadottabb vélekedések, melly szerént Jupiter a’ felső Tűzi, Júnó pedig az alsóbb Vizi Levegőt jelenti (1821 Mátyási József C3060, 52) | Elfogadott elv hogy a jobbágy sorsán javitani kell, de ha mindent meg tartanak a földes urak, a minek csak ususában voltak, javitani lehetetlenség (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | ámbár egy elfogadott eszme addig hatni és alakitani meg nem szünik, mig az utolsó consequentiákat [= következményeket] el nem éri vagy egészen föl nem hagyatik (1850 Kemény Zsigmond 8235036, 35) | az elfogadott és elvetett nézetek együttese (1990 Steiger Kornél 2029028, 650).

2. ’meghonosodott, bevett, ill. szokásos 〈dolog〉’ ❖ Az elfogadott gyakorlat szerint a kém csaláshoz folyamodhatik, annak koczkáztatásával, hogy ha fölfedeztetik, felakasztják (1850 Kossuth Lajos CD32) | a [bútor]tipusok elfogadott formákban mozognak, hogy úgy mondjuk, sablonosak (1909 Malonyay Dezső 8292019, 307) | az ilyesmi [ti. a királyné háttérbe szorított helyzete a király szeretőjével szemben] I. Ferenc reneszánsz uralma óta szinte elfogadott gyakorlat a francia királyi házban (1936 Hajnal István CD42) | A tamariszkusz név helyett a magyar elnevezésben egyébként a tamariska az elfogadottabb (1995 BibliaiLex. CD1207) | a montázsszekvencia a klasszikus elbeszélésmód legelfogadottabb retorikai fogásává vált (2004 Mester Tibor ford.–Bordwell 3185002, 197).

Vö. ÉrtSz.

elfogadott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelfogad
II. melléknév 12A
1.
igaznak, helyesnek, valósnak elismert 〈eszme, nézet stb.〉
világositásul szolgáljon, a’ Tudósoknak azon leg elfogadottabb vélekedések, melly szerént Jupiter a’ felső Tűzi, Júnó pedig az alsóbb Vizi Levegőt jelenti
(1821 Mátyási József)
Elfogadott elv hogy a jobbágy sorsán javitani kell, de ha mindent meg tartanak a földes urak, a minek csak ususában voltak, javitani lehetetlenség
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
ámbár egy elfogadott eszme addig hatni és alakitani meg nem szünik, mig az utolsó consequentiákat [= következményeket] el nem éri vagy egészen föl nem hagyatik
(1850 Kemény Zsigmond)
az elfogadott és elvetett nézetek együttese
(1990 Steiger Kornél)
2.
meghonosodott, bevett, ill. szokásos 〈dolog〉
Az elfogadott gyakorlat szerint a kém csaláshoz folyamodhatik, annak koczkáztatásával, hogy ha fölfedeztetik, felakasztják
(1850 Kossuth Lajos)
a [bútor]tipusok elfogadott formákban mozognak, hogy úgy mondjuk, sablonosak
(1909 Malonyay Dezső)
az ilyesmi [ti. a királyné háttérbe szorított helyzete a király szeretőjével szemben] I. Ferenc reneszánsz uralma óta szinte elfogadott gyakorlat a francia királyi házban
(1936 Hajnal István)
A tamariszkusz név helyett a magyar elnevezésben egyébként a tamariska az elfogadottabb
(1995 BibliaiLex.)
a montázsszekvencia a klasszikus elbeszélésmód legelfogadottabb retorikai fogásává vált
(2004 Mester Tibor ford.Bordwell)
Vö. ÉrtSz.

Beállítások