elhanyagolt mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elhanyagol.

II. mn 12A

1. ’gondozás, karbantartás v. rendszeres használat, művelés hiányában rossz állapotban v. pusztulóban levő 〈szántóföld, építmény stb.〉, ill. arra jellemző 〈állapot, kinézet〉’ ❖ Egykor a’ czár [...] Pétervárott a’ politzia-ministerrel egy elhanyaglott rosz hidon kocsizott végig (1839 Társalkodó C7976, 308) | Az uj gyarmatok kezdék az épitést, az elhanyagolt földek és szőlők mivelését (1860 Rómer Flóris 8395006, 16) | [Kínában] a szárazföldi utakat elhanyagolt állapotuk miatt kevésbbé veszik igénybe (1895 PallasLex. CD02) | [az arab] városokat a szűk, düledező falú, többnyire elhanyagolt külsejű házsorok jellemzik, ahol csak itt-ott emelkedik ki a romszerű környezetből palotaszerű épület (1944 Germanus Gyula 9189002, 5) | Amíg [a gazdájuk] az eledelüket készítette, a két kutya a szomszéd telek elhanyagolt kerítését áttörte, és T. Istvánnéra támadt (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’gondozatlan, ápolatlan 〈személy〉 v. rendetlen, piszkos 〈környezet, ruházat〉, ill. arra jellemző 〈külső, kinézet〉’ ❖ [a Nemes ábrándozók állatvédő szakosztály tagjai] kissé elhanyagoltan jelentek meg; nehányan fésületlen valának s nyakkendőik csokrai félig feloldódva, bájos fesztelenséggel lógtak mellényeiken (1844 Jósika Miklós C2389, 99) | feltünt elhanyagolt ruházata (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267003, 135) | iparkodjunk a modern nő szellemi magaslatára emelkedni, de ezt a szellemi magaslatot ne elhanyagolt otthon vagy elhanyagolt külső által bizonyitsuk (1910 Délmagyarország 2103001, 17) | Minél bozontosabb, piszkosabb és elhanyagoltabb a hajzat, annál bővebben tenyészik ez az undok élősdi [ti. a fejtetű] (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [a postarabló] enyhén borostás, elhanyagolt kinézetű személy (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’gazdasági, kulturális stb. szempontból elmaradott, fejletlen 〈ország, nép stb.〉, ill. arra jellemző 〈állapot〉’ ❖ Millyen elhanyagolt nép valánk: minden dolgaink fejletlenségben vagy zavarban, régi intézvényeink halomra döntve, az ujak alakuló félben! (1848 Vörösmarty Mihály 8524431, 95) | Aragonia Spanyolországnak legelhanyagoltabb tartománya, s csak ujabb időben tesznek valamicskét föllendítése érdekében (1893 PallasLex. CD02) | a keveset termelő, elhanyagolt gazdaság amúgy sem élhet meg, mert képtelen lesz a vesztett háború után bizonyosan növekedő adóterheket elviselni (1933 Éber Ernő CD10) | [Tápióbicskén] egy 1971-ben elhangzott vélemény szerint a tv-készülékek elterjedésén túl a „romhalmazzá” vált [kultúrházi] épület is oka volt a népművelés elhanyagolt állapotának (2000 Szabó Attila CD36).

3. ’olyan 〈ember, állat, csoport v. dolog〉, aki v. amely vmely vonatkozásban nem kap kellő figyelmet, törődést, ill. arra jellemző 〈helyzet, állapot〉’ ❖ Lord Brougham’ Natural theology-ja előadásban erőteli ’s szabad folyásu, de helyenként homályos, elhanyaglott (1837 Figyelmező C6730, 132) | A’ rüh legtöbb esetben a’ tisztátalanság’ és rosz gondviselés’ következménye. Azért leginkább elaggott, elhanyaglott, félig éhen holt lovaknál jön elő (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310009, 31) | történetünknek alig van elhanyagoltabb része mint a XVIII-ik század története (1878 Századok CD57) | A magát elhanyagoltnak érzett feleség a [férje] távolléte alatt a más udvarlásait is elfogadta (1916 Dézsi Lajos CD55) | [Beke György] irodalmi szociográfiái, amelyek a romániai magyarság elhanyagoltabb népcsoportjait: a havasalföldi székelyeket, a moldvai csángókat ismertették meg, széles körben mozgatták meg a romániai magyar közvéleményt (1972 Pomogáts Béla 2021026, 939) | [a körzeti orvosokra] hárul a túlterhelésből fakadó, általában már későn, elhanyagolt állapotban hozzájuk került egészségromlás korrekciója (1986 Losonczi Ágnes 1095003, 153) | a betegségmegelőzési program méltánytalanul elhanyagolt helyzetben van (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elhanyagolt melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelhanyagol
II. melléknév 12A
1.
gondozás, karbantartás v. rendszeres használat, művelés hiányában rossz állapotban v. pusztulóban levő 〈szántóföld, építmény stb.〉, ill. arra jellemző 〈állapot, kinézet〉
Egykor a’ czár [...] Pétervárott a’ politzia-ministerrel egy elhanyaglott rosz hidon kocsizott végig
(1839 Társalkodó)
Az uj gyarmatok kezdék az épitést, az elhanyagolt földek és szőlők mivelését
(1860 Rómer Flóris)
[Kínában] a szárazföldi utakat elhanyagolt állapotuk miatt kevésbbé veszik igénybe
(1895 PallasLex.)
[az arab] városokat a szűk, düledező falú, többnyire elhanyagolt külsejű házsorok jellemzik, ahol csak itt-ott emelkedik ki a romszerű környezetből palotaszerű épület
(1944 Germanus Gyula)
Amíg [a gazdájuk] az eledelüket készítette, a két kutya a szomszéd telek elhanyagolt kerítését áttörte, és T. Istvánnéra támadt
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
gondozatlan, ápolatlan 〈személy〉 v. rendetlen, piszkos 〈környezet, ruházat〉, ill. arra jellemző 〈külső, kinézet〉
[a Nemes ábrándozók állatvédő szakosztály tagjai] kissé elhanyagoltan jelentek meg; nehányan fésületlen valának s nyakkendőik csokrai félig feloldódva, bájos fesztelenséggel lógtak mellényeiken
(1844 Jósika Miklós)
feltünt elhanyagolt ruházata
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
iparkodjunk a modern nő szellemi magaslatára emelkedni, de ezt a szellemi magaslatot ne elhanyagolt otthon vagy elhanyagolt külső által bizonyitsuk
(1910 Délmagyarország)
Minél bozontosabb, piszkosabb és elhanyagoltabb a hajzat, annál bővebben tenyészik ez az undok élősdi [ti. a fejtetű]
(1933 Az állatok világa ford.)
[a postarabló] enyhén borostás, elhanyagolt kinézetű személy
(1997 Magyar Hírlap)
2.
gazdasági, kulturális stb. szempontból elmaradott, fejletlen 〈ország, nép stb.〉, ill. arra jellemző 〈állapot〉
Millyen elhanyagolt nép valánk: minden dolgaink fejletlenségben vagy zavarban, régi intézvényeink halomra döntve, az ujak alakuló félben!
(1848 Vörösmarty Mihály)
Aragonia Spanyolországnak legelhanyagoltabb tartománya, s csak ujabb időben tesznek valamicskét föllendítése érdekében
(1893 PallasLex.)
a keveset termelő, elhanyagolt gazdaság amúgy sem élhet meg, mert képtelen lesz a vesztett háború után bizonyosan növekedő adóterheket elviselni
(1933 Éber Ernő)
[Tápióbicskén] egy 1971-ben elhangzott vélemény szerint a tv-készülékek elterjedésén túl a „romhalmazzá” vált [kultúrházi] épület is oka volt a népművelés elhanyagolt állapotának
(2000 Szabó Attila)
3.
olyan 〈ember, állat, csoport v. dolog〉, aki v. amely vmely vonatkozásban nem kap kellő figyelmet, törődést, ill. arra jellemző 〈helyzet, állapot〉
Lord Brougham’ Natural theology-ja előadásban erőteli ’s szabad folyásu, de helyenként homályos, elhanyaglott
(1837 Figyelmező)
A’ rüh legtöbb esetben a’ tisztátalanság’ és rosz gondviselés’ következménye. Azért leginkább elaggott, elhanyaglott, félig éhen holt lovaknál jön elő
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
történetünknek alig van elhanyagoltabb része mint a XVIII-ik század története
(1878 Századok)
A magát elhanyagoltnak érzett feleség a [férje] távolléte alatt a más udvarlásait is elfogadta
(1916 Dézsi Lajos)
[Beke György] irodalmi szociográfiái, amelyek a romániai magyarság elhanyagoltabb népcsoportjait: a havasalföldi székelyeket, a moldvai csángókat ismertették meg, széles körben mozgatták meg a romániai magyar közvéleményt
(1972 Pomogáts Béla)
[a körzeti orvosokra] hárul a túlterhelésből fakadó, általában már későn, elhanyagolt állapotban hozzájuk került egészségromlás korrekciója
(1986 Losonczi Ágnes)
a betegségmegelőzési program méltánytalanul elhanyagolt helyzetben van
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások